Hersteld Hervormde Gemeente Waarder/Driebruggen

Zondag 15 july 2012, 9.30 uur

Psalm 68:16

Wet des Heeren

Psalm 51:4

Schriftlezing: Johannes 3:1-21

Psalm 89: 7 en 8

Psalm 142: 4 en 5 (tussenzang)

Psalm 25: 6

Thema: Nicodemus zocht het Koninkrijk Gods

1 Nicodemus op zoek naar Gods Koninkrijk

2 Welke poort hem wordt gewezen

3 Welke poortwachters daar dienst doen

De gelezen preek is opgenomen in de prekenbundel ‘Gods vrije genade gepredikt’, uitgegeven door de Kerkvoogdij van de Hersteld Hervormde Gemeente te Waarder (december 2007), p. 65-74.