Als het gaat over de zaligheid en gered worden, dan gaat het over kijken met het ogen van het geloof. We horen over een omhoog, vooruit kijken, over een naar binnen kijken en een blik op Calvarie waar Christus, de Zaligmaker, stierf voor de zonden. ‘Zie op Mij en word behouden.’

Handelingen 4 vers 12: ‘En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden’.

Zien op Christus

Het onderwerp waar ik over wil spreken is de zaligheid. In Handelingen 4 heeft Petrus een uitgelezen gelegenheid om te preken. In Handelingen 2 drieduizend, en daarna vijfduizend. Hier had Petrus de gelegenheid om te preken tot de Schriftgeleerden en ouderlingen. Die ene boodschap, er is maar een boodschap.

Ik wil vanavond het hebben over zaligheid. Ik denk dat de meesten hier vanavond weten wat zaligheid is. Misschien hoor je elke week er wel over. Ik wil het hebben  over hoe je de zaligheid ontvangt. Drie manieren van kijken.

De eerste is een omhoog zien. Wat in de toekomst ligt. Niet een verbeelding. De verstandige man, Spreuken, kijkt zo. De tweede is een kijk naar binnen. Romeinen 7 kwam tot mij. Ik zie dat in mij geen goed woont. En het derde is een kijk op Calvarie.

John Bunyan in Christenreis: ‘Blest cross! blest sepulchre! blest rather be. The Man that there was put to shame for me!’, gezegend kruis, gezegend graf, liever gezegend zijn. De Man [=Christus, red.] was daar beschaamd voor mij.

Misschien is er hier iemand die nog niet gered is. Ben ik niet gered? Ik geloof de Bijbel. Maar die drie manieren van kijken.

Als we naar Spreuken kijken, Salomo was de wijste mens die ooit geleefd heeft, uitgezonderd de Heere Jezus Christus. En dan hebben we Spreuken 27 vers 12. ‘De kloekzinnige ziet het kwaad, en verbergt zich’. Hij voorziet het kwaad. Kwaad is een moeilijk woord, veel studie. Gezegd het is het tegenovergestelde van vrede. Het is hier echt oordeel van God waar hij aan denkt. Hij ziet het kwaad aankomen. Hij wil niet leven alsof het daar niet is. Schuilen in een kelder.

De les is eenvoudig. Het is wijs om vooruit te zien. Niet nieuwsgierig maar wat komt. Hebreeën 9 vers 27. Het is de mens gezet eenmaal te sterven. Vanwege onze zonden. Er zijn twee bestemmingen die onveranderlijk zijn. Hemel voor de geredde en hel voor die niet gered zijn. Er ligt gevaar voor en dat is het oordeel van God. Wijd is de poort tot verderf leidt en smal de weg die tot het leven komt.

De dwaze mens gaat maar door alsof het daar niet was. Gaat maar door. Geen zorgen over wat komen gaat. Ik zit in de snelle baan. Zoals een auto. Het had helemaal geen zin om hard te gaan als een andere auto er tussen komt. Dat is wat Salomo hier bedoelt. Gods oordeel ligt voor. Vooruitkijken red je niet.

Maar dat is voorbereiding dat je voor een schuilplaats gaat zoeken. Dat brengt ons bij het tweede. Een kijk naar binnen. Paulus in Romeinen 7. Ieder die in Adam geboren is. In mij woont geen goed. Heb je dat ooit bedacht? Van nature zijn we zondaren. Ongehoorzaam aan ouders is verkeerd. Waarom doen we het? We zijn zondaren van nature en in de praktijk.

Velen proberen het op te lossen maar het lukt niet. Een kijk naar binnen, het red je niet. Maar wat je wel redt is een kijk op Calvarie. Waarom alleen hier en spendeerde je twintig minuten voor de andere twee manieren van kijken?

Het doet ons verstaan hoe noodzakelijk Calvarie voor ons is. Ik heb nooit zo gekeken. Dat ik dit nodig heb. Zonder Calvarie wordt niemand gered. Dit is waar het over de Heere Jezus Christus gaat en Calvarie.

Hij kwam in deze wereld. Zonder zonde. Van Hem kan niet gezegd worden dat er geen goed in Hem is. Kolossenzen 2 vers 9, In Hem woont al de Godheid lichamelijk.

Hij is heilig. Die Ene die geen zonde in Zich heeft voor zondaren. Nikodemus was zo verward. Hij nam hem mee naar Numeri 21. We hebben gezondigd.  Mozes had de slang opgericht. Zodat ieder die opkeek gezond werd. Zo werd Christus opgericht op Calvarie. Alleen maar opzien. Niet de goede daden maar simpel een zien op de Ander.

Als ik vooruit zie en het oordeel van God zie voor mijn zonden, en zoek een schuilplaats, dat is Christus. Hij nam het weg op Calvarie. Heb je dat ooit bedacht? heb je ooit vooruit gezien op het oordeel en de twee bestemmingen hemel en hel? Heb ik het ooit oprecht geprobeerd? Maar nog steeds niet gered? De zonden in je. Er is maar een Zaligmaker.

Geen zaligheid in een ander. Een kijk vooruit dat je een schuilplaats zoekt, dat is Christus. En een kijk naar binnen dan je een Zaligmaker nodig hebt. En dan een kijk op het kruis. Hij is de enige die kan redden. De reden waarom Hij naar Calvarie ging zodat ieder die in Hem gelooft niet

Kijk vooruit, kijk naar binnen en een kijk naar Calvarie. En de Heere redt je kostbare ziel.

 

Zondag 6 augustus 2023 – Gospel Hall Newtownbreda Belfast, Verenigd Koninkrijk – L. Mchugh – Schriftlezing Spreuken 27 vers 12, Romeinen 7 vers 18-19, Johannes 3 vers 14-15, Handelingen 4 vers 1, 3, 5-7, 10b, 12