Kandidaat F. van Binsbergen (Lunteren) / Hebreeën 4, 16

Hersteld Hervormde Gemeente Driebruggen – 8 july 2012, 9.30 uur

Psalm 103:8,9 (i.v.m. overlijden de heer J.H. Hoogendoorn – Woerden)

Psalm 95:4

Psalm 134:2,3

Psalm 145:6

Psalm 43:3, 4 (“alleen vers 4, om des tijds wille”)

 

Thema tekst/preek: “Jezus heeft de troon van God toegankelijk gemaakt”

Punten: (1) toegang tot die troon; (2) toestemming vanuit die troon; (3) de verwachting waarmee we tot die troon mogen gaan

Enkele citaten/aspecten uit de preek:

 • (1)
 • Hebreeën legt sterk de nadruk op het heiligdom, de Hogepriester en het offer. Sterk verband met het OT.
 • Het woord ’toegang’ is ontleend aan de oudtestamentische tabernakeldienst. Woord duidt op toegaan van een priester naar het heilige der heiligen en het altaar.
 • Gaat terug op Leviticus 16, de grote verzoendag.
 • Ark is beeld van de troon van God.
 • De Hogepriester mocht een keer per jaar het heiligdom binnentreden, alleen als hij heel nauwkeurig van te voren de handelingen had verricht. Ieder jaar was dat een hele heftige gebeurtenis. Het zou mij niet verbazen als hij wel eens heeft gedacht, zou ik het dit jaar overleven?
 • Het volk dan? Voor heel het volk was de Ark 24 uur per dag, 365 dagen per jaar verboden terrein. Geen toegang.
 • In onze tekst, weeg die woorden eens!, staat “laat ons dan toegaan”. Voelt u aan, wat de schrijver duidelijk wil maken?
 • Meervoud: raakt u dat?! Dit is totaal verrassend, totaal nieuw, nieuwtestamentisch.
 • Meervoud, niet beperkt, niet gereserveerd voor één man. Allen die het evangelie horen, alle zondaars.
 • God garandeert de toegang door Jezus, die daar is, aan de Rechterhand, de ereplaats.
 • Terechte vraag: is dat bloed van Jezus ook voor mij gestort? Voor die vraag is er een andere vraag. Dat Christus zijn bloed bij de Vader heeft gebracht, “God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenende.” Hoe vaak is de prediking uitgegaan, ook tot u?
 • Met eerbied gesproken: Jezus heeft de deur niet achter zich dichtgetrokken. Nee, de deur staat open, totdat Hij terugkomt om te oordelen de levenden en de doden. Amazing Grace, verbazingwekkende genade.
 • Les voor vandaag? Dat wij hier op deze zondag, zo ongeveer kwart over tien, leven onder geopende hemel. We stellen elkaar die vraag wel eens. Leef je onder een geopende hemel? Geloof is een persoonlijke vraag. Het is niet een kwestie van het hoofd. Maar van ervaren en bevinden. Het gevaar van die vraag is dat het ons terugwerpt op onszelf. De les van Hebreeën 4, het is niet afhankelijk of ik dat weet. Gemeente, u weet dat! Niemand is te verontschuldigen. Hoe vaak de weg niet gewezen? Daarom moeten we onszelf beseffen vanmorgen: integere gebeden, trouwe kerkgang, stapel van zondekennis zullen de Heere niet bewegen de deur te openen. De deur ís open!
 • Bij God vandaan een misschientje? Dan twijfelt u aan de kracht van God! Dan ontken je dat het heilsfeit van Hemelvaart heeft plaatsgevonden, net als de vrijzinnigheid doet. Kan dus ook op een degelijke manier.
 • Het is een breekpunt: of ik ga, sta op tot de Vader; of u keert zich af, u haakt af, u blijft achter, rug naar de geopende deur.
 • Dit is niet alleen bevrijdend, maar ook beklemmend.
 • De preek is een strijd om onze ziel. De hemel is open, boven de gemeente, boven geloof en ongeloof, macht en onmacht, zonden en wonden, onmacht en onwil, gebrokenheid.
 • Vanmorgen waarschuwen, als je in het oordeel staat, kun je niet meer zeggen, dan slaat die deur met een afschuwelijke klap voor eeuwig in het slot.  Dan is er nog maar een refrein: had ik maar. Denk je dat de Heere gaat zeggen, voor jou stond de deur niet open? Nee, je had een gesloten hart voor die deur. Het bevel van geloof en bekering. Ga dan toe. Geest en Woord overtuigen, die horen bij elkaar. Geest overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Kijken we naar dat eerste woord. Zonde. Wij hebben het wat over zonde toch?! Zondekennis, weet je, Johannes 16:8, Jezus zegt: zonde is dat zij in mij niet geloven. Dat niet de grootste blokkade
 • Niet iedereen van het volk Israël is Kanaän binnengegaan. Deze les voorhouden. Op de grens van Kanaän stond er niet iemand die zei, jij wel, jij niet. Nee, daarom: heden indien gij Zijn stem hoort (Psalm 95), ook gezongen.
 • Genade is niet alleen helend, ook ontmaskerend. Kom dat wel tegen in de gemeente, mensen het moeilijk vinden om aan te kloppen bij de diaconie. Hand ophouden. Zo ook in de genade: je geeft aan dat je een groot zondaar bent. Bij noemen concrete zonde, zijn we op onze tenen getrapt. Valt bij mij nog wel mee. Genade is een lelijk woord, ontmaskerd, maar is wel nodig! Wees blij dat de chirurg een scherp mes heeft, in één haal de etter, gezwel weg kan nemen.
 • God moet het doen. Dat moet ons opluchten, niet beknellen.
 • Gemeente, Hij doet het!
 • Paulus zegt in de Romeinen dat het geloof uit het gehoor is.
 • Bent u zo wel eens naar de genadetroon gegaan?
 • Jongens en meisjes, pas was het alarmnummer tijdelijk niet bereikbaar. Kort geleden las ik dat er nog iemand overleden was. Wel gebeld, geen hulp. Zo nooit bij de Heere.
 • Niet zoeken in onszelf, maar met Petrus,  Christus en mijn zaligheid verborgen in God.
 • (2)
 • de toestemming. U bent een woordje vergeten, zegt u misschien. Vrijmoedigheid.
 • Kunnen we zo mee worstelen, groot probleem, we kunnen met de boodschap wel mee komen, ook wel geloven dat er een geopende hemel is. Vraag: mag ik dan toegaan? U hebt geen vrijmoedigheid? Geloof je wel, je mag toegaan, maar hoe kom ik eerst toch aan die vrijmoedigheid? Niet gewoon maar, doen, het staat er, je hoor ’t zo vaak. Wacht, wacht, wacht, lang duurt, jongeren haken af, ouderen blijven in de kerk, maar zijn van binnen weg.
 • Heerlijk onderwijs, vanuit grondtekst. Woordje, een van de woorden die hier is gebruikt, een van de vele betekenissen. Letterlijk: toestemming ontvangt, verlof krijgt om te spreken in volksvergadering. Zoals in een vergadering: je hebt het woord.
 • Wij denken bij vrijmoedigheid aan moed, durf, gevoel bij is. Nee, hier niet. De toestemming krijgt om te gaan of te spreken. Gaat niet om, in die vrijmoedigheid, dat ik dat van binnenuit uitgepluist heb, niet omdat er iets in ons is, goed gevoel krijgen, toestemming van boven. Hoe kan dat dan? Bij jezelf beginnen, loop je vast. Ik moet boven beginnen! Zit niet in m’n hart, ik heb geen vrijmoedigheid. Omhoog blikken.
 • Soms, die dominee zegt ik een eind op weg ben. Fijn dat die pastors er nog zijn. Ik zou het er toch maar niet op wagen. Ik heb soms preken aangehoord die me niet onberoerd hebben gelaten, zegt iemand. Roepstem gehoord. Geeft hooguit vrijmoedigheid voor een dag of wat.
 • Zie op Christus! Wie zonder Christus zich oppoetst, tas vol recht(..), die komt de Heere tegen als verterend vuur. Als de rugzak afvalt, met niets voor Hem verschijnen, zo heeft Hij u graag.
 • Zult u niet vergeten omhoog te kijken?
 • Die troon die trekt, nee: die Zoon die trekt!
 • Van belang: onder het woord beseffen hoe ik wandelen moet, kan ook zijn, ben het er mee eens, mijn zonden en mijn wonden, nog iets:ik heb zonden, ja, maar ook zoveel wonden. Weet Hij wel van mij af?
 • Dat kunt u [k.v.B.] nu wel zeggen, maar u heeft nog nooit een kind naar het graf moeten brengen? U bent nog nooit depressief geweest? Godzijdank niet, nee. Maar het gaat ook niet om wat ik heb.
 • Kijk maar in vers 15 (“). God wel bestaat? Voor wie God kwam? De elite, de mensen die geloofden? Jazeker, maar vooral weduwe, prostitué, mensen uit de goot, gehandicapten, kinderen.
 • Ooggetuigenverslag café brand enkele jaren geleden. Met merkwaardige naam ‘Hemeltje’.  Slachtoffers verminkt, gezicht aangetast. Kwam een vader aangerend, Anne, Anne, waar ben je? Op zoek naar dochter. Klein stemmetje, hier ben ik. Had haar over het hoofd gezien. Blonde haren verschroeid, gezicht aangetast.
 • Middelaar in de hemel: de meest verminkte zondaar, puber wél herkent.
 • (3)
 • We hebben geen excuus. Verwachting is er. Waarom? Omdat de Heer het zelf zegt, helpen zal.
 • Barmhartigheid en genade. Kernwoorden, die Gods liefde samenvatten.
 • Mensen tobben met zichzelf, als je muis een rat wordt, die je in het riool leidt.
 • Het Hebreeuwse woord voor barmhartigheid, zelfde woord voor moederschoot, zo bewogen is God; zo communiceert God met zondaren.
 • Doopvont, daar zie je het aan.
 • Hoe onverdiend, toch verdiend (door Hem).
 • Voorbeeld jongen, ruzie met zijn vader. Uit huis gegaan, na advies externe. Had briefwisseling met zijn moeder. Zou een keer naar huis komen, maar was bang dat zijn vader hem zou terugsturen. In die tijd nog geen e-mail, sms. Daarom in brief geschreven: wil je aan het hek een witte zakdoek hangen, dan kan ik zien of ik welkom was. Kwam in de buurt, heel spannend. Vroeg aan een jongetje of hij bij dat en dat huis wilde kijken of er een zakdoek aan het hek hing. Jongetje ging kijken, kwam al snel terug; schudde zijn hoofd. Zij wel: de hele oprit hangt vol met witte lakens. Zo welkom was hij!
 • Vrouw in Lunteren: sterfbed, ik ga naar Huis. Zien jullie ze al? Engelen gedragen. Zag Jezus, zoveel licht.
 • Psalm 43:4