Kand. W. Braaksma (Bodegraven)

Zondag 19 november 2017, Ichthuskerk Reeuwijk, 17 uur.

Schriftlezing: Richteren 7:1-8 en 1 Korinthe 1:26-31. Tekst Richteren 7:2.

 

Gemeente,

Tot tweemaal toe moet Gideon selecteren. Het aantal soldaten is te groot. Eerste keer is het criterium de angst. 22.000 zijn te bang. Krijgen opdracht naar huis te gaan. Tweede keer wijze waarop soldaten dorst lessen. 300 drinken het uit de hand. Rest weggestuurd. Veel nagedacht over deze selectiecriteria. Over angst lezen we in Deuteronomium (soldaten mochten niet bang zijn voor de rest). Te weinig soldaten? Volk moet leren dat overwinning van de Heere is en niet van de soldaten. Leger zo klein mogelijk maken. Israël mag zich niet beroemen op eigen kracht. Goede verklaring, drinken, is niet te geven. Belangrijkste is: niet mijn eigen hand heeft mij verlost. Israël zou zich tegen God kunnen beroemen.

Mozes gebruikt tegen de Farao precies dezelfde woorden. De Farao mag zich beroemen tegenover Mozes. Meer dan Mozes. Maar in ons gedeelte mag Israël zich niet beroemen tegen de Heere. Niet: dat Israël zich als zodanig beroemt. Nee, op eigen kracht. Wie roemt, roeme in de Heere. Is het verkeerd om goede gedachten te hebben over jezelf? Positief zelfbeeld? In het zonnetje gezet worden. Mag je toch naar verlangen. Kerk is de grootste vrijwilligersorganisatie? Goed om elkaar te complimenteren? Psychologisch is dat heel goed.

De Heere wil in ons bijbelgedeelte het volk iets leren. Doet de Heere in de praktijk van het leven. Doet Hij door dingen te ontnemen. Hoe leert de Heere bij Gideon? Minister aftreedt vanwege leger en ondeugdelijke munitie. Gideon moet zorgen voor ondeugdelijk leger!

Worden u ook dingen afgenomen? Niet goed ter been? Afhankelijk van medicijnen? Uw geest wil meer dan u aan kunt. Dood. Eenzaamheid. Of misschien jij op school. Meetellen? Ze mogen je niet? Je blijven je afwijzen. Met grote tegenzin naar school? Lukt je niet om goede cijfers te halen. Komt niet uit je vingers. Heb je het al eens voor de Heere neergelegd in gebed? We zijn door Hem geschapen. Vanmiddag uit de wereld bijeengeroepen in de kerk. Uw leven vol mislukking. Niemand geweigerd vanmiddag. Gods kracht in onze zwakheid volbracht.

We zien het in ons bijbelgedeelte. Door de 300 man zal Ik u verlossen. Ik zal. Belofte. Verlossen. Veel voorkomend woord in Richteren. Volk riep tot de Heere. Zond een richter. Gideon gezonden. Werpt tegen dat zijn geslacht armste is in Manasse en hijzelf de jongste is. Stellen niets voor. Gideon moet israël verlossen. In uw kracht. Gideon weet dat hij het zelf niet kan. Teken vraagt. De Heere die bevrijd, door toedoen. Zeker. Ik schakel jou in. Gideon bereid om de opdracht uit te voeren. Stelt op de proef. Aantal soldaten verminderen. Verlossen, maar dan zonder God. Israël denkt zichzelf te kunnen verlossen. Die gedachte wil de Heere voorkomen. In vers 7 voor tweede keer verlossen. Door toedoen van Gideon verlossen. Bij waterbron kamp opslaan. Zorgt voor zijn soldaten. Genoeg te drinken hebben. Maar de Heere ontneemt soldaten juist bij het water. Misschien herkent u dat. Zorgt goed voor uw kinderen. Maar lijkt erop: kind heeft het zo goed, dienst van de Heere vaarwel zegt. Zegeningen van God waren? In zekere zin een kind ontnomen. Niet meer in voetsporen vader en moeder. Israël een krachtig leger ontnomen. Tot roem van God. Je hoort wel eens verhalen van mensen die successen in het leven zijn ontnomen. De Heere verlost. Wel door toedoen van Gideon en een zwak leger. Uw opvoeding toch door de Heere gebruikt wordt. Keerde terug tot God.

Niet dat het leger van Midian te groot is. Nee: leger van Israël. Moet zwakker worden. In ogen van mensen, militair opzicht. Geeft dat niet juist wat ontspanning? Als u ziet dat uw inspanning averechts werkt? Ben ik zo’n slechte vader of moeder? 5 jaar, mijn vader kan alles. 15 jaar, mijn vader kan helaas niks. 25 jaar, laat ik het toch eens aan vader vragen. jaar, was vader er nog maar. Ontwikkelingspsychologie kan ons helpen maar heeft niet het laatste woord. De Heere wil met wat zwak is tot stand brengen wat sterk is. De Heere schakelt ons juist in. Niet: gooi het bijltje er maar bij neer. Alleen het gaat anders dan wij bedacht hadden. Zelfs zonder slag en stoot slaan de Midianieten op de vlucht. Zwaard van de Heere. En dan de naam van Gideon. Van de Heere en Gideon. 300 soldaten hielden fakkels vast en bazuinen, brachten de Midianieten in rep en roer. Wapens kwamen er niet eens aan te pas. Uw kind draait bij. Krijgt de Heere hartelijk lief.

Hoe kunnen wij in ons leven, in succes en tekort, toch leven dat het goed gaat? Toch vrede in ons hart? Hoe kan je desondanks toch gelukkig zijn? In ons bijbelgedeelte zien we dat Gideon precies deed wat God vroeg. Uiting geloof. Hebreeën 11 ook. Tijd ontbreekt. Koninkrijken overwonnen. Beloften gekregen. In zwakheid kracht ontvangen. Machtig in de oorlog. Legers op de vlucht gejaagd. Paulus ook. Je mag best roemen. Complimenten zijn op de plaats. Goed spreken van elkaar. Voldoening ervaren in het werk dat je verzet. Maar beslissend: waar komt de roem vandaan? Niet streven naar macht, succes, aanzien. Je mag alles aan doen om goede verstandhouding te krijgen met klasgenoten. Paulus wijst erop. De Heere kiest die mensen uit, die dwaas zijn. Wat in de wereld zwak is. Om sterken te beschamen. Onder Korinthe niet veel rijken. Waren er wel. Alleen, de Heere rekent niet met menselijke maatstaven. Tegenstelling. Dwaze, in ogen van de wereld, heeft God uitverkoren. Niemand van ons zou zich ergens op kunnen laten voorstaan, voor een voorkeursbehandeling.

Wat is de les? Uit Hem, God, in Christus Jezus, die geworden is wijsheid en gerechtigheid en verlossing. Hieruit blijkt Gods wijsheid. Vrijgesproken om Christus wil. Heiliging: leven uit de Geest. Losgekocht. Nooit meer gebonden aan eigen zwakheid. Ook niet als je die morgen voelt. Beslissend is kruis van Christus. Kracht van God. Leven uit handen geeft met alles wat hij heeft, toevertrouwd aan God. Boodschap van het kruis is een kracht van God. Uw verlosser. Hangt Hij. Aan het Kruishout. Zwakker en weerlozer is niet denkbaar. Is het heilsplan. Hij die het nooit verkeerd heeft gedaan. Hij stond op uit de dood. Geeft reden om te roemen. Niet in mezelf. Maar in het kruis. Wie roemt, zegt Paulus, laat hij roemen in de Heere. Amen.