De koning Hizkia krijgt de boodschap dat hij ziek is en gaat sterven. Het is een beproeving van zijn geloof in God en het vertrouwen op God. Hoe moet het dan met de vervulling van de belofte dat uit het geslacht van David de Messias geboren zal worden? Hizkia bidt en wordt verhoord. Hij vraagt om een teken en krijgt dat: God laat, tegen de natuurwetten in, de schaduw achteruitgaan. Dankdag 2020. De boodschap komt tot ons. God maakt het onmogelijke mogelijk. Het Evangelie voor zondaren die behoud vinden in Jezus Christus, het Evangelie van de onmogelijke mogelijkheid. 

2 Koningen 20 vers 1: ‘In die dagen werd Hizkia krank tot stervens toe; en de profeet Jesaja, de zoon van Amoz, kwam tot hem, en zeide tot hem: Zo zegt de HEERE: Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven, en niet leven‘.

Dankdag van Hizkia
1. Onheilsboodschap;
2. Gebed;
3. Gebedsverhoring;
4. Teken.

1. Onheilsboodschap

Ja gemeente, wat valt deze tijd ons tegen he. Het leven lijkt maar om een ding te gaan. Wat er voorbij komt in de media. Thuis. Op uw werk als u naar uw werk kunt. Op school. Corona. Alles zo anders geworden. Ik denk terug aan woensdag 11 maart toen ik in uw midden mocht voorgaan. Toen wisten we er nog zo weinig van af. Ik kreeg geen hand onderaan de kansel. Lockdown. We krabbelden wat op maar nu zitten we er weer middenin. Of je nu jong bent of oud bent, we hebben er allemaal mee te maken.

Ik moet denken aan de kinderen. Lang thuis zijn geweest. Aan het begin was het misschien nog wel leuk. Vroeger vakantie. Maar na een paar weken thuis begint het wel te vervelen. Je vriendjes weer ontmoeten. De jongeren. Niet naar de universiteit, hogeschool. Samen je verjaardag vieren, het lukt al niet. Anders. De ouderen merken het. Als je kijkt naar de agenda, veel leger.

Thuiswerken. De nieuwe norm. Nog niet zo eenvoudig thuis aan de keukentafel met hummeltjes om je heen. Wat kun je het missen de collegialiteit. Laat ik het maar gewoon zeggen: dat babbeltje aan de koffieautomaat. Misschien zeg je: had ik dat nog maar. Dat is ook werkelijkheid gemeente van mensen die geen werk meer hebben. Ontslagen omdat er geen werk meer was. Failliet bent gegaan.

En de ouderen dan. Opgesloten in de woningen. Mensen in de gang waar je woont die overleden. Het zal hier ook wel zijn. Ik gaf er in het gebed ook nog aan. Het zal hier niet anders zijn. Mensen die een halfjaar geleden hier nog in de banken zaten en nu overleden zijn. De vraag komt boven: kunnen we dan wel dankdag vieren? Die vraag is er.

Nou zegt iemand, zo ernstig is het niet. Als je kijkt naar de christenen in Noord-Korea die sowieso nooit samen kunnen komen, dan valt het toch nog wel mee? Als je kijkt naar de omstandigheden van die vluchtelingen die vanuit Afrika naar Europa trekken. Dan hebben we toch nog genoeg reden om te danken? Natuurlijk, je hebt gelijk. Toch hoop ik dat je wel aanvoelt dat we in een andere tijd leven. Andere tijd dan vroeger.

Lege kerken. Dat is lang geleden in Putten. Dat is lang geleden in Soest waar ik vandaan kom. Ja, en dan vanavond koning Hizkia. De dankdag van Hizkia. Nou Hizkia, vier je met ons mee de dankdag? Hij heeft een slechte boodschap gekregen. Nota bene Hizkia. Een man naar Gods hart. Met een groot geloof. Die het volk niet voorging in zonden maar terugbracht naar de tempel.

Psalm 34 wordt waar. Veel rampen zijn het lot van de vromen. Dat zijn geen loze woorden maar die waarheid worden. Wat trof hem dan? Lees maar mee: u zult sterven en niet leven. Hizkia is ernstig ziek geworden. De ziekte leidt tot de dood. Dat voel je aan soms. Maar het woord van de Heere is tot Hizkia gekomen. Jesaja de profeet van God in het paleis gekomen. Het woord van de Heere is geen misschientje. Je zult sterven.

Je weet pas wat die woorden betekenen als je het zelf hebt meegemaakt. Als je het zelf gehoord hebt in het ziekenhuis. Meneer, mevrouw, we kunnen niets meer voor u doen. Dan komt het heel dichtbij. Misschien zit u wel middenin die omstandigheden. Maar gemeente laten we niet vergeten dat het woord van de Heere een boodschap is voor ons allen. De boodschap aan Hizkia is ook een boodschap aan ons. Wat Hizkia gaat overkomen, dat gebeurt ons allen een keer. Dat weet je toch, daar denk je toch over na? Dan houd je rekening met het woord van de Heere.

Hoe dan, zegt iemand? Naar het Woord luisteren vanavond. Ben je er klaar voor als het moment daar is? Ja, we kunnen onze voorbereidingen treffen. Goed om te doen, heel concreet. Regel je zaken. Papierwerk. Verzekeringen. Testament. Ik spreek uit ervaring wat is het heerlijk als de zaken rondom een begrafenis geregeld zijn en er geen geruzie is. Het komt voor.

Maar gemeente, het betekent meer. U kent vast wel die uitspraak: sterven is God ontmoeten. Ben je daar klaar voor? Om God te ontmoeten? Hoe kun je klaar zijn om God te ontmoeten? Is dat je vraag. Goede vraag! Wanneer ben je er klaar voor? Daar is de Bijbel duidelijk in: dat is enkel en alleen als je weet dat je uit de verzoening van Jezus Christus leeft. Dat dat het vertrouwen is waaruit je leven. Dat je zonden uitgewassen zijn door het bloed van Jezus Christus. Dat bloed dat reinigt van alle zonden.

Gemeente, dat weet u, dat weet jij. Of dat werkelijkheid is in je leven. Is het nog niet zo? Klinkt ook vanavond dit woord: geef bevel aan je huis. Bereid je erop voor om God te ontmoeten. Zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Roep Hem aan terwijl Hij nabij is. Vergeet de Heere niet.

Hoe is het voor Hizkia geweest? Gemeente, zo’n boodschap komt binnen. Een boodschap die je niet wil horen. Maar voor Hizkia is er nog meer aan de hand. Deze boodschap van de Heere, bij monde van de profeet Jesaja, is niet alleen een boodschap van sterven maar ook leidt tot de beproeving van het geloof. Hizkia, ik zei het al, de man naar Gods hart, die man die het verlangen had de Heere te volgen elke dag van zijn leven. Hizkia, de man die leefde uit de verwachting dat de Messias geboren wordt. Uit zijn nageslacht. Hizkia, de zoon van David, verwacht de grote Zoon van David, Jezus Christus.

Waarom is het een geloofsbeproeving? Hizkia krijgt het woord: hij zal sterven. Maar Hizkia heeft nog geen kinderen. Dat is wat Hizkia raakt, gemeente. Waar hij mee in de knel komt. Als hij nu sterft en geen zoon heeft, dan kan de Messias niet geboren worden. Deze boodschap laat Hizkia worstelen met de beloften. Kan er genade zijn zonder Jezus Christus? Nee, niet zonder het bloed van het Lam. Wat is het heerlijk als je daaruit mag leven. Als dat net als Hizkia de grond van je leven is, daaruit te leven.

Maar het kan beproefd worden. Door de Heere. Vertrouwen op de Heere beproefd wordt. Leef je uit het geloof dat niet leeft uit ervaringen maar vastgrijpt aan het Woord. Heere, U zult het doen, U heeft het beloofd. Psalm 56. Ik heb het zelf uit Zijn mond gehoord.

2. Gebed

We lezen dat Hizkia zijn aangezicht naar de wand keert. Misschien zegt u het lijkt op Achab. Die wilde de wijngaard hebben van Nabot. Hij ging naar huis en keerde zich om op zijn bed. Te mokken. Een kind dat zijn zin niet kreeg. Is dat bij Hizkia ook zo? Nee, het is anders. Het is een teken dat hij de Heere zoekt. Zijn personeel kan hem niet helpen, zijn vrouw niet. Alleen God. Psalm 25, Gods verborgen omgang vinden. Heere, wat wilt U? Ik heb deze boodschap gehad, wat moet ik doen met Uw beloften?

Hizkia keert zich van iedereen af maar niet van God. Die God met hoofdletters die het werkelijk doet. Dat is Hizkia’s hoop en verwachting. Als alle lijnen afgesneden worden, dan blijft er een weg omhoog open. Heere, U daar, U woont in Uw koninkrijk. U bent God. Daarom dat aangrijpende gebed. Och Heere, gedenk toch, dat ik in Uw waarheid gewandeld hebt, U weet toch dat ik U gediend heb, dat mijn hart volkomen bij U was? Heb ik mij vergist?

Zou je je kunnen vergissen in God? Kan dat? Een eerlijke vraag. Misschien zit je met die vraag, juist hierom. Dat aanhoudende gebed aan de Heere in de hemel. Dat gezegde he: de hemel lijkt wel van koper. Zou de Heere kunnen liegen over het Woord dat Hij uitgesproken heeft? Hizkia kan er niet bij. Heere, U hebt het Zelf gezegd. Hizkia houdt zich aan het Woord. Dat is het beste wat je kunt doen. Als het gaat om genade en vergeving. Dat is U toegezegd. Bij uw doop. Dan mag u de Heere aan Zijn Woord houden. U heeft het toch beloofd? Dan ontstaat er ruimte voor God.

Waar Hij aan Zijn Woord gehouden wordt, dan kan Hij er niet meer onderuit met eerbied gesproken. Dat gebeurt zo vaak bij ons mensen. Als mijn zoon of dochter vraagt, pap, gaan we zo een rondje buiten lopen? Ja ik kom eraan. En dan even dat belletje of dat mailtje, even afgeleid, en dan pap, we zouden toch buiten gaan lopen? Nee, het komt nu niet uit. Gaat het zo bij God? Het komt even niet?! Twee beloften uit de Psalmen.

Psalm 25. Het goed dat nimmermeer vergaat zal Hij ongestoord verwerven. Psalmen zingen tot Hem. Psalm 138. Als ik bezwijken moet, schenkt Hij mij leven. Dan mag er door de tranen heen perspectief zijn. Vergeet niet: die tranen verdwijnen dan niet. We hoeven ons niet groot te houden. Dat is niet wat de Heere vraagt. Maar we mogen er wel mee bij de Heere komen. Dat doet Hizkia ook niet. Hij geeft zijn tranen de vrije loop. Als een roep omhoog.

3. Gebedsverhoring

Jesaja is het paleis niet uit, of hij moet omkeren. De Heere spreekt tot hem. Nog maar een paar minuten overheen gegaan, de Heere heeft het gebed verhoord. Jesaja moet Hizkia niet aan zichzelf overlaten maar terugkeren. Dit is het Woord van de Heere. Gebedsverhoring. Kreeg ik dat maar, zegt iemand. Ik zal geen voorbeeld weten van een snellere gebedsverhoring in de Bijbel, binnen een enkele minuut. We hebben het gebedsonderwijs van de Heere Jezus: wie bidt die zal gegeven worden. Dat is toch ook zo’n beloften uit het Woord van God? Ja, en toch worden niet alle gebeden verhoord. Snap ik dat? Nee, ik snap dat niet.

Wat hebben we niet gebeden, tenminste dat hoop ik dat u dat doet in deze tijden van crisis, wat is het pijnlijk met zo’n lege kerk bijeen te komen. Ja, er zijn er zo’n dertig, veertig. We zijn er dankbaar voor, het is immers dankdag. Maar er zitten er nog zo’n vijfhonderd thuis.

Voor je gevoel bleef gebedsverhoring uit. Misschien heb je de Heere wel gebeden omdat een jongen je op school pest. Maar het gebeurt maar niet. De Heere gaat soms een andere weg. Er gebeuren soms dingen die wij niet begrijpen. We weten Gods gedachten niet. Zijn gedachten zijn zo heilig. We weten niet alles. We begrijpen niet alles. Verhoort de Heere dan niet? Ik heb er geen gemakkelijk antwoord op. Ik hoop dat u iets proeft van de werkelijkheid van de geloofsbelijdenis die we met mond en hart vanavond hebben beleden.

Al die dingen, zegt u het maar, uit Gods vaderlijke handen mij toekomen. Hoort de Heere mij niet? Gemeente, de Heere hoort wel. Psalm 38. Hoorder der gebeden. Ergens anders staat hij hoort de stem van de jonge raven. Als hij de jonge vogeltjes hoort, zou Hij ons dan niet horen? Zou Hij doof zijn voor ons geroep? Als Hij ons hoort, dan is Hij toch dichtbij ook wel zien wij Hem niet. Iets proeven van Zijn goedheid.

Als de Heere Jezus met innerlijke ontferming bewogen is over de schare. Zou de Heere ons dan niet zien? De Heere spreekt het uit: Ik heb uw gebed gehoord, uw tranen gezien. De Heere weet in welke omstandigheden Hizkia zich bevindt. Voor Hizkia geldt gebedsverhoring. Vijf beloften die hij ontvangt, vers 5 en 6. Ik zal u gezond maken, u zult opgaan in het huis van de Heere, Ik zal u vijftien jaar extra geven, Ik zal de vijand verslaan, Ik zal Jeruzalem beschermen.

Ja gemeente ook dat nog. Hizkia is niet alleen ziek, het is midden in een tijd van oorlog. De Assyriers liggen buiten de stad klaar om Jeruzalem binnen te vallen. Linksom of rechtsom, proeft u het? Hizkia ziet letterlijk de dood voor ogen. Totdat God ingrijpt. Waarom doet de Heere dat? Om Mijnentwil zegt Hij er Zelf bij. En om David. Ja, de Heere doet het omwille van Zichzelf.

Hij heeft daar zo Zijn redenen voor. Om David. Proeft u het waar het Hizkia om te doen was in die beproeving van het geloof. In die boodschap van het sterven het zicht op de Messias verloren raakt. De Heere kan niet liegen. De Heere spreekt de waarheid als Hij die grote Zoon van David belooft, dan doet Hij dat, dan zal Hij komen ook. Daarom is er genade. Voor Hizkia, ja voor ons deze avond, voor deze wereld.

Is er reden om te twijfelen aan Gods genade als we weten van de gekruisigde Christus? Is er reden om te twijfelen aan Gods genade als Hij het belooft? Is er reden om te twijfelen aan Gods genade als Hij het vanavond verkondigd, vanmiddag en als het God het geeft zondag weer? Is er reden om niet bij God terecht te komen? Hoe heerlijk klinkt dat Evangelie. Ja gemeente, waarom klink dat Evangelie? Omdat de Heere ons vanavond ziet. Oog heeft voor ons. Zijn hart brandt van ontferming, van liefde. Omdat Hij niet wil dat enige verloren gaan maar tot behoud komen. Gemeente, daarom zoek Hem terwijl Hij te vinden is. Gelooft Zijn heil- en troostrijk Woord.

Als je zo tot Hem komt, op grond van die beloften, in geloof neerknielt bij dat kruis van Golgotha, dan zal de Heere Zijn Woord bevestigen. Ja, ja dat doet Hij, de Heere houdt getrouw Zijn Woord. De Heere laat ons niet in onzekerheid, Goddank niet. Hizkia ervaart het aan den lijve. Hier de genezing. Ja, die vijanden en Assyriers? Dat vindt u in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 19. Maar hier de genezing. Dat gaat ook weer heel wonderlijk.

Jesaja neemt een klomp vijgen en hij legt ze op die zweer en Hizkia wordt genezen. Wij denken, primitief middel. En toch. Ik las van de week iets, professor Bob Smalhout schrijft hierover, over die vijgen die op die wond worden gelegd, daarin zie je toch ook iets van Gods leiding, van Gods wijsheid of niet? Ik lees het maar voor: ‘het suikergehalte van gedroogde vruchten trekt vocht aan, op een natuurlijke wijze wordt zo wondvochtpus en bacterien opgezogen uit de zweren die Hizkia had, zo worden de wonden steriel en kan er genezing optreden’.

Zo is God. Psalm 103. Hij is het die onze krankheden kent en ons liefderijk geneest. Hij weet tot op het diepst van ons hart wie wij zijn. We hoeven het niet mooier te maken dan het is. Zondaren. Hij is het die ons geneest. Als je gebust en gebroken door de zonden bent. Geestelijk een wrak geworden. Hij is het bij wie je terecht kunt. Hij is het die zalf op de zonden smeert. En die ze verbindt. En dag aan dag zorgt voor degenen die hulpbehoevend zijn. Die zonder deze Medicijnmeester niet kunnen. Die steeds weer en steeds meer bij de Heere terechtkomen.

4. Teken

Tot slot gemeente, een teken. Hizkia vraagt om een teken. Mag dat wel, vraagt iemand. Er staan genoeg voorbeelden in de Bijbel waar dat op niets uitloopt. Zacharias vroeg ook om een teken en dat leidde meteen tot dat hij negen maanden niet kon spreken. En de mensen bij de Heere vragen ook om een teken en dan is de Heere Jezus messcherp. Het boos en overspelig geslacht verzoekt om een teken. Dat is niet zonder reden als wij het Woord van de Heere niet geloven tenzij Hij er een teken bij geeft, die gedachte kan heel diep bij ons zitten. Ook als het gaat over deze dingen. Ja dat Woord mag wel waar zijn, maar dan moet je toch eerst dit of dat ervaren, dit of dat meemaken. Vult u maar in. De werkelijkheid van het Woord, de waarheid van het Woord is pas waar als mijn ervaring daarmee overeenkomt. Het Woord van de Heere is pas waar als Hij er een extra bevestiging bij geeft. Gemeente, dat is een verzoek om een teken dat de Heere niet inwilligt.

Maar nou is er bij Hizkia geen sprake van. Hij vertrouwt op de Heere. Zo is hij bij de Heere gekomen met die worsteling om de beloften. Hizkia vertrouwt op de Heere. Hij mag het ervaren: er is verhoring. En tegelijkertijd, hij wantrouwt zijn eigen geloof. Met een teken vraagt Hizkia om bevestiging, om versterking. Gemeente, dan is het goed waar de Heere rekening mee houdt, wat Hij ook werkelijk geeft, wat dacht u van het Heilig Avondmaal? Dat is toch de plaats waar de Heere het vermoeide, verzwakte en aangevochten geloof wil versterken? Als een bemoediging onderweg naar het Koninkrijk van God, om daar de bruiloft van het Lam te vieren.

Als een rustplaats. En gemeente we missen het, we kunnen het nu niet vieren. Dat is toch ook een hele beproeving, of niet? Maakt de beloften niet minder waar. Zelfs als wij denken dat het onmogelijk is. Dat zien we ook in het teken dat Hizkia krijgt. Dat is wat er gebeurt: de schaduw vooruit of achteruit. Hizkia zegt: het is makkelijker voor de schaduw vooruit te gaan, de schaduw gaat altijd vooruit, dat is de normale gang van zaken, dat is makkelijker. Laat de schaduw achteruitgaan. Dat is tegen de natuurwetten in. Dat is onmogelijk, tenzij God het onmogelijke mogelijk maakt.

Dat gebeurt dan ook. De schaduw gaat achteruit. Gemeente, en dat is het laatste. Het laatste uit deze geschiedenis. Het kan voor Hizkia, maar kan het voor mij? Het kon toen maar kan het nu nog? De Heere werkt door de onmogelijkheid heen. Als we het hebben over de Messias. Zie een maagd zal zwanger worden. Zie daar heb je het onmogelijke, dat kan toch niet, maar het is gebeurd! Een zondaar als ik ben, het is toch onmogelijk dat God mij genadig is. Het is gebeurd. Paulus, de grootste der zondaren zo noemt hij zichzelf, tot God ingreep en het onmogelijke mogelijk werd. Zo is God. De eeuwen door niet veranderd.

Eeuwig en altijd dezelfde. Hij is de Heere. Ja, dankdag. Dankdag 2020. En dan toch onvergetelijk. Want het Evangelie klinkt. Ik zou vanavond willen zeggen: het Evangelie van de onmogelijke mogelijkheid. Leef je daaruit? Dat je misschien dacht dat het voor je zelf nooit kon, maar toch was daar die Godsontmoeting. En je leerde Hem kennen. En nu mag je met Hem wandelen. Ja, door de beproevingen, aanvechtingen heen. Zo gaat het in een christenleven. Maar wel met die zekere wetenschap: ik kom thuis. Niet doordat wij zo goed in wandelen zijn?! Omdat Hij Zijn volk verlost en spaart. Zijn volk dat op Zijn hulp vertrouwt. Amen.

 

Woensdag 4 november 2020, dankdag voor gewas en arbeid – Hersteld Hervormde Gemeente Putten – kand. J.W. Bonenberg – Schriftlezing 2 Koningen 20 vers 1-11