De gelijkenis van het zaad laat ons zien hoe snel het zaad weggepikt wordt en op welke wijze dat gebeurt. Het zaad dient juist in de grond te komen om vrucht te dragen. De Heere Jezus Christus vergelijkt het Woord van God met het zaad dat gezaaid wordt. Zo komt het Evangelie tot ons om vrucht te dragen in ons hart en in ons leven.

Lukas 8 vers 5, 12: ‘En die bij den weg bezaaid worden, zijn dezen, die horen; daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun hart weg, opdat zij niet zouden geloven, en zalig worden’.

Diefstal van Evangelie zegeningen

Sommigen van ons hier hebben de ervaring. Het doet pijn bestolen te zijn. Maar bestolen te zijn door de vijand van zielen. De gelijkenis beschrijft verschillende zaden, de condities van het hart. Een van die is van ons van toepassing.

Het was door de Heere bestemd om predikers voor te bereiden. Wat zielen nodig hebben. Christus als de enige Zaligmaker. Maar het is ook voor onderzoek om ons hart te verklaren. Welke van het soort zaad is mijn hart?

Een aantal van hier weet dat ik boer was. Gezegde: ‘One for the mouse, one for the crow, one to rot, one to grow’. Slechts een deel brengt vrucht voort.

Als eerste wil ik kijken naar hoe kostbaar het zaad is. Het zaad is het Woord van God. Natuurlijk bedoelt hij het onderwijzen van het Woord van God. We hoorden recent van een school in het Noorden van het land dat bevuild.

Er is veel corrupt zaad. Het leidt van het Woord af en eindigt in eeuwige vernieling. We kunnen elk woord van het Woord vertrouwen. Er is geen reden bij iemand van ons om te zeggen ik wil geen wortel van het Woord van God in mijn hart. Maakt wijs tot zaligheid. Vertroosting. Het kan onze zielen redden van de effecten van de zonden. Het is transformerend.

Enige jaren geleden bezocht ik Siberië. Man met een verminkt gezicht. Had een vriendin. Het was zo heftig en schoot z’n vriend dood en schoot op zichzelf. Leven is het niet meer waard hier in Rusland. Werd wakker in het ziekenhuis. Jaren in de Russische gevangenis en hoorde daar het Woord. Een dienaar bediende daar het Woord. Hij werd een prediker. Het Woord van God is in staat onze zielen te transformeren.

Denk ten tweede aan dat drie soorten zaad geen oogst voortbrachten. Dat in steenachtige plaatsen, op de weg viel, weggepikt weg. De Heere maakt Zijn discipelen geschikt.

We hadden een hele natte winter en voorjaar. Vooral in het Noorden. De Heere maakt met het zaad gebruik van Zijn discipelen om in allerlei soorten grond het zaad te strooien.

Vers 5: ‘Een zaaier ging uit, om zijn zaad te zaaien; en als hij zaaide, viel het ene bij den weg, en werd vertreden, en de vogelen des hemels aten dat op’. Ik las over dat het toen in Palestina was onkruid zo dominant dat het zaad niet kon groeien. Of op de weg waar de mensen lopen. Of het zaad op de oppervlakte. Het geeft het hart weer. We maakten het dat het zaad niet groeit en het hard verhard.

Ik stel vier voor. We moeten ons de vraag stellen of deze vier ons hart verhinderen te penetreren. De atheïsme-promoters. Zijn overal in het land. Vertellen je van al de mediaprogramma’s en soaps er is geen God. We zijn als dieren. We leven voor even en sterven. Hoeven ons niet druk te maken over zonden. Hebben een effect in de scholen, elke plaats van educatie.

Dan zijn er nauw erop betrokken. Cynisch. Filosofen. Geen boek een autoriteit boven het menselijk begrip. Hoe kun je zeker van dit boek? Historisch. Het is betrouwbaar. Sinds het begin het Woord van God aangevallen maar het staat. Velen zijn bekend met het British Museum. De bewijzen. Historisch accuraat. De getuigenis gemarginaliseerd.

De derden de rebellen. Zijn wij misschien niet. Als God liefde is, hoe kan Hij dit dan toelaten. Ik accepteer de autoriteit van God niet. Als we met die mensen omgaan, zal het snel een effect op je hebben. Jonge mensen kies je vrienden zorgvuldig. Psalm 1. Zitten in de vergadering van de goddelozen.

Er zijn er die van andere religies zijn. Ik moet voorzichtig zijn. Alternatieve goden. Tegenstander van de Bijbel. Waarom zou ik de Bijbel geloven die over mijn zonden spreekt. Voorvaderen veel meer liberaal over Woord van God en zonden. Maar de christelijke boodschap vertelt me te vernederen vanwege mijn schuld.

Vanwege onze opvoeding een verzet tegen Christus en de boodschap van de zaligheid. Stel je die vraag hebben deze individuen een verhardend effect op ons? We lezen het in een blaadje, of iemand die getuigt, reeds verhard en dat maakt het werk van duivel makkelijker.

Vers 5. Had nooit een kans. Het was daar al aan het verharden. De duiven kwamen daar om op te pikken. Maar de Heere vertelt ons in vers 12 dat de duivel komt, ‘daarna komt de duivel, en neemt het Woord uit hun hart weg’.

Wat een beeld. Hij steelt de Evangelie boodschap. Het beeld van een schot net boven het hoofd en mensen richten zich weer op in een paar seconden.

Dat de duivel het wegneemt. Ik denk dat het in Markus is en niet hier. De vijand van zielen is als je hier vanavond zit aan het werk. Hij wil de Evangelie boodschap niet. Dat je geweten aangesproken wordt. De zaad moet in aanraking komen met de grond en met een paar uur gaat het groeien. De vogels komen snel.

En de duivel ook. Hoe doet hij dat? Blasfemie. Woorden over dat God niet redelijk is. Keer je af van Hem. Hij trekt het Woord van God in twijfel. Kun je werkelijk een boek van 2000 jaar oud geloven? Ga weg en vergeet het.

Soms laat de satan je focussen op de persoon van de prediker. Niet op het Woord van God. Maar vrienden focus op het Woord van God. Satan wil je laten richten op andere dingen. Spurgeon, vorige voorganger hier, vrouw had haar paraplu verloren. Ze zat in de dienst en vergat alles wat ze gehoord had.

Een ander voorbeeld van een boer -sorry daarvoor. Hij zat er zo over in dat het niet ging groeien. Toen kwam het Woord tot Hem en ging het zaad als vanaf de grond in.

Ik moet komen tot de goede grond. Het geeft vrucht. Tot eer en aangenaam voor de Heere. Maar ook voor de gelovige. Hoe te geloven? Door God te erkennen. De Zaligmaker die naar deze wereld kwam. Ontvangen van Hem nieuw leven in onze ziel. Het is om Christus te waarderen. Een verharde zondaar is niet bezig om Christus te waarderen.

Geen goede werken kunnen ooit onze vrede met God verwerven. Maar Christus. Wat Hij deed op Calvarie. Lijden onbeschrijflijk. Om de prijs voor de zonden te betalen. Ik kon nooit gered worden, als het niet op Christus was. Ik ben vergeven met. Zijn eigen gehoorzaamheid. Dat is deel van de vrucht.

De vrucht van bekering. Echte voor God vernederend berouw. Satan houdt ons hard. Maar de goede grond dat brengt voor bekering, liefde, vreugde, gehoorzaamheid aan het Woord.

Zijn we cynisch vanavond? Tot Christus te komen voor zaligheid. Verhard om niet te komen. We hebben de Heere nodig om onze harten aan te raken. De goede grond is voor een boer het goedbereide aarde.

Het kan zijn een beproeving van de Heere. Bewatering. Bid je voor jezelf. O Heere mijn hart is zo hard. Maar verzacht mij. De wonderen van Calvarie te waarderen. Geef me geloof, liefde. Maak me een nieuwe persoon. Dat komt als de Evangelie boodschap is ontvangen in een ziel. Bid daarvoor tot de Heere.

We moeten eindigen. Zijn we bestolen? Maken we het makkelijk voor de duivel. Het zaad langs de weg. O moge de Heere ons aanraken met het Evangelie en Zijn liefdevolle macht om te redden.

 

Zondag 5 mei 2024 – Metropolitan Tabernacle Londen, Verenigd Koninkrijk – J. Northern – Schriftlezing Psalm 23 en Lukas 8 vers 1-15