De apostel Paulus schrijft in de brief aan de christenen te Rome over de zonde en zaligheid. De zonde is afschuwelijk: rebellie tegen een liefhebbende God. Voor de zonde moet betaald worden. En die prijs heeft God Zelf betaald door Zijn Zoon de Heere Jezus Christus naar deze wereld te zenden om te lijden en te sterven. Zijn gerechtigheid hebben wij nodig: het komt aan op geloof in Christus om zalig te worden.

Romeinen 7 vers 18a: ‘Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont’.

Wie spreekt hier? Wie zegt hier dat het er niets goed in mij is? Een christen of een crimineel? Hier spreekt de grote apostel Paulus die Christus op de weg naar Damascus ontmoette. ‘Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont’.

Hoeveel is dat waar in Paulus, hoeveel meer in ons en hoe nog meer die dood in zonden en misdaden zijn. Hoe waar is het voor ons. Geschapen naar het beeld God. En we hebben allen gerebelleerd tegen God.

‘Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont’. Het is niet iets dat jij, ik, wij hebben gerealiseerd. Het is hoe we geboren worden. Ook al proberen onszelf beter te maken. Is dat niet de waarheid dat er geen goed in ons woont.

Diep ziekte zoals we zingen. Door de zonden geïnfecteerd. De ene zonde nog niet weg of de andere popt op. Als je een ziekte hebt ga je naar de dokter. Dat is wat we hebben te doen met onze ziel. Naar de grote Geneesheer Christus. Hulp van buiten. Zaligheid.

Als je de ziekte niet goed begrijpt, dan kan er ook geen goede behandeling zijn. We moeten verstaan wat zonden is. God ons Zelf onderwijst. Een juist begrip van zonden en de zaligheid.

  1. De uitermate zondigheid van de zonde;
  2. Er is niets goeds in een ongelovige;
  3. Er is niets goeds in het vlees van de gelovige.

Eerste punt

Wat is zonde? De meesten van ons kennen het antwoord van de korte catechismus. Een gebrek aan de wil en gehoorzaamheid. God zegt doe dit. En dan ongehoorzaam. Kind stampt op de grond als een ouder nee zegt. En verder nog dan dat.

Zonde uit het hart is rebellie. Tegen de grote God die ons gemaakt heeft. De Almachtige God. Zijn autoriteit verwerpen. Hij vertelt ons hoe te leven. Om Hem groot te maken. Als we dat niet doen dan zondigen we. Het is een oneindige zonde, zelfs de kleinste zonde. Want tegen een oneindige God. Zelfs de kleinste zonde roept de toorn van God op.

Zelfs een goede daad met een verkeerde intentie. Een verkeerde begeerte. Verdient een eeuwige verdoemenis. Er zijn geen kleine zonden. Er is verschil tussen grote en kleine zonden. God die de zon geeft om te laten schijnen. Die de zaligheid geeft. Hoe boos zonde is. Tegen de Majesteit van God.

We zijn allemaal geboren als zondaren. Adam. Hij was een vertegenwoordiger. Hij zondige, wij zondigden. We waren niet geschapen als zondaren. Onze daden, verlangens zijn bedorven door de zonde. De wil, de gevoelens allen bedorven door de zonde. We kunnen absoluut niets doen dat is echt goed is. Zelfs ons Bijbellezen en bidden niet. We kunnen niets doen dat het waard is om de zaligheid verdient.

Iets goed heeft de gerechtigheid van Christus nodig van buiten. Een voorbeeld voor kinderen. Buiten in de modder. Handen vies. Alles wat je aanraakt wordt vies. Zo bedorven. Als we binnen komen en de handen wassen. Door Christus gewassen. Kunt handen niet wassen met je handen. Hebt water nodig. Je hebt iets externs nodig. Zo de Heere onze Zaligmaker.

Laat ik spreken over het kwaad in ons. Niet om je te ontmoedigen om de zaligheid. Het is alles Zijn werk. Vertrouwen in Zijn zaligheid. Een voorganger leefde jaren geleden. Had uitgelicht, Augustus Toplady.

Toplady

Not the labours of the hand

Simply to Thy cross

Wash me Saviour or I die

Christus moet ons redden. We kunnen ijverig zijn, zelfs ons lichaam geven tot verbranding. Maar we kunnen het er niet mee verdienen. Zonde is zo kwaad.

Kinderen, weer een vraag. Heb je weleens nagedacht hoeveel zonden in een leven worden gedaan?

Laten we zeggen elke seconde een zonde. 80 jaar. En we zondigen in onze slaap. 1.7 miljard zonden. Dat is zelfs een fractie.

Psalm 14. Meer zonden dan de haren op mijn hoofd. David: ontferm U over mij naar de grootheid van Uw barmhartigheid. Niet onze hoop op de miljoenen, miljarden zonden. We kunnen ze niet eens tellen. David bidt maak haast om mij te helpen. Ons gebed tot de Heere om ons te helpen. Laat dat ons gebed zijn voor de ontelbare zonden.

Zonden brengt schuld. Verantwoordelijk voor straf. Gods straf. God vergeet niet. Ouders vergeten. Ouders zien niet alle fouten van de kinderen. God ziet alles. Hij moet de zonden straffen. Individueel verantwoordelijk voor God. We kunnen het niet ontsnappen. In deze wereld en de wereld die komen gaat. Ziekten, lijden in de wereld.

Schrijft aan de Romeinen. Die niets van God moeten hebben. Moordenaar. Die hun ouders ongehoorzaam zijn. Waardig om te sterven. Kwaad. Zonden waardig om te sterven. De bezoldiging van de zonde is de dood, maar de genadegift is het eeuwige leven geschonken door God schrijft hij later.

We zullen allen sterven. Gods kinderen zullen in die gezegende plaats komen. Maar de zonden brengt in de eeuwige hel. God moet de zonden straffen. De zee van vuur. Wening en knersing der tanden. Vanwege het kwaad van de zonde.

Wat hebben we te doen? De bezoldiging van de zonde is de dood. Maar de gave van God het eeuwige leven. Gave is niet verdiend maar gegeven.

Tollenaar: God wees zondaar mij genadig. Hij kon misschien de reuk van morgen- en avondoffer ruiken. Het lam. Dat voorbij. Nu te leven van een ander Lam. Een grote Hogepriester. Die zichzelf opoffert, het Lam van God op Calvarie. Hij stierf op Calvarie. Laten we dat bedenken. Zonde en zaligheid ligt zo dicht bij elkaar.

Jesaja:

Woundend for our transgressions.

As a sheep

Lord laid on Him iniquity of us all

Het bloed van Hem, Christus het Lam ven God, reinigt van alle zonden. Hij die geen zonde was moest zoveel lijden in lichaam en ziel. Laten we de zondigheid van zonden zien. De consequenties van de zonden, de hel. En het lijden van Christus.

Het tweede

Het is niet anders dan het eerste punt. We zijn allen in zonden geboren. We hoeven een kind niet te leren om ongehoorzaam te zijn. Zelfgericht. Hoeveel meer zonden als we opgroeien. Zonde na zonde na zonde.

We hebben een vreselijke beschrijving in Genesis 6.

Het beschrijft het kwaad vandaag. Doorgaand kwaad. Dat beschrijft de conditie van ongelovigen. Kwade gedachten volgen elkaar op. Er is geen gerechtigheid met God. Kunnen Psalmen zingen zijn, gebeden.

Er is niemand rechtvaardig.

mond is een geopend graf

Bedorven. Vol van zonde.

Destruction in the ways.

Geen fear of god in their eyes

Wat een vreselijke plaats waar we eindigen. De grootste dictator in de wereld. Het is jij en ik. Er is een die niet kwaad is, dat is God. Kinderen denk aan de meest slechte. We zijn allemaal hetzelfde behalve Een.

God die moest lijden de consequenties van onze zonden. We kozen het vrijwillig. Adam en Eva die de vrucht zagen. Begeerlijk. Jij en ik kiezen vrijwillig de zonden.

Degene die ongelovig zijn, alleen maar kwaad volgt elkaar op. Niet dat we geen goede dingen kunnen doen. Maar zonden in zich. Bijbellezen en bidden. Goede dingen in zichzelf maar zitten zonden in.

The safrifice is a abomination to the Lord

Christus kwam voor zondaren. Hij kwam in de wereld om zondaren te redden.

Gebeden ook verzoening nodig door het bloed van Christus.

Van nature geestelijk dood en geen geestelijk leven in ons. Romeinen 5.

Dood dat alle gezondigd hebben.

Efeze 2. Dood in zonden en misdaden. Dat is het beeld van ons allen gekomen in de wereld. Geen geestelijk oog voor Christus. Geestelijk dood. We zijn als Lazarus in het graf. En we hebben Christus nodig die roept: Lazarus kom uit. Kom tot leven.

We zijn als gevangenen. Gevangene van de boze. Schrijft aan Timotheüs. Bekering. Gevangen in de handen van de duivel overeenkomstig zijn wil.

We zijn geboren als gevangene. We hebben Koning Jezus om ons te overwinnen en ons vrij te maken. Gevangene van de duivel. Wat een vreselijk staat. Hoeveel hier, allen hier, waarvan de zonden niet gewassen zijn in het bloed van Christus, alles zonde. Die het Evangelie gehoord hebben hun straf zoveel zwaarder dan die nooit het Evangelie gehoord hebben.

De zaligheid van God. Bid ervoor. Geef God geen rust als het ware. En vraag om vergeving.

3

Allen die in Christus zijn zijn een nieuw schepsel. Maar er is nog steeds de zonde in het vlees. Paulus schrijft: ‘Want ik weet, dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont’. Maar er is goed in de geest. Die een goed werk in je begonnen is.

Kolossenzen 1 vers 27.

Christus de hoop van de heerlijkheid. De Heilige Geest woont in je. Christus was in Paulus. Niet in de oude mens.

Er is een nieuw hart. Werk van dr zaligheid. De strijd van de Heere. De zonde is de realiteit in de ervaring van de gelovige. Je kunt de Bijbel niet lezen of zonden zien in de gelovige. Jona, David, Petrus, Johannes. Zij zondigen hoe verdrietig. Lees Romeinen 7.

Het is moeilijk om te geloven dat mensen denken dat mensen vernieuwd worden en helemaal zonder zonden zijn. Wat een verkeerd beeld van de zonden hebben zij.

We zongen Psalm 38. David geweten over zonden. Hoe gewetenloos over zonden zijn we vaak. Geen rust in mijn benen vanwege mijn zonden. Rijst over mijn hoofd. David heeft het over zichzelf. Dat is een kind van God spreken. ‘Dat in mij, dat is, in mijn vlees, geen goed woont.’

Paulus spreekt over een lichaam van zonde en dood. Het is een specifieke vreselijke beschrijving. Bedorven. Dit vreselijke staat van zonden. Dat is wat de zonde is.

Dat is misschien het grootste verschil tussen de gelovige en ongelovige. Het verlangen om te zondigen. Paulus verlangt om verlost te zijn.

Het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. De vreemde tegenstrijdigheid. De verbazing nadien. Waarom deed ik het? Het kwade ligt mij bij.

Het Woord willen lezen. En dan een afleidende kwade gedachte. Verleidingen komt in je gedachten.  De wet van de zonde. Dat is de ervaring van de christen.

Maar er is een wil om goed te doen. Om recht te doen. Om verlost te worden van dit lichaam van deze dood. Stelt de vraag: Wie zal mij verlossen van het lichaam van deze dood?

Dat is de enige hoop.

Van de tegenwoordigheid van de zonden. En niet bevrijd van de zonden totdat we bevrijd van deze wereld.

Verlangen we niet met Christus te zijn, dat is verre weg het beste.

Geweten over zonde. Genade om te strijden tegen de zonde.

Galaten 5.

Wandelt

Strijden tegen elkaar

De dingen die je niet kunt

Twee legers in het hart van de gelovige. Het vlees waarin niets goed is. En de Geest. Laten we bidden te wandelen in de Geest.

Die God toebehoren. Gezondigd tegen God die hen lief heeft gehad. De zonden is nog erger. Gezondigd tegen zaligmakende liefde.

De waarschuwing hier. Niet op het kussen het hoofd neerleggen. dat niet rustig wordt van de zonde. Maar Paulus die er tegen streed. Doorn in het vlees. Niet een kussen. Maar pijnlijk. Om een vers als deze te gebruiken om meer ontspannen over de zonde te zijn.

Christus die in wereld kwam om zalig te maken. Tollenaren en zondaren.

Zij die gezond zijn hebben de Medicijnmeester niet van node, maar zij die ziek zijn.

Laten we onze zonden voelen, onze zondigheid.

Christus kwam om zondaren te zoeken en zalig te maken

Ezechiël

Bekeer je van alle iniquities

God compart in sin omdat Jezus stierf voor zondaren

Compart with sin

Gebed van David

Psalm 25

Harden my iniquities

Zonden zijn groot

Maar Gods barmhartigheid is groter

Voor his name sake

Ook die God behoren zich te bekeren. Terug te komen tot God, tot hun Zaligmaker. Komen, vertrouwen en bekeren. Opnieuw en opnieuw.

Ik sluit graag af met

A jewels shine in a world

Sin ever present with them

Are jewels

Blameless and harmless

In a midst of

Shine as lights in the world

O christians

Are you one jewels

Shadows over

Envies

Promises en cheat

Look like others

Honour that rightly name

Holy nation.

Praises of Him

Marveouls light

We hebben te schijnen in de wereld. Niet de zonden van kwaad, trots. Laat ons vluchten van de zonden. En dankbaar voor God door Christus. God danken voor wat Hij heeft gedaan.

 

 

Zondag 23 juli 2023 – Zoar Chapel Londen Free Presbyterian Church of Scotland, Verenigd Koninkrijk – J. MacLeod – Schriftlezing Romeinen 7