In het Evangelie staat de Jezus Christus centraal die naar deze wereld kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Het is het Evangelie dat gepreekt wordt. Door Salomo die de realiteit onder ogen bracht dat alles ijdelheid is, door Noach de prediker van de rechtvaardigheid dat God rechtvaardig is en door de apostel Paulus dat er alleen in Christus redding is. 

1 Timotheüs 2 vers 7: ‘Waartoe ik gesteld ben een prediker en apostel (ik zeg de waarheid in Christus, ik lieg niet), een leraar der heidenen, in geloof en waarheid’.

Het Evangelie

Evangelie voor iedereen van de jongste tot de oudste te begrijpen zijn. Elke zondagavond hier een halfuur het Evangelie gepreekt. Wat voor boodschap? Veel gaande in de wereld, verkiezingen die er zijn ook in eigen land. Is het een relevante boodschap? Hier mensen die hoogopgeleid zijn en hier die niet zo opgeleid zijn. Wat voor boodschap? Het Evangelie. Het is voor iedereen.

De boodschap komt van de hoogste bron. Van de hemel. We hebben niet de autoriteit om hier een boodschap te brengen die mensen trekt. Nee, wat God zegt. Welke boodschap is dat om te preken? De Bijbel vol met predikers. Genesis tot Openbaring. Jeremia, Salomo, Noach, Paulus.

Er zijn drie prediker genoemd in de Bijbel. In Prediker. Salomo. En in Petrus lezen we van Noach een prediker. En van Paulus. Je steelt geen preken van anderen. Dat doen we vanavond. Uit deze drie preken.

Salomo. Wat preekte hij? Realiteit. Hij zocht onder de zon naar betekenis. Ijdelheid, tot die conclusie kwam die. En die andere Noach. Wat preekte hij hoeft niet geraden worden, Petrus vertelt het rechtvaardigheid. Gods heilige standaarden. God is rechtvaardig en zal de wereld oordeel.

En dan is er Paulus. Na Salomo en Noach preekte hij redding. Jezus Christus. Vanavond die boodschap in 2024. Net zo relevant als dat Salomo preekte en Noach en nu. Salomo beschrijft zichzelf als eerste als een prediker. Voordat hij zich omschrijft als de zoon van David. Of als koning. Boodschap van hemel. Hij is prediker.

In drie onderwerpen. Al is ijdelheid. En dan de boodschap. En dan de conclusie. 29 keer over onder zon, drie keer onder de hemel. Ijdelheid. Als een adem. Ik bouwde huizen. Grote bezittingen. Stel je voor een man zoals dat hij moet gelukkig zijn. En komt tot de conclusie hij is er ver van vandaan.

Misschien iemand hier vanavond. Hier gekomen in de Gospel Hall maar wilt iets in de wereld. Het is alles ijdelheid zegt Salomo.

Succesvol. Artikel in New York Times. Werd gevraagd welk advies wil je geven aan jonge mensen zoals hij? Met miljoenen op de bank. Zijn reactie was: Ik hoopte dat iemand me verteld had dat bij het bereiken van de top daar niemand is.

We zijn gemaakt voor een andere wereld. Eeuwigheid. Voor elk van ons komt dit moment dichterbij. We moeten voor God verschijnen. Bereid je voor God te ontmoeten. We hebben een veel te klein begrip hoe groot God is. Op zo’n platform als deze niet kunnen beschrijven hoe groot God is.

Jesaja zegt Hij is groot. Psalm 65. Een rots groter dan ik. De Bijbel beschrijft Maria een Zoon die hoger is dan de Hoogste. Prediker 5 hoger dan de Hoogste. Genesis, de hoogste. Elohim.

Als we tot de top kunnen komen boven de hoogste macht daar is God. En Hem moeten we zien. We leven in een wereld die God mist. En zo in nood om een boodschap te krijgen van Salomo.

En dan een andere is Noach. Genesis 6 beschrijft de dagen waarin Noach leefde, net zoals de dagen waarin wij vandaag leven. Iedereen voor God gevallen. God had de wereld zo lief dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gaf opdat wij eeuwig leven hebben.

Mensen wilde de boodschap van Noach niet horen. Lachten erom. Boot. En dan die dag dat de vloed kwam. Dat is de enige boodschap die zij nodig hadden. De wereld wil die boodschap niet horen. Drie dagen 7-9 september van 2001. Een poll wat is het grootste bedreiging. Minder dan 0,05% noemde het terrorisme. Minder dan 24 uur daarna Twin Towers en Pentagon. Toen bovenaan de lijst. Waarom dit beeld? Niet het bedreiging onderkennen zoals bij Noach de rechtvaardigheid.

Als ik iets steel uit je huis zou iets met de vriendschap doen. Of uit 10 Downing Street steelt. Of van GCHQ. Maakt verschil van waar je steelt welke gevolgen het heeft.

Noach’s boodschap over rechtvaardigheid. En dan Paulus over redding. Paulus preekt dat in 1 Timotheüs. Een Middelaar. Ik houd van de boodschap van Paulus. In Christus’ plaats. Dezelfde boodschap. De boodschap van de hemel.

Voor alle dingen gepreekt de Mens Jezus Christus. Wat de hemel wilde. Als hier iemand op het platform staat die niet de Mens Jezus Christus preekt, dan brengt hij niet het Evangelie. Spurgeon in lessen voor mijn studenten. Zodra ik een tekst uit de Bijbel heb de lijn naar Christus.

Hij kwam om Zijn leven te geven. Niemand is uitgezonderd. Man, vrouw, kind, ras. Dat Christus niet gestorven was voor mij kan niemand zeggen. Een proclamatie. Daarom een bijeenkomst gepland in 2024. Dit is de boodschap om te preken.

Er komt een tijd dat de dag dat de heiligen gered zullen zijn. En niemand hier is om de deur te openen. Salomo alleen Christus kan vervullen. Van Noach dat niemand dan Christus rechtvaardig is. En niemand dan Christus kan redden.

Nu is de aangename tijd, de dag zaligheid. Slechts die ene stap te zetten. 95% gedaan tot God. En ik de rest 5%. Wanneer werd ik gered? Toen ik besefte dat het alles Zijn werk was, 100% van Hem. Niets erin van mij wat eraan bijdraagt. Dat is wat we nodig hebben.

Amen.

 

Zondag 9 juni 2024 – Newtownbreda Gospel Hall Belfast, Verenigd Koninkrijk – J. Cartwright – Schriftlezing Prediker 1 vers 1, 12-14, 2 Petrus 2 vers 5, 1 Timotheüs 2 vers 5-7