In Psalm 130 is de weg tot de zaligheid beschreven. De roep tot God uit de diepten. Vanuit onszelf totaal niet in staat om onszelf te redden. Vanuit die diepten het gebed tot God. God die in Christus genadig is om te vergeven. Bij Hem is verlossing en veel vergeving. Vertrouw op Hem.

Psalm 130 vers 1: ‘[…] Uit de diepten roep ik tot U, o Heere’. 

Roepen om zaligheid

Met Gods hulp wil ik kijken naar deze grote Psalm. De elfde van de vijftien Psalmen van de pilgrims die naar de stad Jeruzalem reisden. Het begint met Psalm 120 tot 134, Psalmen van opgaan. Zes keer per jaar. Tijdens de feesten van Israël. Zevende van Pinksteren.

Een Psalm van bekering. Als ik hem nu lees, lijkt het dat ik in het Nieuwe Testament zit. Hoe vergeven te worden met de Almachtige God. De zaligheid die Christus betaald heeft voor zondaren die in Hem vertrouwen.

Beste vriend, ik weet niet waar je vanavond staat ten aanzien van je zaligheid. Vrede met God, is het er? Waar kan ik het vinden? Deze vragen worden beantwoord in deze Psalm. Heb je er ooit om gebeden? We bidden om dagelijkse dingen. Maar het grootste gebed is om vergeving van de ziel.

Het is niet generiek gesproken. Maar heel persoonlijk. Uit de diepten heb ik geroepen. En mijn ziel. Van zorgen tot grote hoop. En die hoop is er voor de zondaar door op te zien naar de Heere Jezus Christus. Bid je voor de vergeving? Verzoend met de almachtige God.

De eerste is uit de diepten. Deze man is in grote nood. Uit de diepten. Uit de oceaan, zee van mijn zonden, schuld. De zondaar zegt dat zijn zonden te groot voor hem is, en te zwaar zegt de zondaar elders in de Psalm. Dit is de eerste stap in zaligheid. Wil je werkelijk gered worden? Totaal verlost. Het fout is niet de overheid, het onderwijs, de samenleving, maar mijzelf de schuld te geven.

Het is ondraaglijk. Ik kan er niet mee omgaan. Zelfs het feit dat te realiseren zo ver van de almachtige God. De pijn is ondraaglijk. Zonder de Heere Jezus Christus de Zaligmaker is er alleen maar leegheid in je, alleen corruptie -we spreken geestelijk.

Zonder de Heere Jezus Christus ben ik verloren. Zonden is lelijk. Ik las nooit een gedeelte in de Bijbel dat zonden mij beter maakte. Maar het maakt me alleen maar slechter en doet me lager en lager zingen. Ik ben zonder zaligheid nooit in staat die sterke man te weerstaan. Mijn zonden, mijn hart. Door zonden bedekt. Ongehoorzaam. De Bijbel maakt het nog beroerder: dood in mijn zonden en misdaden.

Ik hoef niet naar het ziekenhuis voor een medicijn. Maar ik heb heropstanding nodig want dood. Moet ik naar de goeroes van deze wereld, waar krijg ik hulp van? Zie de Psalm: uit de diepten. Deze man ziet zijn eigen onmogelijkheid. Wat hij ook doet, hij krijgt zelfs geen zaligheid van God. Niemand in deze wereld kan hem redden. Zal hij doen wat velen doen die tegen de Heere Jezus Christus zeggen: ik ben oké. Deze man is in een bodemloze put.

De tweede stap is gebed komt uit de diepten. Ik roep en blijf roepen. Ik bid niet alleen voor een examen, een baan, maar voor zaligheid. Deze man roept tot God om zaligheid. Misschien is dit het geval voor jou. Er zijn mensen die de verschillen tussen godsdiensten op een rijtje zetten voordat ze een keuze maken. Maar mag ik je zeggen: er is geen vergelijking die je het kruis van Christus doet zien.

Ze zorgen niet voor je ziel. Waar vind ik de oplossing? Om mij te verhouden tot de Schepper? De Psalmist geeft het antwoord: uit de diepten riep ik tot U, i Heere. Heere. Later kun je zien hoe vaak er Heere staat. Zeven verzen. Hij roept niet tot een man. Hij roept alleen tot de Heere.

Hij roept met grote nederigheid tot God. Voor genade en vergeving. Als U mij niet vergeeft ben ik totaal verloren. In zijn aanbieding geeft hij niks fysieks aan God. Geen goud en zilver. Uit de diepten heb ik tot U geroepen. Een diep verlangen. O Heere, ik wil gered worden. Met dat diepe verlangen wil God Hem niet laten staan.

Het is niet mogelijk om vrede met God te hebben zonder te roepen. Vrede kan alleen gegeven worden met God door de verdiensten van de Heere Jezus Christus. Laat Uw oor opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.

Ik wil op een derde stap letten. De eerste is: totaal verloren. Ik ben dood. De tweede: ik kan alleen bidden. Heere, help mij. Maar het derde, zie vers drie. Ik hoop dat niemand denkt zaligheid kan verdienen door eigen verdienste. O Heere wie zal staande blijven voor Uw gerechtigheid? Wie zal bestaan?

Islam wordt gezien als de tweede godsdienst van de wereld. Hoe kan iemand worden gered. Iedereen zal worden gestraft. Weegschaal. Aan de ene kant heb je je zonden. Aan de andere kant heb je je goede werken. Als dat de zaak was, hoe zou je bestaan? Zonden is niet alleen wat je doet. We zijn zondaren van nature en door keuze. Maar ook zonden in onze gedachten. Als het zo was, dan zou ik verdoemd worden.

Als God een boek bijhoudt van mij, dan zal ik niet bestaan. Als God onze ongerechtigheden gadeslaat, wie zou bestaan? Er is geen weg, ik kan de kleur van mijn huid niet veranderen zegt de Bijbel. De mensen gingen naar Jeruzalem om wat te doen? Voor God te staan. Maar hier het is, het goede nieuws. De paradox van het christelijk geloof.

De diepte van onze zonden. Dagelijks. Onze kwade gedachten. Er zijn er miljoenen. De mensen gingen naar Jeruzalem om voor God te staan. Om naar God te gaan, moet je op de knieën. Vertrouwen op het werk van Christus. Gratis gegeven. Alles wat je in dit leven nodig hebt, moet je voor betalen. Ga in een winkel, zelfs het kleinste. Maar de Bijbel zegt de vergeving van God, die kun je alleen gratis gegeven worden.

Geen advocaat kan je helpen. Als we in het oordeel staan voor God, dan zal Christus de Advocaat zijn als je in Hem vertrouwt. Waarom? Vertrouwt in Hem. Omdat Hij gezegd heeft: God straf Mij in plaats van hen.

De vierde je naam in het boek van het leven. Boek van het Lam. God heeft geen boek maar bij wijze van spreken om duidelijk te maken. God is de Heere der heren en de Koning der koningen. De derde is de immense omvang van je zonden.

De vierde is maar bij U is vergeving. Vers 7. Israël hope op de Heere, want bij de Heere is goedertierenheid. Ik wil drie dingen noemen: hoe God Zijn gave tentoonstelt, maar ook Zijn eigenschappen. De dode persoon kan opstaan van de dood. De man in grote nood kan nu gered zijn.

Je kunt gered zijn vertrouwend op de Heere Jezus Christus. De grootste filosoof zei: een mens kan niet gered worden. Psalm 32 vers 1. Welgelukzalig is de man die de zonden zijn vergeven. Ik wenste dat hij deze Psalm had gelezen of Psalm 130. Ik geloof dat hij stierf als een verloren man.

Voor U is die vergeving, uit het Hebreeuws. Alleen U kunt het geven, niemand anders. Eenmaal vergeven kan het nooit van je genomen worden. Er is vergeving bij U. Niet bij de ander. Geen paus, goeroe, ouder, kardinaal. Alleen bij U. Er is vergeving bij God. Bij God is goedertierenheid. Dit is het gebed van een zondaar. O Heere wees mij genadig. Hoe kan ik gered worden? Ik roep tot de Heere om vergeving. ‘Niets in mijn hand breng ik, alleen kleef ik mij aan het kruis’. Ik vertrouw alleen in Christus.

En het derde. En bij Hem is veel verlossing. Geestelijke slavernij. Eenmaal vertrouwd in de Heere Jezus, koning zonde heeft geen macht meer. Maar Koning Christus heeft de macht. Er is verzoening in Christus. Christus kwam van de hemel naar de aarde, stierf aan het kruis van Calvarie, maar verrees uit de doden. Als ik in Hem vertrouw, de Vader zegt: Mijn Zoon betaalde het al. Hij legde het lijden op Zichzelf. Om aan Zijn eigen gerechtigheid te voldoen.

Efeze 1 vers 7. In welke wij hebben verzoening door Zijn bloed, door de rijkdommen van Zijn genade. Vrienden, de rijkdommen van Zijn genade. Van misère naar genade. Kom tot Hem.

 

Eerste lijdenszondag 27 februari 2022 – Metropolitan Tabernacle Londen – pastor Ibrahim – Schriftlezing Psalm 130 en Lukas 5 vers 17-32