In de zendbrief van de apostel Paulus aan zijn geestelijke zoon Titus schrijft hij over de betrouwbaarheid van het Evangelie: dit is een getrouw woord. Wat kunnen we in deze wereld vertrouwen, wat staat werkelijk vast?! Tegen de achtergrond van de aangrijpende werkelijkheid van ons zondige bestaan, het zondige eertijds van christenen, schittert Gods genade. Hij is barmhartig en rechtvaardig. Hij zond Zijn Zoon naar deze wereld om te redden. Geloof in Hem, buig je voor Hem neer, Hij wil je behouden.

Titus 3 vers 3: ‘Want ook wij waren eertijds onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende‘.

Een getrouw woord

Vers 8 dit is een getrouw woord. Paulus zegt het acht keer in de brieven. In een wereld waar niets te vertrouwen is. Het nieuws van vandaag is morgen alweer anders. Dit is een getrouw woord. Dit staat vast. Je kunt God vertrouwen, dat betekent het. Je kunt Zijn beloften vertrouwen. De Bijbel vertrouwen. Zijn werk vertrouwen. Het machtige werk van God. Uitgedrukt op het kruis van Golgotha waar de Zoon van God zonder enige smet stierf. Hij stierf voor miljoenen, lezen we in Openbaring.

Wij leven in deze wereld. Kun je iets vertrouwen? Je kunt de liefde van God de Vader vertrouwen. De kracht van de Heilige Geest in je kun vertrouwen. Honderden in deze gemeente kunnen ervan getuigen. Van Gods werk in hen.

Heb je ooit een trots mens gezien? Je hoeft niet ver te gaan. Jijzelf, ik, wij zijn trots. Paulus schrijft want wij waren eertijds onwijs. Zonder Christus. Dat is onze identiteit zonder Christus. Het schild is van ons gevallen. Onze identiteit. Vertel je prediker dat ik zo slecht ben? Ja jij en ik. Geen goed in ons. ‘Onwijs, ongehoorzaam, dwalende, menigerlei begeerlijkheden en wellusten dienende, in boosheid en nijdigheid levende, hatelijk zijnde, en elkander hatende’. Het gaat over ons. Dit is ons portret.

In een portret je zegt allemaal goede dingen over jezelf. Maar dit toont de diepte van onze blindheid, zo ver van onze God. Maar dit toont ook de diepte van de kracht van de redding van God. Zonder Gods reddingsactie waren we hopeloos. Onze situatie is zo tragisch dat niets ons voor een seconde ook maar op kan tillen.

Hoe God ons ziet, moet ons wakker schudden. Om gelukkig te worden hier en de wereld die komt. Zonder bekering spreken we slecht van mensen. Zelfs uit onze eigen familie, buurt. We zijn vechters. Onredelijk. Dat zijn we zonder Gods genade.

Ja, in de wereld zijn mensen die grote filantropische daden verrichten. Ja een ongelovige kan zijn vrouw liefhebben. Maar het gaat niet om de relaties tussen mensen maar tussen God en ons. God kan niet op de tweede plaats komen. God is heilig.

God zendt een tsunami van genade. Om te wassen. Witter dan sneeuw. Dat is wat Christus deed door te komen in deze wereld. Zeven genaden. Waar sta je vanavond? Waar sta je in de relatie tot God? Misschien geboren in een christelijk huis. Maar kijk hoe God je noemt zonder Jezus Christus.

Onwijs. Het is niet zonder respect gezegd. Het is nog nooit zo’n opgeleide samenleving geweest maar als het gaat om geestelijke zaken dan zijn we dummy’s. Zelfs al het alfabet van de genade is teveel om te weten.

Een zondaar is een zelfverloochenaar. Luistert niet naar de dokter die voor je eigen bestwil zegt. Ik wil dit of dat doen. Wat dwaasheid is is te zeggen dit te doen en iets anders te doen. Ongehoorzaam aan God. Geen autoriteit waar ik me aan wil onderwerpen is alleen maar onszelf. We dienen naar ons instinct. Weet je wie dat doen? Dieren. God ons ons vele malen hoger geschapen.

We zijn ongehoorzaam want we vermoorden onze eigen zielen. Moordenaars. We hebben de wereld lief. Wie doet mij wat? Ik ben niet te stoppen. Dwalende. Arglistig.  De duivel is zo. Ik geloof nog meer in de leugen dan in de Bijbel. Ik fantaseer. Ik volg de lusten. Wat is het doel van het leven? Wat is het doel van de liefde? Zelf plezier te hebben. Is dat het doel van het leven?! Er is iets veel groters.

Wellusten zijn de ladder van de duivel. Als iemand die zegt vrij te zijn, die liegt. Als je je eigen meester ben, aan wie ben je dan gebonden aan jezelf. Maar God is veel groter. Zonden is als vandaag kopen en morgen betalen. Boosheid. En nijdigheid. Zoveel nijd in ons leven. Dat is nijd als iemand anders geluk heeft. Hatelijk zijnde. Haten en gehaat worden. Dit is deprimerend. Zelfs het voor te lezen aan je. Wat kan ik tegen de zonde doen? Ik geloofde in evolutie maar het is eerder devolutie.

Mensen hebben voornemens begin van het jaar waar niets van terecht komt. Maar goed nieuws! Goed nieuws om een nieuw hart te ontvangen. De kracht van de hoop. Wat een woord. Maar. Alleen dat woord werd door predikers over gepreekt. Luister naar God. Wat voor hart heeft Hij? Hij wil niet dat de dwaze vergaat. Maar dat zij leven.

Waar ben je vanavond? Gered door God? Zeven genaden die je vrijmaken. Als je deze plaats verlaat. Wie je ook bent, jong of oud, dat God je gunstig is. De goedertierenheid van God. Johannes 3 vers 16. Want alzo lief had God de wereld. Zo lief. Ik ben dwaas, arglistig, haat mensen. Als God komt om iedereen te straffen is Hij absoluut rechtvaardig. Maar Hij is goedertieren in de Heere Jezus Christus.

God kwam om ons te redden en zalig te maken. Hij deed het. Niet door de inspanning van mensen. Wat moet ik doen vanavond? Gratis de vergeving van zonden te ontvangen. ‘Niet uit de werken der rechtvaardigheid, die wij gedaan hadden, maar naar Zijn barmhartigheid’. Zijn barmhartigheid. Het christendom is de enige religie die zegt dat je gered bent bij geloof en niet door werken. We zijn niet gered omdat we zeggen God veel lief te hebben. Maar gered door de barmhartigheid  van God.

De Heilige Geest komt in ons en geeft geestelijk leven. Hij verzegeld ons. Nu behoor je God. Niemand kan ze uit Zijn hand rukken. Christus stierf aan het kruis van Golgotha. Hij is de Zoon van God. Zaligheid is niet door te doen maar door te vertrouwen.

God die de hemel en aarde vult, komt in mij hoe klein ben ik? Hij maakt mij een nieuw schepsel. Opnieuw geboren. We hebben het reinigde water van Zijn barmhartigheid nodig. De Heilige Geest is rijkelijk uitgegoten. Door Jezus Christus. De christen zal nooit sterven. Ja, het lichaam sterft. Maar de ziel niet. Als je sterft, ga je naar de hemel. De dood is alleen de doorgang naar het eeuwige leven.

Gerechtvaardigd zijnde door Zijn genade. Ja, gerechtvaardigd. We zijn in een rechtszaak als het ware. Het zwaard hangt boven je. Maar gewassen. Gered. Er is geen veroordeling meer. Je bent niet alleen van de hel gered, maar God noemt je zelf kinderen van God. Als je vanavond tot God komt, dan ben je Zijn kind.

De vader van de verloren zoon gaf het gemeste kalf aan de jongste zoon die terugkeerde. God gaf Zijn eigen Zoon. Waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Naar de hope des eeuwigen levens. Wat is eeuwig leven? Wie kan het vertellen, welke dienaar kan het beschrijven? Stel je voor je bent buiten de tijd en ruimte. Het gaat boven onze zinnelijke voorstelling.

Je kunt alleen maar komen tot God vanavond. Dit is een getrouw woord. De generositeit van God om Zijn Zoon te geven en een zondaar te redden.

 

Zondag 31 januari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 1 en Titus 2 vers 11-15 en Titus 3 vers 1-8