Het boek Spreuken is een van de boeken van wijsheid. Maar geen aardse, verstandelijke kennis alleen. De ware Wijsheid is de Heere Jezus Christus. De vreze des Heeren is immers het beginsel der wijsheid. Wie Wijsheid begeert van God, ontvangt Christus. Wij mensen zijn van onszelf zo dwaas dat we uit onszelf maar voortgaan om God te verwerpen. Maar God komt ons tegemoet. Hij heeft ons behoud op het oog. Keer terug tot Hem. Heden zo u Zijn stem hoort, Hij spreekt vandaag tot ons, verhard u niet maar laat u leiden.

Spreuken 1 vers 33: ‘Maar die naar Mij hoort, zal zeker wonen, en hij zal gerust zijn van de vreze des kwaads‘.

De uitnodiging van wijsheid

Er zijn mensen, christenen, die denken dat Spreuken alleen maar wijze gezegdes is. Er zijn twee personen te beschrijven uit Spreuken. Karakter Wijsheid. Het is Christus. Spreuken 8. Ware leven vinden. De dwaze is de andere. We worden allemaal in dwaasheid geboren.

Wijsheid is hier in meervoud beschreven maar wordt gebruikt in enkelvoud. Dat kan toch God alleen dan? Wijsheid is vluchten van dwaasheid, vers 21. Wijsheid in de vrouwelijke vorm beschreven.

Lukas 11 vers 39. Kolossenzen 2 vers 3. Hij is beschreven als Wijsheid. Je wilt wijsheid, in Christus. Hij is groter dan Salomo. Salomo was voor zover we weten de grootste in zijn dagen maar Christus is groter. Wijsheid spreekt publiek en private. Het Evangelie is niet verborgen.

Waarom niet? Jezus preekte in huizen. Maar allerlei soorten mensen ging hij om. Joodse leraren. Met melaatsen. Hij handelde met mensen. Welke religie is universeel? Christus ging met allerlei soorten mensen om. Wijsheid kwam vanuit de hemel naar deze aarde. Niet met lege handen. Hij kwam met schatten. 2 Korinthe 8. Hij maakte Zichzelf arm opdat wij rijk zouden zijn. Geen rijkdommen maakt je voor God aanvaardbaar.

Hij opent Zijn schatten. Hij deelt ze uit. Kom tot God. Waar was de Wijsheid gepresenteerd? Op Golgotha. Geen religie bied je het kruis van Calvarie aan. Als we over Wijsheid spreken, dan spreken we niet over een concept. In sommige culturen wordt over een senior van zestig of zeventig jaar gezegd dat hij een wijs man is. Maar daar gaat het hier niet over. We spreken hier niet over een concept. Je kunt jong zijn en wijs of een oude man, een senior, en de meest dwaze persoon in de wereld zijn. Wijsheid is een Persoon. Niet de Griekse wijsheid, niets daarmee te maken.

Kijk naar de tekst. Het is allemaal in de tekst. Zoek je naar de zaligheid? Als dit aardse leven tot een eind komt, wil je dan een plaats bereid hebben in de hemel met de Heere Jezus Christus? Wil je alleen maar luchtigjes zijn, zelfs als je religie even ter zijde schuift. We handelen met je. Denk aan de eeuwige dingen. Wijsheid roept het uit. Vraagt je aandacht. Wie ook maar bent en waar je ook ben.

Laat ik een paar dingen zeggen over meneer dwaasheid, mevrouw dwaasheid. Je houdt van de slechtigheden. Hoe kun je zo’n oud boek geloven? Iemand die tweeduizend jaar geleden op een kruis gestorven is. Iemand zegt weleens ik begrijp jij een christen bent terwijl je zo verstandig bent. Alsof christenen lichte zielen zijn.

Ongeloof is irrationeel. Is in de duisternis wonen. We spreken niet over erudiet. De dwaas haat geestelijke kennis. Zelfs een kind kan geestelijke wijsheid hebben. Degene met de hoogste educatie is de grootste dwaasheid door het verwerpen van geestelijke wijsheid.

Wijsheid roept. De Bijbel roept. God is roepende God. Van Genesis tot en met Openbaring wordt 600 keer geroepen. Adam waar ben je? Openbaring 19 ook. De kerk roept ons. De apostelen roepen ons. Een van de redenen voor een Evangeliedienst. Een ambassadeur die je probeert te bewegen. Laat u met God verzoenen.

God spreekt door de omstandigheden in het leven. Je verliest een geliefde. Je verliest je baan. Dit gebeurt in het leven. De goddeloze vloekt God dan. Maar God spreekt er door. Wijsheid is een roep tot God. Vergeving zoeken. God wil ons niet straffen. Wijsheid is een gratis geschenk. Ik kan het niet verdienen. Dat is hoe de zaligheid werkt.

Andere religies zijn dat. Hoeveel goede werken kan ik doen om God gunstig gestemd te laten zijn? God eist volmaaktheid, geen goede werken. Hoe te vragen om Wijsheid? Vers 3 geeft het antwoord. God is niet mechanisch. Niet een CEO. We hebben terug te keren tot God. Bekering en geloof zijn de twee vleugels die samen gaan en niet zonder elkaar kunnen.

Ik moet mezelf haten en mijn zonden. De dwaasheid in mijn hart. Niet vergeven te zijn, we moeten God vrezen. Er zijn zoveel stemmen in deze wereld. Je weet dat. Er is verwarring in de wereld. Maar niet in het Evangelie. Wie de Naam des Heeren aanroept zal zalig worden. Waarom? Het is levensveranderd.

Vers 25-32 gaat over mensen die voortgaan in God verwerpen. Ook de pandemie. Je hoeft geen predikant te zijn om te zien dat het een waarschuwing is. Als iemand zegt dat de aarde plat is, geloof je dat. Maar waarom geloof je het Evangelie niet? Onze schellen moeten van de ogen vallen. We zijn zo verhard. Alsjeblieft lees niet in een dwaas paradijs. Zelfvernietiging. Weggerend van de nauwe poort naar het eeuwige leven.

De oproep. Wat is God met je aan het doen? Als je verwerpt? Depressie. Oordeel. Verdoemenis. Dat valt op je. Heere, dat voor het einde komt jonge mensen zullen zien de liefde van God en vergeving in de Heere Jezus Christus. Heere, vergeef mij, was mij. Voordat we afsluiten. Christus vervulde al Gods eisen. Hij hield de laatste druppel bloed voor elke zondaar die Hij redt.

Wil je in het eeuwige oordeel zijn zonder een druppel water? Dit is God Zelf die je roept. Het is God. Hij is genadig, zelfs in het oordeel. Hij wil je gebeden antwoorden als je tot Hem komt. Vers 33. Hij zal je veiligheid geven.

Alleen zij die gehoorzaam zijn aan de stem van Christus zullen deze rijkdommen ontvangen. De Heilige Geest ontvangen en de Bijbel verstaan. Toen ik voor het eerst de Bijbel had kon ik het niet verstaan. Hij deed het me verstaan.

Als je God om Wijsheid vraagt krijg je Christus. Hij is de grootste winst. Als iemand wijsheid ontbreekt, zegt Jakobus, die begere Hem. Alles in alles. Stel het niet uit. In geestelijke taal is morgen de duivels kalender. Heden. Dan zult je van vreze des kwaads bewaard blijven. Kom tot Wijsheid. Verkrijg wijsheid. Wees er niet zelfgenoegzaam over. Mag de Heere je helpen vanavond.

 

Zondag 13 september 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Spreuken 1 vers 20-33 en 1 Korinthe 1 vers 20-31