In Romeinen 7 uit de apostel Paulus een diepe klacht over zichzelf: ik ellendig mens. Het is voortgaande klacht in de tegenwoordige tijd. En dan volgt de vraag: wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Wat als we vanavond voor de almachtige God staan zonder Zaligmaker, zonder de Heere Jezus Christus die Zijn leven gaf tot een volkomen verzoening van al onze zonden? Het is slecht en ook goed nieuws. Want hierna staat geen punt maar volgt: Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere. Wie zal mij verlossen? Christus, alleen Hij. Buig voor Hem, geloof en vertrouw op Hem en u zult eeuwig leven.

Romeinen 7 vers 24 en 25: ‘[24] Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? [25] Ik dank God, door Jezus Christus, onzen Heere’.

Wie zal mij bevrijden?

In Romeinen 7 vinden we de ‘ik ben’ uitspraken van Paulus. Meer dan dertig keer. En de vragen of de wie’s. Romeinen 8. Wie zal verdoemen? Wie zal mij scheiden van de liefde van God?

Ik hoop dat het ons vernederd. Deze vraag. Het is de grootste strijd van leven en dood. Strijd niet buiten ons, maar eeuwige strijd in ons. Zie het zo als dat het gaat over jou zonder een Zaligmaker. Zonder een Schepper. Geïsoleerd van een Zaligmaker.

Als je voor Hem staat vanavond zonder een Zaligmaker, wat heb je Hem te zeggen? Dit is een vernederde vraag. Het is tijd om te denken: wat is het doel van je leven? Koning zonde heerst in je. Als Paulus zegt: ik ellendig mens.

Wat zal een ongelovige zeggen? Wie zal mij bevrijden? Waar is het antwoord dat geestelijke verlichting in de ziel? Waar is het antwoord te krijgen? En willen we het antwoord? Soms zijn we niet eens bereid het antwoord te horen.

Hier zijn voor die de Heere nog nooit hebben gezocht of Hem zoeken: er moet een roep om hulp zijn. De roep: ik ellendig mens. Dat is een roep om hulp. Dit is een man vol van berouw. De zonde heerst in mij. Gevangene.

De grootste leugen die satan vertelt: je bent vrij. Niemand is vrij. Je dient of de Heere of jezelf. De apostel zegt het over zichzelf dat de zonde in hem woont. Ik ben een zondaar. Wil je gered worden? Je moet eerst erkennen dat je het nodig hebt.

God zal je niet redden tegen onze wil. Zonder jouw verlangen zal God je nooit redden. Je zoekt, vraagt, klopt. Ik heb geen psycholoog, psychiater, dienaar, priester, imam, paus nodig, om te weten dat ik een zondaar ben. Ik ken mijn hart dat het wanhopig kwaad is. Maar ik heb de Zaligmaker nodig. In al mijn leden zegt Paulus is de zonden. Je hebt die roep om hulp nodig omdat je in een grote nood bent. Ik ellendig mens. Met niemand anders te vergelijken maar ik heb hulp nodig.

Je hebt het woord van getuigenis nodig. Vanuit het Latijn: dezelfde woorden spreken. God zegt: je bent vleselijk. Leeft voor de zonden. God zegt je bent een zondaar. En ik stem toe: ik ben een zondaar. Ongelukkige man. Niet dat ik was. Maar dat ben ik. Voortgaand.

Als je de mensen in de wereld vraagt? Ik ben goed, ik ben de beste. Zie mijn diploma. Maar wat zegt deze man? Ik ellendig mens. Het Griekse woord voor ellende komt maar een paar keer voor in de Bijbel. Openbaring 3 vers 17. U denkt rijk te zijn. Maar u bent ellendig, arm, naakt. Het is als het beeld van een soldaat dat kan helpen. Dat van alle kanten omsingeld is door de vijand en snel gevangen genomen zal worden en geëxecuteerd. En hij is zonder wapens. Wat zou hij doen? Omringd door machtige militairen. Geen hoop om te ontsnappen. Dat is de betekenis van het zijn van ellendig.

Snel zal de man zijn laatste adem geven. Dat is de betekenis van ellendig hier. Ondanks dat hij heeft nood aan de barmhartigheid van de Heere. Diepe pijn van binnen in ons om gescheiden te zijn van God. Die pijn is ondraaglijk.

Als je tot dat besef komt, ik heb niets meer. Wapens neerleggen. Mijn verstand, hart, bevlekt met zonden. God kan Zich niet verhouden tot iets met zonden bevlekt zonder de reiniging door de Heere Jezus Christus.

Stinkende kleding. Dat is het beeld. Jaren in dezelfde kleding te slapen en dezelfde te dragen week na week zonder ooit te wassen. Nooit een douche, voor een jaar of ik weet niet hoe lang. Dit is hoe we zijn zonder Zaligmaker. We schamen ons ervoor maar onze zondigheid maakt dat we ons er niet eens meer voor schamen en dat is een tragedie.

Mijn vrienden, maar het slechtste voor ons als we Romeinen 7 lezen. Er is grote hoop hier als je het hoofdstuk leest. De wet van God, de Tien geboden, drukken je te neer. Het kan je niet redden. De leraar wijst je: er is een Zaligmaker. Je kunt jezelf niet redden, je hebt de genade van God nodig, je hebt een Zaligmaker nodig.

De wet van God neemt al onze claims en pretenties uit handen. Maar je ziet, de wanhopige man zoekt alleen voor totale bevrijding. Veel mensen zoeken God alleen vanwege de vrees voor de gevolgen van de zonden God. Maar je weet, wij komen in bekering en in geloof tot de Heere Jezus Christus omdat we God vrezen en we vrezen zonden. Niet alleen de zonden. Voor een dag of twee dagen en dan, wanneer mijn geweten gerustgesteld is.

Dat is de reden waarom er een jojo is in veel levens. Zelfs mensen in de kerk. Ik sta stevig en wandel met de Heere. En op een zekere dag struikel ik opnieuw. En ik val. In plaats van tien stappen vooruit te maken, ga ik tien stappen terug en misschien slechts een stap vooruit. Waarom? Omdat God niet werkelijk in mijn leven is.

Sta me toe naar de derde te gaan. Wie zal mij verlossen uit het lichaam uit het lichaam des doods? Wie zal mij redden van het oordeel van God? Wie zal redden van de hel? Om me op te wekken van de dood? Ik doe mijn best maar het helpt niet.

Zonden is een doder maar ik houd ervan. Ik kan er zelf niet vanaf komen. Ik ben gefrustreerd met mijn zonden maar niet in staat mijzelf ervan te bevrijden? Moet ik hulp zoeken met mijn geweten? Geweten is geen goede gids.

Maar het Woord van God is de volmaakte gids. Moet ik hulp van de overheid inroepen? Van de huisarts? Van de imam? Van een religieuze zus? Ze zijn allemaal geestelijk failliet. Ze kunnen niets doen om je ziel te redden?

Sommigen denken hun leven te beëindigen. Dat is om twee redenen onverstandig. De eerste is omdat het leven dan ten einde komt. En de tweede omdat je dan voor God zult staan. Kom tot Christus aan de voet van Golgotha. Christus is voldoende. Hij betaalde alles. Zijn bloed wast je.

Kijk naar het vers. Wie zal mijn verlossen van het lichaam dezes doods? Christus is de Heere. Hoe ontvang ik het? Ik kom tot de voet van Golgotha. Hij weet hoe eerlijk ik ben. Als je dat doet, Hij zal je redden.

We stelden een vraag. Wat is het antwoord. Vers 25. Als Paulus stopte bij vers 24, dan waren we nog ellendig geweest. Vers 25. Is dat niet geweldig? Ik dank God door Jezus Christus. Hij is van de klacht gekomen tot het prijzen van God.

Ik heb een nieuwe natuur ontvangen met heilige verlangens. Ik heb een nieuwe Heere die voor mij zorgt. Ik dank God. Degene is groter dan degene in de wereld. Wie zal je scheiden van de liefde van de Heere? Niemand. Hij is groter. Niemand zal ze uit Zijn hand rukken.

Filippensen 1 vers 6. God die dit werk in je is begonnen zal het voleindigen niet tot het graf, maar tot in Jezus Christus. Zaligheid is alleen door de Heere Jezus Christus. Je kunt het niet verdienen. Het is gratis maar niet goedkoop. Je kunt het verkrijgen door naar de voet van Golgotha te gaan en te geloven en vertrouwen op Hem. In Hem meer dan overwinnaar.

Romeinen 8 vers 1. Er is dan geen verdoemenis voor degenen die in Jezus Christus zijn. Goed nieuws. Nog meer: eeuwig leven! Ik beween mijn zonden. Maar de Heere Jezus Christus bedekt mijn begeerte, zonden. Er is geen andere Zaligmaker. Ben je in Jezus Christus?

Slecht en goed nieuws hier ineen. Ik ellendig mens, dat is het slechte nieuws. En het goede: ik dank God door Jezus Christus. In Christus Jezus. Gezegend degene wiens zonden bedekt zijn. Mag dit je roep en hoop zijn vanavond.

 

Zondag 28 februari 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Jesaja 25 vers 1-9 en Romeinen 7 vers 14-26