In het laatste vers van Romeinen 6 beschrijft de apostel Paulus kernachtig de essentie van het Evangelie. Het contrast kan niet groter: dood en leven. Zonde en genade. Wat betaalt de zonden? De dood. Het is de bezoldiging voor de zonden, de soldij van een soldaat die strijdt in het leger van de vorst der duisternis die aan het hoofd staat. Of we dienen de zonden en dat leidt tot de dood of we dienen de Heere Jezus Christus. De dood verdienen we door onze zonden, het eeuwige leven is de genadegift van God en kunnen we alleen uit genade ontvangen. God wil het u persoonlijk schenken. Ga tot God, strek uw handen nederig uit om het eeuwige leven persoonlijk te ontvangen. Wat is het eeuwige leven? Gods leven in een ziel.

Romeinen 6 vers 23: ‘Want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven, door Jezus Christus, onzen Heere‘.

De genadegift van de zaligheid

Dit is een gouden vers. De magnitude [of: grootte] van de genade van God. We hebben niets te bieden voor God. We hoeven niet moeder Teresa te zijn of de Paus. Er is geen woordenboek nodig om deze woorden te verstaan. De bezoldiging van de zonden is de dood, maar de genadegift van Jezus Christus het leven. God geeft alles voor niets. Voor niets.

God heeft ons de geestelijke zegeningen gegeven. Het is onze eigen arrogantie te denken iets te verdienen. Het is genade van God. Dit vers 23 zijn twintig woorden. Van een verdoemde zondaar brengen naar de genade van God. Geadopteerd. Hier ben ik als een zondaar. Met mijn problemen. Mijn verborgen zonden. God noemt mij Zijn kind.

Dit vers is de essentie van het Evangelie. Als je deze woorden verstaat heb je alles van het Evangelie begrepen. Geen filosofie voor nodig. Het contrast is gegeven. De bezoldiging van de zonden. Het contrast? De gift van God. Wat is het contrast: zonden en het werk van Christus. Dood en leven.

Vrienden, je moet bedenken dat er hier twee meesters zijn in dit leven. Twee manieren van leven. Twee eeuwige bestemmingen. Wie dien je? Je dient de zonden of de Heere Jezus Christus. Er zijn twee soorten mensen. De oude mens die enkel denkt aan het hier en nu. De nieuwe mens heeft een nieuw leven ontvangen.

Je hoort mensen zeggen dat ze selfmade zijn. Niemand is dat. De oude mens is verloren. Mozes in het Oude Testament, in Deuteronomium, vertelt mensen: God plaatst leven en dood voor u. Wat kiest u? Het is een keuze zonder keuze. Je kiest altijd overeenkomstig je natuur. Een ezel eet geen vlees. Hij moet van natuur veranderen.

God zegt: kies het leven. Verkies niet de dood. Het is niet God die het kiest voor ons kiest maar wij zelf. Maar wij kiezen de dood. Als wij het lezen verkiezen is dat omdat God het gegeven heeft. Wedergeboorte. Van boven. Water van de rots. Als de Heilige Geest werkt in je hart, dan kom je voor de Heere. Je ziet je natuur. Beleefd en vriendelijk heeft nooit iemand gered.

Dit vers heeft drie elementen. Het probleem, de oplossing en de wijze waarop. Laten we een voor een nagaan. Vrienden, ongered is je ziel in gevaar. Als je met God in oorlog bent, dan heb je een groot probleem. God kan je in de buitenste duisternis werpen waar wening en knersing der tanden is. De bezoldiging van de zonden is de dood. De beloning. In het Grieks is het nog directer: de bezoldiging van de zonde is dood. Volgt erop.

Het is een herinnering van de hof van Eden. Onze voorouders. Ten dagen als je van die boom eet zul je de dood sterven. Ze meenden dat God iets voor hen ontnam. Wantrouwen. De zonde begon in een tuin.

Waarom sterven we? Ik was een moslim voor jaren. Allerlei redenen waren we sterven. Vanwege bacteriën. Maar je hoeft geen dokter te zijn. Het is vanwege de zonden. Verantwoording afleggen aan God over goed en kwaad. Zonden betaalt niet zeggen mensen. Zonden betaalt wel. Geweten. Je zult een dag voor God staan. We drukken het weg. God is een grootvader. Grote leugen.

Je bent een soldaat onder de leiding van de satan. Het is de soldij. Zonden betaalt. Het betaalt je met de dood. Ik wil je het uitleggen. Wat een dood spreken we over? Afgescheiden van God. Geen rust in het hart. Afgescheiden van onze Maker. Eeuwige afscheiding van God.

Er is geestelijke dood. Fysieke dood. De eeuwige dood, de tweede dood. Op de dag van het oordeel wat geef je God? Het enige wat je voor Hem kunt brengen is het geloof in de Heere Jezus Christus.

Veel mensen vergelijken prijzen in de winkels om zo goedkoop mogelijk uit te zijn. Zou je ergens dan iets kopen waarvan je weet dat je het bij de andere winkel in de buurt veel goedkoper kunt kopen? Waarom vertel ik dit? Omdat de hoogste prijs je kunt betalen is de dood. Je betaalt voor je zonden de dood. Leven en sterven zonder Christus. Ik wil je opwekken. Zonden is zo lelijk. Zo vilein. Ik zeg deze dingen zo beleefd.

Een prijs moet betaald worden. De grootse man onder ons, de meest eloquente man onder ons is niet in staat om een persoon te verzoenen. Zelfs niet zichzelf. God moet de zonden straffen. God kwam Zelf naar deze wereld. Jezus Christus kwam naar deze wereld om de zonden weg te dragen op het kruis van Golgotha. God betaalde de prijs van de zonden voor jou als je op Hem vertrouwt. In onze onbekeerde staat zijn we slaven van de zonden en van onszelf. Nooit in staat om tot God te gaan uit jezelf.

Hoeveel verdien je? Dat vragen mensen elkaar weleens. Krijg je op je bankrekening een getal met vijf cijfers overgemaakt? Nee, vijf letters: d e a t h [=dood]. Niets met bankcheques. Stel je voor als het gaat over de zonden. Overal op je salarisstrook dood geschreven. Dat is wat je verdient.

Er is een nieuwe Monarch. Niet meer de zonde en dood. Maar Jezus Christus. Romeinen 5. De genade is overvloediger. De woorden over de zonden en de dood zijn er zes. Over de genade zijn er veertien. ‘Amazing grace‘ zongen we. Het is een gift. Je kunt het niet verdienen. De dood is verdiend. Het leven een geschenk. Maar de gift van God! Als het van God komt is het speciaal. Het kan me nooit afgenomen worden want het komt van de Allerhoogste Schepper van het universum.

Het is een persoonlijk geschenk. Ik wenste dat ik het voor je kon ontvangen. Maar het moet persoonlijk ontvangen worden. Als ik vanavond sterf zonder Christus moet ik voor eeuwig verloren gaan. Het geschenk kan ontvangen worden door onze handen nederig op te houden. Het is een geschenk. Van God. Persoonlijk geschenk. Het geschenk is eeuwig leven. Wanneer? Het is in de tegenwoordige tijd. Je ontvangt het nu voor eeuwig. Je hoeft geen tien jaar te wachten. Eeuwig leven is Gods leven in een ziel. Je problemen, je vreugde in dit leven komt tot een einde. Maar de gift van God is eeuwig leven. Eeuwig leven is God Zelf. God geeft je God door het werk van Jezus Christus.

Wat is de wijze waarop je het ontvangt? Door Jezus Christus. Hij is de Koning der koningen, Heere der heren. Alles is in Hem. Hij is de Gift, de Gever en het profijt. Eeuwig leven is God in een ziel. Zonden betaalt zijn dienaren. God geeft het leven. Vergeven, dat is naam dan. Kom tot Christus.

 

Zondag 9 februari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 36 en Romeinen 6 vers 13-23