Alle mensen zullen bij het laatste oordeel voor de Heere Jezus moeten verschijnen. Zonder de zaligheid, zonder Zijn verzoenend sterven voor mij, sta ik er geheel buiten en mis ik alles. In Psalm 36 wordt een beeld van ons mensen beschreven. Het is nog veel slechter dan we denken. We zijn dood in onszelf. Maar God is Leven. We zijn in de duisternis. Maar God is Licht. Ieder mens is religieus: we dienen de religie van de zonden. We zijn zondaar, doen zonden en willen van nature zonden doen. Maar in Christus is er vergeving. Vertrouw op Hem. In Zijn verzoenend sterven ontvangen wij in het geloof in Hem het leven, ja meer: het eeuwige leven.

Psalm 36 vers 10: ‘Want bij U is de fontein des levens; in Uw licht zien wij het licht‘.

Leven en Licht in Christus

Dit heeft David drieduizend jaar voor de komst van Christus gezegd. Dit staat twee keer in de Psalmen, de knecht des Heeren. In Psalm 18 en 36. Psalm 36 is een hymn, een lied. Hij weet het uit eigen ervaring. Wat voor God is. David is menselijk. Hij heeft veel dingen gedaan naar Gods wil.

Zaligheid is alles. Als je niet gered bent, dit is het doel van deze bijeenkomst. We zullen op een dag allemaal voor de Heere Jezus verschijnen. David heeft bescherming gevonden bij God. Zijn grote eigenschappen. Ik doe mijn best een aantal onder de aandacht te brengen. Leven en Licht bij de Heere Jezus.

Het is een scherp contrast. Je kunt ze zelf lezen. Om na te denken, te overleggen met je ziel. Er is een doel. Ik kan vergeven worden. God geeft een foto van wie we zijn. We denken goede mensen te zijn. Ik hoop dat we ons neerbuigen als het horen. Maar ook ons hoofd oprichten tot God.

We zijn dood. Maar God is Leven. We zijn zondig, verloren zonder God. Wij zijn zondig maar God is heilig. De mens leeft in duisternis. Van ons verstand en gevoel. We leven een obscuur leven. Blind. In vers 11 en 12 zijn de contrasten. Tussen de blinden en zij die leven hebben gevonden hebben in Jezus Christus.

Wat ziet God in ons. Wat wij in ons zelf zien? Het beste oordelen doen we zelf. Hij heeft ons leven gedevalueerd. Het beeld is niet fraai. David ziet mensen aan. Wat God in mensen ziet. Niet hoe je eruit ziet. Het gaat in crescendo. Het wordt alsmaar beroerder het beeld van mensen. David geeft ons zeven elementen om onze natuur te beschrijven.

Als je niet bekeerd bent, dan zijn er zeven karaktereigenschappen die op je van toepassing zijn. In drie delen. Vers 1-4 de zondaar. De goddeloze. De boze man. Vers 5 is over God. Heilig en machtig. Daarna over de rechte man het derde deel. Vers 11. Oprecht van hart. Wij zijn meestal onrecht in het hart.

Er is bij de goddeloze geen vreze in het hart voor God. Kan ik het voor je beschrijven. We hebben allemaal iemand die ons domineert. Iedereen is religieus. De religie van zonden. Dat is onze religie. We zijn ermee geboren, we voeren het uit. Principe. We willen zondigen. Mensen zeggen: ik haat religie. Maar je hebt al een religie: zonde. Je kunt niet je hand opsteken en zeggen vanaf vandaag stop ik met zondigen. We houden ervan en we doen het.

Het zijn diepe ernstige woorden. We hebben geen geloof. Ja we doen goede dingen maar niet die voor God kunnen bestaan. Kapiteins van eigen leven. We hebben onze regels. Als je blijft in die staat zonder vreze van God. Wat doe je dan als het niet veranderd? Je maakt jezelf God. Je blijft op de troon of je stapt van je eigen troon af. Ook al zouden we 1000 jaar op aarde wonen, dan zou het nog niet veranderen.

Iedereen liegt voor zichzelf. Geen vreze van God. Zonden is een spel. Genieting erin. We omarmen ze zelfs en verbergen ze. Maar God ziet alles. Dag en nacht. Ook in de donkere nacht ziet God me. Ik moet zoeken naar vergeving bij God.

De goddeloze denkt zo te kunnen leven. In de wereld is niets meer wat ons shockt. Vers 4. Er is een Frans gezegde dat iemand liegt als een mondspoeler. De ene na de andere leugen Of hij liegt zoals hij ademt. Het kwaad verwerpt hij niet. Spreuken 29 vers 9. Iemand die zijn eigen hart vertrouwt is een dwaze. Het lijkt wijs.

Als je wijsheid spaart, wat houdt je over? Niets dan leugens. De seculiere wijsheid van deze voorbijgaande wereld. Waar is een bed voor? Rust voor ons lichaam en gedachten. Een geschenk van God. De dwaze denkt op bed na over God verwerpen. Hij bedenkt onrecht op zijn bed.

Psalm 51. Hij bekeerde zich ervan. Van nature bedenken we kwaad op bed om God te verwerpen. Wat als je tegen een kind zegt: niet doen. Dan juist doen. Dat is menselijk trots. Maar de verstandige die volgt de regels. De Bijbel is het meest realistische boek in de wereld. Hebreeën 11. Waarom zou je je leven riskeren, voor een paar uur, voor de eeuwigheid. Voor een dag van plezier in deze wereld. Zonden kan even plezieren maar het bittere volgt.

Zonden is als geboorte. Een monster wordt gebeuren. Vlucht ervan weg. Dit is de natuur van het menselijk geslacht. In vers 7. We lazen Romeinen 5 vers 25. Dit gaat over ons. Zeven is in de Bijbel het complete getal. De eigenschappen van God die kan van vergeven. Zijn goedheid is groter dan onze zonden. Anders zouden we wel kunnen ophouden. Vers 6. De aarde is gevuld met zonden. De hemel is gevuld met goedertierenheid. De Heere. De Heere der heren en Koning der koningen. Er is geen grotere.

Als je komt tot de zaligmakende goedertierenheid van God, dan zal Hij je vergeven. Zijn goedertierenheid. Zijn betrouwbaarheid, geduld, steun. Je kunt op Hem aan. Zijn geduld is groot. Hij zal je nooit wegsturen. Hij is betrouwbaar, op Hem kun je vertrouwen. Alles hier in de natuur vertelt ons dat er is een God. De bergen met de hoogtes en dieptes. Zijn woorden. Alles is machtig en krachtig.

Hij behoudt mensen en gereed om mensen te vergeven. Hij is onze Redder, Christus is het zegt de Bijbel. Hij is de bron van Leven en Licht. De toepassingen. Onder de schaduw Uwer vleugelen toevlucht nemen.

Ik heb Zijn vergeving nodig. Vier dingen. God is een Redder. Micha 4, de Zoon der gerechtigheid. Hij kwam met zaligheid onder Zijn vleugelen. Hij kwam niet om een goede leraar te zijn, alleen maar een goed voorbeeld. Fontein van Leven is Christus. Christus is het Licht van de wereld, in Johannes. Johannes 10. Vergelijkingen dat we vertrouwen in de Heere Jezus Christus.

Waar de Heere niet is, is geen voldoening. Geen leven. De goddelozen zullen worden uitgeworpen. Nooit meer zijn. Opgewekt op de oordeelsdag maar geen zaligheid meer voor je. God heeft Davids gebed verhoord. Jezus Christus gezonden. Gestorven op Golgotha. Hij nam de straf op Zich. Alles voor je als je vanavond op Hem vertrouwt. Mensen geven heel veel geld voor leven. Hij is het Leven. In Hem is Leven en Licht. We verstaan het doel van het leven. Ik deed mijn best niet om slechts een paar voordelen op te noemen. Er zijn honderden. Vertrouw op Hem. Bekeer je tot Hem. Je ontvangt niet alleen het leven, maar het eeuwige leven.

 

Zondag 22 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 36 en Romeinen 5 vers 9-21