In Prediker spoort koning Salomo ons aan om te gedenken aan onze Schepper. Het is hem erom te doen dat wij het eeuwige leven in God vinden en de ware blijdschap ontvangen. Kom tot uzelf, gedenk. Wanneer? Nu, met urgentie. Aan wie? Aan de Schepper van hemel en aarde, God in drie Personen. Jezus Christus uit wie en door wie en tot wie alle dingen geschapen zijn kwam naar deze aarde om Zijn leven te geven. Geloof in Hem en vertrouw op Hem en u zult het eeuwige leven ontvangen.

Prediker 12 vers 1: ‘En gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen, en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve‘.

Gedenk aan uw Schepper

De seculiere wetenschappers houden van Prediker. Waarom? Ze kijken niet naar de geestelijke zaken maar alleen de materiële zaken. Het leven is niet alleen hier en nu. Er komt iets beters. Leven na de dood. Deze wereld zegt leef en sterf. Dit is alles wat er is. Prediker zegt: leef met God. Als deze wereld tot een einde komt dat je dan een relatie met God hebt. Wat het betekent een Zaligmaker te hebben. En ook om je eigen god te zijn. Ben je je eigen god of heb je een Zaligmaker?

Salomo is een koning. Ook dichter. Waar je ook mee zat, je kon naar hem toe. Hij had de wijsheid. De geliefde van God. Gelovige, professor. Geliefde professor die namens God tot ons spreekt. Salomo had niet alleen wijsheid maar ook vele goederen. Waar wij van dromen om te hebben hoefde hij niet van te dromen. Alles was voor hem voorzien.

Laat me je iets over hem vertellen. Ondanks zijn rijkdom en wijsheid sprak hij als vader. Zoveel ervaring. Luister naar deze man, naar deze geliefde professor. Hij heeft ons veel te vertellen namens God. Hij schrijft om ons te redden. Realistisch over het leven.

Prediker 11 vers 7 en 8. Het is goed het licht te aanschouwen. Realistisch over het leven. Neem je het leven serieus? Hij wijst naar het leven van God. Blijdschap is niet alles. Het is alleen in God. Hij geeft het. Leven zonder God is ijdelheid. Het is betekenisloos zonder God.

In het eerste vers wijst hij op gedenken. Dit is een opdracht en bevel. Van God om wijs te zijn en te zoeken naar wijsheid van God. Dit is waartoe je je moet strekken in je dagelijks leven. In de drukte van het leven, in de moeilijkheden, de noodzakelijkheden, de dingen die we willen. Er is iets vitaal, essentieel. Gedenk. Je herinnert je betalingen te doen, je buren te helpen als het nodig is, je e-mails te checken. Je vergeet ze niet.

Maar deze, gedenk. De belangrijkste waar we van onszelf niet over nadenken. Het is niet gedenken om slechts te weten. We weten er is een God. Nee, denk, overdenk, doe er iets mee, altijd God in gedachten hebben. Je kunt God vergeten maar God vergeet je nooit. Wat je ook doet, Hij brengt je op een dag in het oordeel.

Gedenk nu. Nu. Dit is de tijd. Het is urgent. Urgentie. God is het Leven. Het is meer dan prioriteit. Kom tot God. Hij is een liefdevolle God, lankmoedig. Je kunt de vergeving van zonden ontvangen. Geloof niet alleen in het bestaan van God, Hij is. Bestaat uit Zichzelf. Hij heeft niets nodig buiten Hemzelf. Niet de God die door idolen gemaakt is.

Als het gaat over zaligheid, dan gaat het niet over beter zijn of voelen. Niet uitstellen tot je ouder bent. Zaligheid is nu, naar de Bijbel. Geen vertraging als het gaat om de noodzaak voor je ziel. Begin je leven met God aan je kant. Dit is de enige manier om blijdschap te hebben. Zeg nooit ik heb heel veel tijd. Niemand heeft heel veel tijd.

Wie moet ik gedenken? Uw Schepper. Gedenk nu uw God, uw Heere, uw Meester. Hij maakte jou, Hij maakte iedereen. Geloof niet een persoon die zegt ik heb mezelf gemaakt. Dat bestaat niet. Psalm 100, God maakte ons. Genesis, in het begin. God maakte ons. Gedenk nu uw Schepper. Het is heel specifiek. Gedenk de enige God. Die je gemaakt heeft, wonderlijk gemaakt. Die je verzorgd van alles. Voedsel, een dak boven je dak. Hij heeft de natuur gemaakt. Dien de natuur niet. Hij staat boven alles.

In Hebreeuws staat Schepper in meervoud. Scheppers. Meervoud in God. Niet dat er meerdere Goden zijn. Nee, een God in drie Personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Vader bedacht het plan van de zaligheid. De Zoon kwam van de hemel naar de aarde om te sterven op Golgotha’s kruis, de Rechtvaardige voor onrechtvaardigen. De Heilige Geest brengt het in je hart. Gedenk hen.

Hier is ware wetenschap als we over de Schepper spreken. De wetenschap heeft het nooit herkend. Job zegt: God heeft de wereld gehangen aan niets. Hij houdt het vast, houdt in stand. Het zichtbare en onzichtbare. Ex nihil, uit niets. Bij het woord uit Zijn mond. Hebreeën 11. Alleen mensen zijn geschapen naar het beeld van God. Zelfs engelen niet, maar de mens naar het beeld van God.

Het is een grote leugen om te denken dat we onafhankelijk zijn. Ik ben werkelijk vrij, zegt iemand. Nee, niemand is vrij. Alleen die vertrouwt op de Heere Jezus Christus is vrij. Wij zijn slaven van de zonden. Als je komt tot de Heere Jezus Christus in geloof, dan de kettingen zijn gebroken. Alleen de mens staat rechtop. Waarom? Omdat de mens geschapen is door God om op te richten. Om opwaarts te zien.

Zelfs de atheïst kijkt omhoog in de grootste problemen. Zo heeft God ons geschapen. Ons leven zonder God is dwaas, rebellie, ongeloof. Alles gaat fout. Waarom is onze wereld zoals het is ook in deze tijd van pandemie. Hij heeft ons geschapen naar Zijn beeld maar wij hebben gezondigd. We zijn van Hem gegaan. We zijn in grote problemen. Onze zondige natuur verzet zich tegen Hem.

Ik hoop dat je de opdracht ziet. Gedenk nu uw Schepper. Gedenk. Nu, urgent. Wie? God die je geschapen heeft. Die God kwam in deze wereld in de Persoon van de Heere Jezus Christus. Kijk naar het vierde. Wanneer moet ik mijn Schepper gedenken? In de dagen van je jongelingschap. Nu in je jeugd.

Onze toekomst wordt bepaald in onze jeugd. Ik heb voorbeelden van mensen die in hun jeugd tot de Heere kwamen. Jonathan Edwards toen hij negen jaar was, Isaac Watts. Je hoeft niet te wachten tot je het leven proeft. De grootste vreugde is in het leven met God. Johannes Calvijn. Hij vond de Heere Jezus Christus vroeg in de twintig. Toen hij zevenentwintig was schreef hij de Institutie, ongeëvenaard werk tot de dag van vandaag. Maarten Luther 32 jaar. Spurgeon, de prediker in deze kerk, was vijftien jaar toen hij de Heere Jezus Christus vond.

Wanneer de Heere, de Schepper te vinden? In de dagen van je jongelingschap. Waarom wil je de Heere vinden in de dagen van je jeugd? Waarom te geloven in je Schepper? Het is simpel. Ons leven is als een boek. God slaat de bladzijden om. God heeft een dag bepaald dat je moet sterven. De dood is de koning van de verschrikkingen. Mensen die zeggen dat ze dood niet vrezen die liegen.

Kwade dagen komen. Salomo gebruikt vergelijkingen om je aandacht te krijgen. Hoe sterfelijk je bent. Als je naar politici luistert dan hoor je we willen winnen, we zijn onaantastbaar. Maar het is niet waar. We zijn zo zwak, we zijn stof. Beste vrienden de Bijbel spreekt in deze beelden omdat het belangrijk is om de Heere te zoeken voordat het oordeel komt, de dood komt.

In vers 3-7 geeft hij voorbeelden over ons lichaam dat de dood komt. Jonge mensen, mag ik tot je spreken? Het is werkelijk. Dit is wat je te wachten staat, voor jou en mij. Vers 3. Wachters van het huizen. Wie zijn de sterke mannen? Benen en knieën. Je lichamelijke conditie neemt af. Ook je mond en je gebit, toen geen tandartsen. Jonge mensen kunnen lang slapen maar als je ouder wordt gaat het minder. Oude ogen.

Vers 4. Als je van muziek houdt, de zangeressen zijn niet meer te horen. Zoals die van voorheen. Je zult meer vrezen, zelfs op een balkon zitten. Het haar wordt grijs of geen haar meer. Veel is over, niet meer mogelijk. Zilveren koord ontkenend wordt. De fontein van de jeugd bestaat niet. De fontein van het leven is alleen in de Heere Jezus Christus. In Johannes 6 vers 37: […] Zo iemand dorst die kome tot Mij en drinke.

Deze wereld is niet je huis. Kijk naar mensen wat ze hier allemaal bouwen. Dit leven komt tot een einde. Voor een gelovige is ouder worden niet depressief makend. Het brengt hem dichter bij de Heere. Alles gaat voorbij maar eeuwigheid brengt ons naar een van de twee bestemmingen. Hemel door Jezus Christus en anders de hel met alleen maar tandengeknars.

Opgestaan uit de dood. Hem gedenken. Kolossenzen 1. Christus is de Schepper. Gedenk Hem. Hij maakte je. Hij maakte alles in de hemel en op de aarde. Hij is God. Het is miraculeus. God maakte een lichaam voor Hem, Hij kwam in het menselijk geslacht om het eeuwige leven te verwerven. Christus de tweede Persoon in de Godheid leed en stierf aan het kruis op Golgotha voor mij. Als ik geloof in Hem. Persoonlijk.

Onze lichamen sterven. Een andere belofte is dat de lichamen eenmaal zullen opstaan. Onverderfelijke lichamen. Alleen Christus is het enige waard voor te leven. Je vindt nooit rust in jezelf. Laat niemand zijn jeugd voorbij gaan. Dat je alleen voor het tijdelijke leeft. Leef voor het grotere, het substantiële.

Leef voor de Heere Jezus Christus. God is de eeuwige. Hoe jonger hoe beter. Laat het niet voor later. Hoe ouder je wordt hoe moeilijker. Ja, we zijn dankbaar voor ouderen die tot het geloof in de Heere Jezus Christus. De statistieken zijn duidelijk. Kom tot de Heere Jezus Christus, jong en oud, rijk en arm, kinderen en ouderen, man en vrouw, om een leven te leven met de Heere Jezus Christus. Nu is de moment van blijdschap. Vertrouw op Hem. Hij wil je eeuwig leven geven.

 

Zondag 17 mei 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden vanwege de huidige omstandigheden – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Prediker 11 vers 7 tot en met Prediker 12 vers 8 en Kolossenzen 1 vers 7-20