In de Openbaring van Jezus Christus wordt het openen van de zeven zegelen beschreven. We leven in de tijd waarin het licht van het Evangelie helder schijnt en God nog gewillig is om zondaren te redden. Tegelijkertijd is het de ernst van de tijd: nog een kleine tijd en het zesde zal geopend worden en is daar het laatste oordeel waarin de levenden, zij die in Christus zijn, en de doden geoordeeld zullen worden. De welmenende roeping klinkt: laat u met God verzoenen, haast u om uws levens wil.

Openbaring 6 vers 17: ‘Want de grote dag Zijns toorns is gekomen, en wie kan bestaan?‘.

Wie zal staande blijven voor God?

Wie zal de hitte van Gods toorn weerstaan? Het is een vraag, een heel belangrijke vraag. Dood is echt. Het oordeel ook. Niet om iemand bang te maken. Evenwel, mensen worden bijna nergens meer bang van vandaag. God heeft een dag aangewezen en een tijd aangewezen. Handelingen 18. Het bewijs? Jezus opgestaan uit de dood. Zal nooit meer sterven.

Jezus heeft mensen opgewekt uit de dood. Wat later gebeurde is dat deze mensen stierven. Alleen Hij op de derde dag stond Hij definitief op uit de doden. Alles in deze wereld van het begin tot het einde dat Christus komt, leidt tot die dag dat Christus komt. In Openbaring zeven zegels. Zeven violen, zeven bazuinen. Ze geven een beeld van de zaken die gaan gebeuren. Apocalitisch boek. Beeldspraak. Zeven begrijpen. Het beeld te verstaan. Als het over de 144.000 gaat, dan gaat het over het verstaan van het beeld. Symbolisme. De zeven zegelen geopend. Alleen het Lam, de Leeuw uit Juda’s stam, was de Enige die is waardig het boek te openen.

De zeven zegelen worden geopend en gaan over de historie. Alles is verklaard in de Bijbel. Maakt duidelijk wat er gaat gebeuren. In Openbaring 6 vers 16 is paniek. Mensen zijn in rep en roer. Mensen vluchten naar de spelonken en bergrotsen. De reactie van niet-gelovigen. De Heere deed zoveel wonderen en tekenen. Plaatsen waar Hij iedereen genas en nog wilde ze dat Hij wegging. Bent u zo? Deze mensen hebben gewacht tot het laatste moment. Preken over. Nu wordt het boek geopend. Het plan van God.

Het is heel belangrijk dat we bedenken dat we op een dag voor God zullen staan. God heeft ons de uitleg gegeven. Het is heel eenvoudig. Openbaring 7 is de ‘Evangelie periode’. Vanaf het moment dat Christus kwam in de tijd tot het moment dat Hij terugkomt op de wolken van de hemel op die dag. God is genadig. Genereus. Vergevingsgezind. Hij is ook rechtvaardig. God is een God die liefheeft. Maar zonder rechtvaardigheid is er geen liefde. Als je dat verstaat, dan weet je ook van de liefde. God kan de zonden niet voorbijgaan. Algemene verzoening nergens in de Bijbel. God haat zonden. In menselijke begrippen. Het enige dat God boos, vertoornd, maakt is zonde. Adam en Eva. In Adam zijn we allemaal gestorven. In Een is het Leven, een Man. Jezus. Waar Adam faalde voldeed Jezus aan het recht van God. De mensen in de woestijn hoefde alleen maar op de verhoogde slang te zien. Zo ook Jezus op Golgotha. Hoeven alleen maar in geloof op Hem te zien. Die ontvangt het eeuwige leven.

Wij zijn dood in zonden. Alles maakt dat we verwijderd zijn van God. Zijn ogen zijn te heilig om de zonden te zien. De wijze man bereid een plaats voor zijn ziel. Wij zijn niet alleen materiaal. We hebben een ziel. De hele wereld kan ons niet brengen en tevreden stellen. Een ander huis voor je lichaam en ziel.

Vanavond letten op het thema. Voor de komst van Christus, wordt hier beschrijven. Voorbereiden op de komst van Christus. Alles is gezegd en geschreven opdat je ziel bewaard is. Er is geen beter iets dan vanavond te weten dat je zonden vergeven zijn, deze plaats te verlaten.

Het eerste zegel is een wit paard. Zacharia 1 en 6. Openbaring 19. Het witte paard. De overwinnaar heeft een boog en kroon. Maar geen pijlen. Kun je niet mee vechten. Hij is aan het schrijven. Dit is het beeld van het Evangelie. Christus kwam in deze wereld met het Evangelie. Wat deed Hij? Mensen zaligmaken. Overwinnen van zielen. Waardoor? Door de Evangeliebediening. Hij gaat daarmee door tot het einde van deze wereld. Hopelijk ook bij jou. Zonder dit zijn we slaven. We brengen onszelf op het niveau van de dieren. Maar God geeft taal, redenen en een ziel. Ver verheven boven de dieren. Hij komt je overwinnen, van de zonden.

Het tweede zegel is een rood paard. Om de vrede te verstoren. Zelfs in deze stad [Londen] is geen vrede. Oorlogen, problemen. Vervolging. Perversiteit, immoraliteit. Ik heb nooit zoveel zonden gezien als vandaag en mensen zijn er niet eens verbaasd over. Er is geen vrede. Kan ook niet zonder de Prins van de vrede.

Het derde zegel is het zwarte paard. Spreekt over inflatie. Economische problemen. Sommige landen zijn de economische crisis van een aantal jaar niet voorbij. Een man in Amerika, vorige week overleden iets van 60 jaar, had vier banen. Leven genieten allerlei dingen. Elf miljoen dollar nagelaten. Kon hij niets meer mee. Vergeet deze man, denk over jezelf. Heb je God verworpen?

Het vierde zegel is een vaal paard. Het spreekt over dood. Dood geen onderscheid. Geen discriminatie. Baby’s sterven, jonge mensen en ouderen. Alleen Jezus heeft de dood overwonnen. Waarom sterven we? Als er geen zonden was in deze wereld, dan hoefde Christus niet te komen. De bezoldiging van de zonden is dood. Elke dood is een herinnering. Heb je een geliefde moeten afstaan aan de dood?

Al deze dingen gebeuren met een reden. Om Hem te zoeken en te vinden. Om behouden te worden. Het Evangelie gaat over de wereld. Overal is de dood, economische systemen die niet functioneren en meer wanorde in deze wereld.

Het vijfde zegel gaat over de martelaren die gedood zijn vanwege hun geloof. Nu vragen zij hoe lang o Heere is het wachten? Op het oordeel. In vers 11. De gelovige zielen die al in de hemel zijn vragen hoe laat. Ze ontvangen witte klederen. Wit duidt op zuiverheid en gewassen, rechtvaardigheid. Wij kunnen alleen de zonden brengen.

Mensen die denken dat zielen slapen na hun dood, vertellen een grote leugen. En hetzelfde geldt voor de verlorenen dat zij al in een oordeel zijn. Direct na het overlijden gaat de ziel naar zijn eeuwige bestemming.

Het zesde zegel is de genade over. Paniek. Daarna in Openbaring 7 een stille in de hemel. De aardbevingen, tsunami’s zijn gaande zo ook vandaag. De hemel en aarde zullen geschud worden. Verberg ons roepen de niet-gelovigen. In Jeremia staat dat de ogen van de Heere de aarde doorwandelen. Hij ziet alles. Je bent niet ver van Hem. Waar je ook gaat. Psalm 139. Zelfs in de diepe wateren. God mist niemand.

Deze mensen bidden nu. Nooit gedaan in hun leven. Verberg ons van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Als de Zoon terugkomt, zal ieder oog hem zien. Ze bidden tot bergen. Maar hier is de Rots van behoud. Hoe dwaas om tot bergen te roepen en te bidden. Geen gehoor. Iedereen die ooit op aarde gewoond heeft, het is een universeel oordeel. Ongeacht rank en status.

Je hoeft niet werkelijk te vrezen is de dood. Iedereen zal sterven, de dood zien. Maar te staan voor het Lam van God om geoordeeld te worden, dat is werkelijk te vrezen. Je zult aangeklaagd worden. De dag van het oordeel is dichterbij dan je denkt. Voor de een is het dag vol vreugde, voor eeuwig verlost. Voor de ander een verschrikkelijke dag. Vlucht tot Hem.

Wie zal staande blijven? Alleen zij die gewassen zijn door het bloed van Jezus Christus. In welk kamp zit je? Op welk paard rijd je? Kom tot Hem, de Heere is een Beschermer. Kom tot Hem. Mag Hij jou helpen om tot Hem te komen?

 

Zondag 30 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – Openbaring 6 vers 17