In Openbaring krijgt de apostel Johannes de troon te zien en een boek. Een boek dat geschreven is van binnen en van buiten. Maar het grote dilemma is dat het boek verzegeld is met zeven zegelen en dat er iemand gezocht wordt op aarde en in de hemel die waardig is het boek te openen. Eerst wordt er niemand gevonden en huilt Johannes om de leegheid van het leven zonder God. Maar voor korte duur: dan in het midden van de troon is de Leeuw uit Juda’s stam. Jezus het Lam, het Lam van God. Jezus is alleen waardig om het boek van de zaligheid te openen. Kom tot Hem en vertraag niet om te komen: Hij wil behouden en de zaligheid wegschenken.

Openbaring 5 vers 1: ‘En ik zag in de rechterhand Desgenen, Die op den troon zat, een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met zeven zegelen‘.

Niemand waardig, maar Christus

In Openbaring 4 wordt de troon laten zien en een deur. In Openbaring 5 een ander gezicht. Er is een deur. Een open deur, niet gesloten. De dag komt dat deze deur dichtgaat. Deur leidt tot zaligheid, leidt tot de hemel. Jezus is ook de Deur. Johannes 10, Openbaring 3. Geen andere deur. Hij houdt de deur open door de kracht van Zijn bloed.

In Openbaring zien we de troon. Nu zien we ook nieuwe dingen. Een boek. Nu vinden we niet iemand zitten op de troon maar staan in het midden. Wie is die persoon staande in het midden van de troon? Wil je levende dingen zien? Dit is direct van de hemel. Maar ook een dilemma. Hier vinden we het enige antwoord waarom Christus mens moest worden. Waarom Calvarie, Golgotha. Die vraag.

Er zijn een aantal stappen die we bespreken. Een verzegeld boek. In de rechterhand, dat betekent macht. Rechterhand. Er is informatie gegeven over het boek. Het boek is verzegeld met zeven zegels. Als je in Openbaring nummers ziet vaak symbolisch. Perfecte bescherming, verzegeld.

Tweeduizend jaar was boek niet zo vanzelfsprekend als nu. Papyrus. Van binnen en van buiten beschreven. Waarom is dat? Waarom is dit zo belangrijk? Zonder openbaring van God zijn we in volledige duisternis. Geen boek geeft inzicht in de levende God die hemel en aarde gemaakt heeft. Maar God heeft een boek gegeven. Er niets aan toe te voegen. Geen nieuwe versie en ook geen nieuwe dingen toegevoegd.

De Bijbel kan niet verwijderd en aangepast worden. Niemand slaagt erin het weg te nemen. Openbaring 22 staat het ook dat niets mag worden toegevoegd of afgedaan. Waar is dit boek over? Bescherming. Niets aan toe te voegen. Kun we de inhoud van het boek raden? Daniël 7 en 12, Ezechiël 2. Wat is het? Met eenvoudige woorden. Gods liefde voor het menselijke geslacht. Voor jou en mij. In dit boek vind je dit. Om onze geschiedenis te maken. Het plan en het doel en het programma van God. Over zaligheid en oordeel. Dit wordt verder in Openbaring 6 beschreven.

Er staat iemand in het midden van de troon. Het boek is uniek. Wil je werkelijk de toekomst weten? Horoscoop willen mensen lezen maar moeten we ons verre van houden. Daar lees je niet de toekomst.

Het probleem met het boek is dat het verzegeld is met zeven zegels. Topgeheim. Boek gesloten. Niemand waardig om het te openen. Een sterke engel kwam met de vraag: wie is waardig? Niet: wie is sterk? Hij de engel is sterk. Nee, wie is waardig. Wie is waardig het boek te openen en te lezen. Het antwoord is geen mens. De vraag gaat over het hele universum. Hemel en aarde. Wie is waardig? Niet de engel. Wie dan, wie wel? Overal gezocht. De vier beesten, Openbaring 4 en 5. Konden zij het? Nee, ook zij niet. De duizenden engelen dan? Een van hen of duizenden samen? Nee, niet waardig. Geen kwam en werd gevonden die waardig was. Wat Adam, voor de zondeval? Nee, hij viel. En de gelovigen in het Oude Testament. Geen van hen kwam voor om het boek te openen.

Wie is waardig? Vandaag de slogan: yes we can. Als het gaat over het dienen van God, doel van het leven. We leven in een gevallen wereld. De verdorvenheid van deze wereld. Het kwaad in deze wereld. De zonden zijn er de oorzaak van. De wereld heeft niets te bieden om waardig te zijn.

In vers 3 staat dat er geen man in hemel en aarde is die waardig is. Johannes de apostel weent, hij heeft groot verdriet. Over de leegheid van het leven van God. Een leeg hart voor mijn bekering. Religie zonder God. Zonder Hem wandelen we verdwaald. Hoe komt een zondaar tot bekering? De Bijbel is de lamp voor onze voet en licht op ons pad. Om de Heere te vinden.

Waarom huilt Johannes? Om de leegheid van het leven zonder God. Als het boek gesloten blijft zal niemand het weten over de zaligheid en niemand zalig worden. Dan is iedereen veroordeeld en komt in de hel. Maar huil niet. Dank God. Hij heeft de zaligheid verdient. Johannes hoeft niet lang te huilen.

We zagen het gesloten boek. De sterke engel die vroeg wie is waardig en Johannes huilde over de leegheid van het leven zonder God. Maar huil niet. Huilt niet.

De Leeuw uit de stam van Juda. Hier de enige plaats in de Bijbel. Hij is de Zoon van David maar ook de God van David. Jakob riep Juda bij zijn sterven, Genesis. God zal een Leeuw uit Juda geven. David en Salomo waren 40 jaar op de troon. Maar dit is de enige Persoon die de beloofde Messias is. Hij is de Leeuw uit Juda’s. Hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen.

Nu staat er een Lam in het midden van de troon. Ziet Johannes een leger? Een machtig engel? Een machtige man? Hij zag geen leeuw maar een Lam. Maar geen zwak lam. Met zeven hoornen. Hij heeft alle macht en autoriteit. Zeven ogen. Jesaja 11. Hij weet alles en ziet alles. Dit is geen klein lammetje maar eentje met perfecte wijsheid. Dat is de boodschap die we hier zien.

De Leeuw-Lam nam het boek en opende het. Op een dag zal Hij degenen die geoordeeld worden ook laten zien vanuit dit boek. Als je nu tot de Heere gaat, zul je niet geoordeeld worden dan. Dit Lam staat in het midden van de troon. Christus was zes uur op het kruis op Golgotha. Niemand kon dat zien en doorstaan. Dat kwam op man. Geen mens kan dat. Hij betaalde daar: het is volbracht.

Als het boek dicht blijft, dan zal niemand het weten en zalig worden. Maar Christus is waardig. Hij gaf Zijn leven. Stierf op Golgotha aan het kruis en stond op uit de dood. Dit is het Lam, Johannes ziet dat. Abraham moest Izak offeren. Toen hij het mes aan hem wilde slaan, was daar een lam. Dit Lam. Ook het lam dat geslacht worden bij het Pascha in Egypte. Dit is het Lam dat Johannes de Doper zag in Johannes 1. Lam van God dat de zonden der wereld wegneemt.

Als de 24 ouderlingen het horen, zij vertegenwoordigen de kerk tot Hij terugkomt, ze waren zo overweldigd. Hij is waardig, het Lam. Ook de engelen doen mee. De hele wereld. Alle schepselen horen het en prijzen Hem. Hem zij de eer en heerlijkheid. Ook in vers 9. Ook jij en ik. Kunnen daar onderdeel van zijn.

Wat ontvangen we als we tot de Heere komen vanavond? Wat wil Hij je geven? De enige reactie die we tot het Lam van God, het Leeuw uit Juda, is dat Hij wil behouden. Bekeer je en vertrouw op de Heere. Ik geloof in Hem en dien Hem. Het eerste wat ik ontvang is dat mijn naam is geschreven is in het boek. God heeft geen boek nodig aangezien Hij alles weet. Het tweede is dat je priester bent. Hij is de Hogepriester. Koninkrijk van priesters. Het derde is dat je vrije toegang tot God hebt. Vergeven van alle zonden. God zet je apart. Geheiligd. Nieuwe natuur, nieuw hart. En verhoring van gebeden. Een nieuw schepsel.

Mag ik tot de jongeren spreken? Vertraag niet tot Hem te gaan. Je wordt een nieuwe schepsel. Geen veroordeling meer, Romeinen 8 vers 1. Je ontvangt alle zegeningen die beloofd zijn in het Woord. Een kind van God ben je dan. Alsjeblieft kom tot Hem. Niemand waardig in de hemel en op aarde. Alleen de Leeuw uit Juda, het Lam van God. Kom tot Hem. Vertrouw Hem.

 

Zondag 16 december 2018 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Openbaring 5 vers 1