Op het eiland Patmos wordt de apostel Johannes door Christus een geopende deur in de hemel getoond. Hij krijgt de troon te zien waarop God zit. Hij is de Koning van alle koningen. Hij heeft alle macht en geeft toegang aan wie Hij wil. Jezus is de Deur, heeft de deur geopend en is de deurwachter. Nog staat de deur open om tot de troon der genade te gaan, om vergeving te ontvangen. Kom tot Hem.

Openbaring 4 vers 1: ‘Na dezen zag ik, en ziet, een deur was geopend in den hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, als van een bazuin, met mij sprekende, zeide: Kom hier op, en Ik zal u tonen, hetgeen na dezen geschieden moet.

De geopende hemeldeur

Tientallen na de hemelvaart van Christus spreekt Hij direct en persoonlijk tot Zijn apostel Johannes. De verhoogde Christus na Zijn hemelvaart. Johannes was niet Patmos vanwege een straf of vakantie maar tot een getuigenis van het Evangelie.

De stem is gelijk aan een bazuin. Dit is niet nieuw. Het is Christus die spreekt tot Zijn dienstknecht. Dit is belangrijk. Een bazuin maakt indruk. Klinkt luid, vrolijkheid ook vaak. Hij spreekt in een visioen.

Johannes komt voor de troon van God. Het staat er zo vaak dat Hij kwam voor de troon. De hemel, de troon van God. Hoe we toegang hebben tot de troon van God. Hoe kun je op aarde toegang hebben tot de troon? Door het werk van Christus.

Een magnifiek figuur hier. God kan niet beschreven worden. Het is een grote zonde als mensen met beperkte woorden God proberen te omschrijven. Een deur was geopend in de hemel. De deur is geopend en biedt een uitnodiging om te komen. Ook vanavond: kom en zie.

Jezus vertelt Johannes wat Hij aan het voorbereiden is in de hemel. Voor zondaren die geloven in Hem en werk dat Hij deed door Zijn leven te geven op het kruis van Golgotha.

Eén zit op de troon. Wat is voor de troon? Wat is de troon? Rondom de troon? De antwoorden zijn allemaal gegeven hierna. Symbolisch. Een troon is geplaatst in de hemel.

God heeft een troon. Hij is Koning. Niet een koning maar de Koning der koningen. Er is dus ook een Koninkrijk. Hij bepaalt wie binnenkomt. Het Koninkrijk is hoger dan een aards koninkrijk. Van daaruit wordt alles bepaald. Het tweede is dat deze troon bezet is. God is een Geest -daarom kun je Hem niet met woorden beschrijven. Hij geeft een gebod geen afbeeldingen van Hem te maken.

Jezus is God en mens. Hij kwam terug naar de hemel terug met een menselijk lichaam. Als je gelooft in Jezus, Hij is je voorgegaan de hemel in. Hij zit op de troon. Mattheüs 24 staat dat Jezus alle macht in hemel en op aarde heeft. Hij is de Koning der koningen en Heere der heren.

Geen ander is waardiger dan Hij. Ook in Openbaring 4 is de Drie-enige God, Vader en Zoon en Heilige Geest. Jezus is de enige menselijke persoon.

Het feit dat er een troon is moet ons de vraag stellen wie op de troon zit in je leven. Iemand of iets. Het kan trots zijn, onderwijs, zelfpromotie, carrière, familie, lichaamsopbouw, obsessief begin met gezondheid. Er is altijd iemand op de troon in je leven. Of God of jijzelf. Slaaf dan, ook slaaf van zonden.

Als je tot de Heere komt kom je tot de Heere en Koning. Hij is genadig. De troon is omgeven met prachtige stenen. Koninklijke stenen, Jaspis. De hemel is een heerlijke plaats.

Als je op een dag voor de troon straat en de Heere Jezus tussentreedt die betaald heeft. Aan Hem verbonden omdat je vertrouwt in Zijn dierbaar bloed gegeven. Christus is de Schepper. Hij maakte alle dingen. Van het hele universum. Hij is heilig. Het licht in de hemel is lichter dan alle lichten. Hij is het licht der wereld.

Alleen God kan alleen op de troon zitten. Maar Hij is niet alleen. Er zijn er velen. Rondom de troon zijn er 24 ouderlingen. Ze vertegenwoordigen de kerk van Jezus Christus van alle tijden. Ze zijn gewassen en gereinigd. Toegang tot de hemel kan alleen doordat al je zonden vergeven zijn. Er komt er niet eentje binnen.

Ben je hier voor de eerste keer of al vele keren gehoord. Horen dat het Evangelie is goed nieuws. Hij roept op: kom tot Mij. Als je tot Hem komt zullen al je zonden vergeven worden.

De regenboog laat de verbondstrouw van God zien. Weet je waar de regenboog vandaan komt? Genesis 9. De eerste keer dat God de wereld veroordeelde. Hij gaf dit teken. Hij zal Zijn beloften houden. Zo ook met tot Christus komen. De regenboog is een teken voor ons.

God is het aard om gediend te worden. Hij is almachtig, alwetendheid. Hij weet alles. Niets is buiten Zijn kennis. Voor de troon was een glazen zee. Kristal. Reiniging, vrede. In het Oude Testament bij Salomo was daar ook het symbool.

God wordt gediend. Als je vanavond tot Jezus komt en vertrouwt in Zijn bloed. Het eerste wat je doet is Hem dienen. Dit doen de 24 ouderlingen bij de troon ook. Ze hebben gouden kronen. Is het niet wat bekering is? Voorheen leven willen controleren maar nu uit handen geven. Ik hoop dat ik de vriendelijkste woorden heb voor iemand die God nog niet kent. Je telt niet voor God. Wat wel? Voor mijzelf. Kapitein op eigen schip. Wereld wil het laten geloven. Er klinkt een uitnodiging. Kom en zie. Kom binnen. Hier in Openbaring 4 aan Johannes en vanavond aan ons.

Zelfs natuur vertelt dat er leven na dood is. Zijn we stenen? God gaf ons taal. De mogelijkheid om lief te hebben. En de mogelijkheid om God lief te hebben, Hem te zoeken. Mens het enige schepsel die dat kan. God nodigt: kom tot Mij.

Er is een deur. Het is de deur naar de hemel, het leidt naar de hemel. Het leidt je naar het leven en zaligheid. De deur is open. Er is maar één deur. Je hoeft niet te trekken of de duwen: de deur is al open. Zaligheid is niet bij goede werken. Alleen bij door de deur komen. Johannes 10. Jezus zegt: Ik ben de deur. Hij is de deurwachter, Hij brengt ons in.

Wat maakt dat er een deur kwam in de hof van Eden? Door zonden de toegang gesloten [laatste vers van Genesis 3]. Ook de ark van Noach met alleen acht mensen in met een deur die gesloten werd. Jezus is de enige deur. Niemand komt binnen zonder te vertrouwen op Hem.

Hij betaalde de prijs. Hij leed en droeg de straf. Wij kunnen tot God komen door Hem. Omdat Hij alles volbracht. Hij heeft een versen en levenden weg. Zo te zeggen: een nieuwe deur. Ik wil geen onbijbelse dingen zeggen. Maar snel zal de deur gesloten worden. En dan zul je kloppen als je niet bent ingegaan maar zal niet kunnen ingaan omdat de deur gesloten is. Je zal kloppen tot de dood.

Hij opent de deur. Bij bekering. Wat betekent het? Kom met vreze tot Hem. Wees mij genadig. Al mijn goede werken in deze wereld helpen niet. De deur is nog geopend. In Openbaring 3 staat het ook. Hij opent de deur en is de deurwachter. Hij heeft betaald om de deur open te houden. Hij zal de deur in je gezicht niet dichtslaan.

Kom tot de troon der genade. Gratis toegang. Jezus heeft betaald. En als je komt? Dan zal Hij je grote dingen tonen die je niet ziet in deze wereld. Verhoring van gebeden. Kom tot Hem.

 

Zondag 11 november 2018 – Metropolitan Tabernacle London [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Openbaring 4 vers 1