De Heere Jezus vergelijkt het Koninkrijk der hemelen met de bruidegom waarbij de wijze maagden met olie in de lampen bereid zijn om binnen te gaan en de dwaze maagden zonder olie niet. De olie staat voor het nieuwe leven met God: geloof in Hem en u zult zalig worden. Hij is de Zaligmaker. Het gaat over het einde van de tijden en over nu. Nog is de deur geopend. Maar dan wordt de deur gesloten. De Heere Jezus Christus komt spoedig. Dan zal alle oog Hem zien en iedereen voor Hem buigen.

Mattheüs 25 vers 10: ‘Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten‘.

Toegang geweigerd of goedgekeurd

We spreken niet over een computerspel om toegang tot alles te hebben. We spreken niet over een vesting waarvoor je een code nodig hebt om toegang te hebben. We spreken niet over een beveiliging waar je een speciaal wachtwoord voor nodig hebt. Nee, we spreken over iets veel groters: het Koninkrijk der hemelen, hemel. Dat is wat je echt nodig hebt. Is je de toegang geweigerd of goedgekeurd. Dat is de grote vraag vanavond.

Beste vrienden, Mattheüs 25 is een groot hoofdstuk. In hoofdstuk 25 drie gelijkenissen van de Heere Jezus die de Olivet-verhandeling worden genoemd. Het is niet alleen over het einde van de tijden maar ook over nu. Ze waren alle tien genodigd. We zijn allemaal genodigd door God. Ze waren gekleed voor de bruiloft. Ze kwamen allemaal kun je zeggen. Ze hadden allen lampen.

Maar we lezen dat ze allen sluimeren en in slaap vielen. Maar het goede nieuws is dat ze wakker werden. Slaap is geassocieerd met de dood in de Bijbel, of: de dood met de slaap. Op te staan voor het oordeel en geoordeeld worden door God.

Ze waren allen aan het wachten. Maar er is een heel belangrijk verschil. Er waren wijzen. Wij categoriseren mensen. Maar de Heere doet dat alleen in twee groepen: gered of niet gered. Gelovigen en ongelovigen. Gelovigen die gericht zijn op meer dan in dit leven. Je kunt het oordeel ontkennen maar het gebeurt. Wat God zegt, gebeurt. We zien het in de Bijbel.

Waar ben jij vanavond? Waar sta je? Je moet het weten. Niet misschien. Nee, je moet weten waar je nu staat in dit leven. De vijf dwaze staat voor alle religies zonder Zaligmaker. Een lamp zonder olie. Een auto zonder brandstof. Een waterbron zonder water. Het is diep maar dient nergens voor.

Het staat voor religies zonder voldoende olie. Het lijkt heel wat maar van binnen is het verrot. Wat een tragedie. Wat een ramp. Als je voor God staat en verloochend. De hemel is volmaakt. Heb je het ooit gezien? Nee. Wil je het meest volmaakte gratis ontvangen? Waar God is.

Buiten te staan. Je houdt van muziek, geen muziek daar. Liefde houdt je van, je zult het er nooit vinden. De Bijbel zegt het duidelijk dat er wening en knersing der tanden is. Een zee van vuur.

In de Bijbelse cultuur, als er een huwelijk is nu, we kijken naar de bruid. Hoe ziet ze eruit? Haar haar. In de Bijbel was het gericht op de bruidegom. Het gaat over de Bruidegom. De Zoon des mensen. Achttien keer in de Evangeliën genoemd.

Hij is de Zoon van God. Hij is ook de Zoon des mensen. Hij moest mens worden. Wij moesten aan het kruis zijn. Nee, Hij zegt Ik wil daar zijn. Om hun te sparen. Niet alleen het fysieke lijden maar ook het geestelijk lijden. Niet te beschreven, niet door een computer.

Groot is de verborgenheid. God geopenbaard in het vlees. Wat kan ik vanavond zeggen: dit is zo belangrijk. Toegang geweigerd of gegeven. Vijf punten. Wat is de gebeurtenis? Deze gelijkenis is uniek. Enige plaats in de Bijbel dit beschreven. Hoe het Koninkrijk van God binnengaan?

Zoals ik zijn niet alleen een toekomstige gebeurtenis. Maar nu. Hoe kunnen we nu binnengaan in de Evangelietijd? God moet ons binnenlaten op Zijn wijze. Je ziet het in kerken dat God gebracht is tot hun niveau. Tot het stof gebracht. Hij is zoals ons. Nee, niet zoals ons. Hij is boven alles. De aarde slechts stof, aarde Zijn voetbank. Het is belediging God naar beneden te trekken.

Hij betaalde met Zijn eigen bloed. Studies alle religies. Vertel me: dit deed de leider voor ons om naar de hemel te brengen. Nee, we moeten het dan zelf doen. Maar dit is de God die is onafhankelijk. Wij hebben alles nodig. Hij heeft niets nodig.

Het burgerschap is alleen te verkrijgen bij geloof en bekering. Vanwege het bloed dat de zonden gereinigd heeft.

Het tweede is dat er vijf waren en vijf dwaas. Dit is niet de eerste keer dat de Heere Jezus over wijs en dwaas spreekt. Hij sprak over de wijze en dwaze bouwer. Huis bouwen stond voor het levenshuis. De storm kwam. Huis weggespoeld, niets van over. Contrast tussen de wijze en dwaze.

Wijs. Verstandig. Denken aan de praktijk op een praktische manier. De dwaze waren niet bereid voor de  bruiloft. De wijze waren wijs omdat ze wisten dat het niet alleen om het hier om hier gaat. De wijze waren gericht op de Bruidegom. Ik ben er zeker van dat ieder van ons weleens naar een bruiloft is geweest. Misschien wel om het feest, om zoveel mogelijk te krijgen.

De dwaze gaat niet over dat ze niet intelligent zijn. Vaak is het zelfs zo dat ze juist zo ontwikkeld zijn. Het betekent niet moreel en geestelijk zijn. Dwaas is in de Bijbel bedoeld als wandelen in geestelijke donkerheid. De wijze waren niet wijs vanwege het hebben van lampen maar voor olie. Het staat voor leven, licht, de Heilige Geest, het leven met God.

De dwaze maagden waren bereid voor alles. De dwaze in de wereld zegt: ik wil alleen maar plezier. In het hier en nu. De afwezigheid van olie, spreekt over onze geestelijke failliet. Ik ben een lichaam. Ik beweeg rond. Maar geestelijk ben ik dood voor God. Helemaal niets in. De ziel dood. Ik slaap de slaap van een dwaze. Dat is je leven zonder Christus.

We spraken over de gebeurtenis. En de deelnemers. En nu de oproep. Vers 9-16 is de oproep. Tegen middernacht klonk het. Waak op. De Bruidegom komt eraan. Dit is het Evangelie. Ga uit en ontmoet de Zaligmaker, de Bruidegom.

Mag ik je iets zeggen: de Zaligmaker is de Lam van God. Die de zonden der wereld wegnam. Hij werd gekruisigd aan het kruis en stond op na drie dagen. En voer op naar de hemel en zit aan de rechterhand van de God de Vader en bidt daar voor de Zijnen. En wacht daar om Zijn vijanden onder Zijn voeten te vertrappen.

Iedereen zal opstaan. Iedereen zal verantwoording afleggen voor God. Niets te verbergen voor God. Elke dag brengt je dichterbij die dag. Dood is geassocieerd met slaap. De dood kan ieder moment komen. Het is daar. Christus komt eerder terug dan we denken. Het Evangelie is een oproep.

Ik zet mezelf op afstand van God. En dan zie je dat de dwaze vragen aan de wijze om olie. Maar de zaligheid kun je niet aan een ander geven. Het is het werk van God door Zijn Heilige Geest. Wat zeg je tot God als je je van Hem afkeert vanavond? Wat een ramp. Koop voor jezelf. Welke markt zal open zijn in de Nieuw Testamentische tijd toen ter middernacht?

En dan het vierde dat is dat de deur gesloten is. De dwazen komen en er staat niet of ze olie hadden. De deur gesloten was hermetisch gesloten. Vergrendeld om nooit meer op te gaan. Het doet denken aan Noach. Die prediker die als dwaas gezien werd. Hij bouwde een schip op het droge zonder dat er regen was. God sloot de deur, niet Noach. De dieren en mensen die binnengebracht waren, waren veilig.

Het vijfde is dat de dwaze riepen: doe ons open. Maar de deuren zijn gesloten. God zal nooit zijn gedachten veranderen. Als Christus komt, nooit meer een tweede kans. Hoeveel tranen je dan ook schreit. Nooit meer een predikant hoe je ze nu ook veracht.

De bruiloft van je beste vriend te missen, wat een tragedie. Dit gebeurt met die de Heere Jezus verwerpt. De Heere Jezus komt terug zonder een waarschuwing na vele waarschuwingen. Vandaag is de dag van de zaligheid, zegt de Bijbel. Jesaja 55. Kopen zonder prijs. Vertrouwen op de Heere Jezus Christus.

De olie is verkrijgbaar. De olie is gereed. Misschien heb je olie thuis. Het is er. De deur is nog steeds open. Kom binnen, blijf niet bij de deur staan. Als je eenmaal binnen bent, dat is het andere goede nieuws, je zult er nooit uit getrokken kunnen worden.

Dezelfde Heere Jezus Christus zal terugkomen. Zichtbaar te zien zijn. Elke tong zal Hem belijden. Kom tot Hem. Waar sta je? Bereid of onvoorbereid. Binnengebracht of buiten? Hoe kun je slapen als de meest dwaze? En dan wakker worden op de verkeerde plaats waar je voor gekozen hebt.

Wanneer je vanavond komt tot de Heere Jezus Christus, weet je de Bruidegom kijkt naar je zoals een bruidegom naar zijn bruid. Christus wil naar je kijken zoals een bruidegom kijkt naar zijn bruid. Hoe ziet een goede man naar zijn bruid? Met affectie, met zorg, met bescherming, met eer, met respect. Zo wil Christus naar je kijken.

Zaligheid is als een bruiloft. Er zal de definitieve bruiloft van het Lam van God zijn. In Openbaring 19. Al de geredde zullen samen zijn en het zal een groot feest zijn. Wanneer je komt tot de Heere Jezus Christus, je zult gered zijn, je zult nooit olie missen. De Heere is mijn Herder mij zal niets ontbreken. Psalm 23. Hij leidt mij naar groene weiden. Dat is wat Psalm 23 zegt.

En je komt tot de Heere Jezus Christus vanavond, weet je wat er dan gebeurd met je? Het is als een bruiloft. Je hebt een nieuwe naam. Een nieuw leven. Een nieuwe familie. God zal je Vader zijn. En Christus zal je Heere en Zaligmaker zijn. Ik wenste je meer te kunnen vertellen maar ik denk dit is voldoende voor ons. Kom tot Hem, geloof in Hem. Toegang geweigerd of goedgekeurd?

 

Zondag 6 december 2020, Tweede Adventszondag – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 78 en Mattheüs 25 vers 1-13