De genezing van de bloedvloeiende vrouw door de Heere Jezus is ook een voorbeeld van hoe God zielen redt. Het is een beeld van de vergeving van zonden. Het komen tot Christus. Het geloof handelt, het geloof strekt de hand uit en het geloof grijpt Zijn kleed vast. Het geloof handelt, God heeft gehandeld. Het veranderde het leven van de vrouw die twaalf jaren de vloed des bloeds had. Ze verliet in vrede als dochter van God de plaats waar ze door Jezus genezen is. Kom tot Christus, bij Hem is redding.

Markus 5 vers 34: ‘En Hij zeide tot haar: Dochter, uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede, en zijt genezen van deze uw kwaal‘.

De aanraking van zaligmakende genade

In dit hoofdstuk is een aantal wonderen van Jezus Christus beschreven. Er zijn al meer dan dertig wonderen van Jezus in het Markusevangelie beschreven. Ze zijn allemaal instructief. In dit hoofdstuk drie wonderen. De eerste is de genezing van een man die niemand kon helpen. De tweede gaan we vanavond bestuderen, de bloedvloeiende vrouw. De derde is het opwekken van de twaalfjarige dochter van Jaïrus.

Waarom zijn de wonderen beschreven? Hij is de aangekondigde Zaligmaker. Hij is het. Al van Jezus wonderen zijn een beeld van vergeving van zonden. Markus 10 vers 45 is een klassiek vers over de missie van Jezus in dit leven. Rantsoen voor velen. Kwam niet om gediend te worden maar om te dienen.

De genezing van de ziel is duizend keer wonderlijker dan de genezing van het lichaam. Het lichaam legt je op de bepaalde dag af. Kijk verder dan het lichaam. We hebben allemaal die geestelijke genezing nodig. We zijn hier niet slechts een steen of dier voor het hier en nu te leven. Jezus openbaart Zijn macht voor onze diepste nood. Onze zonden vergeven, dat is de diepste vervulling.

Niemand is niet onder de macht van Jezus die kan redden. De aanraking. Er zijn veel parallellen tussen de twaalf jaar bloedvloeiende vrouw en de twaalfjarige dochter van Jaïrus. Daar is deze vrouw die kwam. Maakte haar leven heel zwaar voor haar het bloed vloeien.

Wil je werkelijk gered worden? De ervaring van de vreugde dat al je zonden vergeven zijn. We horen het de vrouw als het ware zeggen: doe als mij en je zult zeker de Heere vinden. Als je een werkelijke zoeker bent, doe alzo.

Een onbekende vrouw. We weten haar leeftijd niet. Een zekere vrouw.  Elke beweging van haar lichaam is pijnlijk. Haar leven was langzaamaan sterven. Ze was verworpen. Mocht niet aangeraakt worden. Gescheiden van familie en vrienden. De tempel mocht ze niet in. Ze kon niet naar de synagoge. Vanwege haar ziekte. Ze was blut. De dokters konden niets vinden.

Als je over deze vrouw leeft, dat zijn wij. In onze onbekeerde staat. De Bijbel zegt dat we in dezelfde conditie zijn. Misschien ben je zelf twaalf. Ze had een chronische ziekte.

Wij hebben dat ook. We Hebben God verworpen. Je eigen god zijn. Het leidt nergens toe. David zei: in zonden ben ik door mijn moeder ontvangen. Dat is de chronische ziekte die we allemaal hebben.

Ze had een grote behoefte aan hulp. Hoe leeg zonder God het leven. Goede baan, goede student. Je kunt van alles in de mand doen. Niet iets materieels we zijn allemaal onder het oordeel van God. Mensen willen niet afhankelijk van God zijn. Eigen standaard.

Wie ben jij om mij te vertellen wat ik moet doen. Dat is rebellie. Dwaas omdat we allemaal voor God zullen moeten verschijnen. Joden renden weg van bloed. Van deze vrouw zien we niet alleen haar conditie maar ook haar speciale hulp die ze nodig heeft.

Als het gaat over de zaligheid. Je moet aan je eigen einde komen. Ik kan niets voor God offeren. Mensen zijn in de zee maar kunnen er niet voldoende van drinken. Beeld van de vergeving van zonden.

De medische wetenschap heeft het al opgegeven. In de Talmoed van de Joden staat dat ze minimaal twaalf methoden hebben. Ik noem het trucs. Deze vrouw kon geen enkele hoop meer hebben.

Waar ga je heen met je ziel? Naar een mens. Die moet je eerst aanhoren voordat die eerst kan iets. Ren naar de ene of andere persoon. Moeder kerk. Priester. Nee. Kwam aan het einde. Ga tot God. Nu kijk naar haar vastberadenheid.

Vers 27. Wanneer ze gehoord had. Romeinen 10 vers 17. Geloof komt bij horen. Ze hoorde hoe de Heere Jezus Christus Petrus’ schoonmoeder genezen had. De jongeling van Naïn. Ze kwam in de schare van achteren. Ze vond zichzelf onwaardig. Ze kwam voor Hem.

Mattheüs 9. Belangrijk omdat het in drie Evangeliën staat. Lukas 9. Ze handelde door het geloof. Vers 28. Ze zei in haarzelf. Het geloof overweegt. We zijn niet naïef. We vertrouwen de Bijbel. Als ik de zoom van Zijn kleed aanraak, zal ik genezen zijn. Het geloof handelt. God heeft al gehandeld.

Als je Hem nog niet kent, steek je hand uit naar Hem. Christus kan je ziel. Hij is gewillig je te helpen. Geestelijk nieuwe persoon. In die schare bewoog zij. Het is geen aanraken en weggaan.

De vrouw kleefde Jezus aan. Ze raakte niet even aan om weg te gaan. Aanhouden. Ze interrumpeerde de genezing van de dochter van de belangrijkste persoon daar, Jaïrus. Jij kunt wel wachten. Ze kwam onder de schare. Het was niet toegestaan.

Ze gaf openbaar haar getuigenis. Heere, ik ben het. Ik heb Uw zaligheid nodig. Je kunt het geloof niet stelen. Je kunt niet verborgen komen. Dat er een speciale combinatie is. Christus zal je nooit beschaamd maken. Zonden wel, die maken beschamend.

Wat gebeurde er? Vijf dingen. Het staat in de tekst. Onmiddellijk genezen. Dat is wonderlijk. Niet morgen gered, onmiddellijk. Wat een bijzondere transactie op dat moment. Wie heeft Mij aangeraakt. Ik en alleen ik. De tweede is dat Christus onmiddellijk haar aangenomen had. Dochter. Nieuwe natuur. God hoort je gebeden. Je vertrouwt in Zijn werk aan het kruis op Golgotha. Jezus spreekt als derde over haar geloof. Niet de aanraking redde haar. Zaligheid is door het geloof alleen. Het vierde is dat Jezus zegt tot haar: ga heen in vrede. Ze was niet in vrede daarvoor. Wat een zegen. Ze kan die plaats verlaten met zekerheid. Ga in vrede, betekent het letterlijk. Het vijfde. Vers 33. Ze kwam voor Hem en vertelde al de waarheid. Als je vanavond komt tot Christus vertel Hem alles. Niet half. Wat wil je van de Heere? Een kleine uitkomst uit de situatie? Heel mijn ziel. Gered. Ze verliet die plaats als dochter van God.

Mag ik je vragen: kom tot de Heere Jezus Christus. Ga heen in vrede. Uw geloof heeft je thuisgebracht.

 

Zondag 8 december 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen 2 Kronieken 16 vers 7 – 14 en Markus 5 vers 21 – 34