Toen Jezus te gast was bij Simon de Farizeeër kwam een vrouw binnen. Ze had vele zonden gedaan en stond er zelfs om bekend. Ze goot een fles albasten olie over de voeten van Jezus en droogde Zijn voeten met haar haren. Ze had veel lief omdat haar veel vergeven was. Simon erkende niet zondaar te zijn zoals wij allemaal van nature zijn. Het moeilijkste is om tot de erkenning te komen dat we zondaar zijn en voor God niet kunnen bestaan. Er moet betaald worden voor de zonden, er moet een offer worden gebracht. Het wonder is dat God Zelf Zijn Zoon zond naar deze wereld om te betalen voor de zonden. De vrouw geloofde in de Heere Jezus Christus. Jezus zegt haar: uw geloof, dat door God is gewerkt, heeft u behouden. Ga heen in vrede. Alleen zo kunnen wij ook in vrede heengaan als onze zonden zijn vergeven door het bloed van Jezus Christus.

Lukas 7 vers 37 en 38a: ‘[37] En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. [38a] En staande achter Zijn voeten, wenende‘.

 

De Zaligmaker, de zelfrechtvaardigende of de zondaar

Ben je een Simon? Of een zondaar? Omdat je een zondaar bent heb je een Zaligmaker nodig. Er is geen andere weg. Er zijn velen Simonnen. Ik bedoel je niet persoonlijk als je Simon heet.

Al je titels en kwalificaties, talenten werken je tegen als je zonden niet vergeven zijn. Waardeer ze niet als het gaat om vergeving van zonden. Stel je voor dat je Jezus uitnodigt voor een diner. En Hij komt! De Zaligmaker. Dat is het voorrecht dat Simon had. De Farizeeën waar Simon toe behoorde waren tegen de Heere Jezus. Het lag aan hen, niet aan Jezus. Ze waren geen vrienden. Corrupte gedachten. Ze wilden niet omgaan met zondaren. Wij zijn van een andere klasse. Wat zegt Jezus over hen? Uiterlijk zien ze er wit uit maar van binnen rot. Zoals een worm in een appel, daar begint de appel te rotten.

Jezus ging met allerlei soorten mensen om. Bezetenen, melaatsen, vrouwen. Hij was dichtbij allerlei soorten mensen. Hij is de Zaligmaker. Waarom associeerde zich met allerlei soorten mensen. Jezus is een vriend van zondaren. Als je bekeerd bent kan de hele wereld je haten. Maar een Vriend. Als dit leven over is, is die Vriend daar.

Ik wil je meer vertellen. In dit gedeelte zien we wat over Christus. Hij is heilig. Hij kan zonden vergeven. Markus 2. De Farizeeën vroegen zich af: wie kan de zonden vergeven dan God. Zie je de autoriteit van Christus. Zie je zijn mildheid? Ik heb in een Bijbelstudie gezegd hoe Jezus met vrouwen omging. Tactvol.

Wat is het doel van het leven? Waarom ben ik hier? Existentiële vragen. Ze had een probleem. Wij hebben een probleem. We zullen het bewijs zien van haar bekering. Ga heen in vrede. Waar is vrede in de wereld? In het Oude Testament gaat het over vrede vrede geen gevaar, dat is wat valse profeten zeggen.

Johannes 14 vers 27. Het is een erfenis. Als je vertrouwt op Hem en Zijn offer op Golgotha. Hij geeft je Zijn vrede. Als Christus het geeft dan is het de vrede van God. En ziet. Dat staat hier in vers 37. Als je dit leest, let op. Er gaat iets bijzonders gebeuren. Ze kwam zelf tot Jezus zonder uitgenodigd te zijn. Ze kwam zelfs tot het huis van Simon. Haar probleem is in vers 37. Een vrouw in de stad die een zondaar was. Het wordt twee keer gezegd. Aan het einde van vers 39. Zij is een zondaar. Simon wist dat ze was een zondaar. Jezus wist het natuurlijk. En zij wist het zelf. Ze was een vrouw van de stad. Anderen wisten het. Simon wijst op haar morele staat. Jezus wijst in vers 47 en 48 op haar vele zonden. Wie niet vergeven is is net als deze vrouw. Het is niet hoeveel zonden.

We staan allemaal schuldig voor God. Mijn zonden zijn velen. Ik kan het niet afkopen met goud en zilver. Of dieren. Zonden is in mij maar je kunt komen tot de Heere Jezus Christus. Zelfs slechts één zonde stuurt mij naar de hel.

Deze vrouw wist van zonden. Simon moest beter weten. Zo zijn we. Je zag haar zelf. Het was onbeleefd wat ze deed tijdens de maaltijd. Ze stond achter Zijn voeten. Als een dienaar. Ze kwam van achteren. Aan Zijn voeten. Ze wist dat ze onwaardig was. Ze weende. Niet krokodillentranen maar echt. Ze wist dat Jezus haar vergeven had op dat moment.

Wat ze deed is ze kwam naar beneden van haar eer. De eer van een vrouw was het lange haar. Ze gebruikte haar haar als een handdoek. Voor een vrouw was het in die cultuur toen historisch gezien  zo dat vrouwen het haar niet los deden. Ze deed het. Ze kuste Zijn voeten. Ze bedekte Zijn voeten door te kussen. Psalm 2. Kus de zoon. Ze zei ermee: ik ben een zondaar. Kort hierna ging Hij naar het kruis van Golgotha. Ze anticipeerde erop zo gezegd. Deze man gaat naar Golgotha en ik vertrouw op Hem.

Albasten fles. Ze goot het over Zijn voeten. Niet voor haarzelf. Merk je iets op? Ze heeft geen woord gezegd. In een woord waar heel veel woorden worden gesproken. Het kortste gebed in de Bijbel: Heere, help haar. Luther: haar tranen waren tranen van het hart. De Heilige Geest overtuigd.

Simon was gereed om deze vrouw te veroordelen. Hij had de logica in gedachten. Voor de eerste keer dat ik geloofde. We weten de naam van de vrouw niet. We komen tot Christus zoals we zijn. Als zondaren. Simon concludeerde en niet alleen klaagde tegen Jezus maar rechtvaardigde ook zichzelf. Deze vrouw verstond meer dan de zelfrechtvaardigende. Zij erkende zich als een zondaar. Simon niet. Als deze man een Profeet is, dan zou Hij haar niet hem hebben laten aanraken.

Verbitterd was Simon. Maar Jezus wist wat hij dacht. Hij kan de zonden vergeven. Jezus kan ook gedachten lezen zelfs die niet uitgesproken worden. Hij is God. In die cultuur als je een gast ontving, dan was er olie voor de olie. Maar hij miste alles. Geen olie. Geen wassen van de voeten.

Je kunt zonder veel moeite schrijven over wie Jezus is. Zijn Persoon, Zijn werk. Het moeilijkste voor ons is: ik ben een zondaar. Verdoemd en veroordeeld. Ik heb een Zaligmaker nodig. Dat is het moeilijkste. Je moet geloven dat je ziek bent. Het is moeilijk voor ons te zien de donkerheid van hart. Een overgeven zonden zendt ons naar de hel.

Uw zonden zijn vergeven. Uw zonden zijn u vergeven. Wat een statement. Dat is belangrijk voor een zondaar. Christus sloot Zijn ogen niet voor haar zonden. Haar vele zonden. God sluit Zijn ogen als een lieve Vader. Hemel voor jou omdat je een vriendelijk persoon bent. Nee, er moet een offer gebracht zijn. Christus is meer dan een Profeet. Hij is de Enige die de zonden kan vergeven. Romeinen 6. Gezegend is de man die de zonden zijn vergeven. Dat ben je als je vanavond tot Jezus Christus komt.

Ze ontving de vergeving van zonden. Uw geloof heeft u behouden. Ga heen in vrede. Niet uw liefde, uw tranen, uw goede werken. Uw geloof. Geloof kan niet iets doen. Het is het werk van Christus. De Heere Jezus Christus geeft dat. Geef dat en ga in vrede. Niet: ga heen ik zie je de volgende keer. Nee. Je gebeden worden gehoord. Nieuwe natuur. Dat lage leven leeft ze niet meer. God geeft een nieuw leven. Dit is wat God geeft in ieder die tot bekering komt. De zelfgerechtvaardigde gaat door zonder er deel aan te hebben. Zonder bekering.

Ja, de vrouw is een zondaar. Nu een vergeven zondaar. Christus stuurt haar heen. Met die grote vrede. Ga heen in vrede. Mag de Heere je dit vanavond geven. Kom tot Hem. Bedenk wat Hij op Golgotha deed. Je kunt vanavond van hier gaan in die vrede.

 

Zondag 16 februari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezing Psalm 121 en Lukas 7 vers 36-50