Het is verbazingwekkend dat de aarde vreugde in de hemel geeft. Het vindt plaats als een zondaar tot bekering komt. God verheugt Zich daarin. Wij mensen zijn als verloren schapen en hebben een herder nodig. Jezus, de Zoon van God, is de Goede Herder die naar deze aarde kwam om Zijn leven te geven voor de schapen. De oproep tot bekering in God en geloof in de Heere Jezus komt tot ons. Dat geeft vreugde in de hemel.

Vreugde in hemel

Lukas 15 vers 7: ‘Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben‘.

Vreugde in hemel. Ik kon ook zeggen: vreugde op aarde. Het geldt voor beide. We zien hier dat de aarde de hemel blij maakt, verheugd maakt. Hoe kan dat? De hemel heeft niets van ons nodig. Voor een zondaar. De bekering van één zondaar verheugd God.

God behoort alles toe. Blijdschap hoort Hem toe. De bekering van een zondaar verheugd God en de aarde. De parel van gelijkenissen. Psalm 23. De parel van de Psalmen. Jesaja 53 de parel van de profetieën. Waarom parel van gelijkenissen? De grootste gelijkenissen ooit gesproken. Waar gaat het over? Hij sprak deze gelijkenis, enkelvoud, het was als dat er eentje was. Het verloren schaap. De verloren penning. De verloren zoon. De verloren oudere broer. Voor de Heere Jezus Christus is het een gelijkenis, een boodschap. Bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus. De noodzaak van bekering tot God en geloof in de Heere Jezus Christus.

Het zijn wonderen in de woorden voor de ziel. Niet zomaar verhalen. Nee, het vertelt de missie van de Heere Jezus Christus. Hij kwam om zondaren te verlossen. Dat is alles wat ons verklaart wordt in Lukas 15. Als we er vanavond naar kijken, dan zien we dat Christus ons allemaal een schaap noemt, een verloren schaap. De Schriftgeleerden en Farizeeën murmureerden. Ze zagen het niet. De Heere Jezus Christus spreekt over Zichzelf als de goede Herder.

Hij kwam niet alleen om zondaren te redden maar ook Zijn leven te geven, Hij bracht Zijn leven in gevaar. Hij sprak over dat Hij de goede Herder is. Het eerste: wie van u heeft honderd schapen en verliest er een. Het begint met een vraag. God wil geen rust nemen voordat Hij dat verloren schaap heeft gevonden. God heeft interesse in ieder. Ik, arme zondaar?! We zijn allemaal afgedwaald zonder schepper. Een schaap heeft een herder nodig al de tijd.

De herder moet komen naar het verloren schaap. Exact waar het verloren schaap is. Dat is het probleem met ons. Een schaap komt anders nooit terug. Een hond, een aap, een schaap komt terug. Maar een schaap niet. We vinden God nooit zelf, de hemel vinden we niet op onze eigen manier. Het moet op de manier van gevonden worden niet door onszelf.

We zijn verloren. Dat is het tweede. Jij en ik zijn verloren. Het schaap is zwak. Het schaap is eigenwijs. Dat alles beschrijft ons menselijk ras. Er zijn zoveel ideologieën. Ze zijn allemaal om ons te binden, niet om ons te leiden. Het schaap heeft geen oriëntatie. Er zijn zoveel religies. Welke moet ik volgen? We zijn in een verloren wereld. We hebben een herder nodig.

In grote nood betekent het verloren te zijn. In groot gevaar. We zijn vergankelijk. Dagelijks gaan we bij God voorbij. Een schaap heeft geen hoornen. Een schaap kan geen tanden laten zien. Heeft altijd een herder nodig. We hebben gezondigd tegen God. Zonde heeft ons beschadigd. Vele wonden. We zijn verloren vanwege onze dwaasheid. Er is een oordeel.

van de dood dit op ons rust. Als je vanavond voor God staat zonder het geloof in Christus, dan zul je veroordeeld worden. Maar je wordt uitgenodigd om te drinken van het levende water. Verloren is niet je huis verliezen, dat is verdrietig, of je creditcard, maar veel erger. Je verliest je karakter, persoonlijkheid, eeuwigheid. God roept je om iets te doen. Waarom zou je sterven terwijl er overvloed aan genade is? Waarom dakloos leven terwijl er een dak boven je hoofd beschikbaar is.

Herder. De Heere Jezus vertelt het in vers 4. Hij wil dat grote werk doen. Het verbazingwekkende goede nieuws is dat God Zijn Zoon zond. Zijn enige Zoon om ons te vinden. Met compassie. Hij zond Hem in de volmaakte, Goddelijke Herder. Hij is menselijk als een herder en Goddelijk. Hij is God en hier uitgebeeld als een Herder. Je hebt hier een herder op aarde als werk. Elke herder heeft voordeel van zijn kudde. Maar Christus ontvangt niet maar wij ontvangen. Wij verkrijgen. Hij was verbrijzeld vanwege onze ongerechtigheden. Hij gaf Zijn leven voor de schapen. Hij liet de schuld op Zich leggen. Dat is wat Hij deed op het kruis op Calvarie.

Ik las het laatst wat de gelovigen zo heeft bemoedigd die werden vervolgd. Vuur om christenen. In Rome. Een schaap op de schouder van een herder dat was het beeld dat hen zo bemoedigde. Christus deed dat. Hij kwam van de hemel naar de aarde. Hij nam op Zich de pijn, de straf die wij verdienen als wij in Hem geloven. Hij ging zover als nodig naar beneden zonder reputatie. Als je gekruisigd werd, werd je een paria van de samenleving. Een ‘niemand’. Wat de goede Samaritaan deed? Benen van het schaap bij elkaar. Hij goot olie in de wonden. Legde het op zijn schouder. Dat is wat de Heere Jezus Christus deed.

Het vierde over de verheugde. Vers 5, 6 en 7. Daar is vreugde. Christus weet wat gebeurt in de hemel. Hij kwam naar de aarde. Waar vandaan? Uit de hemel. Hij bestraft het schaap niet. Niet: wat heb je gedaan? Er is een feest. De Vader, de Zoon, de Heilige Geest, de engelen van God, ik geloof zelfs de heiligen, de geliefden als je komt tot de Heere Jezus Christus, de kerk, de zondaar zelf. Er is geen vreugde in de hemel toen je slaagde. Niet in de hemel. Je werd een miljonair? Geen vreugde in de hemel. Niemand hier verheugd over mij. Dat is geen probleem. De hemel is verheugd als je bekeerd.

De Schriftgeleerden en Farizeeën waren niet blij. Maar God was verheugd. Christus vervulde alle dingen. Wat een compassie van God, een geduldige God. Gevonden, gered. Psalm 23. De Heere is mijn Herder, ik zal niet vrezen. De Herder die je leidt in de grazige weiden. Een menselijke herder is nooit in staat je ziel te repareren. Laat me afsluiten met het vijfde. Het hart van de zaak, vers 7. Kijk er opnieuw naar. Ik zeg ulieden, dat er alzo blijdschap zal zijn in den hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over negen en negentig rechtvaardigen, die de bekering niet van node hebben.

Mijn broeders en zusters en vrienden, God vraagt je niet te debatteren met Hem of in te onderhandelen. God roept iedereen op zich te bekeren. Voor God om je blij te maken. Hij moet je eerst verdrietig maken vanwege je verloren staat. Bekering tot God en geloof in onze Heere Jezus Christus. Bekering is essentieel. Een schaap vindt de weg naar huis niet. Een schaap kan uitroepen. Blaten.

Bekering voor een schaap is blaten. Roep naar de Heere uit. Heere, red mij. Heere, toon mij wat ik nodig heb. Als je dat doet, ontvang je dat en zul je een kind van God zijn. De Schriftgeleerden en Farizeeën verweten Hem dat Hij zondaars ontving. O, dank God ervoor dat Hij zondaars ontvangt.

Bekering is de sleutel tot de zaligheid. De enige deur tot de hemel, tot het eeuwige leven. De Heere is mijn Herder. Jesaja 44 vers 11. ‘Hij zal Zijn kudde weiden gelijk een herder; Hij zal de lammeren in Zijn armen vergaderen, en in Zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtjes leiden.’ Dit is de Herder vol van liefde. Gereed om te redden. Kom tot Hem, je bent verloren. De Heere Jezus Christus kwam te zoeken en zalig te maken wat verloren was.

 

Zondag 20 juni 2021 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkijk] – dienaar Ibrahim – Schriftlezing Ezechiël 34 vers 1-16 en Lukas 15 vers 1-10