Als een man tot Jezus komt voor een aards dispuut tussen hem en zijn broer, dan gebruikt Jezus dit om de gelijkenis te vertellen over de rijke dwaas. Hij deed goede zaken en had vele kwaliteiten. Maar de grote fout die hij maakte is zijn ziel te vergeten. Hij leefde voor het hier en nu en voor zichzelf. En dat heeft geen toekomst en geeft geen enkele zekerheid. Wat wel? Het leven in Christus Jezus de Zaligmaker van zondaren. Wie in Hem gelooft, zal leven. God is uw Vader dan. Voor u die in Hem gelooft wacht de eeuwige erfenis. Een huis bij God, niet met handen gemaakt.

Lukas 12 vers 20: ‘Maar God zeide tot hem: Gij dwaas! in dezen nacht zal men uw ziel van u afeisen; en hetgeen gij bereid hebt, wiens zal het zijn?‘.

De ontleding van ongeloof

De Heere Jezus Christus geeft hier een andere gelijkenis. Je bent niet zo rijk als de rijke man maar de geest van de rijke man is in ons allemaal. Wat is de betekenis van het leven? Welke kastelen bouwen je in het verborgen van je gedachten op? Echt leven zit niet in dingen. Echt leven zit niet in wat wij bezitten maar Wie ons bezit.

Niets in deze wat je hebt. Mijn huis. Mijn vrouw. Mij als je voorzichtig ernaar kijkt, niets behoort je toe. Je hebt het ontvangen. In feite geen dank aan de Heere die alles heeft gegeven. Maar het is geen vrijheid. Mensen lopen te roepen over vrijheid. Maar het is de grootste leugen van satan. Niemand is vrij van nature. Alleen door de Heere Jezus Christus. Dat is vrij leven.

Die band met de levende God verandert de samenleving. Je bent ergens door bezet. Jezelf. Je hobbies. We hebben een geestelijke bevrijding nodig. Niet een politieke. We zitten vast in een kooi zoals dieren. De leegheid van het leven zonder God. Onophoudelijke dorst. Ze kijken naar deze drugs en dan naar die. Muziek en dan die. Niets kan die dorst lessen. Je wilt altijd meer. Hoe meer je hebt, hoe meer je wilt.

Het is een grote waarde om vergenoegd te zijn. We brachten niets in deze wereld en bij het verlaten van deze wereld nemen we niets mee van onszelf. We dienen de natuur of de Schepper van de natuur. Er is een groot gat tussen. In vers 14 spreekt Jezus een man aan. In vers 15 wordt iedereen aangesproken. De man zegt: spreek tot mijn broer.

Ongeloof heeft ons zo blind gemaakt dat we zelfs onze eigen Schepper niet meer zien. De vraag die leidde tot deze gelijkenis. Deze man gebruikte de Heere Jezus voor een aards probleem. Om een aards probleem op te lossen. Christus die groter is Salomo, en dat moeten we verstaan vandaag, kwam niet als een arbiter. Hij kwam om het verlorene zalig te maken.

Het oordeel wil plaatsvinden op een bepaalde dag. We lezen het op vele plaatsen in de Bijbel. Hij is geen sociale hervormer. Maar kwam van de hemel naar de aarde om voor de zonden te betalen. Christus had een geestelijke discussie met de man. Maar deze man was gericht op deze aarde. De aarde trekt ons zo. Maar we moeten ons oprichten tot de hemel.

God kwam niet voor disputen tussen mensen onderling. Maar Hij kwam voor het grote dispuut tussen God en mensen. God is heilig. Hij kan niet te doen hebben met onze natuurlijke zondestaat. Christus trad tussen. Dat van Hem ons toegerekend wordt. Kinderen van God. De hoogste identiteit om een kind van de levende God te zijn. Gaat alle rijkdom van deze wereld te boven.

Het gebod van Jezus Christus: bekeer je, van je zonden. En geloof. Geloof in de Heere Jezus Christus. Niet pak je stoel, neem dat op, maar neem je kruis op. Ik ben in een geestelijke strijd verwikkeld.

Het tweede waar we op moeten letten is op de rijke man. Zijn grond bracht veel vruchten voort. Voor zijn falen zal ik eerst spreken over zijn kwaliteiten. Per definitie is niets mis met rijkdom. Hij was een goede investeerder. Hij zorgde er goed voor. Maar hij deed niets aan zijn ziel.

Geniet van je leven. Vol van genieting. Hij maakte goede beslissingen wat betreft de zaken maar geestelijk was het een ramp. Hij was een harde werker. Maar luiheid is een zonden. Niets mis met hard werken. Het werken is niet het probleem. Rijk is niet genoeg.

We lezen in vers 16 dat hij veel goederen had. Laten ik nu spreken over zijn falen. Vers 18 en 19. Hij nam zich grotere schuren bouwen. Ziel u hebt vele goederen, zei hij. Hij was gericht op zichzelf. Hedonisme. Narcistisch. Op zichzelf gericht, zonder einde. Wat een fout. Hij sprak een welvaartsevangelie tot zichzelf. Niet zijn vrouw, buren. Hij leefde alleen voor zichzelf. Mijn grond. Mijn goederen. Mijn ziel.

Hij deed niets aan zijn ziel. Het probleem vandaag is dat velen niet aan hun ziel denken. God heeft iets in je geplant dat door niets verworpen kan worden. Alleen God. Je hebt de kracht van God nodig. Het leven van God. In het Grieks is de gelijkenis opgebouwd in 45 woorden en achttien woorden daarvan gaan over de man zelf.

Hopelijk is het niet de filosofie van iemand van die nu maar luistert. Wat wil ik kopen? Eten? Planten? Het is allemaal over wat hij zal doen. Geen idee dat hij ooit voor God zou staan. Hij had vergeten dat hij morgen zou sterven. Wil je dat God je herinnert dat je morgen sterft? Wat vreselijk om geschokt te moeten worden over de betekenis van het leven.

Wat moet ik doen om zalig te worden? Dat kwam nooit in zijn leven. Weet je wat nu de trilogie van de wereld is? De lusten van het oog, lusten van het vlees en de trotsheid van het leven. Wat een verspilling van het leven. Wat zegt God over hem? U dwaas!

Dit is de enige gelijkenis waar je een directe interventie van God ziet waarin Hij spreekt. God gebruikte dat woord nooit gemakkelijk. Iemand die zijn broeder dwaas noemt, is dood waardig. Zijn naam was dwaas. Je leven is zo voorbij en dan moet je betalen voor wat je gedaan hebt.

Deze nacht staat voorop. Dit is verontrustend. Denk erover na deze nacht. Hij had zo hard gewerkt. Wij hebben niet het probleem voor ruimte om onze goederen te stallen. Ik dank God dat ik dat niet heb. Ons leven hangt aan een draadje. Openbaring 1 vers 18. Hij heeft de sleutels over hel en dood.

Wat zullen mensen van je herinneren? Denk aan de begrafenis. Hij vond muziek leuk. Of mensen. Dat is veel te smal. Je moet herinnerd worden voor de liefde van God en het Evangelie. Wat laat je na? Hij wil herinnerd worden voor zijn carrière, familie. Leefde als dat er geen God was.

Alleen een dwaas negeert dat hij een ziel heeft. De finale bestemming. En hetgeen u bereid hebt, wie zal het zijn? Wat zijn je rijkdommen? Waar droom je van? Rijk voor de wereld maar failliet voor God. God schiep ons voor een hoger doel. Niet voor positie, geen positie is permanent. Johannes 6. Arbeid niet voor hetgeen vergaat maar het eeuwige leven. Rijk in God.

Te geloven in de Heere Jezus Christus. Hij gaf Zijn bloed aan het kruis op Golgotha. Geloof in Hem. Eeuwige kleding. Christus maakte Zich arm opdat wij rijk zijn in Hem. Er is geen religie die zo is, ze willen je allemaal rijk maken. Maar Christus maakte Zich arm. Raakt dit je hart? Te geloven in Hem.

Hij maakt je rijk. Hij verlaat je nooit. Wat Hij geeft? Vergeving. Adoptie. Dienst. Huis niet met handen gemaakt. Een onverwelkelijke erfenis. Weet je wat Hij geeft? God je Vader is. Je bent een zondaar die zich moet bekeren voor Hem. Rijk leven is leven in Hem. Geestelijk leven.

Mag ik je een advies geven? Leg je klederen af van ongeloof en zonden. Investeer je leven voor de hemel en hemelse zaken. Die dingen gaan nooit over. Zaligheid is de enige zekere toekomst. Al het anderen is zinkend zand.

Rijk in God is rijk te zijn in genade. In goede woorden. Wanneer genade binnenkomt, dan goede werken. Echte rijkdom ontvangen we uit genade. Christus geeft alles. Laat al het andere achter. En kom tot de zaligmakende kennis van de Zaligmaker Jezus Christus. Kom tot Hem. Kom onmiddellijk.

Wat de wereld rijk noemt, daarvan zegt God dwaas. Hoe wil je beschreven zijn door God? Door Hem ontvangen we rijkdommen die de wereld nooit kan geven.

 

Zondag 14 juni 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk], dienst online uitgezonden – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 116 en Lukas 12 vers 4-20