De almachtige God is heilig. Hij kan geen gemeenschap hebben met de zonden. In het nieuwe leven van een christen sterft de oude mens af. De oproep klinkt om de oude mens af te leggen. Het was de Heere Jezus Christus, de eeuwige Zoon van God, die aan het kruis stierf voor onze zonden. Geloof in Hem, bid tot Hem en u zult nieuw leven ontvangen.

Kolossenzen 3 vers 8: ‘Maar nu legt ook gij dit alles af, namelijk gramschap, toornigheid, kwaadheid, lastering, vuil spreken uit uwen mond‘.

Afsterving van de oude mens

Paulus geeft ons een lijst van de zonden van het hart. Vers 5. Vanmorgen een tweede lijst. Zonden van gedragingen, vers 8.

Voordat ik dit uit ga leggen eerst dit: iemand die leeft van deze wereld (entertaiment) mist de vreze van God. Iemand die daarvan leeft heeft geen besef van de heiligheid van God. Iemand die doorgaand zondigt dag in dag uit verstaat niet de prijs die betaald is voor de zonden door Jezus.

Zondaar: geen heiligheid willen maar goed voelen, blij zijn. Zonden is zo ontwrichtend. Het onregelt ons leven, publiek en persoonlijk. Ook je reputatie. Het gaat niet alleen om wat we denken maar ook wat we laten zien. Wat we doen is hoe we zijn. De lijst van vers 5 is niet uitputtend.

Paulus geeft een opdracht: leg de oude mens. Het zijn dode zonden. Zie vers 8 en 9. Tegenwoordige tijd: leg af, nu, dagelijks. ‘Maar nu’! Zonder vertraging. Legt af. Niet uitstellen. Gelovigen omarmen de zonden niet. Het gaat niet alleen niet alleen over ons denken maar ook in ons spreken, doen. Anders dan de wereld. Vanmorgen gaat het over hoe we ons gedragen ten opzichte van andere mensen.

Ik ga ze kort langslopen. De eerste is gramschap. Sommige mensen zijn soms furieus. Gramschap, boosheid laat zien hoe zondig we zijn. Het is de oude natuur. Het komt uit als een explosie zoals een vulkaan. Het is het resultaat van een ongecontroleerd leven. Zoals een dier soms, niet in controle. Denken dat je zelf het centrum bent en iedereen naar je dient te luisteren. Zo iemand is altijd geïrriteerd. Als je zo bent, je bent in gevaar. Want gramschap en boosheid beïnvloed je leven, je denken.

Het is duidelijk dat Paulus hier niet spreekt over gerechtvaardige boosheid die er kan zijn. Het gaat over gramschap. Over diepe ontwrichtende gramschap. Dit past niet in het leven van een christen. Zie het voorbeeld van Kaïn: als je zo vergramd bent, dan ben je zelfs in staat om te doden. Wees voorzichtig met je daden. Controleer je boosheid. Mag ik een advies geven: als je boos bent, wacht met het nemen van een beslissing. Wacht, vertraag, bid tot de Heere, wandel een stukje, ga even zitten. Gramschap gaat niet samen met blijdschap of je bent sarcatisch. Laat de zon niet ondergaan over je gramschap.

De tweede is de toornigheid. Er is een intensiviteit in. Toornigheid gaat verder dan gramschap. Als dat je iemand de nek om wilt draaien. De derde is kwaadheid. Boze intenties. Ik ben er zeker van dat je mensen kent, gelovigen en ongelovigen, die niets goeds zien in de ander. We mogen voorzichtig zijn, er zit trots in mensen.

Lastering is de vierde. Negatief spreken over mensen. Sarcatisch. Doe dat niet ten opzichte van gelovigen en ongelovigen. Legt het af.

De vijfde is kwaad, vuil spreken. Wat hebben we te doen? Voorzichtig te zijn. Stichtelijk te spreken. Een gelovige dient hiertegen te vechten. Het Woord leert ons om niet kwaad te spreken van anderen.

De zesde is niet te liegen tegen anderen. Stop onmiddellijk, zonder vertraging. De leugen is zo oud als de wereld. Satan loog in de hof van Eden tegen Eva over het woord dat God gesproken had. We leven in een wereld van leugens. Onze oude natuur leeft bij de leugen. Leeft bij de leugen.

Waarom stierf Jezus aan het kruis? Om te betalen voor onze zonden! In ons zijn, doen en laten. Dood dan de oude mens, legt de leugen af.

Mensen liegen in hun CV, voor een visum en andere voordelen. Als je het nodig hebt, verdiend, zul je het krijgen van God. Christenen horen niet te liegen. Satan de vader van de leugen. Welke leugen kan groter zijn dan te ontkennen dat God God is, deze wereld geschapen heeft?

Wat ook een grote leugen is is dat gezegd wordt dat de Bijbel niet het woord van God is. Wees voorzichtig met de leugen. Ook als iemand tegen je liegt. Verwerp hem, het is hand in hand gaan met de satan.

Onze mond is gegeven om Hem groot te maken. Lieg niet de een tegen de ander – vers 9. In vers 10 zie je de twee mensen in deze wereld. Je bent in Christus of niet. Je bent in de geest of in het vlees.

Vers 11. Christus is alles in allen. In Christus is de band hersteld. We hebben hetzelfde kleed. Geen onderscheid in de kerk van Christus. Er is geen onderscheid meer. Niet mijn cultuur, jouw cultuur. De Bijbel is het, de Schrift. Geen onderscheid in sociale status. Geen onderscheid tussen Barbaar en Scyth. Die laatste waren de armen mensen die weinig aanzien hadden.

Als je geen christen bent, mag ik je dan een vraag stellen? Als je de Heilige God en de Heilige Geest verwerpt, wat heb je dan? Doet Hem aan, de nieuwe mens. Lees je Bijbel, bid elke dag, dien de Heere elke dag. Zo doet aan de nieuwe mens en legt af de oude mens.