Jezus roept op het grote feest van de tabernakel uit dat Hij het levende water is. Wie dorstig is (en dat zijn we allemaal, al erkennen we dat niet) is welkom bij Hem. We mogen komen om niet om van Hem eeuwig leven en vergeving te ontvangen. De oproep is om tot Hem te komen, waar we ook zijn en wie we ook zijn. 

Levend water voor dorstige zielen

Water voor elke dorstige ziel. We spreken over zielen en over water. Water voor elke dorstige ziel. Deze verzen, mijn beste vrienden, maken het evangelie tot het evangelie. Goed nieuws van redding, hemel, discipelschap. Alles van goed nieuws staat hierin.

Kijk naar het vers, het is heel eenvoudig. Het eerste is: de dorstige. Het tweede: kom, een bevel. Het derde: drinken. Het vierde: geloven. Je moet komen tot de Heere Jezus Christus. En drink Christus. Dat is de weg. Geloof in Jezus Christus. Er is een rivier van zegeningen.

Mijn beste vrienden, ik wilde dat ik de woorden had om het te verkondigen. Jezus Christus wordt hier voor u gesteld. Het offer voor de redding. Voor de gelegenheid is: een feest voor de tabernakel. Er waren vijf grote feesten. Grote Verzoendag was er ook. De feesten zijn symbolisch. Ik schets het als achtergrond. Het is een belangrijke boodschap.

edereen moest naar de Tabernakel. Men moest naar Jeruzalem. Als je in staat was om naar dat feest te gaan. Het feest van de Tabernakel is historisch, het is memorial, het is ook Messiaans. Jezus is de Redder en de Messias. En wij zijn pelgrims op aard. Daarom is dit symbolisch. Wat gebeurde er op die zeven dagen van dat feest? Ze hielden een processie en ze lazen Jesaja 12. En ze zongen de Psalm 113-118. Dat gebeurde er dan en dan dachten ze aan de tocht door de wildernis en woestijn. Gedurende de woestijn waren ze 40 jaar. Als de mensen naar Jeruzalem kwamen, leefden ze in tenten. Ook dat was symbolisch.

Van de poort van Siloam naar de Tabernakel gebruikten ze ook water. Dat staat in Leviticus 23, Numeri 16 en in Ezra en Nehemia. Water voor de Heer. Water is leven. Het is dat zeker in tijd van nood. Waar ze ook naar toe gaan met technologie, naar welke planeet dan ook, ze zullen nooit water kunnen maken. Het is goddelijk. Het is heel bijzonder om water te hebben. Meer dan 60% van ons lichaam is water.

In de woestijn kwamen ze in een plaats en toen waren ze heel dorstig.  Sommige mensen zijn nooit dorstig. Je kunt overal tappen.  Het regent vaak. Toch is het droog in je leven.  Als het droog is, stel je een glas water op prijs. De Israëlieten waren zo dorstig, dat Mozes op de rots sloeg. Die rots (2 Korinthe 10) is Jezus Christus. Ons leven is een wildernis. Wij zijn dorstig. We hebben geen bevrediging zonder water. Niets kan ons helpen dan het water. Onze lichamen hebben water nodig. En zo heeft onze ziel Jezus Christus nodig. We zoek je elders? Waarom verwerp je Hem?

Kijk naar hoe Jezus het ze verteld. Er is meer dan een glas water. Er is iets veel krachtigers dan een rivier. Dat is Jezus Christus.

Jezus zei: als iemand dorst heeft, laat hij tot Mij komen. Die Man die daar stond, inviteerde zondaar. Hij houdt de hele wereld in Zijn hand. Dit een grote dag dat Hij dit sprak. De levende. Kijk naar Zijn positie in vers 37. De rabbi’s in Jezus’ dagen zaten. Jezus breekt dus een regel. Hier staat dat Hij staat. Het staat er niet vaak dat Jezus staat. Maar dit is een belangrijke dag. De grote dag van het feest. De laatste dag.

Hij stond op. Dit is heel symbolisch. Er staat: Hij schreeuwde. Hij riep. Waarom? Zoals een Stadsomroeper. Zodat iedereen het hoorde. Het is een speciale gelegenheid. Mijn beste vrienden, je weet wat Hij vertelde? Ik ben de vervulling van jullie feesten! Hij is het Lam van God dat de zonden van de wereld wegneemt. Geef mij water, vroeg de vrouw. Als je aards water drinkt krijg je steeds weer dorst, zei Jezus. Hier zegt Hij het tot de hele wereld. Het gaat over het water van leven. Jezus had ook gezegd: Ik ben het licht van de wereld.

Na 6 maanden zou Hij hangen aan het kruis. Om alle schaduwen te vervullen. Om alle afbeeldingen te zijn. Hij draagt de zonde. Ik ben het. Ik ben Jehovah! Jezus Christus stond op en zei dat Hij de vervulling is.

Als iemand dorst heeft. Dat klinkt alsof er mensen die niet dorstig zijn. Maar iedereen is dorstig. Maar sommigen, wij, verwerpen dat. We hebben vervangend water. We zoeken andere dingen. Ik heb God niet nodig, ik heb een goede familie en een goede baan. God is er voor zieken en zwakken. Nee, God is een realiteit. Je kunt de mensen tegen komen die zeggen: ik heb alles. Ik ben happy.

Christus zegt: als iemand dorst heeft… We dorsten naar succes, zonde, geluk, aanzien. We zuchten naar de banaliteiten van deze wereld. Ben je niet dorstig? Herken je het niet? Je kent jezelf niet! Je moet jezelf checken. Leef je alleen voor de Heere? Ben je dorstig naar Hem?

Als iemand dorstig is… Geen voorwaarden verder. Een van Zijn laatste woorden aan het kruis was: Mij dorst. Dat wat een lichamelijke dorst. Maar even daarvoor was Hij in de duisternis. Een geestelijke dorst ook. Hij had dorst, opdat wij nooit meer zouden dorsten. Wij zijn er miserabel aan toe. Maar we kunnen Hem leren volgen. Als iemand dorst… Als je onderkent dat je dood bent en ellendig.

Ik heb mensen gezien die stierven van de dorst. Ook dieren. Echt waar. Er was een groot tekort aan water. Dat is een afbeelding van de zonde. Als je niet tot Christus komt, zul je dood gaan. Dood. Vanwege de dorst. Het hangt er niet van af hoe oud je bent, je zult dood gaan. We spreken over geestelijke zaken.

Christus ging staan om het te zeggen. Mijn zonden maken scheiding tussen God en mij. Laat de zondaar komen. Kom! Dat is het enige gebod in de tekst, zou ik zeggen. Dit si een gebod. En het is zo simpel. Je hoeft niets te performen. Geen expertise is nodig. Hoe ver je ook van God bent. Je bent nu niet met God. Je bent miljoenen mijlen van Hem verwijderd. Maar daarom: kom!

Sommigen denken dat je om te komen ervaring moet hebben. Of andere dingen. Er moet toch wel dit zijn … Voordat ik tot bekering kom. Ik vertel je, we hebben zonde. We zijn dood. Echt. De zonde ligt op ons leven. Maar kijk naar de Heere. Hoe schuldig je ook bent. Je krijg een nieuw leven, hart, leven. Als je tot Christus komt. Kom tot de levende God. Kom! Jesaja 1:18, kom nu!

Mijn vrienden, je moet rennen. Je ongoddelijke leven verlaten.  Naar Hem vluchten. Je ziel verplaatsen. Rennen tot Jezus. Doe niet iets fysieks, maar doe het in je hart. Door Jezus Christus. Komen is komen tot de Levende God. Je zult leven ontvangen.

Interessant is, je hoeft geen reis te maken. Je hoeft niet naar Mekka. En niet naar Jeruzalem. Kijk naar de tekst opnieuw. Kom tot Mij! Je hoeft niets te betalen. Hij is uniek. Geen parallel is er. Hij is de Koning der Koningen. Dit laat de schoonheid van de bijbel zien. Kom tot een religie, tot het baptisme; nee. Kom tot Hem!

Laat Hij tot mij komen. En drinken. In het Grieks staat er: en blijf drinken. Drinken is een mirakel. Drinken is zo simpel. Ook een kind doet het. Het is het eerste wat een kind doet. Zet het aan je lippen en drink. Drinken is zo simpel. Het vereist geen expertise of opleiding. Drinken is geloven. Is ontvangen.

Wat is een christen? Een christen is iemand die dorstig is en van Jezus Christus gedronken heeft. Je kwam in Hem en met Hem. Je hoeft alleen te komen en te drinken.

Geloof in Mij, vers 39. Levend water zal uit je gaan, als je in Mij gelooft. Het levende water is beschikbaar. Vrij voor ons. Alsjeblieft, kom tot Hem. Praat niet alleen over Hem. Kom tot Hem. De zonde zal uit je leven verdwijnen. Je zult ontvangen vrede en barmhartigheid. Hij stierf aan het kruis. Om levend water te verwerven. Dat hebben we nodig; die frisse deal. Levend water. Hij stierf voor zondaren.

Mijn vrienden, waarom doodgaan van de dorst? Je kunt naar Christus gaan! Wat wil je? Je kunt komen en drinken de redding van Hem. De bron van redding zal nooit opdrogen. Christus is de bron. Hij is de redder en Zaligmaker. Kom tot Hem!

 

Zondag 23 februari 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed –  Schriftlezing Jesaja 12 en Johannes 7:37-53.