Wij kunnen op twee manieren sterven: in geloof sterven of zonder barmhartigheid sterven. Het maakt een eeuwigheid verschil. God heeft ons behoud op het oog door het Evangelie van vrije genade te laten verkondigen. Drie getuigen zijn er in de dag van het oordeel. Wie het Evangelie moedwillig verwerpt vertrapt de Zoon van God, veracht het bloed van Christus dat gevloeid heeft tot vergeving van de zonden en doet de Geest der genade smaadheid aan. Wie vertrouwt op Christus, gelooft in Hem en buigt voor Hem zal staande blijven in het oordeel. 

Hebreeën 11 vers 13: ‘Deze allen in het geloof gestorven zijn‘ en Hebreeën 10 vers 28: ‘Als iemand de wet van Mozes heeft te niet gedaan, die sterft zonder barmhartigheid‘.

Sterven in geloof of sterven zonder barmhartigheid

Te sterven in geloof of te sterven zonder barmhartigheid. Dat zijn de twee mogelijkheden. Wie leeft in geloof, sterft in geloof. Het moet je bezorgdheid opwekken over je eeuwige staat. Er zijn er die geworsteld hebben met dit vers 29. Maar dit is niet van toepassing voor hen die geloven in Jezus Christus.

Dit is een van de sterkste verzen in de Bijbel die je raken. Maar het komt met grote bewogenheid. Wat gebeurt er met een man of vrouw die consistent en voortgaand het Evangelie verwerpt, wat zal God dan zeggen? Welwillend voortgaan in de zonden in vers 29. Niets anders kan je redden als je niet gelooft in de Zaligmaker die voor zonden gestorven is.

Dezelfde God in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament. Genade en wet altijd hand in hand. Er is een contrast tussen Mozes en Christus. In zaligheid en ook in oordeel. Als een zondaar zondigt tegen de wet van God, denkt dat de wereld om hem draait, die dient gestenigd worden. Of buitengeworpen en sterft. Verwierp de wet van Mozes wat de wet van God is.

Mattheüs 8. Vrees mensen niet die je lichaam te doden. Maar vrees die je lichaam en ziel kan doden, God. Die je ziel in het vuur kan werpen. Wat een mens zal zaaien zal hij maaien. Hier zijn de drie getuigen die voor je staan. Als je nooit de Heere Jezus Christus gezocht hebt.

Als je voor de troon van Christus zult staan. Niemand is daarvan uitgezonderd. Drie getuigen die allen beproefd kunnen worden voor het getuigenis. Ze zijn zo duidelijk, ik hoef ze haast niet uit te leggen. Waar sta ik als ik sterf vanavond? Hopelijk verhoedt God het vanavond. Wat is je geestelijke voor God?

Wat is een mens die het Evangelie verwerpt heeft? Je hebt de dan de Zoon van God vertreden. Geschreven aan de Joden is het. Zoon van God gelijk aan God. Ontwaak. We zondigen dagelijks tegen God. Als je Gods Zoon vertreedt, dan vertreedt je zijn majesteit.

In deze moderne wereld is het in heel veel landen zo dat als mensen naar een andere religie stappen, in gevaar zijn. Blasfemie. Zelfs al een grap maken. Wij doen elke dag niet anders.

De koning van Thailand is bijna een god. Het is geen politiek commentaar maar hij gebruikt het voor zichzelf. Als je iets ertegen inbrengt, dan krijg je vijftien jaar gevangenisstraf. Als je onbeschoft bent tegen de arts, tegen je leraar. Dit is wat we doen tegen God. Denk aan die dokter die je onderzoekt en daar val je tegen uit. Dat is wat we doen tegen God.

Wie is God? God is God in Drie Personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. Gods Zoon ook God. Sommigen zeggen in God maar niet in de Zoon. Wie de Zoon haat, haat de Vader. Wie de Zoon heeft, heeft leven en wie niet die is dood.

De Heere Jezus Christus is op de derde dag uit de dood opgestaan. Wij zeggen in onze trots: dit is niet gebeurd. Ik weet het beter. Dat is wat je feitelijk zegt. De kostbare steen is een struikelblok voor je geworden. Als ik tegen je mag zeggen vanavond: werp het zover mogelijk van je. De parel van grootste waarde vertrap je. God gaf Zijn leven. Wat is liefde? Dat is geven. Dat deed God door Zijn Zoon te geven.

Ten tweede heb je het bloed des testaments onrein geacht. In twijfel  getrokken. In de eeuwigheid is het besloten om het plan van de zaligheid mogelijk te maken. Zie Ik kom om Uw wil te doen. We gebruiken menselijke termen. De Heilige Geest heeft ermee ingestemd. Ik zal met U gaan, de Zoon die zei te komen naar deze wereld.

Het bloed dat heilig is. Je moet niet het bloed dat heilig is niet onheilig is. Het verbond in de Godheid. Het kostbare bloed. Hebreeën 9 vers 22. Zonder bloedvergieting geen vergeving. Kostbaar bloed. Door niemand te verdienen. Maar alleen te ontvangen door te vertrouwen op Jezus Christus.

Dit bloed is niet zoals ieder ander bloed. Handelingen 28. Het bloed van Christus is het bloed van God. Een volmaakte mens. Smetteloze. Degene die leeft boven de hemelen, de Heere Jezus Christus. Dat acht je onrein als je Hem verwerpt. 1 Johannes vers 7. Het bloed van Christus reinigt van alle zonden. Alle beloften Gods aan ons gegeven zijn door het bloed van Christus.

Uit Egypte geleid. Exodus 12. Smeer het aan de bloedposten. Voorbijgaan. Het bloed van Christus. Nog een laatste punt. Christus zei in de nacht dat Hij verraden werd: dit is Mijn bloed dat vergoten wordt.

Zelfs een kind kan dit begrijpen. Zeg je werkelijk dat je de Zoon van God vertrapt? Dat je het bloed onrein acht. Dat je vertrouwt op je eigen werken?

En het derde is den Geest der genade smaadheid heeft aangedaan. Alle religies in de wereld is bij werken. Maar het ware geloof is uit genade. De Geest der genade is de Heilige Geest. Die is God. We zijn geen monotheïsten zoals de Joden en de moslims. Wij geloven in de Drie-eenheid. Dat is vers 29.

Wie de Zoon niet heeft, heeft de ware God niet. De Heilige Geest werkt door Christus. Wie geen christen is, die heeft de Heilige Geest. Als je tot Christus komt, zal de Geest met je geest getuigen. Johannes 14. Leiden in de waarheid. We leven in een wereld van leugens. Maar dit is de waarheid.

Wat kun je dan zeggen? Abba Vader. Die zal nooit vloeken. Die mag de Naam van de Vader noemen. Een zondaar brengt alleen maar zwaarder op zichzelf. Hebreeën 10 vers 27. Maar een schrikkelijke verwachting des oordeels, en hitte des vuurs, dat de tegenstanders zal verslinden.

Sta je mij toe af te sluiten? Gaat het over jou? Ik stond schuldig aan al deze drie. Ik geloof we zijn allemaal zo. Ik was altijd een christen zeggen mensen. Er was een dag dat je christen werd. Niemand geboren als een kind. In mijn vorige religie was Jezus Christus noemen een blasfemie. We staan allemaal zondig aan deze zonden, de drie getuigen als we niet geloven op de Heere Jezus Christus.

Vers 13. Wij kennen Hem. Zie je: wij kunnen God kennen! Dat is goed nieuws. Het is vreselijk te vallen in de handen van de levende God. God kan nooit liefde zijn als Hij ook niet oordeelt. Hij moet oordelen. Maar je bent gespaard als je vertrouwt op de Heere Jezus Christus. Waar zijn de Romeinse overheersers? Geoordeeld door God. En het komende oordeel dat komt.

Maar als je vertrouwt op de Heere Jezus Christus, blijf je staande in het oordeel van God. Geloven is de woorden van Jezus Christus voor waar houden. Kom tot Christus. Geloof in Hem. Geloof in de Heere Jezus Christus, en u zult zalig worden.

 

Zondag 4 oktober 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Numeri 15 vers 27-36 en Hebreeën 10 vers 26-39