In het eerste vers van de Bijbel zet God in met: ‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde’. God is de Maker van het universum en Hij schiep uit het niets door te spreken. God is veel groter dan de schepping en Hij staat buiten de tijd als de eeuwige God die van eeuwigheid tot eeuwigheid is. In Zijn Zoon de Heere Jezus, die God bleef en ook mens werd, is God een vergevend God en wil Hij mensen laten delen in Zijn liefde.

Genesis 1 vers 1: ‘In de beginne schiep God de hemel en de aarde‘.

Vragen voor het leven

Als ik leven zeg dan spreek ik over het fysieke leven en geestelijk leven. Waar komt het vandaan? Genesis 1 vers 1 is een van de meest luide statements in de Bijbel. Er is geen moeilijk woord in. In de eenvoudigheid zit alles. Tien woorden in de Engelse taal. Zoals Tien geboden. In Hebreeuws zeven woorden zoals de zeven scheppingsdagen. Dit is hoe God de Bijbel aanvangt.

Christenen en niet-christenen bepaalt je eeuwige bestemming. Het lichaam is niet alleen fysiek. Ook een ziel. Ik zou wensen dat ik het kon raken. Bij dit vers begint de zaligheid. Wil je leven? Hier start het. Dit vers is tot eeuwig behoud of eeuwige ondergang.

Een mens zou beginnen met in de beginne de mens. Nee, God begint met in de beginne schiep God de hemel en de aarde. Als je deze woorden negeert, breek je je eigen leven en breng je de eeuwige straf van God over je. Jezus Christus kwam in deze wereld. In de beginne schiep God de hemel en de aarde. We hoeven niet te wachten op de wetenschap. Wat is de oorsprong van het leven? Nee. Existentie. Waar kom ik vandaan, waar ga ik heen? De grootste nood is wie God is. Niet eigen gedachten. .

Als ik je vanavond God kan verklaren, dan is Hij een kleine God. Je kunt Hem niet vinden in een microscoop. God moet Zichzelf openbaren. Mozes schreef deze woorden, eerste vijf boeken. Dit is werkelijke geschiedenis. Mozes ging naar de beste universiteiten van die tijd zogezegd. Gebeurt 3000-4000 jaar voor Christus. Mozes in Egypte. Mythologie. Fabelen. In tegenstelling met wat verteld is aan Mozes, begint hij met dit statement. Mozes verwerpt elke vorm van meerdere goden. Of materialisme. Of fatalisten. Niet verantwoordelijk. Mozes neemt het weg. De wereld is God en God is de wereld. In een boom, in een dier vind je God zeiden ze. Nee, zegt Mozes. Naturalisme. De aarde is niet je moeder. God schiep ons. Het is niet atheïsme die gelooft in de eeuwigheid van materialisme. Maar energie is geschapen. Geen oerknal. We willen moeilijke dingen dat we niet God geloven. Evolutie. Van het Engelse woord ‘evil’, van kwaad. Evolutie is slechts een theorie. Echte wetenschap zegt: in de beginne schiep de hemel en de aarde. Niets is verborgen voor God. Als je God kent, ken je alles.

Als je zoekt naar de Heere, dan hoop ik dat deze vragen je vanavond helpen. Om wie gaat het? Om God. Het hart, het centrum. De Bijbel probeert God niet bij je te brengen. Hij is de eerste. Hij maakte alle dingen. Het is een oproep om te geloven. Hebreeën 11 vers 6. Zonder geloof is het onmogelijk om Gode te behagen. In vers 3 staat dat de wereld geschapen is door het Woord van Zijn kracht. God bestaat. Geweten. Bijbel. Jezus Christus vertelt over Hem. Miljoenen christenen getuigen van Hem. Het is een oproep om te geloven.

Als je God niet gelooft, dan is alles wat je in handen hebt leugens. Gemaakt door mensen. Geen betekenis voor leven. Je bent je eigen God. In Genesis 1 wordt God 31 keer genoemd. Elohim. De plurale Naam. Niet dat er meerdere zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest. De Almachtige God. Kent kan gekend worden. Tegen agnosten. God is een Persoon, handelt en reageert.

De echo van Genesis 1 vers 1 is in Johannes 1 vers 1. In Kolossenzen staat over Jezus. Dat Hij mens werd. Over wie gaat deze tekst? Het is een roep van God. Geloof in Jezus. Hij leed voor ons die in Hem geloven en vertrouwen.

Wanneer was het? In de beginne. Niet springen. Het betekent dat God niet gemaakt is. Hij bestaat bij Zichzelf. Vaak gevraagd: wie maakte God? Wat een dwaze vraag. Iets dat gemaakt is vraagt aan de maker. Een bord aan een pottenbakker. De maker voor de kei. God was voor de tijd. Van eeuwigheid tot eeuwigheid. Hij is niet gemaakt. Hij maakte ons. Wanneer? Voor de beginne. Hij is er buiten. God is buiten chronologie. God is. Van eeuwigheid tot eeuwigheid.

Hoe gebeuren deze dingen? Waar komt alles vandaan? God schiep. Vers 21 en vers 27. Zo schiep Hij de mens naar Zijn beeld. Ik wijs op dit omdat zogezegd alleen God scheppingsmacht heeft. Hij heeft niets nodig om te schapen. Zonder enige inspanning. Slechts met het Woord uit Zijn mond. Alleen gebruikt bij God.

Mensen kunnen ontwerpen. Maar iets creëren uit niets dat kan alleen God. Wij zijn niet betrokken bij iets. Handelingen 7. In Hem wij bewegen. De aarde is niet je moeder. God je Vader van nature. De kracht van het Evangelie is dat iemand die trots is in zichzelf en dan ziet op het kruis, de dwaasheid van het kruis. Lees het boek van Job. Wie heeft het gemaakt? Heb je er een foto van? Iedereen fotograaf vandaag. Maar wie heeft een foto van de schepping? Een gelovige kan rustig gaan slapen. Atheïst niet. Altijd denken: o als er een God is. En dan gebeurt er iets zegt hij ‘o God’. Hoe kan dat? Hij gelooft niet in God maar hij spreekt er wel over.

Wat maakte God? Hemel en aarde. Hebben zeker een begin. Ik kan je zeggen. Deze wereld zal ten einde komen. Atheïst denkt dat deze aarde almaar door zal gaan. Deze wereld is niet een wereld door de mens gemaakt. Maar van God. Je eet Zijn eten. God danken dat wij onderdeel van Zijn schepping zijn.

Waarom schiep God de hemel? Het wanneer is verklaard van Genesis 1 tot en met Openbaring 22. Zo vaak gezegd in de schepping het is goed. En een keer het was zeer goed na de schepping van de mens. Genesis 3. Zondeval. Gevallen wereld. Het is de realiteit. Zonden kwam in het menselijk geslacht. De prachtige schepping ging eraan. Wij verwerpen Hem. De eerste ouders in de hof van Eden wilden Hem niet. Maar God vergeet Zijn schepping niet. God, de tweede Persoon in de Godheid, kwam naar deze wereld.

God handelde in onze schepping maar ook in onze zaligheid. Zeven woorden aan het kruis. Kom tot Heere Jezus. Deze wereld gaat voorbij. Als je staat voor God, al je zonden zijn vergeven. Van dood naar leven overgegaan. Je leven heeft betekenis. Als je leven hier op aarde ten einde komt, dan weet je waar je heengaat: naar de hemel.

 

Zondag 28 april 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Genesis 1 vers 1