In de Romeinenbrief roept de apostel Paulus de christenen op om de Heere Jezus Christus aan te doen en het vlees niet te verzorgen tot begeerlijkheden. Christus aandoen betekent Zijn karakter aandoen. Hem volgen, Hem imiteren. Uit Hem leven. Het gaat om eerlijk wandelen, in het licht wandelen. Nu is het nog dag. Tegelijkertijd waarschuwt de apostel voor de zonden die hij opsomt in Romeinen 13 vers 13. Het zijn wapens die het geestelijk leven ernstig verstoren. We worden opgeroepen om de geestelijke wapenrusting aan te doen. 

Romeinen 13 vers 14: ‘Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden‘.

Doet aan de Heere Jezus Christus

Dat is het onderwerp. Het kon ook zijn verzorgt het vlees niet to begeerlijkheden. Dat betekent hetzelfde. De Heere Jezus Christus. Al Zijn namen. Hem aandoen betekent in de eerste plaats geloof in Hem. Onze zondenwegdrager.

Hem aandoen betekent Zijn karakter aandoen. Zijn voetstappen drukken. Hem imiteren. Het is voor onze geestelijke bescherming. De helm, het schild. De geestelijke wapenrusting. Wat zei Christus? Als u zegt Mij te dienen, houdt mijn geboden. Er zijn mensen die zeggen in Hem te geloven maar niet te gehoorzamen.

Johannes 3. We weten dat we Hem kennen als we Hem gehoorzamen. Hij kan niet je Heere zijn en niet je Zaligmaker. Er bestaat geen christen zonder alles wat erin begrepen is. Ook heiliging. Er zijn twee soorten mensen. Geestelijk of natuurlijk. Christenen zijn geestelijke mensen. De liberale maken het kleiner. Geloof Christus en leef zoals je wilt. Nee, er is onderscheid tussen je leven nu en voorgaande leven.

We bestuderen vanmorgen Romeinen 13 vers 14. Ik hoop en bid dat het tot zegen is. Het is een alarmerende oproep. Het gaat om actie. Ze moeten er zijn. Consistent. Volhoudend. Paulus roept ons op tot actie. Dit is een brief van acties in de christelijke wandel.

Ik wil het contrast tonen. Om het belang van het christelijk leven te beschrijven met het voorgaande leven. Licht en duisternis. Dag en nacht. Slaap en waakzaam. Afdoen en aandoen. Van het negatieve naar het positieve.

Waak op uit de dood. Zonden hoort bij de duisternis. Die zondigen zondigen in de nacht. Een christen is een kind van de dag. Kinderen van het licht. Christus is het Licht van de wereld. De Heilige Geest heeft over ons gesproken. Ieder van ons nieuwe schepselen. Ontwaak uit de slaap. Christus zegt: de nacht komt. Johannes 10. Dat niemand kan wandelen, de nacht komt. We moeten grote interesse hebben in de zielen van anderen. In de nacht kunnen we niets doen. Maar nu de Evangelietijd.

Weet je dat de duisternis gevaarlijk is voor een gelovige? De ongelovige is dood in de zonden. Maar wij wandelen door geloof en niet door aanschouwen. Merk de tijd op. De tijd is belangrijk. Nu is het de hoogste tijd. Het seizoen. Het is niet meer het seizoen voor een gelovige om te slapen. We spreken hier niet over de natuurlijke slaap.

Het is trouwens de moeite waard om een studie te doen over slapen in de Bijbel te doen. Sliep Adam voor de zondeval? Hoort slaap bij de schepping of zondeval? Ik wil je er nu niet verder mee vermoeien. Augustinus noemde het over slaap ook. Beeld van de dood. Geweten inactief dan. We spenderen 1/3 van ons leven met slapen. Slapen is een geschenk. Onderwerping, overgeven in Gods handen. Slapen is een daad van het geloof. In de handen van God.

Zoals Jona sliep in het ingewand van de vis. De discipelen sliepen toen Jezus hen nodig had. Het was toen niet de tijd van slapen. De laatste dagen, de eindtijd. Nu ook niet de tijd van slapen. Alles wat nu geleverd wordt, een magnetron bijvoorbeeld, met de tijd. Waarom is dat?

De zonen van Issachar. Kenden de tijd. Zo ook. De tijd kennen in twee opzichten. Wat er gaande is. En de tijd uitkopen. Niet je hart op aardse dingen zetten maar op de dingen in de hemelse dingen. Dit is een belangrijke tijd. De dag is nabij, de nacht bijna voorbij. Nu is het tijd om te ontwaken. De zaligheid is nabij. Als je hebt geloofd veertig jaar, tien dagen geleden, nu is het dichterbij dan toen. De zaligheid omvat het verleden, het huidige en de toekomst.

De ontbrekende link in de geschiedenis van deze wereld is de wederkomst van Christus. 2 Petrus 3. Daar staat het. Dat gaat gebeuren. Geen macht kan dat verbreken. Dit is goed nieuws. De klok tikt niet tegen ons. Zoals de spotters die het zeggen. Het duurt zolang. Laat het zien. Je zegt Christus komt. Voor ons. De zaligheid is meer nabij.

Herinner je de gelijkenis van de tien maagden. Mijn gebed is dat iedereen druk is voor de Heere. Voor Hem aan het werk. De vijf dwaze maagden waren niet actief. Ze waren niet bereid. Toen de Bruidegom kwam, de Koning der koningen, konden ze niet ingaan. De tijd is nabij dat Christus komt. Het Lam van God komt! Dit is de laatste ervaring van dat Hij komt.

De vijf dwaze maagden waren niet gereed. Er is geen tweede kans. Ik kan niet weten wanneer Christus wederkomt. Alleen God weet het. We zien de tekenen van de tijden. In de wereld mag je kiezen of je jongen of meisje ben. Al in de buik het kind een ziel voor de eeuwigheid. Zo duidelijk de tekenen van de tijden.

Weet je het gebed van Mozes? Psalm 90. Leer ons alzo onze dagen tellen opdat wij een wijs hart bekomen. Hoe zijn we gereed voor deze zaken? Dat is de vraag die we elkaar stellen in deze tijd. Hoe? We leven dagelijks. Een christen is daar dagelijks mee bezig. Paulus zegt het drie keer. Laat ons. Laat ons. Laat ons. Zaak van urgentie. Ontwaak. Koop de tijd uit. Bereid je voor op Zijn wederkomst.

Werp af. Afdoen. Alle werken van het vlees. Van de duisternis. Er is geen enkel werk van de duisternis waar de christen zich mee bezig heeft te houden. Paulus noemt zes dingen. Een christen moet dagelijks ervan wegvluchten.

Vers 13. Niet in brasserijen. Zoals hooligans op straat lopen te schreeuwen. Daar mag een christen zich niet mee bezig houden. Het raakt het getuigenis. Het tweede is dronkenschap. De Puriteinen zei dat het de grootste zonde was toen. We drinken zoveel. We gieten ons ermee vol. De christen moet zich met dronkenschap bezig houden.

Niet in slaapkameren. Gisteren genoemd in een trouwdienst. Alles buiten het huwelijk is overspel. Elke intimiteit. God zal oordelen. In het nieuws wordt het een liefdesaffaire genoemd. Wat een dwaasheid. Wees als Jozef. Als het gaat over de morele zonden en de zonden van het hart. Hoe kan ik dat voor God doen? Het kan niet. Mijn getuigenis. De Heilige Geest bedroeven.

Ontuchtigheden. Schaamteloos. Kijk er nu naar ten opzichte met tien jaar geleden. Mensen zeggen nu gewoon: maakt mij het uit wat iemand anders ervan vindt. Er is een programma in ons. Zelfpromotie. Wat denken mensen van mij? De laatste is twist en nijdigheid. Wil eigen eer. Een christen moet nooit jaloers zijn. Betere denker. Beter promotieonderzoek.

Dit zijn de wapens tegen heiligheid. Wat hebben we er tegenover te zetten? Wandelt eerlijk. Filippenzen 4. Ik hoop dat je het niet alleen met je lippen gezegd hebt maar ook met je hart. De eerste hymn en daarvan het derde vers.

‘In conversation be sincere,
Keep conscience as the noonday clear;
Think how all-seeing God your ways,
And all your secret thoughts surveys.’

Awake, my soul, to God draw near‘, hymn 674

Er zijn mensen die zeggen ik ga niet meer naar de kerk want er zitten allemaal hypocrieten. Dat is waar dat er hypocrieten zijn. Maar in de hel zijn meer hypocrieten dan in de hemel. In de supermarkt [naam] zijn ook hypocrieten maar daar ga je ook naar toe.

Volbrengt de begeerlijkheden van het vlees niet. Strijd er tegen zegt Christus. Doet het af. En doet aan de Heere Jezus Christus. Werpt de zonden af. Wandel in eerlijkheid. Doe aan de geestelijke wapenrusting. Vlucht van immoraliteit en begeerlijke lusten.

 

Zondag 13 september 2020 – Metropolitan Tabernacle Londen [Verenigd Koninkrijk] – Ibrahim Ag Mohamed – Schriftlezingen Psalm 104 vers 1-13, 31-35 en Romeinen 13