Het Woord van God, de Bijbel, is niet zomaar een boek. De apostel Petrus beschrijft, geïnspireerd door de Heilige Geest, wat het Woord van God is. Het is het Woord van de waarheid, het eeuwige Woord, het levende Woord, het Woord van de Heere, het onvergankelijk zaad, het eeuwige Woord en het gepredikte Woord. Opdat wij God zullen kennen en het [eeuwige] leven hebben in Hem. 

1 Petrus 1 vers 22 en 23: ‘[22] Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart. [23] U, die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende Woord van God‘.

De onvergankelijkheid van het Woord van God

Het Woord van God is voor alles genoeg. De apostel Petrus heeft het over het Woord, het belangrijkste boek op de wereld. De wereld is geschapen door het Woord. Hebreeën 1 bij het Woord van Zijn kracht zijn alle dingen. In 1 Petrus 1 vers 23 staat dat we wedergeboren zijn door het Woord. Psalm 119 gaat ook veelvuldig over het Woord. De Bijbel van Genesis van Openbaring is 1600 jaren. De Koran is 25 jaar. Welk boek is universeel? Bijbel het eerste boek dat vertaald is. Niet alleen wat manuscripten maar het gehele boek. Bijbel nu in meer dan 2000 talen beschikbaar. Bijbel is als eerste geprint. De feiten. We gaan niet vergelijken. Heilig boek. We kunnen het vertrouwen. De Bijbel leert ons over God. Niet de wetenschap. Niet een microscoop. Alsof je op een bepaald moment het ineens ziet door een microscoop.

Het gaat om het nieuwe leven. Dat wil de Bijbel ons leren. Geen groter doel. Christen? Daar horen we de naam van Christus in. Ambassadeur van Christus. Onvergankelijkheid van het Woord van God. Wat Petrus hier vertelt kan niet gezegd worden van een ander boek. Maar we dienen geen boek. We dienen alleen de Heere. God heeft Zijn wil geopenbaard in het Woord. 66 boeken. Heilige bibliotheek.

Ik heb acht attributen vanaf 1 Petrus 1 vers 22. Niet goede ideeën, moraliteit. Bijbel te kunnen vertrouwen. De Bijbel is uniek en exclusief. Geschreven door mensen maar geïnspireerd door de Heilige Geest. Het eerste is de Bijbel is het Woord van de waarheid. 1 Efeze 1 vers 13, in Wie u vertrouwt nadat u het Woord der waarheid gehoord hebt. Heilig hen bij Uw waarheid, bij Uw Woord.

We leven in een wereld van relativeren. Mijn werkelijkheid en jouw werkelijkheid. Hebbende uw zielen gereinigd in het Woord der waarheid. De Bijbel is betrouwbaar. Het is de Waarheid. Als er ook maar een fout in de Bijbel is, dan gehele betrouwbaarheid onderuit. Elk onderwerp uit de wetenschap, en de Bijbel zegt er iets over, dan zie je dat het waar is. De waarheid van gisteren is snel voorbij. Mensen hebben gefragmenteerde kennis. God is alwetend. Boeken van mensen krijgen een nieuwe versie. Gods boek niet. De Bijbel is het Woord der waarheid.

Het tweede is dat de Bijbel het Woord van God. Vers 25. Het Woord van de Heere hetzelfde. Verschillende namen aan de Bijbel gegeven. 1 Timotheüs. Het Woord van Christus. Meer dan 4000 keren zegt de Bijbel dat ze het Woord van God is. We gaan niet de wereld in om te zoeken naar het Woord. Sommige mensen zeggen: God zegt dit tot mij. Ga niet zoeken naar het Woord van God. Het is hier. Als ik een droom gehad hebt, laat je laten door het Woord. God spreekt door het Woord. Nehemia 5. Volk van Israël kwamen terug naar Jeruzalem uit de ballingschap. Hoorden de hele dag het Woord van God dat voorgelezen worden. Ze wilden het horen en zeiden niet het duurt te lang.

Het derde is het Woord van het leven. Vers 23. Het levende Woord. We kwamen in deze wereld met het hoofd naar beneden. Niet met het hoofd opwaarts. Op weg naar de dood. We hebben een nieuw leven nodig. Kan alleen door een heilig zaad verwekt worden. Onverderfelijk zaad. Niet uit verderfelijk zaad maar uit onverderfelijk zaad. Het vlees kan niet wederom tot leven brengen. Niemand besluit op een dag christen te worden. Het zaad komt in zijn hart. Er moet eerst conceptie zijn. Geplant in ons leven. Er is een toepassing hier. Als het Woord van God het zaad is. Wat moeten we doen? In een fles stoppen. Nee, delen. Er is geen grotere vreugde dan iemand bekeerd te zien. De vreugde van dat is niet te verklaren. Vreugde bij de engelen als een zondaar tot bekering komt.

Het vierde is onvergankelijk zaad. Vers 18 en 19. Mensen zijn vergankelijk. Goud en zilver. Wandel van de vaderen. Cultuur en tradities zijn vergankelijk. Maar het Woord niet.

De vijfde is dat de Bijbel het levende Woord is. Hebreeën 4. Zwaard. Hoe weten we dat het Woord van God is levend? Je ziet de Bijbel dag op dag en wordt gelezen. Maar we weten nooit alles van de Bijbel. Niemand weet alles van de Bijbel dan God. Elke keer nieuw. Iemand bij de evangelisatie in Frankrijk zei tegen me: ik weet alles van de Bijbel. Is dwaas. Bijbel altijd nieuw. Leef een heilig leven. Dat geeft de Heere. Hij werkt door Zijn Woord.

Als je met een moslim spreekt, vertel je je getuigenis. Hoe God je veranderd heeft. Nieuw persoon. Dat je op weg naar de hemel bent. Niet alleen je woorden, je gevoelens. We vertrouwen in het boek de Bijbel, het Woord van God. Het probleem dat mensen in hun eigen woorden traditie, mening toevoegen. Maar die moeten eronder gebracht worden. De Bijbel moet aan het Woord komen. Belangrijker dan alle nieuwskranten.

De vijfde is dat het Woord van God eeuwig is. Hoe belangrijk het Woord van God is. Het verduurt altijd. Alles in deze wereld gaat eraan. Je lichaam. Je boeken. Grote machten zijn gegaan. De Bijbel heeft alle regimes overleefd. Dictoriale regimes. Het is daar verboden de Bijbel te hebben maar de Bijbel is daar. De Bijbel is alle eeuwen door aangevallen. Maar ze zijn niet in staat de Bijbel te vernietigen. De Bijbel is krachtiger.

Want alle vlees is als gras. Maar het Woord van de Heere blijft in eeuwigheid. Het gras en de bloem komen op en vergaan. Het vlees kan niet zorgen voor nieuw leven. Maar goed nieuws. Iedereen in deze wereld. Hier vandaag zijn morgen weg, gaan. Dit is gezegd over mensen die niet geloven. De gelovige is voor altijd. Heeft eeuwig leven. De hemel is niet iets waar je alleen ingaat op een dag. Nu al de wandel in de hemel. Maar Christus te zijn ver beter. Stof keert terug tot het stof. Als een gelovige gaat vanhier, dan gaat de ziel naar de heerlijkheid.

De Bijbel gaat over het verleden, heden en toekomst. Atheïst heeft dat niet. 139 vers 78. Het Woord is eeuwig in de hemel. De Bijbel hebben we niet alleen hier als een boek. God geeft het Woord en houdt het vast. Als iemand het Woord kan veranderen, dan is God zwak. God heeft alle macht. Vers 24 en 25. Jesaja 40 vers 6 aangehaald. Gebruik in de gesprekken met Jehova getuigen. De Heilige Geest vertelt dat de Heere Jezus Christus het Woord van God is.

De Bijbel is het Woord van de waarheid. De Bijbel is het Woord van God, van de Heere. De Bijbel is het Woord van het leven. Het levende Woord. Het onvergankelijk Woord van God. Het levende Woord van God. Het eeuwige Woord.

Het zevende is het Woord dat tot ons gepreekt wordt. Niet van een prediker, van een man. 1 Korinthe 9. Wee mij als ik niet het Evangelie preek. Het is door de dwaasheid van de prediking. Niet door drama, clowns, optreden met een muziekband. Het kan niet bij koffie en cake. Sociale bijeenkomst. Het Woord moet gepreekt worden. Het behoud je of het verdoemd je.

De achtste is dat de Bijbel voedsel voor de ziel is. Babies hebben melk nodig. Ouders weten dat. Melk om het leven te versterken. Opgroeien. Het melk van het Woord van God. Geen toevoegingen. Lees het Woord. Het bewijs van het Woord in het leven van iemand is dat er liefde is tot een ander. Hoe groot je maaltijd ook is, je kunt niet eten voor een week. Hoeveel je ook eet. Mensen hebben tijd voor zoveel dingen. Ik heb nooit iemand gehoord die zei ik was zo druk dat ik niet kon eten of drinken. Hetzelfde met de Bijbel. Lees het boek. Gehoorzaam het boek. Geef bewijs dat het boek je ziel gereinigd heeft. Bij het Woord van God leven.

 

Zondag 28 april 2019 – Metropolitan Tabernacle Londen – Ibrahim Ag Mohamed – 1 Petrus 1 vers 22 en 231 vers 22 en 23