Preekaantekeningen

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:42

Met Pinksteren is er de gemeenschap der heiligen. Na de preek van de apostel Petrus zijn de mensen verslagen van hart en komen drieduizend tot bekering. Vervolgens is er de volharding door het werk van de Heilige Geest. Volharding in… Verder lezen →

ds. J.A.A. Geerts – Romeinen 15:13

Paulus wijst de gemeente te Rome erop dat de Geest van God vervuld met blijdschap en hoop. Pinksteren krijgt concreet gestalte in het leven: God komt centraal te staan, we krijgen Hem nodig. We krijgen hoop op het eeuwige leven… Verder lezen →

dr. P.J. Verhagen – 2 Timotheus 1:7

De Geest die met Pinksteren is uitgestort is een Geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Er zijn een aantal parallelen met het joodse wekenfeest: Jezus Christus redt ons van de dood en de Geest schrijft het gebod van God in… Verder lezen →

ds. J.W. van Estrik – Handelingen 2:1-2

Dat Pinksteren onlosmakelijk verbonden is met Pasen blijkt uit wat door de evangelist Lukas is opgeschreven in de Handelingen der apostelen. Pinksteren, pentecoste, is het wekenfeest en betekent de vijftigste. Zo wordt opgeteld vanaf Pasen. Het is op die dag… Verder lezen →

ds. Th. Overbeeke – Ezechiël 36: 25-27

    Geliefde gemeente van Christus, Het verjaardagsfeest van Gods kerk: Pinksteren. God zorgt voor Zijn kinderen op aarde. Ik wil drie namen noemen uit de geschiedenis van God met deze wereld. Drie mannen. De eerste: Joël. U herinnert zich:… Verder lezen →

ds. R. Kok – Handelingen 2:4

Als het Pinksterfeest vervuld is, dan wordt de Heilige Geest uitgestort en die vervuld de apostelen. Wat er op volgde is dat ze begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Bij de torenbouw… Verder lezen →

ds. E. van Rooijen – Markus 2:1-13

Hoe is in ons leven te merken dat het Hemelvaart is geweest? Door genade hebben we oog gekregen voor het verticale. In ons leven is veel horizontaal, menselijk, plat. De Geest trekt ons er boven uit. Jezus heeft de weg… Verder lezen →

ds. D. Siebelink – Filippenzen 3:20-21

Christenen behoren aan de hemel toe, dat is hun kolonie. Weliswaar in de wereld maar niet van de wereld. Door Christus Jezus gered die de Zaligmaker is en vanuit de hemel wederkomt naar de hemel. Allen die in Hem geloven… Verder lezen →

ds. P. den Ouden – Lukas 24:47

Na de hemelvaart krijgen de apostelen de opdracht om het Evangelie te verspreiden vanuit Jeruzalem. Eerst vanuit Jeruzalem waar Christus gekruisigd is. De preek gaat over bekering en vergeving der zonden die onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. God komt keer… Verder lezen →

ds. N.J.M. Goedhart – Handelingen 1:1-14

Bij de Hemelvaart lijken de discipelen een verlies te lijden; maar de hemel is van een andere orde, dimensie dan de geschapen werkelijkheid. De hemel is dichtbij en God is dichtbij. De wolk (Sjechina) is het beeld van Gods aanwezigheid…. Verder lezen →

« Oudere berichten

© 2024 Preekaantekeningen