Paulus jubelt het uit over de vrede met God. Het is door het werk van de Heere Jezus Christus. De Heilige Geest is aan christenen. De hoop beschaamt niet omdat de liefde van God in hun harten is uitgestort door de Heilige Geest Die is gegeven.

Romeinen 5 vers 5: ‘En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest Die ons is gegeven’.

  1. De Geest
  2. De liefde
  3. De hoop

1. De Geest

Gemeente, bij de overdenking van deze tekst, probeer ik meestal trouwens, stel ik de vraag hoe zou Paulus dit hebben geschreven? Geen dogmatische redenaar die de woorden uit de pen laat vloeien. Geloofsbelijdenis. Maar schrijft uit zijn hart.

De Heilige Geest ons gegeven. Ik kan mij nauwelijks voorstellen dat er geen traan bij Paulus vloeide? Dat je dit droog kunt houden. De Heilige Geest, God, ons gegeven. Die een vervolger was. Ons/mij geveven. Paulus die erbij stond toen de stenen door de lucht vlogen bij Stefanus.

U weerstaat de Heilige Geest. Paulus vond het allemaal prachtig toen de orthodoxe Joden Stefanus doodden. Je kunt trouwens ook zondigen tegen de Heilige Geest. Dat gebeurt niet in de wereld maar in de kerk. Tegen de Vader, zondigen tegen de wet. Tegen de Zoon, het Evangelie. En in de tempel tegen de Heilige Geest zondigen. Bedroeven. Tegenstaan.

Hier staat iemand tegen de Heilige Geest gezondigd. Niet de lastering maar tegenstaan. Dat is toch amazing grace. Mijn God U zal ik eeuwig loven omdat U het hebt gestaan. Ik stond tegen de Heilige Geest in. En de Heilige Geest is zo goed en genadig geweest dat Hij aan mij is gegeven. De Vader en Zoon zo goed dat ze Hem mij hebben gegeven. Daar wordt je klein van.

Dan is God groot. Dat kan niet anders. God is groot. Dan begrijpt je het niet dat anderen het niet zien. De Geest mij gegeven. Wat is dat eigenlijk, laten we daar wat dieper over nadenken. Niet zomaar een woord, begrip, kracht. Het gaat zelfs niet alleen over het werk van de Heilige Geest. Gaat hier een stapje dieper. Paulus zegt de Heilige Geest is mij gegeven. Probeer er eens over na te denken, mediteren. De Heilige Geest aan mij gegeven.

Daarom zongen we Psalm 133. De liefde in een gezin, in de gemeente. Wat is dat groot als je dat mag merken in de gemeente. Je kunt het niet verwachten in strijd en twist. Misschien in vakantietijd heb geproefd. Ouders en kinderen, dat je bij elkaar hoort. Dat is kostbaar. Nog intiemer man en vrouw, worden een vlees. Dat is het meest intieme wat er op aarde is. Ik ben er alleen voor jou. Geen geheimen voor jou. Altijd voor jou. Zo dat huwelijksverbond te vernieuwen. Dat is kwetsbaar, kostbaar.

Hier nog intiemer: Heilige Geest een geest met mij. Hij is nog dichter bij mij dan ik mijzelf ken. Hij kent mij beter dan ik mijzelf ken. De Heilige Geest mij gegeven. Dan wordt je toch stil, krijg je toch schroom. Dan voel je we staan op heilige grond. Terwijl Hij weet wat in mijn hart leeft. Zo vleselijk.

Alleen maar geneigd ben mij tegen God te verzetten tot het uiterste. Als ik een moordaanslag op God zou kunnen doen, dan zou ik het doen. Toch zegt de Heilige Geest ik woon in dat vuile, schurkenhart. Niet als een chirurg is even handschoentjes aandoet. Maar de Heilige Geest komt wonen in mijn hart voor altijd, aan mij gegeven.

Het is een geweldige prediking. Als hier ouderen zitten die zeggen ik heb mij hele leven verknoeid. Hoe moet het goedkomen. Luister naar Paulus. Als er een geestelijke schurk was, dan was het Paulus. Als er een God zou zijn, dan kan ik mij voorstellen dat Hij aan mij voorbij zou gaan.

Voor de mensen een bemoediging die er zover van afstaan. Mij de Heilige Geest gegeven. Niet alleen God boven mij, als de Almachtige. Niet alleen God met je, Christus in kribbe, die bestaat in die baby. Maar ook God in mij. Hebt u de Heilige Geest gekregen? Kunt u het zeggen die al veertig jaar in de kerk zit?

Nu zeg ik wij hebben allemaal de Heilige Geest. Dat behoeft uitleg. Wij leven niet in de tijd van het Oude Testament. Het Oude Testament kun je zeggen de Geest was nog niet. Maar met Pinksteren Geest uitgestort op alle vlees. We leven in de eindtijd, de beste tijd. Ik denk dat Abraham hier graag vanmorgen in de kerk had willen zitten. Ik denk dat David graag een Nieuw-Testamentische kerkdienst zou bijwonen. En jij mag er zo inzitten.

Je twijfelt toch niet dat we in de eindtijd leven. De ene crisis nog niet voorbij, en drie andere crises buitelen daar overheen. Dat is de tijd van de Heilige Geest, dat is de tijd van de zending. Tijd van de bekering van Israël. Dit Evangelie van het Koninkrijk zal aan alle volkeren gepredikt worden. En zo zal het einde komen. Houd je het bij? Ben je er ontvankelijk voor, hoe gaat het met het Evangelie in deze wereld? De toendra’s in Rusland, Latijns Amerika, China. Hoe breidt het Evangelie zich uit?

Ik denk dat er meer mensen bekeerd worden dan op de Pinksterdag, denk je niet? Ja misschien niet hier in het Westen waar het zich terugtrekt, maar het Evangelie groeit alleen maar. Dat is het laatste der dagen, in die tijd leven wij.

En dat komt nog een stapje dichterbij. Als je de brieven van Paulus leest. De gemeente die is gedoopt met de Heilige Geest. Je hoeft niet allemaal mensen beter te maken om de Heilige Geest. Paulus zegt de hele gemeente gedoopt in de Heilige Geest. Je bent gedoopt in de naam van de Heilige Geest. Dat kon in het Oude Testament. En nu zou je, dat is het aangrijpende, dat je gedoopt in de Naam van de Heilige Geest maar een steen bent. Waar geen druppel Geest doorheen komt. Dat stenen hart van jou. Ligt dat aan de Geest, ik zou het maar zoeken bij jezelf. Dat roept erom dat je het gaat zoeken bij God. Je bent vlees, al trek je een jasje aan, je blijft vlees. Maar wat uit de Geest geboren dat is Geest.

2. De liefde

Omdat de liefde van God in ons hart is uitgestort. De liefde hoort een op een bij de Heilige Geest. We kunnen heelveel dingen noemen van de werken van de Heilige Geest. Overtuigt. Leidt. Doodt je de werkingen van de oude mens. Verzekert je. Vergezelt je. Vervult je. Zalft je. Geest van de liefde, Geest van de Heilige Geest hoop. En breidt maar uit. Zo afhankelijk van de Heilige Geest. Och schonk U mij de vele hulp van de Heilige Geest.

Zo mag je je verbazen over de veelkleurige werkingen van de Heilige Geest in je hart, of niet. Nadenken over de eigenschappen van de Heilige Geest. Heilig. Rechtvaardig. Barmhartig. Maar als het gaat om de liefde, dan ben je niet bij de werken van de Geest, niet bij de eigenschappen, maar in het diepste wezen. God is liefde. God is liefde, dat is het wezen van God.

De Vader geeft Zich aan de Zoon. Die zoekt Zichzelf niet maar die zoekt de Zoon. Dat is liefde. En de Zoon Die zoekt de Vader. En die brandende liefde van de Vader tot de Zoon en van de Zoon tot de Vader dat werkt de Heilige Geest.

God is een brandende activiteit van heilige, pure, onbaatzuchtige gevende liefde. En God de Heilige Geest in uw hart, dat is liefde van God in uw hart. Dat kan niet anders. Als u de Heilige Geest en geen liefde van God, dan hebt u de Heilige Geest niet. En andersom: als u liefde van God in uw hart hebt, dan hebt u de Heilige Geest.

Die liefheeft, die is uit God geboren, want God is liefde. De liefde van God tot ons. Paulus maakt een vergelijking. Nauwelijks zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Voor een goede zou mogelijk iemand sterven. Kijk eens naar de Oekraïne. Je bent toch onder de indruk van die vaders. Terwijl ik las dat dames waren toegetreden tot het leger. Maar die mannen in het bijzonder die gaan naar het front en die vechten daar en offeren daar hun leven, omdat ze liefde hebben voor hun gezin. Liefde voor kinderen en kleinkinderen. Is een onderzoek gedaan in Nederland. 16% zou het doen. Ik denk dat we er nog heel veel van kunnen leren. Je hebt je eigen land, volk lief, dat mag, dat is een gezonde zelfliefde.

Maar hier gaat het niet over de zelfliefde van God. Daarom staat het in dat contrast, nauwelijks zou iemand voor een rechtvaardige sterven. Maar God bevestigt Zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven toen wij nog zondaars waren. Christus is voor de goddelozen gestorven. Wij vijanden zijnde, zijn met God verzoend. Dus God heeft vijanden lief.

Mensen die tegen Hem opstaan en tegen Hem ingaan en met het grootste gemak de Zoon kruisigen. En met het grooste gemak van hun buik God maken en de Zoon wederom kruisigen.

In die harten stort God Zijn liefde uit. Dat is de genade van God. Zonder enige voorwaarde. Zonder enige vraag. En dat is in onze samenleving heel vreemd. Eerst prestaties. Maar bij God hoef je geen prestaties te leven. Pure genade. God bevestigt Zijn liefde jegens ons, goddelozen. Mensen die vijanden zijn. Onbaatzuchtige liefde van God.

Kun je dan ook voorstellen dat God schrijft uitgestort. Bij jullie in het gezin, zul je misschien ook weleens meemaken. Je moeder heeft kostbare parfum. Paar druppeltjes op zondag. Ben je zuinig. Matig ermee om. Er zo lang mogelijk over doen. Maar God is niet matig, zuinig, karig. God stort liefde uit in het hart van de een zondaar. Allerlei Psalmen herinneren eraan vandaag. Psalm 23 beker is overvloeiende.

Die dronkenschap van de alcohol, van de bier, dat sloopt je lichaam en geest. Maar die liefde van de Geest die maakt je in liefde dronken. Volle beek. Liefde van God uitgestort in het hart. Al ben je maar een baby in de genade. Als je een baby bent in de genade, de liefde van God in je hart is uitgestort, dan ben je al klein en denk je groot over God. Al is het maar een vingerhoedje. Maakt God met mij groot. Zo groot van genade dat je die naar Mij is uitgestrekt.

Als je Grieks kunt lezen, dan kun je lezen dat het gaat over het effect van de liefde van God uitgestort in het hart op langere termijn. Heb je daar woorden voor? Het is een geheim maar het is niet zo dat je niets kunt zeggen. Ik denk dat je gaat zeggen, ik heb Hem lief omdat Hij mij liefgehad heeft. Zijn dienst, Zijn Woord, die binnenkamer. Je eet het op. Hij kusse mij met de kusse van mijn mond.

We lazen het huwelijksverbond, de wet van God. Vermaak in de wet van God. Dan zoek je niet naar de rek erin. Maar bedoeling van de wet, hoe kan ik zo dicht bij de wet blijven. Moet je Jozef eens vragen. Jonge jongen met sexuele verlangens. Zou ik zo’n groot kwaad doen. Hij speelde geen spelletje met zijn verlangens. Maar kroop er zo ver mogelijk bij vandaan. Liever lijden dan die lieve God verdriet doen. Herken je wel hè? Als God de eerste wordt, dan komt dat ook ten goede aan de naasten.

Paulus schrijft deze brief aan de Romeinen. Hoe keek een Jood neer op de heidenen. Merk je dat in deze tekst? Nee, Paulus sluit zichzelf in. Gaat nog een stapje verder. Die Romeinse heiden was een politieke vijand. Merk je dat hier terug? Is Paulus hier een beetje bitter bij uitstek naar die Romeinen? Nee, de Heilige Geest ons gegeven.

U kent ook wel mensen die narrig zijn, kritiek hebben, pad dwars zitten. Als je daaraan denkt dan roept dat negatieve  emoties op. Neiging van je hart, medemens te haten. Maar de kracht, de neiging, liefde van God, uitgestort in je hart. Dat je die vijand echt lief krijgt. Dat je voor hem bidt, goede wenst, blij bent dat het goed met hem gaat. Hem ziet vanuit de mogelijkheden van God. Wat zou God met dat narrige karakter kunnen? De liefde die geen kwaad denkt. Dan heb je wantrouwen. Maar de liefde denkt geen kwaad. De kracht van de liefde. Je kunt nog wel meer bedenken maar zullen we het hier bij houden. De kracht van de liefde uitgestort.

3. De hoop

De hoop beschaamt niet. Wat is de hoop? De liefde is de gemeenschap met Christus. De hoop wat is dat? Het eeuwige leven. Er is nog wel wat hoop die teleurstelt. We hopen zoveel. Je hoopt dat het met de ziekte meevalt. Het valt vaak tegen. Je hoopt dat we de klimaatcrisis onder controle krijgen. Hoop doet leven zeggen we. Je hoopt volgend jaar je diploma te halen, anders ga je toch niet aan je studie beginnen. Ondernemer worden, hoopt op rendement.

Je hoopt naar de hemel te gaan. Of niet? Of zou hier iemand zijn die zegt nou het hoeft van mij niet. Ik denk dat iedereen hier wel een hoopje heeft op de hemel. Als ik vijftig ben, dan bekeren. Dan maak je misbruik van de rijkdom van Gods genade.

Die venijnige pijlen van de duivel voelen. Jouw hoop is een luchtbel. Geen inhoud. Je kunt bang zijn dat je jezelf bedreigt, wat je bent bedrieglijk. Er zullen er straks duizenden zijn op de jongste dag, die niet binnengelaten worden. We hebben in uw naam gepredikt, op de kansel gestaan. Maar ik ken u niet, Ik heb geen relatie met U, je hebt nooit om mij gegeven. Dan moet je al op je qui-vive zijn.

Die hoop waar Paulus het over heeft. Die is kostbaar. Vertel mij. De hoop beschaamt niet. Nou lees de tekst nog een keer. De hoop beschaamt niet. Komma. Omdat de liefde van God is uitgestort in het hart. De liefde is de garantie dat de hoop realistisch is. Je kunt het vergelijken met een termijnbedrag.

Als je auto koopt misschien. €5000, tegenwoordig wat meer. Duizend euro aanbetalen. Die man meent het. Anders verliest hij die duizend euro. Zo met de Heilige Geest, Die doet een eerste aanbetaling. Om de volle oogst uit te betalen. De liefde van God in je hart is de garantie van de eeuwige zalige toekomst.

Ik noem ook wel de keerzijde. Als er geen liefde van God in het hart is, dan is alle hoop op de hemel ijdele hoop. Zou je niet wanhopen? Wanhopen aan jezelf, dat is het beste. Niet wanhopen aan God. Als je moet zeggen ik zit in de tempel van God maar er is geen druppel van de Heilige Geest in mijn hart.

Dan verzeker Ik u dat Ik in uw wone en tot lidmaat van Christus maak. Heeft de Heilige Geest een spelletje met je gespeeld? Stelt het hele ritueel van de doop niets voor. Zou de Heilige Geest het menen? Zou het bij Hem aanvaardbaar zijn, te zeggen o Heilige Geest ik ben zonder U in mij, wilt U in mij wonen. O Heilige Geest gedenk aan deze zondaar waartoe U gesproken heeft.

Hoeveel te meer zal de hemelse Vader de Geest geven indien zij daarom bidden. Eer zij roepen zal Ik antwoorden. Opdat ook in jouw ziel de hoop herleeft. Vergezicht op dat land Immanuël. Wereld en schatten u kunt niet bevatten hoe rijk ik in Christus ben. Hoe dichter ik het huis nader. Hoe meer ik hijg naar het einde van de krijg.

Wanneer komt die dag dat Ik bij U wezen mag. Dat je gaat roemen in de verdrukkingen. Verdrukking werkt leidzaamheid. Daardoor verankert de hoop in je ziel. De hemel is in je hart voordat je hart in de hemel is. Dan bij Hem te zijn in de hemel. In al je nood, angst en pijn. Hem al je liefde waardig te schatten. Dan begin je eeuwig vrolijk te zijn.

Amen.

 

Zondag 28 augustus 2022 – Triumfatorkerk Herstelde Hervormde Gemeente Katwijk-upon-Sea – ds. W. van Vlastuin – Schriftlezing Romeinen 5 vers 1-11