De liefde van de Bruidegom wekt wederliefde van de bruid tot de Bruidegom. In de intimiteit van het samenzijn wordt de liefde beleefd. God heeft Christus naar deze wereld gezonden. In Hem laat God Zijn liefde spreken. Het is de liefde die gewekt wordt en die geuit wordt.

Hooglied 7 vers 12b: ‘daar zal ik U mijn uitnemende liefde geven’.

Mijn liefde is voor U

  1. Hoe die liefde gewekt wordt;
  2. Hoe die liefde geuit wordt.

1. Hoe de liefde gewekt wordt

Gemeente een Joodse rabbi heeft het Bijbelboek Hooglied het heilige der heiligen genoemd. Tweede kamer in de tempel waar niemand mocht komen, alleen de Hogepriester een keer per jaar op de grote Verzoendag. Stond de ark, Gods troon.

Zeker in Hooglied 7 waar het naar een hoogtepunt gaat bevinden we ons in het heilige der heiligen. Hoofdstuk 6 vers 13. Draai je eens om. Trouwdag vrienden vragen. Laat je eens even zien. Bruid en Bruidegom blijven over. Zwierdans. Zo is de bruid. Dan gaat Hij haar bezingen van ten tot top. Dat is opvallend toen de dochters toen zij vroegen hoe bijzonder de Bruidegom is.

Top tot teen hoe mooi de Bruidegom is. Dat deed ze niet zomaar, nam de woorden van de Bruidegom als het ware over, hoofdstuk 4 en 6. Kostbaar sieraad, heel kunstig gemaakt door een kunstenaar. Navel als een.

Heel intiem. Haar buik, korenveld met lelies. Hoe mooi haar buik is. Haar schoonheid en vruchtbaarheid. Haar hals vergelijkt Hij met ivoor. Slachttanden van een olifant. Dat is iets heel kostbaars. En als Hij haar diep in de ogen kijkt, dan moet Hij denken aan Hesbon. Waterstad. Noord-Oosten van de Middellandse Zee. Haar neus is weggevormd. Damascus Libanon, altijd gevaar. Ze heeft de juiste neus. Laat zich niet overal in meeslepen.

Koninkrijk is het purper van haar haar. Als Hij haar ziet is Hij helemaal van slag. Een verlangen. Van haar schoonheid te genieten. Haar omhelzen, zoete geur ruiken, haar kussen. Zoete van haar gehemelte proeven. Gemeente, als u dit hoort hoe vergaat het u dan? Ik kan mij voorstellen dat het iets ongemakkelijks heeft.

Hier het heilige der heiligen. Bloem van seksualiteit en intimiteit komt bij God vandaan. Dat is iets hoogs, dat is iets heerlijks. Zo hoog en zo heerlijk dat wij in een gebroken wereld daar niet zo goed raad mee weten. Pure lust. Platvloers. Op een werkvloer of in vriendengroepen. Vulgaire filmpjes in appgroepen soms rondgestuurd. Kunstbloem. In de verste verte niet lijkt op wat God bedoeld en gemaakt heeft.

Soortige relaties. Je van het. Mens gaat voor eigen gevoel. Wij weten er niet goed raad mee in een gebroken wereld. Gebrokenheid in het lichaam, in relaties. Er is zoveel dat het niet haalt bij die hoogheid die God bedoeld heeft bij die liefde tussen man en vrouw. Misschien is dat het er geen raad mee weten ook het ogenmakkelijke bij het lezen van dit hoofdstuk. Het komt zo dichtbij, jij vindt het misschien gewoon gênant.

Heilige der heiligen. Genot beleeft aan zijn vrouw. Zo respectvol. Zo Koninklijk. Hij maakt een koningin van haar. Hij wacht op haar. Zij geeft op haar beurt antwoord op. Zij laat zich meenemen. Dat is iets moois, dat heeft God gegeven in de schepping. Geniet van haar alle dagen van je vluchtige leven. Met alle gebrokenheid waar je misschien tegenaan loopt, en dan toch te zien wat God bedoelt.

Praat daarover door als man en vrouw. Wat God bedoelt heeft. Laat het niet zo zijn dat de wereld je kinderen opvoedt op dit punt. Met je kind naar die paradijsbloem te kijken. Seksualiteit en intimiteit als Zijn gaven om op een edele manier van te genieten. Op een edele manier en niet platvloers. Heeft u in die intimiteit iets geproefd van die liefde van God?

Heeft dit met God te maken? Toch weerspiegelt deze liefde van die man de liefde van God tot Israël. Donker van huid. Ze voldoet helemaal niet aan het schoonheidsideaal. Koningsdochter, vorstendochter. Dat is zij helemaal niet maar dat ziet Hij in haar, dat maakt Hij van haar.

Hooglied gelezen met Pesach. Toen heeft Hij haar bij de hand genomen. Nog sterker heeft Hij zijn liefde laten spreken in de Heere Jezus. Gekomen voor een arme bruid voor mensen die weggelopen zijn. Koningsdochters en koningszonen te maken. Zodat God naar Zijn bruid kan kijken, hoe mooi zijn uw schreden. In de Heere Jezus Christus laat God Zijn liefde spreken voor Zijn kerk, voor Israël.

Wat denk je ervan? Het is zo groot. Wie ben ik? Mensen zeggen weleens er is zoveel dat eraan mankeert. Dat is het juist. Het gaat van de Bruidegom uit. Die bruid wordt in vers 9 met een palm vergeleken, Thamar staat er in het Hebreeuws. Dat het met de bruid zo is, daar zorgt God in Christus voor. Op zo’n manier dat God in Jakob geen overtreding meer zien en geen zonde in Israël.

In Christus. Ik neem het voor Mijn rekening. Ik geef jou het kleed der gerechtigheid. Het voorhangsel scheurt. Ik mag in het heilige der heiligen zijn. Een met Hem, bemind door Hem. Het is goed om bij God te zijn. Hij heeft mij lief met een eeuwige liefde. Ik ben Zijn kind. Alles wat er gepasseerd is, Hij neemt het tot Zijn rekening.

Is dat niet troostrijk in een gebroken wereld. Waarin je misschien ook wel gemis, pijn, verdriet ervaart in de liefde. Die eenheid met Hem die zorgt voor vervulling. Volkomen verzadiging. Waar  in de liefde misschien een glimp wordt opgevangen, dat geeft Hij straks helemaal.

Weten dat je zonden vergeven zijn. Hoe kom je daar nu aan? Hij zegt het in de prediking. Op de man en vrouw af. Hij zegt het niet alleen, maar laat het ook merken door Zijn Heilige Geest. Jij hoort bij mij, Ik heb je lief. Laat je je daardoor leiden, meenemen? Die bruid van het Hooglied in elk geval wel.

2. Hoe de liefde geuit wordt

Die bruid valt Hem in de rede, dat zie je halverwege vers 9. Die goede wijn stroomt zo naar Hem toe. Die geef ik Hem. Zelfs als Hij slaapt. Dat is opvallend. Die bruid had zelf geslapen, althans op bed gelegen. Nu zegt ze zelfs als Hij slaapt. De bruid beantwoordt de liefde van de Bruidegom. Mijn liefste, het klinkt wel een keer of 25 in Hooglied.

Hij zegt: wat is ze geweldig. Ik wil haar liefhebben. En zij zegt: ik wil mij er helemaal aan overgeven. Dat is het mooie van liefde. Ze geeft liefde en mag liefde ontvangen. Liefde is niet alleen maar ontvangen. Liefde is ook niet zoiets als geven met het doel om terug te ontvangen. Het liefde is ook niet als het liefde is die alleen maar van een kant komt. In een wonderlijk samenspel en daarmee tot ongekende vreugde.

Dorpen. Henna bloem. Kom laten we gaan het veld in. Daar wil ze Hem haar liefde geven. Dat samen zijn. Samen weg zijn. De meesten hebben de vakantie achter de rug. Nog een weekje en beginnen de kringen weer, school en sport. Dan gaat alles weer draaien.

Juist in dat samenzijn wordt liefde gegeven en liefde ontvangen. Tijd met elkaar. Samen optrekken. Verbonden met elkaar. Om in dat samenzijn de liefde te geven aan de ander. Laat dat niet afhangen van die ene vakantie, of dat ene weekendje weg.

Die bruid zegt laten we samen gaan kijken of de knoppen uitgekomen zijn in de wijngaarden. Die beelden van de lente. We moeten oppassen dat we met die beschrijving van de lente, niet allemaal betekenissen aan gaan hechten maar het is het decor.

Die liefdeappels, dûdaïm, daar zit het Hebreeuwse liefde. Pruimvormige vrucht. Dat het de vruchtbaarheid en bevorderen van genegenheid. Ruben jaar of acht. Geeft het aan moeder Lea. Rachel is jaloers. Je hebt mijn man ook van mij genomen. Jij mag een nacht met Jakob slapen, als ik die appels maar heb. Dan is het zo bijzonder dat Lea een kind krijgt. Issachar. God heeft mij gegeven.

Intieme liefde waar ze samen van genieten. Bruid geeft haar liefde. Bruidegom bemint Zijn bruid. Oude en nieuwe vruchten. Die heb ik bewaard. Apart gelegd, speciaal voor jou. Ze geeft de liefde niet aan Jan en alleman. Liefde is voor haar niet zoiets als uitproberen. Ze geeft haar liefde aan die Bruidegom. Ze beantwoordt in de stilte van haar hart met heel haar liefde.

Gemeente als de Heere in je leven komt en je hart gaat vullen, kun je dan tevreden zijn met dat ene moment? Toen heb ik er iets van gevoeld. Nee toch. Zou je Hem dan niet geven de liefde van je hart? Zal je Hem niet geven en prijzen voor wat Hij geeft. Mijn hart o Hemelmajesteit is tot Uw dienst en lof bereid.

Ik zal in U opspringen. Voor U wil buigen. Kun je doen in je lied, in je gebed. Om wie God Zelf is. Om wie Hij is, wat Hij geeft.

Samen om de liefde te geven. Stille tijd om aan Hem je liefde te geven, je lofprijzing. Hem te eren, te aanbidden. Dan blijft dat niet tot de stille momenten beperkt. Kanttekening: Genieting van de vrucht van mijn geloof, dankbaarheid en goede werken. Zie je gemeente, dan gaat het over heel je leven. Niet bepaalde gebieden. Maar als rol als werkgever, tante, opa, om al je liefde te geven. Ook in de tijd die je maakt voor de dienst van de Heere. Laten we ook onze liefde geven in de tijd die we geven aan de Heere. Straks in de vacaturetijd. Uw geboden wil ik doen. U wil ik van harte dienen.

Dan gaan mensen het aan je zien in je omgeving. Echt iemand die de Heere liefheeft. Dan word je leven een leven een loflied. Hoor daar gaat ons een koor in voor. Het klinkt in het heilige der heiligen, plaats waar God is. U bent geslacht. U hebt ons gemaakt als koningen en priesters. Aan Hem die op de troon zit zij kracht, heerlijkheid en eer.

Amen.

 

Zondag 14 augustus 2022 – Nieuwe kerk Giessendam/Neder-Hardinxveld – ds. W.J. Westland – Schriftlezing Hooglied 6 vers 13 en Hooglied 7 vers 1-13