Bruid en bruidegom verlangen naar elkaar en willen elkaar hun liefde bewijzen. In het Hooglied wordt hoog opgegeven van de liefde. God bewijst in Christus Zijn liefde voor zondaren. Mensen die in zichzelf zwart zijn maar dankzij Christus rechtvaardig worden. Hoe de liefde gewekt en geuit wordt.

Mijn liefde is voor U

  1. Hoe die liefde gewekt wordt
  2. Hoe die liefde geuit wordt

Een joodse rabbi noemde Hooglied het heilige der heiligen. De tweede kamer in de tempel. Daar mocht niemand komen, alleen de Hogepriester op de Grote Verzoendag. Daar stond de Ark. De troon van God.

In hoofdstuk 7 gaat dit boek naar een hoogtepunt. Heilige hoogte. De bruid wordt gevonden door de bruidegom. De dochters van Jeruzalem zeggen: keer terug. Laat je eens zien. Zoals vriendinnen zeggen: laat je eens even zien, in je trouwjurk. Dan stapt ze naar voren. De bruidegom en bruid blijven over. De bruid zingt over haar, van haar voeten tot haar hoofd. Ze is zwierig. Bezingen van teen tot top. Dat is opvallend. Toen ze vroegen, waarom is ze bijzonder? Toen zong ze van top tot teen (hoofdstuk 4-6). De bruidegom begint onderaan. Het borduurt voort op de reidans. De heup als een sieraad. Gemaakt door een kunstenaar. De navel stelt hij voor als een schaal. Het is heel intiem. Die ziet niemand.

De mooie kleur van haar buik. Een geel korenveld. Lelies. Niet dat in het oosten een korenveld omringt is met bloemen maar om te onderstrepen hoe mooi ze is. Hij bezingt haar schoonheid en vruchtbaarheid. Ze heeft het over ivoor. Dat is van slagtanden van een olifant. Iets heel kostbaar. Haar hals als ivoor.

Als hij haar diep in de ogen kijkt, dan moet hij denken aan Hesbon. Een waterstad. Ten noordoosten van de Dode Zee. Veel waters en meren daar. De schittering in haar ogen. De neus als een Libanon. Kijkt neer op Damascus. Ze heeft de juiste neus. Ze weet gevaar op afstand te houden. Ze laat zich niet meeslepen. Koninklijk is het purper van haar haar.

Als hij haar ziet, is hij van slag. Gevangen in haar lokken. Maar een verlangen: van haar schoonheid en liefde te genieten. Verlangen naar intimiteit. Strelen, proeven, kussen. De zoetheid van haar gehemelte.

Hoe vergaat het u? Dit te horen? Ik kan me voorstellen dat u dit wat ongemakkelijk vindt. Dit is iets hoogs en heerlijks. Wij weten er in een gebroken wereld geen goed raad mee. In reclame en film. Het wordt tot iets egoïstisch, lust, platvloers. Schuine moppen, vulgaire filmpjes. Het verwordt zomaar tot een kustbloem. Het lijkt dan in de verste verte niet op wat God bedoelt of gemaakt heeft. Wij weten er niet zo goed raad mee. Er zijn allerlei relaties. Omdat de mens gaat voor zijn eigen gevoel. Omdat de mens zichzelf in het middelpunt plaatst. Wij weten er niet zo goed raad mee. Juist om dat er zoveel gebrokenheid is in het lichaam, in relaties en de liefde. Veel haalt het hier niet bij. De liefde tussen man en vrouw. Misschien is dat wel het ongemakkelijke, dat je er geen raad mee weet. Over seksualiteit en intimiteit het zwijgen toe doet. Je vindt het misschien gênant.

En dan dit hoge lied. En dan liefde en genot hier. De bruid die zo hoog opgeeft van haar. Hij wacht op haar. Om aan haar alleen zijn liefde te geven. Ze geeft zich eraan over. Dat is iets moois. God maakte dat. Geniet van de dagen van je leven en je vrouw, zoals de Prediker zegt. Is dat niet iets om binnen te laten komen?! Dit te overwegen in de gebrokenheid. Het hoge te zien van wat God bedoelt.

Ik denk ook aan het huwelijk. Praat daar nou eens over door. Wat betekent dit voor je huwelijk en seksualiteit. Ik denk ook aan gesprek met je kinderen. Laat niet de wereld je kinderen opvoeden. Laat dit lied een stimulans zijn zo met je kind naar deze paradijsbloem te geven. Seksualiteit en intimiteit als Zijn gave. Om op een edele manier van te genieten. Niet platvloers maar hoogstaand.

Heeft u ook iets geproefd van de liefde van God? Als je dit zo leest denk je dat het gaat over man en vrouw. En dan God?! Ja dit weerspiegelt het. Israël in de eerste plaats. Donker van huid ben ik doch bekoorlijk. Nu zegt hij: hoe mooi bent u. Koningsdochters. Hij ziet het in haar. Hij maakt het haar. Hooglied wordt gelezen op Pesach. God bewijst Zijn liefde voor Israël. Hij nam haar bij de hand.

In Jezus komen God en mens bij elkaar. Jezus is gekomen voor een arme bruid. Mensen die de zonde in huis hebben gehaald. Om van zulke mensen koningsdochters te maken. Hoe mooi zijn uw schreden! Hoe mooi bent u. God laat Zijn liefde spreken! Om Jezus wil mag je bij die bruid horen.

Is dit zo groots? Wie ben ik? Als ik zie op mezelf… Er is zoveel wat niet bij God hoort! Het moet eerst nog anders worden. Het gaat van de bruidegom uit. Vergeleken met een palm. Tamar in het Hebreeuws. Beeld van de rechtvaardige. Daar zorgt God voor. Christus maakt en verklaart rechtvaardig. God ziet geen zonde in Jacob en geen overtreding in Israël. Ik geef jou het kleed van de gerechtigheid. Daar kan je God mee onder ogen komen. Ik mag in het heilige der heilige komen. Ik zondig mens! Een met Hem. Bemind en geliefd door Hem. Het is goed om bij God te zijn. Hij heeft me lief. Hij is bij me. Hij vergeeft me. Hij neemt alles voor Zijn rekening. Dan kom je tot vervulling in Hem.

Is dat niet troostrijk in een gebroken wereld? Pijn, gemis, verdriet in de liefde…?! Die eenheid met Hem! – dat zorgt voor verzadiging en vervulling. Hij geeft dat nu al. En straks helemaal. Dat wil ik? Weten dat de zonde verzoend zijn. Hoe kom je daaraan? Hij zegt het toe in de prediking. Door de Geest laat Hij het merken in je leven. Hij laat het je merken: jij hoort bij Mij. Ik heb je lief. Laat je je daardoor leiden. Laat je je meenemen? Die Bruid van het Hooglied wel.

2.

De bruid valt hem in de rede. Halverwege vers 9. Ze heeft het over het gehemelte. Ja die goede wijn stroomt naar hem toe. Zelfs als hij slaap. Dat is opvallend, ze had zelf geslapen. Ze wilde haar bed niet uitkomen. Zelfs als ik slaap zal ik hem mijn liefde geven. Ze weet zich gelukkig met hem. Haar verlangen gaat naar hem uit. Mijn liefste! Het klinkt wel 25 keer. Ze zegt, wat is Hij geweldig. Hij wil haar liefhebben. Ik ben van Hem, zegt ze.

Dat is liefde, ook in deze tijd. Je geeft en ontvangt liefde. Liefde is niet alleen maar ontvangen. Niet alleen maar consumeren. Niet dat jij aan je trekken komt. Liefde is niet zoiets als geven zodat die ander teruggeeft. Liefde is ook niet op z’n plaats als het alleen maar van een kant komt.

Nee, het gaat om wederzijdse liefde. Laten we overnachten in de dorpen. Laten we het veld in gaan. Daar wil ze Hem de liefde geven. De meesten hebben een vakantie achter de rug. School begint volgende week weer. Alles gaat weer draaien. Juist in samenzijn wordt liefde gegeven en ontvangen. Laat er ruimte zijn voor samen. Samen optrekken. Verbonden zijn met elkaar. Elkaar liefhebben. Laat het niet afhankelijk zijn van de vakantie of het weekendje weg.

De Bruid zegt, laten we vroeg opstaan. Kijken of de wijngaard en knoppen open zijn. Beeld van de lente. De winter is voorbij. De vijgenboom brengt vruchten voort. Het is het decor, de entourage. Niet zomaar. Maar om de boodschap van de liefde te accentueren. Daar gaat het om.

Dat lezen we ook in het laatste vers. De dudaim-appels. Daar zit het Hebreeuwse woord in voor liefde. Een pruimvormige vrucht. Dat zou genegenheid stimuleren. Ruben kwam met die vruchten thuis. Gaf hij aan zijn moeder Lea. Rachel is jaloers. Ze wil die ook hebben. Lea wordt boos. Dan zegt Rachel, goed, jij mag met Jacob slapen maar dan wil ik die appels. Maar dan krijgt Lea een kind: Issaschar. Hier is het symbool en de entourage. De intieme liefde. De bruid en bruidegom beminnen elkaar.

Aan de deur hangen vruchten. Ze geeft haar oude genegenheid en nieuwe liefde. Liefde bewaart. Speciaal voor jou en voor jou alleen. Niet haar liefde aan Jan en alleman. Liefde is niet zoiets als uitproberen. Nee. Ze geeft het aan de bruidegom. Ze beantwoordt met heel haar liefde.

Als de Heere je leven inkomt, kun je dan tevreden zijn met dat ene bijzondere moment? Niet zeggen: toen heb ik er iets van gevoeld en dan gewoon verder leven? Zou je Hem niet de liefde van je hart geven? Mijn hart is tot Uw lof bereid. Heel persoonlijk. Als de hemel laag hing op een zondag. U wil ik aanbidden! Hem loven en prijzen. God groot maken. Om wie Hij is. Dat is veelzeggend. De Bruid wil samenzijn. Liefde geven. Stille tijd is belangrijk voor geestelijk leven. En om Hem te aanbidden en eren!

Dan blijft het niet tot stille momenten beperkt. De kanttekeningen zeggen: daar zal ik U miiij liefde geven. Dat is vrucht van geloof, belijdenis, dankbaarheid en goede werken. Dan gaat het over je hele leven. Niet beperkt tot rol als kerkganger. Ook werkgever, moeder, vader, tante, opa, oma. Om al je liefde te geven. Ook in de tijd die je maakt voor de dienst van de Heere. Bezig met Zijn woord. Inzet voor de gemeente. Naar Uw wil wil ik leven! Uw geboden wil ik doen. U wil ik van harte dienen. Dan gaat je omgeving dat zien. Dan wordt je leven een loflied. Hem groot maken. Hoor! Een koor gaat ons voor. In het heilige der heiligen. In de hemel. U bent geslacht. U hebt ons gemaakt tot koningen en priesters. Hem die op de troon zit zij dank, eer, heerlijkheid en kracht.

Amen.

Hervormde Gemeente Hardinxveld-Giessendam, zondag 14 augustus 2022, 9.30 uur. Schriftlezing Hooglied 6:13 – 7:1-13.