Een gehoorzaam leven, in gehoorzaamheid aan het Woord van God, is een gezegend leven. De vrouw uit Sunem krijgt de opdracht om het land te verlaten. Ze neemt haar verantwoordelijkheid, in gehoorzaamheid aan het woord van God, dat middels Elisa tot haar komt. Wij leven, net als deze vrouw, in een gebroken werkelijkheid, waar sprake is van tegenspoed. God gebruikt dat. Christus heeft hier op aarde gehoorzaamheid geleerd. Hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Hij ontving de Opstanding als bekroning op Zijn gehoorzaamheid. En de eeuwige heerlijkheid heeft Hij weggelegd voor hen die achter Hem aangaan, in gehoorzaamheid, daarbij vader, moeder, kinderen en akkers verlatend, om in de eeuwigheid een honderdvoud weder te ontvangen.

Leven bij het Woord van God
1. Gehoorzaam leven;
2. Gezegend leven.

1. Gehoorzaam leven

Gemeente, we komen allemaal wel eens voor keuzes te staan. Wat moet ik kiezen, doen? Advertentie voor een mooie job, maar als je wordt aangenomen moet je wel verhuizen. Solliciteren of niet? Uitnodiging voor vaccinatie valt op de mat, wat doe je? Zondagsschool geven, kinderen hebben je hart, maar je doet ook al veel andere dingen in kerk en werk, zeg je ja of nee? De vraag is, hoe maak je dan je keuze? Hoe maakt die vrouw uit Sunem haar keuze.

Kent u haar nog? We kwamen haar tegen in hoofdstuk 4. Ze had Elisa ontvangen. Ze zei: dit is een man Gods, een heilige. Hij komt echt van God vandaan. Hij vertegenwoordigt God. We moeten een kamer voor hem maken. Met een bed en kandelaar. Dan kan hij zich terugtrekken. Elisa was er erg blij mee. Wat kunnen we voor hen betekenen, vroeg Elisa aan zijn knecht. Ze hebben geen kind, zei Gehazi. Volgend jaar krijg je een kind. En dat gebeurde. Op een dag ging hij mee naar het land. Het kind werd ziek. De jongen was overleden. De vrouw legde hem op het bed van Elisa. Ze ging naar de man Gods toe. Om haar nood kenbaar te maken. In de kracht van God zorgde hij dat de jongen tot leven kwam.

Deze vrouw komen we tegen in hoofdstuk 8. Ik vroeg me af, waarom komen we haar hier tegen? We hoorden over Samaria en opeens kom je haar weer tegen. Sommige uitleggers zeggen dat dat met de koning te maken heeft. In hoofdstuk 8-9 komen andere koningen. In deze tijd is er een andere koning die regeert: niet Joram, maar Jehu.

Waarom lezen we dan over Gehazi? Daar was wat mee aan de hand. Naäman kwam naar Israël. Die had geschenken willen geven. Gehazi was hem achterna gegaan. U zult melaats zijn, had Elisa gezegd. Voor eeuwig en uw nageslacht. Die melaatsheid zal niet meer voorbij gaan.

Vanwege die woorden denk ik dat we deze woorden moeten plaatsen in hoofdstuk 4. Dat past ook bij die geschiedenis van de honger. Deze vrouw krijgt te horen dat er honger op komst is. Elisa is de stem van God hier. Hij moet de boodschap doorgeven. Aan een koning, oudsten. Heel publiek laat hij het woord horen. Nu gericht tot een vrouw. Heel persoonlijk. Tot een gezin. Dan zie je hoe het is met het Woord: het laat zich horen in de samenleving, wereld, maar ook persoonlijk. Enkeling, gezin, familie. God staat overal boven – Hij houdt alles in Zijn hand, in het groot en klein.

Er komt honger. 7 jaar. Waarom komt die honger? Wandelt Israël niet in de wegen van de Heere? Deut. 28: Als je niet naar Mij luistert, is er vloek. Dat merk je in de baktrog en op het land. Toch lezen we niet over een vloek. Daarom ook niet teveel invullen. Er kunnen andere redenen zijn om tegenspoed te zenden. God doet dat. Dat is Zijn macht en majesteit. En tegelijkertijd wordt deze vrouw ervoor ‘bewaard.

Ze moet er wel voor vertellen. Haar man is waarschijnlijk overleden. Ze moet van de boerderij af. Ze moet 7 jaar ergens anders leven. Dat is niet niks. In die tijd was de mobiliteit anders. Die vrouw die doet dat wel. Overeenkomstig het woord van de Heere. Naar het woord van de Heere. Dat zinnetje kom je telkens tegen. Het woord wil gehoorzaamd worden.

Daar gaat het in het geloof om: dat je je laat leiden door het Woord. Bij Noach komen we dat tegen. Hij moest een Ark maken – al was er geen water in de buurt. En Abraham. Hij ging. Het wordt van ons ook gevraagd, dat we ons laten leiden door de Heere.

Hier is dat concreet. Ga weg, vertrek, 7 jaar. Kreeg ik maar een appje of briefje uit de hemel. Zegt u misschien. Wist ik maar dat het echt is. Betekent het dat de Heere ons in onzekerheid laat? In het Woord staat het toch? Er is toch veel mis onder ons in het Woord? We laten het zomaar dicht. Of we slaan wel open, maar gaan over tot de orde van de dag. Het waait langs ons heen. We gaan weer verder. We horen het en eigenlijk ook niet. Juist bij een open Bijbel valt er licht over je leven. Niet dat je dat licht zelf moet ontsteken. Dan kan de wens de vader van de gedachte zijn. Dan zoek je op wat past. Nee, lees maar het gedeelte wat aan de beurt is. Hoofdstuk na hoofdstuk. Het stukje wat bij de datum hoort. Op die manier wijst de Heere de weg. Door de verkondiging ook. Gemeente, dichtbij het woord leven, dat is het geheim.

Dat zie je bij deze vrouw. Ze leeft dicht bij de Heere. Nu gehoorzaam doen wat er gezegd wordt. Niet een beetje. Maar helemaal. Na die 7 jaar komt ze terug. Ze houdt het ervoor dat de Heere zal zorgen. Al is dat nog niet te merken. Krijgt die mevrouw dan alles op een briefje? Als je het oppervlakkig leest, denk je van wel. Maar Elisa vertelt niet waar ze naar toe moet gaan! Is ze daar vrij in (Moab, Filistijnen, Egypte). Izak ging ook naar het land van de Filistijnen. Zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat is niet ongeestelijk. Nieuwe job, taak in de kerk, vaccineren, behandeling wel of niet. Zelf nadenken!

Kunnen wij dat onbekommerd doen? Kunnen we zomaar bij ons verstand te rade gaan? Bedenk dat ons land van nature verduisterd is. Wij zijn in onszelf totaal corrupt. Keuzes kunnen uiterst vroom gemotiveerd worden maar uiterst zondig zijn. Onze inzichten zijn met zonden behept. Wij hebben een handje om naar ons zelf toe te rekenen. Standpunten nemen die we al hadden. Conclusies die ons geen strobreed in de weg liggen. Eigenbelang. Verduisterd in verstand? Egoïstisch? Moet ik dan altijd iets doen wat moeilijk is, wat ik niet wil? Nee, dat niet. Soms mag je met vreugde een taak oppakken in het Koninkrijk, waar je ook zin in hebt. Laten wij ons verstand verlichten door de Geest van God?

Dat heeft alles met bekering te maken. Het NT gebruikt het woord metanoia. Een verandering in je denken. Het gaat dan om Zijn eer, Naam, Koninkrijk. Dat je je helemaal laat leiden door de Heere. Neemt U me bij de hand. Dat maakt niet passief. Dat sluit nuchterheid niet uit. Het is niet verkeerd de dingen te doordenken. Wel in afhankelijkheid van de Heere. In je leven. Zijn niet de kleinste beslissingen het waard om voor God neer te leggen in gebed. Hoe zit dat bij u? Laat u zich leiden in alles? Voor je het weet hebben we een verknipt leven. Een stukje wat bij God hoort en een stukje waar we het zelf uitmaken. Laten we ons leiden door de Heere, elke dag weer? Geef dat ik Uw weg ga. Gehoorzaam aan Hem. Soms legt de Heere een overtuiging in je hart dat je niet anders kunt of wilt. Ik moest dat doen of dat zeggen … Dat is het werk van de Heere. Daar zorgde Hij voor. Een gehoorzaam leven, bij het Woord van de Heere.

2. Gezegend leven

Na 7 jaar komt die vrouw weer terug. Ze kan dan het leven niet zomaar oppakken. Ze vervalt in armoede. Dat is nogal wat. Eerst op de boerderij. Ze had het goed. Nu is het land naar een ander gegaan. Op die boerderij woont een ander. Nu moet u opletten, het land kon niet zomaar overgaan op een ander. Grondgebied bleef in een familie. Eeuwenlang. Hier niet.

Daarom gaat ze naar de koning. Om hulp in te roepen. Letterlijk staat er, vers 5, dat ze smeekt. Soms ontmoet je op het goede moment de juiste persoon. Je trof bijvoorbeeld een mentor die goed kon luisteren. En goede tips gaf. Heel waardevol. Of bij solliciteren, de gesprekspartner was een vriend van vroeger.

Gehazi is er. Hij vertelt wat Elisa heeft gedaan aan de koning. Weet die koning dat dan niet? Ik denk dat we dus deze geschiedenis chronologisch moeten plaatsen in hoofdstuk 4. Gehazi vertelt over die jongen die tot leven kwam. En op dat moment staat daar die vrouw. U snapt dat dat naar twee kanten werkt. Het woord van de Heere wordt bevestigd. Het helpt ook die vrouw met haar klacht en smeking. Elisa zei, zal ik naar de koning gaan? Nee, dat was toen niet mogelijk. En hier nu wordt er al voor haar gesproken bij de koning. Er wordt voor haar een goed woord gedaan. Ook toevallig! Dat valt toe vanuit de hemel. God zelf heeft dat in de handen. God brengt het bij elkaar. Hij maakt het waar: Hij zorgt voor deze vrouw.

Dan klinkt: laat die vrouw haar land terugkrijgen. En het vruchtgebruik van de 7 jaar ook nog. Ze krijgt een knecht mee. Dat is geen mazzel. Dat is zorg en zegen van de Heere. Dat is verbonden met de godsvrucht. Wie in gehoorzaamheid de weg gaat, die wordt gezegend. Die merkt dat de Heere je onderhoudt. Wie op het Woord let, zal het goede vinden. Al moet je in eerste instantie offers brengen. Er wordt gezorgd. Je komt met de Heere niet beschaamd uit. Werpt alles wat uw hart bezwaard, maar op de Heere. Hij zorgt voor u!

Hij zorgt. Als we ons door Hem laten leiden, Hij geeft wat nodig is. Wij willen graag het overzicht. Weten hoe het uitpakt. Gehoorzaam de weg van de Heere gaan, betekent een sprong in het diepe. Die Vader handen, daar naar kijken. Zoals een kind op de trap, die weet: papa vangt mij op. Geloven is in het diepe springen. Weten dat Hij je leidt, zegent.

Mooi voor die vrouw dat er gezorgd wordt, zegt u. Geen honger die 7 jaar en na die 7 jaar krijgt ze alles terug. Maar in mijn leven, zegen, ik zie niets?! Er zit zoveel tegen. In mijn relatie loopt het niet. We leven met elkaar en daar is alles mee gezegd. Onrecht op mijn werk. Iedere keer weer. Ik zie er al weer tegenop als ik naar mijn werk ga. Of een ander, ik voel me verlaten door God. God lijkt zo ver weg. Vorige week Avondmaal, maar is er alweer zoveel gebeurd…. Wat is er van terecht gekomen? Ik val zomaar uit tegen mijn man en kinderen. Een volgende zegt, er zijn vaak twijfels in mijn hart. Thuis luisteren gaat moeizaam. De kinderen willen niet luisteren. Wat ben ik aan het doen?! Zijn God en Jezus er eigenlijk wel? Over zegen zijn veel mooie versjes. Maar ik maak dat niet mee.

Nou ja, zou deze geschiedenis dan iets sprookjesachtig hebben? Ik hoop dat je het meemaakt, maar je eindigt gedesillusioneerd? Nee! In deze geschiedenis tref je aan wat je in de hele bijbel tegenkomt. Wie in de weg van de Heere gaat, die wordt gezegend! Vanwege die ene: Jezus Christus. Als er een geleefd heeft bij het woord, dan was het Hij wel. Hij woonde erin. Hij liet zich helemaal leiden door de wil van de Vader. Ik ben gekomen om Uw wil te doen – dat was Zijn motto. Geen pad zonder rimpels. Miskenning, bangheid, bespotting, verlatenheid, verdriet. Aangevallen, aangevochten. De boze zat niet stil. Hij leerde gehoorzaam. Galilea, Gabbatha, Golgotha. Het graf in, om daar te eindigen? Nee! De gehoorzaamheid van Christus is gezegend met opstanding. Noteer die zin! Hij heeft daarmee een eeuwige zegen verworven.

Kijk Jezus erop aan met ogen van geloof. Bij Hem is die zegen verworven. Hij maakt de weg naar de Vader vrij. Hij verzoend onze zonden – onze vuilnis. Hij heeft de gevolgen van de zonde gedragen. Hij heeft de dood overwonnen. Zou je je niet aan Hem overgeven? Voor het eerst misschien. Met al mijn zorgen. Ik heb U nodig! Zonder Jezus wordt het leven een grote ramp. Een hel uiteindelijk. Achter Hem heb je een gezegend leven. Al is het gebroken: kind verliezen, oorlog, honger. Vormen van gebrokenheid. Komen wij ook tegen. En jezelf: zonden, zorgen, schuld, lasten uit verleden. Wat komt er tegenin als je Jezus volgt! Kruis dragen. En toch Zijn zegen. Omdat Hij voor je zorgt. Hij geeft kracht. Hij is bij je. Hij spreekt woorden van zegen. Hij voorziet in je levensonderhoud: eten, drinken, dak boven je hoofd, man/vrouw, kinderen, vriend(in). Zie je ze, de zegeningen? Juist als je in de sores zit, schrijf het eens op, de zegeningen! Soms zeggen mensen, er gebeuren mooie dingen hoor. Soms wordt dat gezegd om het wat dicht te smeren. Maar schrijf de zegeningen eens op. Wat geeft de Heere op dit moment? Vaderlijke zorg – duur betaald.

En dan nog wat. Dit leven brengt kruisdragen met zich mee. Verdriet, pijn. Maar de Heere heeft gezorgd voor een eeuwige heerlijkheid. Waar de zon, om zo te zeggen, altijd schijnt. Dat is geen onrecht, twijfel, pijn, gebrokenheid, gemis, geen slapeloze nachten maar een zorgeloze dag. Om Hem te genieten. En eeuwig de lof en eer en aanbidding toe te brengen. Alles hebben wij verlaten, zegt Petrus, en wij hebben U gevolgd. Jezus zegt: wie verlaten heeft huizen, vaders of akkers omwille van mij naam die zal honderdvoudig ontvangen en het eeuwig leven beërven. Een gehoorzaam leven is een gezegend leven. Zo is het waar: ‘Niemand anders, U alleen, leidt ons door dit leven heen. U geeft een toekomst vol van hoop. Dat heeft U aan ons beloofd.’

Amen.

Hervormde Gemeente Hardinxveld-Giessendam, zondag 20 juni 2021, 9:30 uur. Schriftlezing 2 Koningen 8:1-6.