Paulus wijst de gemeente te Filippi vanuit de gevangenis op de gezindheid van Christus: je niet te goed achten voor het minste werk. De weg van navolging heeft te maken met nederigheid en zelfverloochening.

Gemeente des Heeren, de Heere Jezus zorgde er zelf voor dat de discipelen in beweging kwamen. Ga naar Galilea. Naar de berg. Vrouwen ook. Daar zegt de Heere: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Wat zie je dan voor je? Waar moet je dan aan denken? Inderdaad, Koning. Allerhoogste Heere. Heere der Heeren. U wil ik lofzingen. Zo wil ik richting Hemelvaart?Misschien wel met dat oude lied van Da Costa:

“De dag der Kroning is gekomen,

de dag van eer en heerlijkheid!

De Heiland heeft weer ingenomen

Zijn zetel, na volbrachten strijd.”

Een Koning voor wie iedereen zijn knieën buigt. Zo vertelde Jesaja er al over. Afgoden heb je niks aan. Ze helpen je niet. Jesaja mocht het verkondigen: elke knie zal zich buigen. Gehoord in ballingschap. Waar blijft de Heere? Denkt Hij nog aan ons? Zo kwam die troost. Ik alleen ben Heiland. Prachtige woorden om je aan vast gehouden. Doorgegeven. Ouders aan kinderen. Vergeet het nooit. Hoe moeilijk het wordt! Elke knie zal zich buigen.

Zo ook Saulus van Tarsen. Gehoord en nooit vergeten. Iedereen zal buigen voor Jezus. Nu gevangen in Rome. Gevangenis. Deze woorden komen boven. Hij wordt er blij van. Opdat ik de naam van Jezus elke knie zich zal buigen! Dat Jezus de Heere is! Dienstknecht mag Paulus zijn. Al zit hij opgesloten.

Schrijft een brief aan Filippi. Niet verteld hoe akelig het is in gevangenis. Of hoe saai. Of hoe lang de dagen duren. Natuurlijk, het is moeilijk. Paulus zou graag vrij willen zijn. Maar beleeft het op andere manier. Moeilijkheden helpen juist. In gevangenis omdat ik Jezus dien. Iedereen hier ze weten wie Jezus is. Iedereen in de stad weet het. Ik de stad hier ook christenen. Die durven nu vrijmoediger over Jezus te spreken. Meer moed gekregen. Meer vertrouwen op de Heere. Word je stil van! Je ogen ervoor open gaan: goed dat ik hier zit. Het maakt voor de Heere niet uit. Zijn werk gaat door.

Paulus bidt en dankt. Deze mensen in Filippi tot geloof zijn gekomen. Blijdschap loopt als rode draad door brief heen. Verblijd u (schrijft hij vanuit de boeien) altijd in de Heere. Dikke streep eronder. Markeren.  Kon Paulus niet: maar hij herhaalt het. Ik zeg het opnieuw: verblijd u. Nodigt ons uit in vers 2: maak mijn blijdschap volkomen.

Hoe kan dat nou, dat je zo blij bent? Narigheid vergeten? Af te sluiten daarvoor! Heeft niks met techniek te maken. Iceman, Wim Hof. Ons zenuwstelsel beïnvloeden? Nou zo denkt Paulus niet. Eigenlijk is het antwoord niet moeilijk: Jezus houdt van Paulus en Paulus van Zijn Heere. Wil dat doorgeven. Vol zijn van Jezus. Met heel je hart. Deze Jezus.

6e vers laat ik even rusten. Deze Jezus was eerst in de hemel. Vol majesteit en heerlijkheid. Zak leeggeschud. Tot er niks meer uit kwam. Als een baby geboren. In de stal in Bethlehem. Slavenwerk. Jezus die het kruis heeft gedragen. Verhoogd is. Elke knie zal zich buigen.

Heb je Jezus nou van harte lief? Je zou verwachten dat Paulus dat schreef. Maar net even anders. Goed bij de les. Laat de gezindheid in je zijn. Van Dale: je overtuiging. Maar dichter bij ons eigen leven komen. Neem een goede vriend of vriendin in gedachten. Stel je voor: belt je op. Vraagt je dringend om hulp. Is dat dan een vraag of je dat wilt? Zou ik dat wel of niet doen? Laat ik het maar doen, want ik ben hem goed gezind. Nee. Natuurlijk! Nu meteen. Niet over nadenken. Automatisch.

Gezindheid: gaan de dingen vanzelf. Dat moet ik nu gaan doen. Je doet het gewoon. Gezindheid zit dieper dan je verstand alleen. Ook in je hart, gevoel, emoties. Brood met zuurdeeg. Helemaal doorheen. Daar gaat het over. Gezindheid die ook in Jezus Christus was.

Gaat het over ons christen zijn. Niet een rijtje dingen voor waar aan neem. Of setje regels. Maar gezindheid is intenser. Ik sta te stamelen nu. Zoeken naar woorden. Paulus ook. Ik leef niet meer zelf maar Jezus Christus leeft in mij. Zo diep gaat dat.

Maakt nieuwsgierig. Wat speelt daar in die stad? Waarom niet gewoon: hou van de Heere Jezus. Een paar mensen uit Filippi kennen we allemaal. Lydia. Handelde in verfstof. Purper verkoopster. Haar hart werd geopend. Ook Silas en Paulus in gevangenis. Geboeid. Wat deden ze? Wat doe je in de nacht in de gevangenis? Ze gingen zingen. Liederen voor de Heere God. Aardbeving. Deuren gingen open. Gevangenbewaarder kwam en was bang. Komt tot geloof, wordt gedoopt. Blijde lach op gezicht van Paulus. Mooie tijd in Filippi.

Hoe mooi ook, het zijn ook gewone mensen. Geen superheiligen. Kan niet anders. Gaan dingen mis. Dicht bij onszelf houden. Vanmiddag in Hilversum houd ik deze preek ook. Ook hobbeltjes en moeilijke punten in beleidsplan. Liturgie. Is gevoelig onderwerp. Homoseksualiteit en pastoraat. Zit je niet direct allemaal met neuzen dezelfde kant op. Karakters kunnen van elkaar verschillen. Geen club van gelijkgezinden. Nee, je bent aan elkaar geschonken. Samen lichaam van Christus zijn.

Dat is ook geheim van Filippi. Samen lichaam van Christus in die stad. Paulus heeft wel zorgen. Ontbreekt aan eensgezindheid. Niet samen gericht op Jezus. Weten niet goed waarom. Misschien gericht op gaven? Verdeeldheid. Eigen ideeën. Zelfzuchtig. Neerkijken. Hoofdstuk 2 begint ook wat vermanend en ironisch. Beetje barmhartigheid in je lijf hebben, maak dan mijn blijdschap compleet. Loopt door heel die brief heen. Broeders en zusters. Maak het goede af door ook eensgezind te zijn. Goede dingen zijn er maar trek dan ook samen op. Niet opscheppen. Vind de ander belangrijker. Zorg juist ook voor elkaar.

Dan is het even heel stil. Paulus laat even in de spiegel kijken. En toch blijdschap?! Komt omdat Paulus weet hoe verduisterd zijn eigen leven was. Christus wast schoon. Paulus pakt de mensen bij hun hoofd. Kijk me eens aan. Kijk eens heel goed naar Jezus. De vernieuwer van je leven. Kijk naar Jezus. Goddelijk voorbeeld. Hij vroeg niet voor zichzelf de hoogste eer. Nam gestalte slaaf aan.

Gaan we even terug. Jezus die slavenwerk doet. Goede vrijdag en die donderdag. Voeten gewassen. Ga ik niet doen?! Kom nou. Tot dat Jezus voeten ging wassen. Hebben jullie in de gaten wat Ik gedaan heb? Jullie noemen mij Meester en Heere. Ik geef u een voorbeeld. Johannes 13. Je niet te goed vinden voor het nederigste werk, dat is de gezindheid van Christus. Kan je dan nog oo je strepen staan? Hij kwam om te dienen.

Wat houdt die gezindheid in?

Paulus geeft het in een paar woorden aan.

  • Nederigheid (ootmoed) in vers 3. Ligt vandaag niet zo lekker. Vandaag zet je jezelf in de kijker. Hij hing in de duisternis aan het kruis. Dit voor jou gedaan. Volg Mij!
  • Volgende woord is dienstbaarheid. Geen mens is Jezus te min. Ander dienen en helpen.
  • Laatste woord wat bij die gezindheid hoort is zelfverloochening. Achter Mij wil komen, verloochen jezelf. Laat je zondige ego los. Niet negatief over jezelf denken. Niet kopje onder om niet meer te kunnen ademen. Maar opkomen in Christus. Veegt je naam niet uit maar schrijft je naam met sierlijke letters. Opstaan in Christus.

Hoe krijg ik dat? Hoe kom ik daar? Als je de Heere zo voor ogen schildert. Maar we zijn toch gewone mensen? Lat ligt te hoog? Onbereikbaar? Paulus zo niet bedoeld. Zo te leven het kan, omdat Jezus diep gegaan is. Vers 8: vernederd. Gehoorzaam tot de dood. Aan het kruis. Vlak voor Koningsdag: Hij heeft het goed gemaakt! Bij het kruis breekt mijn trotse ik in stukken. Christus kijkt je aan in genade. Genade alleen verandert mensen. Alleen God doet het, niet ik.

Inderdaad, de lat ligt hoog. Gezindheid laat die in u zijn. Met minder neemt God geen genoegen. Paulus wijst erop wat er juist wel is in de gemeente. Vers 6 van hoofdstuk 1: ik vertrouw dat God die in u een goed werk beginnen is, dat voltooien zal. Hij laat het werk van Zijn handen niet los. Iedere keer weer kerkdienst hebben, hoor je dat. Wat een zegen! Vandaag met nieuwe oren hoort. Luistert en ontdekt dat God ook bij ons en jou en u een goed werk beginnen is. Hij het helemaal zal afmaken. Lof, eer en aanbidding voor de Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 6 mei 2018, 9:30 uur. Schriftlezing Jesaja 45:20-25 en Filippenzen 2:1-11.