Gods gedachten en wegen

God maakt Zich door de profeet Jesaja bekend dat Zijn gedachten niet onze gedachten zijn en onze wegen niet Zijn wegen. God roept zondaren, vijanden, op om tot Hem terug te keren. En dan niet zo tot Hem te gaan als dat wij verwachten, zoals mensen met elkaar omgaan. Gods gedachten en wegen zijn vol van genade en liefde. Deze woorden zijn zo passend op Hem, op het middelste kruis op Golgotha waar Jezus de Zoon van God stierf voor zondaren. De poorten van het Evangelie staan wagenwijd open. Als een Vader roept Hij: ‘kom toch, kind, kom naar huis’.

Jesaja 55 vers 8: ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de Heere‘.

Gemeente, jonge mensen, de woorden van deze tekst behoren niet tot de meest onbekende Bijbelwoorden toch? Meesten kennen ze wel. Vooral, als ik mij niet vergis, als een verzuchting. Als God in je leven onbegrepen wegen gaat. Iemand van je wegneemt die je zo lief is. Dat je zucht. Variatie op Jesaja 55 vers 8 gebruikt. Gods wegen zijn niet onze wegen en gedachten niet onze gedachten. Wie zal ooit God kunnen verstaan? Ik zag ooit deze tekst op een rouwkaart van een jonge vrouw die een jonge man en kinderen achterliet. Kunt u dat begrijpen? En u? Het moet er maar op aankomen in je leven. Worsteling van David uit Psalm 39. U hebt het gedaan. Ik kan beter zwijgen. Zo wordt deze tekst vaak gebruikt. God geeft geen rekenschap van Zijn daden. Laten we zwijgen als we Hem niet begrijpen. Het kwade toelaat. Wist u dat deze tekst op deze manier helemaal niet gebruikt kan worden? Hele gedeelte wegdoen, de context. Het gaat hier niet om Gods voorzienigheid. Geen woord van mensen. ‘Spreekt de Heere.’ Als de Heere in vers 8 aan het woord is dan geeft Hij geen verklaring over waarom Hij het kwade toe schikt. Het gaat hier over genade. Geopenbaarde wil. Juist daar waar mensen Hem keer op keer op Zijn hart getrapt. Mensen die beter zouden moeten weten. Zoveel beter hadden moeten weten. God keert zich niet van mensen af maar roept. Doet appèl. Kom terug! Dacht u dat Ik u behandel zoals u elkaar behandelt?

Vers 8 begint met een redengevend woord. Want. Waarom is God onbegrijpelijk. Want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Want Hij vergeeft, Hij vermeerdert te vergeven. Kunt u dat begrijpen? En jij? Zeg dan niet te snel natuurlijk dat is het Evangelie. Komen in de kerk als zondaren die vergeven moeten worden. Wat Hij geeft een ieder die Hem aanroept. God in Zijn genade kunt u uitleggen, dat begrijpt u wel dominee. In Zijn voorzienigheid niet. Waarom Jesaja 55 vers 8 nog nooit op een geboortekaartje gelezen? Dan ontvangen o help. Kind met een handicap. Hoe is het met de moeder. Maar wat is er allemaal aan de hand als een kind gezond geboren wordt.

God prikt overal doorheen. Mensen offeren en offeren, godsdienstige plichten. Maar het stinkt. Geheel melaats van hoofdschedel tot voet aan. Zijn er in Babel geweest die het prima hadden. Maar ook die gezucht hebben. O God we zijn hier niet op vakantie in ballingschap maar onze schuld. De goddeloze verlaten zijn weg. Zo zal Hij zich ontfermen. Blijkbaar de tegenstelling gehoord. Kan het nog voor mij? Is er nog vergeving. Ja zegt de Heere. Als het niet kan, dan vergelijk je mij met een mens. Maar Ik ben God. Geen vader sloeg met groter ogen dan Israëls God. Dan God te danken. Kanttekeningen wijzen op dat mensen elkaar niet vergeven en niet vergeten. Maar God anders. Hij vergeeft. Al wat Hij belooft doet Hij gewis. Zo is God. Hebt u vanmiddag iets te belijden? Nu ja iets? Alles! Ik ken u niet maar de Heere wel. Als de vrede er tussen God en u niet is die u elke zondag verkondigd wordt, wat houd je dan tegen om tot Hem te gaan? Hij ziet alles. Hoe wij ons ook profileren. U bent een goddeloze, schijnvertoning. Niet om je te slaan als een hond maar juist om u tot Zich te trekken.

Misschien zegt u. Meegemaakt dit kan niet. Ooit na de preek beloofd om de Heere te dienen en nooit meer dit of dat te doen. Te zondigen. En dan in de week helemaal onderuit. Was het dan wel echt? Zelf erachter komen of een kind van je die als Nathan bij David je aanklaagt.

Ik ben er helemaal klaar mee. Modern woord. Voor zoveelste keer gebeurd. Zijn grenzen. Waag het niet om zo over God te denken. Goedkoop te gebruiken. Maar u weet het wel. Genade, liefde. Helemaal van Gods kant. De poort van het Evangelie wagenwijd open.

U mag komen zoals u bent. De Heere zegt niet: de bekeerde verlate zijn weg. Nee de zondaar, de goddeloze. Terwijl je tot Hem komt en Hij zorgt ervoor dat ik niet zo blijf als ik ben. Zeg ik er wel bij. O God wees mij de zondaar genadig. Niet goedkoop maar met berouw en tranen. Verdriet over de zonden. Die loopt de ontferming tegemoet.

Calvijn zegt bij deze tekst dat wij mensen gewend zijn om God af te meten aan mensen. Maar dat God zo anders is. Als u zo onverbiddelijk is, dan lijk ik niet u op. God is niet aan ons gelijk. Kort en goed. God is zo anders. Wat een genade als je zo de kerk uit mag gaan. Iemand die meewarig staat te kijken en u ziet. Dat je zegt: ik begrijp er niets van. Amazing grace. Genade. Hij redt mij keer op keer.

Zegt iemand: hoe gaat het concreet? Verstrikte gedachten los te laten. Hoe gaat het? Zoekt de Heere terwijl Hij te vinden is. Roept Hem aan terwijl Hij nabij is. Ja zegt u dat is het juist. Ik moet me bekeren. De Heere zegt dat. Heden indien u Mijn stem hoort. Niet weglopen, niet verharden, niet camoufleren. Hierheen naar Mijn heil- en troostrijk wordt. God zoeken is straks de kerk uit gaan en naar je kamer gaan en dan op de knieën gaan. Niet wachten op die gesteldheid. Dan erom bidden.

Of wilt u naar de verdoemenis? Gaat gebeuren. Deze gedachte in de eeuwigheid tot u terugkomt. Niet gewild. God met eerbied gesproken voor u op de knieën gaat om u in te winnen. Zegt iemand: ik moet zoekende gemaakt worden. Is de Heere elke zondag mee bezig. Met de liefde. Niet luistert. Dan met de hamer van de harde wet en dan zegt u ‘au’. Maar wat dan nodig? Voor Putten gezegd worden. Op de fluit gespeeld maar u hebt niet gewild.

Wat een genade van God vanmiddag dat Hij u niet overslaat. Niet alleen voor de lieverdjes maar ook voor de bokken. De oudste zonen. Vader trekt aan je. Kind je bent altijd bij mij in de kerk. Kun je dan niet blij zijn als Ik mijn genade laat schitteren in je jongere broer. Onwaardige leren Amen zeggen. Hij kuste mijn schuldbelijdenis weg. Zo’n tekst passend boven het klankbord van de preekstoel. Mag ik dan terugkeren? Je kijkt boven de predikant, die valt weg. Mijn wegen niet uw wegen. Kom zegt de Heere. Komt laten we samen richten richten. Al waren je zonden rood ik zal ze witter maken dan sneeuw.

Op aanraden van een docent van de opleiding luisterde ik een preek van ds. Jac van Dijk. Sommige preken van voorgangers zijn moeilijk te onthouden maar de preken van ds. Jac van Dijk waren juist moeilijk om te vergeten. Hij gebruikte het voorbeeld van met kinderen verstoppertje spelen met kinderen. Met zijn dochter. Het mooiste voor een kind is als papa het kind niet kan vinden. Roep ik de naam en zeg: ik kan je niet vinden. Kind straalt, papa kon mij niet vinden. Wat voor het vader het mooiste is als het kind je vindt. Papa ik heb u gevonden. Mooiste voor een vader als z’n kind ‘m vindt.

Dacht u dat de Heere niet gevonden wil worden? Misschien zoekt u op de verkeerde plaats of naar de verkeerde God. Allah. Vanmiddag mag ik u verkondigen een Vader. Niet een Opperwezen wat ver weg blijft. Voor goddelozen. Vlam in de pan slaat. Denken vaak aan goddelozen mensen die in de wereld leven. Vandaag op het terras zat. God noemt Zijn volk goddelozen. Kind en vader aan de hand. Even los. Dan pakt het kind de hand van een ander maar ziet gelukkig een politieagent.

De Heere zegt niet doorgaan met verzet. Maar verbreek het. Het kan. Ik ben zo anders dan mensen, zegt God. Toen ik zoals deze tekst noemde als aan het klankbord van het spreekgestoelte. Toch een betere plek voor. Op Golgotha. Hangt toch al een bordje? Niet met Pilatus eens? Jawel, Koning der Joden. Maar over Zijn welbehagen. Middelste kruis. Man met alleen maar reine gedachten. Goddeloze heeft gehaat. Mensen terugkeren. Huiswaarts mogen keren. Gepaste tekst. Boven het hoofd van mijn Verlosser. Boven doornenkroon. Mijn gedachten niet uw gedachten.

Zou u uw kind daar voor vijanden willen neerhangen? Voor hen die roepen kruis Hem. Die met Hem spotten. Goede Vrijdag. Ik hoorde dat ik niet goed te verstaan was tijdens die dienst en ik heb vanmiddag geprobeerd om duidelijk verstaanbaar te zijn. Mag ik het vanmiddag nog even herhalen.

Er was er Één die Jesaja 55 vers 8 die bad om vergeving. Vader vergeef het hun want ze weten niet wat ze doen. Heere Jezus uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van het hart. Ben je vermoeid. Vraag je je af of het leven met Christus wel samen kunt gaan? Daar is kracht wonderbare kracht in het bloed van het Lam. Wat een zegen. Wat een rust. Zo naar huis kunnen gaan: nog nooit zo weinig begrepen maar zoveel aan mocht hebben.

1878 William Patrick. Pennsylvania Amerika. Nieuwe liederen. Aanleren. Was een jongen die kon geweldig zingen, zo zuiver. Maar Patrick merkte dat de jongen goed zingen maar het niet begreep. Tijdens preek was de jongen buiten een sigaretje aan het roken.

Schreef een lied voor deze jongen dat hij de volgende keer zou zingen. ‘Coming home, coming home.’ Prachtig qua muziek, qua inhoud. Ik wandelde ver bij God vandaan. Ik was blind, Ik was niets. Hoorde zijn stem maar ik kom naar huis. Zoveel jaar verspeeld. Kom nu naar U. Ziel zo vol zorgen. Maar ik kom naar huis tot U. De jongen zong zo vals. Hoe kan het ook als je zo geraakt wordt. Jongen zong zo vals als een kraai maar de engelen in de hemel zuiver. Ik weet niet hoe u zo Psalm 86 zingt. De eerste keer dat je beseft. Nu weet ik wat vergeven is. Hoe vreselijk het is om tegen God te zondigen. En hoe dwaas het is om als een geslagen hond naar buiten te gaan. Want Hij riep: kind, kom naar huis. Amen.

 

Zondag 17 juni 2018 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. F. van Binsbergen [Schoonrewoerd] – Jesaja 55 vers 8