Ruth krijgt van Boaz een persoonlijke, nauwkeurige en veelbelovende uitnodiging. Ze mag op zijn akker blijven. Daar is het goed en veilig. Ruth kreeg alles wat ze nodig had. Zo worden wij opgeroepen op de akker van de genade te blijven, in en bij de (lokale) gemeente.

Blijf op de akker van de genade

We mochten vanmorgen het avondmaal vieren. We werden genodigd. Boaz nodigde Ruth. Mijn dochter! Niet: Moabitische. Nee. Uw ogen moeten op deze akker zijn.

Ruth kreeg er alles wat ze nodig had. Meer dan voldoende. Voordat ze weer naar Naomi vertrok, werd ze uitgenodigd te blijven. Bethlehem. Huis van brood. Boaz. Een beeld van Jezus. Een voorafspiegeling. Hoe de Heere kwam voor Zijn volk. Blijf bij de genade.

In de tekst verzen staan zegeningen. Jezus is het echte brood ten leven. Wandel in Hem, geworteld en opgebouwd. Waar zou je het anders zoeken? Dankbaar zijn. Dat mag in deze dienst gezegd worden. Ik heb drie punten:

  1. De persoonlijke uitnodiging voor Ruth
  2. De bemoediging die Ruth kreeg
  3. Hoe Ruth gehoorzaamt

1.

In vers 21 wordt duidelijk dat Ruth een persoonlijke en veelbelovende uitnodiging krijgt. Boaz heeft tegen mij gezegd … Er is echt contact geweest. Ze heeft het ter harte genomen. Boaz kan het weten. Een perspectief op de Heere Jezus. Een vreemde. Denk aan Jezus die op zoek is naar het verloren schaap. Ruth zou zomaar als een zwart schaap te boek kunnen staan. Een roepstem om te laten doorklinken. Je mag vrijmoedig komen tot de troon van de genade. Eet genade. De prijs is al betaald.

Boaz geeft geen mobiel nummer mee. Je mag me altijd bellen. Nee. Een duidelijke boodschap. Blijf. Blijven. Eigenlijk geeft Boaz nauwkeurig mee wat ze moet doen, bij wie ze moet zijn. Ze moet achter de mensen op de akker aan gaan. U moet dicht bij mijn knechten blijven. Totdat heel de oogst klaar is. Een nauwkeurige uitnodiging. Hier moet je zijn. Ik heb het hier onder controle. Je hoeft niet te wantrouwen. Ik Boaz, zorg voor je. Ga niet twijfelen, tobben. Ga niet op een andere akker rapen.

Ontstaat hier een relatie? In elk geval een commitment. Boaz voelt zich betrokken. Jezus zegt: wie in Mij blijft, draagt veel vrucht. Bij je Verlosser blijven. Onder Zijn vleugels.

En ook bij die gemeenschap blijven. Wie zien we langs komen? Knechten, maaiers, meisjes. Die zijn daar samen. Vers 14, kom er hier bij zitten. Niet daar in een uithoek. Nauwkeurig hoe Boaz uitnodigt.

Een veelbelovende uitnodiging. Een garantie: je hoeft niet morgen gelijk weg. Nee. Er is ruimte. Belofte. Wat een uitnodiging. Persoonlijk, nauwkeurig, veelbelovend. Je hebt een land achter je gelaten. Ruth, je doet helemaal mee. Nieuw leven. Je bent gezien. Je mag vol meedoen.

Wat zegt dat veel over Jezus. Hij is getrouw. Ik zal u beslist niet loslaten en verlaten (Hebr. 13). God nodigt niet half, maar heel uit.

2.

Ruth krijgt ook een bemoediging mee. Het is goed, mijn dochter, dat je meegaat met de meisjes. Naomi reageert. Het is goed, mijn dochter. Naomi ziet als het ware wat er gebeurt. Daar klinkt een bemoediging in door. Je hoeft niet van twee walletjes te eten. Blijf daar maar. Alle twijfel wordt weggenomen. Blijf op de goede akker van de genade.

Op die andere akker, ach ja… Het gras is groener, beter? Even bijtanken bij de buren? Blijf op de akker van de genade. Nee, Ruth, je hoeft niet overal naar toe. Het is hier veilig. Je wordt beschermd. Je kunt hier tot bloei komen. Wees er zuinig op. Naomi weet: bij deze losser ben je veilig.

Bemoedigend, een veilige plek na een lange tijd van onzekerheid. Een veilige sfeer. Een zijsprong. Een veilige kerk, misschien kent u die uitdrukking. Dat was helaas niet altijd vanzelfsprekend. Is het veilig op de akker? Een hoge roeping als gemeente!

Let op de open manier waarop hier over wordt gesproken: mannen die je niet zullen lastig vallen. Het kan een risico zijn. Je wordt niet bedreigd hier. Je gaat hier nieuwe relaties aan. Meisjes, maaiers, knechten. En Boaz zelf! Boaz zet haar als een vreemde heidense vrouw niet op afstand. Komt hier. Naast de maaiers. Niet in een hoekje. Goed en veilig. Op de akker van de genade. Wat zou er gezongen zijn in het huis van Naomi?

Je proeft hoe God graag ziet hoe het volk van God met elkaar omgaat. Tot nu. Hoe we met elkaar omgaan. Als we aan de tafel aanzitten. Paulus gebruikt het beeld van het ene lichaam. Maaiers, knechten, meisjes. Hoofd van de gemeente, hoofd van de akker. Er is diversiteit. Door Jezus die het mogelijk heeft gemaakt. Horizontale en verticale relaties. Laten we ervan leren. Johannes 15: wie in Mij blijft en Ik in hem, die draagt veel vrucht, zonder Mij kunt u niets doen.

Het is goed, mijn dochter, je wordt niet lastig gevallen. Zoek niet verder. Blijf op die ene akker.

3.

Ruth gehoorzaamt. Ze blijft dicht bij de meisjes. Tot de gersteoogst en tarweoogst voorbij zijn. We zien Ruth aan het werk. Steeds meer in die gemeenschap. Ze doet het trouw. Alweer een beeld om ons daaraan te spiegelen! Als je genade hebt gevonden, mag je zo leven. Gevoed te worden. Letterlijk en figuurlijk. Je kunt geen dag zonder. Je mag dit de hele week meenemen.

Ja, ze deed het. Ze bleef. Met toewijding. Ze bleef bij haar schoonmoeder. Een jonge weduwe. Ze hoort de betrokken uitnodiging van Boaz. Misschien uitnodigingen van andere mannen? Maar ze bleef zuiver. Integer. Ze vertrouwde erop dat Boaz niet zijn belofte in trok. Trouw. Dat spreekt boekdelen over haar karakter.

Ze gaf zich over aan een onbekende toekomst. Met in haar achterhoofd: Uw God is mijn God! Hij weet de weg. Wat de toekomst brengen moge. Moedig slaat ze haar ogen naar het onbekende vragen. Wat de God van Israël doet, is goed.

God wil op diezelfde manier – hier in het voorbeeld van een buitenlandse vrouw – dat Zijn volk zuiver en trouw is. Is de Heere het niet waard om zo gediend te worden? Als je van de tafel komt. Ruth. Een buitenlandse vrouw. Geadopteerd.

Blijft onze blik zo op de Heere gericht? Ruth deed dat. Op de akker van genade. Dat was haar focus. Dicht blijven bij wat God haar gaf.

Vele van ons hebben wel iets van: risico’s kunnen geen kwaad. Het gras bij de buren is groener? Maar roept God ons hier niet tot de orde? Heeft dat groene gras niet vaak met ons eigen ik te maken? Dat moet toch het zwijgen worden opgelegd. Je woont in een dorp. Je kunt daar naar de akker van de genade gaan. Je mag hopen en bidden gevoed te worden. Wat is er nodig om op de akker te blijven? Welke uitnodiging hebt u nodig? Hoe kan het avondmaal daar een rol in spelen? Hoe kan Ruth ons helpen?

Ik denk dat we van Ruth en het avondmaal kunnen leren. We kunnen ook van elkaar leren. Je ziet een nieuwe gemeenschap ontstaan. Ik ben er wel maar ik ben er niet. Ik zit niet op de akker van de genade? Is dat zo voor u? Mag dit u herinneren aan het werk van Jezus Christus. De verloren zoon weggelopen naar een andere akker. Hij kwam berooid terug. Hij kreeg nieuwe kleren. Een nieuwe ring. Ze gingen feest vieren. Wat een genade. Het is nog genadetijd! Waar je staat- hier of bij de buren: blijf bij deze akker. Mijn zoon, dochter, het is goed. Blijf maar bij de akker van de genade. Vermoeid, belast, beladen. Blijf bij de akker van de genade.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, zondag 25 juni 2023, 18.45 uur. Schriftlezing Ruth 2:15-23.