Paulus wijst de Korinthiërs erop dat ze in Christus een nieuwe schepping zijn. Alles is nieuw geworden – het nieuwe leven werkt in alles door. Dat is dankzij Gods genade; wij kunnen onszelf of de wereld niet verbeteren. Het lijden wordt door Christus’ lijden anders. Het gaat anders wegen. 

Een nieuw leven

Die cyclus van het kerkelijk jaar. Vandaag de laatste zondag. Volgende week Advent. Die ene tekst: indien iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dat is een hele shock. Heel anders dan de verkiezingen. Een nieuwe bestuurscultuur. We gaan het niet hebben over politiek vanmorgen. Van een oude naar nieuwe bestuurscultuur? Wij hebben het over een nieuwe schepping. Gods Woord ligt open.

Ik las die tekst, die kan je niet op jezelf beschouwen. Daarom. Waarom? Ik noem vers 15. En Hij, Jezus, is voor allen gestorven. De gedachte is eigenlijk simpel en eerlijk; het heeft te maken met de mens die de wereld niet gaat redden. De mens gaat niet zijn eigen leven redden. Die kan zichzelf niet de hemel in prijzen. Die mens bouwt alleen nog maar schuld op. Die klimaatvoetafdruk, zegt de een. Is de mens in staat een betere versie van de wereld te maken? Waar Paulus het over heeft, die mens, dat gaat over u en mij.

Paulus wijst op Christus. Die kan een nieuwe glans over het leven geven. Paulus weet, er gaat iets veranderen. Hij weet dat zij die leven niet meer voor zichzelf leven, maar voor Hem die opgewekt is. Er verandert iets. Een nieuw begin. Door Jezus Christus. Leven door Hem en voor Hem. Zichtbaar veranderd. Dankbaar ook. Drie punten wil ik kort met u doornemen.

1. Een nieuw leven komt er door verandering

Verandering van het oude naar het nieuwe leven. Noem het een dood leven. Een doodlopend leven. Naar een eindeloos leven. Wij krijgen die verandering niet tot stand.

Het komt van de andere kant. Paulus wijst op Christus. Je kunt denken aan God. Christus is God. In het donker liet Hij licht onstaan. God van de Schepping. In het licht van Christus: de herschepping. Hij brengt nieuw leven. Zelfs leven na de dood. Wij zijn begraven in de dood door de doop, staat in Romeinen 6. Opdat we in een nieuw leven wandelen. Een verandering van Zijn kant.

Doet je dat wat? Als je denkt: ik moet het zelf doen. Dan merk je van die verandering niets. Jezus stierf niet voor niets. Maar voor mensen die een verkeerde keuze maakten. Schat dat op waarde. Het is zo zonde om op een doodlopend spoor te zitten. Het wordt er stil, verlaten, eenzaam. Verandering van richting is nodig.

Als je dat beseft: nieuw leven brengt verandering. Het is een zoektocht. Zoek de dingen die in de hemel zijn. Ik tel mee, prima. Maar Paulus zegt, het moet van Boven komen. Er gaat iets veranderen in dat nieuwe leven. Je gaat je je steeds meer afvragen in een nieuwe gerichtheid. U die mij doet leven! Wat wilt U dat ik deze dag zal doen? Ik zou steeds meer willen leven zoals U dat bedoeld heeft. Wie niet zo gewend is te bidden, mag ik vragen dat toch te doen. Een eenvoudig gebed. Geen omhaal van woorden. Als je moeite hebt met bidden, vraag dan aan anderen. Of bid het Onze Vader.

Verandering dus. Een nieuw leven. Van Zijn kant. Verandering in je leven.

2. Dat nieuwe leven wordt zichtbaar.

Anderen gaan dat zien, merken. Je kunt het ook aan een ander merken. Wat is daar gebeurd? Iemand maakt andere keuzes. Je kunt geen gedachten lezen. Wat je doet en niet doet, waar je naar verlangt of niet. Mensen gaan dat zien.

Een belangrijk woordje is ‘alles’. Alles is nieuw geworden. Die verandering gaat door je denken, doen en laten. Het gaat je duizelen? Je struikelt zo vaak. Zet het maar met kleine letters. Het gaat zo makkelijk fout. Het kruis dragen, om wille van Christus, dat falen, dat wedergeboren zijn, U moest eens weten. Jezus volgen, waarom maak ik die fouten? Goede vragen. Waarom is er dat lijden?

Die verzoenende stem klinkt. Van Jezus. Die wijst op de vergeving. Ik ben de herschepper. Iedere keer. Is dat niet troostvol. Zelfs als ik struikel, wil Hij je oprapen. En mag ik verdergaan. Ik hoef die verandering niet zelf te maken. Hij zet ons in verandering.

Wees maar kwetsbaar. Ik moet het niet van mezelf hebben. Zeg het maar tegen mensen. Dat geeft ruimte.

3. Het nieuwe leven wijst op de Gever.

Je kunt zeggen: het is prachtig, maar waartoe? Het moet leiden tot de Gever. Jij christen?! Als je struikelt. Je moet je richten op de Gever. Kijk naar het kaarsje. Dat geeft licht. We zien het licht van Christus. We mogen hopen een licht te zijn voor anderen. Te wijzen op Christus. Hij is het bij wie we moeten uit komen.

Ik las vanmorgen in plaats van de wet de zaligsprekingen. Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij het zien en de Vader verheerlijken. Mensen gaan het zien. Zichtbaar. Als het vlammetje. Er is maar een vlammetje nodig in een donkere ruimte. Dat het daar naar toe mag gaan: naar Christus, die aandacht. Om Hem te verheerlijken. Dat mensen respect zullen hebben voor deze God.

Schaam je niet voor het evangelie. Schaam u niet voor Christus. Zeker niet! Mensen moeten Hem leren kennen. Nieuw leven nu en voor de eeuwigheid.

Ik wil dat proberen bij elkaar te brengen in een afronding. De manier van schrijven van Paulus is heel emotioneel. Het raakt hem diep. Hij meent het. Hij smeekt de lezer/luisteraar om bij de lichtbron te komen en te blijven. Namens Christus smeken wij, laat u met God verzoenen. Een nieuwe weg, nieuwe glans. Hij smeekt het.

Zonde, dood, verdriet: dat mag nooit het laatste woord hebben. Dat bepaalt alles. Het laatste woord is van Christus. Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Ik ga heen om voor jullie een plaats te bereiden. Voor die veranderde mensen. Die zich niet schamen. Mensen die Hem niet afwijzen. Dat veranderde leven, dat verandert vandaag. De levenswijze. Met elkaar. In onze omgeving.

Zou je dat willen missen, zo’n leven? Bent u een goede doe het zelver? Je wordt er moe van. Het gaat op den duur niet lukken. Paulus zegt: stop met tobben. Wie niet naar het licht kijkt, kijkt in het donker. Een licht mogen zijn en uitstralen.

Ben je neerslachtig en verdrietig? Mag er toch licht zijn! Dat zuchten, vers 2. Jezus weet ervan. Laat Hem toe in de puzzel van je bestaan. Tussen de brokstukken. Laat Jezus je enige houvast zijn. Iemand in Christus, is een nieuwe schepping. Het oude is dan voorbijgegaan. Het lijden wordt door Zijn lijden anders. Het gaat anders wegen. Er komt een vrede. Mensen zien het aan je. Deze Jezus stelt niet teleur. Een toekomst vol van hoop. Als ik omringd door tegenspoed, bezwijken moet, schenkt Gij mij leven!

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, 9.30 uur. Eeuwigheidszondag of Gedachteniszondag. Schriftlezing 2 Korinthe 4:16 – 5:21.