De liefde is een gave en opgave. Paulus kwam erachter dat hij niet van God hield, maar God wel van Paulus. Vanuit die liefde ga je de ander dienen, zeker in het huwelijk. Gods liefde is een bescherming en doet overwinnen.

Een preek in een trouwdienst, ja, waarover? Ik werd geholpen door de trouwkaart. Wat een mooie tekst: geloof, hoop en liefde. Maar de meeste is de liefde. Zonder God kom je er wel, denkt iemand die misschien niet vaak in de kerk komt. Doe je dan recht aan degene die dit schreef? Is dat christelijk? Hoe leef je uit de liefde van Christus.

Ik begin met verwachtingen over de liefde. Ik zag een filmpje, een reclamefilmpje. Een paar stellen. Eerst de prikkelende begintijd. Alleen het mooie zien. Ontdekkingstocht. Geen oog voor het mindere. Liefde maakt blind? Ja. Ik dacht, dat vraagteken, zou dat passen bij 1 Korinthe. Het filmpje ging verder. Toen werd het anders. Andere fasen kwamen er. De liefde verkilde. Door vermoeidheid. Je zag het stelletje naast elkaar op de bank maar ze zagen elkaar niet meer. Ik weet niet meer hoe het filmpje afliep.

We weten dat huwelijken ook stuk kunnen. Liefde. Wat is dat eigenlijk? Er is gelukkig een maar, op deze mooie huwelijksdag. Deze liefde is een houvast. Het is maar net hoe je de definitie van liefde gaat ontdekken en leert zien. Het is (1) een gave en (2) opgave. En dan die liefde, ja dan kan je verder: (3) overwinning voor je huwelijk.

Liefde als gave. Als eigenwerk – lieve mensen en niet lieve mensen, zeg ik dan – lukt dat? Liefde opbrengen. Je ziet het vingertje gaan. Zit er een garantie op? Je komt wel eens wat dingen tegen, niet waar. De apostel weet ervan. Hij gaat er naast staan. Hij zegt: ik ben geen haar beter. Wij allemaal: hoe volbreng ik het, de liefde. Ben ik vergevingsgezind? Hoe is het mijn geduld, goedheid? Hoeveel kansen krijgt die ander? Wat verlang ik van de ander?

Niemand is perfect. Kijk maar naar de statistieken. Maar er komt hier in dit gedeelte iets bijzonders in beeld. Je kunt teleurgesteld raken in jezelf. En de ander. Hoe sta ik ervoor? Soms een lelijk beeld van onszelf, in de spiegel. Nu kijken we in een wazige spiegel. Straks zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. Wat is hier de bedoeling van? Soms kan je je blindstaren op jezelf. Kan een reden zijn om somber te worden. Navelstaren. Spiegel van jezelf, daarin kijken. Kan ook anders. Ik sta er niet zo slecht voor?! Heb je dan nog oog voor de ander? Dan ben je gefocust op jezelf.

Wat zou Jezus zien? Als Hij meekijkt? De kern van Paulus is dit: Jezus is voor Hem de Zoon van God. Hij heeft hem losgetrokken uit hele verkeerde dingen. Jezus weet dat mensen falen. Jezus weet wat er te zien valt. Die liefde opbrengen, dat gaat niet zomaar. Menselijke liefde kent beperkingen.

Jij kijkt in de spiegel, maar Ik kijk mee. Als je schuin kijkt, zie je Jezus meekijken. Ik zie wat jij ziet. Ik ken je fouten en moeiten. Ik zie jou met andere ogen. Daar komt het op neer.

Paulus zegt: zoals ik zelf gekend ben. Jezus kijkt mee in wat ik doe en laat. Ook in de heel verkeerde dingen. Hij had een grote hekel aan christenen. Een streber. Een fundamentalist. Tot hij Jezus vond op zijn weg. Die wierp hem van zijn paard. Ik houd wel van jou. Kijk eens in de spiegel. Paulus ontdekte dat hij liefde kreeg. Van Jezus die hem redde. Dat werd zijn redding.

2.

Als je liefde krijgt, wat doe je dan? Er zullen vandaag ook wel cadeaus worden uitgedeeld. Je laat blijken dat je er dankbaar voor bent. Minste wat je kunt zeggen: dankjewel. Wat is onze uiting van dankbaarheid jegens Jezus? Als je liefde krijgt van elkaar, wat zeg je dan?

Paulus geeft een aantal dingen mee. Ik zou zeggen: een aantal tips en tops. Wat moet je niet doen? Hij raadt aan om het goede te doen? Bij wat je niet moet doen: de goede dingen op een verkeerde manier gebruiken. Denk eens aan Jezus. Die jou eerst heeft liefgehad.

Paulus maakt er een opgave van. Hoe uit ik mij naar mijn naaste? Wat gebeurt er? De liefde bedekt alles. Mantel der liefde? Moet er dan geen recht gedaan worden? Als er dingen fout zijn, moet er recht gedaan worden. Wees open naar elkaar. Dat vinden jullie ook belangrijk. Het gaat om de sfeer waarin. Op de juiste toon.

Dit is een geloofsverhaal. Een geloofszaak. Belangrijk dat je gelooft dat er een bron is van liefde. Jezus. Die kan je leren kennen in het woord. De Bijbel is het eerste cadeau vandaag. En misschien ook wel het laatste vanuit de kerk.

Echte liefde is vermoeiend? Er gaat wel eens iets mis? In je gebreken. Jezus doet het voor. Hij heeft Zijn levensverhaal meegegeven. Geloof dat. Het is een geloofszaak. Je ziet het maar het zakt naar je hart.

Geloof als een pijler van de liefde. Die hoort erbij. De hoop. Er zit iets in van vertrouwen en verwachten. Niet iets vaags. Niet, het zou zomaar kunnen. Houvast en zekerheid. Geloven in de bron van liefde. Op Hem mag je blijven hopen. Met Zijn liefde kan je verder. Deze liefde gaat overwinnen.

Hoe veilig is liefde in de wereld? De liefde van Jezus daar mag je je bij veilig voelen. Jezus liep de deur plat bij mensen die het zo verkeerd hadden gedaan. Hij kent je fouten en missers.

Die liefde is goed, vriendelijk, weldadig (Psalm 145). Die liefde is gratis. Het komt van God. Overwinnend als je daaruit mag leven. Een gave en opgave. Die liefde zal jullie samen beschermen.

3.

Een afsluiting. Geloof, hoop en liefde. Ik wijs terug op de woorden van Jezus. Hij is vriendelijk. Dat klinkt straks ook in de zegen. Zijn liefde aanvaarden. Geloven, hopen, vertrouwen. Dat brengt de liefde. Ik zeg het tegen ons allemaal: je gaat het uitleven. Ik geef jullie een nieuw gebod, jullie moeten elkaar lief hebben. Ze leven uit de bron van liefde. Samen mag je verder gaan.

Met Gods steun het leven, het hele huwelijksleven, door gaan. Zoek die Jezus maar. Met Zijn liefde kan je verder. Leven vanuit de liefde van Christus.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, vrijdag 9 juni 2023, 14.45 uur. Huwelijksbevestiging en inzegening.