Lopen op het water. Petrus kan op het water lopen omdat Jezus, de Heer, machtiger is dan de golven en de wind. Hij zorgt! Dienst in de PKN De Oostpoort Gouda op zondag 17 juni 2018 om 17 uur. Tevens bediening van de sacramenten: kinderdoop en viering avondmaal.

Gemeente van Christus, tijdens mijn studie theologie circuleerde er een grap over theologen. Misschien wel eens gehoord. 3 theologen maakten samen een wandeling. Reformatorisch broeder, vrijzinnige en pinksterbroeder. Komen bij een rivier. Pinksterbroeder loopt er zo over heen. Vrijzinnige ook. Reformatorische broeder zakte meteen weg. Drijfnat met zijn zwarte pak. De vrijzinnige vroeg: vriend, had je de paaltje niet gezien? Pinksterbroeder: welke paaltjes?!

Dit verhaal vormt uitdaging voor ons geloof. Nico ter Linden zegt: wel waar maar niet echt gebeurd. Dat vind ik te makkelijk. Dit daagt uit te geloven wat niet gemakkelijk is. Jos Douma: het is waar en echt gebeurd. Niet alleen dat God alles kan. Nog minder dat Jezus bewijst alles te kunnen. Nee. Geloof hecht zich aan Hem die sterker is dan de wind en watervloed.

We horen OT Merklinken. Duisternis. Woest en leeg. Overvloed. Wateren. Symbool voor krachten en machten. Weergaloos verwoord in psalm 93. Stromen verheffen hun stem. Machtige baren der zee. Machtige Heer!

Werpt een ander licht op de worsteling. Nacht, tegenwind, golven. Kunnen herkenbaar zijn. Leerlingen zijn op weg. In gehoorzaamheid aan de Heer. Lijkt alsof ze er alleen voor staan. Alsof Jezus ze vergeten is. Twijfel, onrecht, verdriet. Alleen in het bootje?! Jezus is ze niet vergeten. Loopt naar hen toe. Ze raken in paniek. Maar het is de Heer. Komt naar hen toe. Niet: kijk eens wat Ik kan. Maar water en golven kunnen Hem niet tegenhouden. Dat is troostrijk. Als je dit herkent. Holst van de nacht worstelt. Water, golven en tegenwind zullen de Heer niet tegen houden.

Jezus loopt over het water. We ontdekken wie Hij is. Levende God. Sterker dan geweld. De man van wie gezegd wordt: alles bestaat in en door Hem. Kracht van God.

Hij neemt het woord. Blijf kalm. Klinkt Psalm 46:11 mee. Wees stil. Weet dat Ik God ben. Stil in Hebreeuws: geef je over. Helemaal. Midden op kolkende meer. Levende God. Ik ben die Ik ben. Die naam neemt Jezus in de mond. Ik ben het. Ik ben. Ik ben met je. Als de tegenwind ons willen wegdrijven. Golven over je leven. Hij is Ik ben. Als Hij bij ons is, hoeven we niet bang te zijn. Niets zal ons uit Zijn hand roven. Dat zegt de Doop.

Later is Jezus in het water ten onder gegaan. In water van de dood. Ogen gericht houden op Hem.

Petrus heeft Jezus herkend. Uitnodiging gehoord. Over het water lopen. Zeg me dan! Als U het bent… Is niet twijfel? Maar nee. Een doorbraak. Ik wil worden als U. Misschien heb je het idee dat God je roept voor een taak of bediening. Uit de boot stappen. Zekerheden loslaten. Doe dan als Petrus. Vraag om bevestiging. Ga dan ook, in geloof.

Ik weet niet waar u midden in zit. Lange nacht, vele golven. Jezus zegt: kom. Geloof.

Zo gaat Petrus. Jezus zien. Geloven is met je hebben en houden aan Hem toevertrouwen. Blik op Jezus. Hebreeën. Zo gaat Petrus.

Totdat hij voelt… Hoe sterk de wind is. Is herkenbaar. Ik herken dat. Voelt hoe sterk de wind is. Tegenkracht. Hij raakt onder de indruk ervan. Europa, wind van secularisatie. Leerlingen van de Heer lopen op het water. Kan vat op ons krijgen. Is God er wel? Heeft Hij alles wel in Zijn hand?.

Hij begon te zinken. Heb je dat wel eens meegemaakt? Vreugde en zekerheid opeens leken weg te waaien? Petrus laat zien wat je dan moet doen. Schreeuwen. Om hulp. Heer, red mij! Meteen is daar de hand. Jezus is te vertrouwen. Als wij roepen, is Hij er direct.

Soms heb ik het idee, laat Jezus een tijdje zinken. Totdat we ontdekken: Hem nodig hebben. Onze mogelijkheden uitgeput raken. Kleingeloof. Niet met heel ons hart op Jezus vertrouwen. Kleingelovige, zegt Jezus tegen Petrus. Beetje flauw van Jezus? Zit veel liefde in. Je geloof zal nog groeien. Door het wegzinken heen. Je zult je leven geven voor Mij.

Verhaal eindigt in aanbidding. De anderen bogen zich voor Hem neer. Psalm 40 volle werkelijkheid. Die zingt: vol verlangen op de Heer gewacht, Hij boog zich naar me toe, trok me uit het graf, zette me op een rots. Lofzang. Geest van God, leer me te gaan op de golven. Leid me verder dan mijn voeten kunnen dragen. Want ik ben in Uw nabijheid. Amen.

PKN De Oostpoort Gouda, zondag 17 juni 2018, 17 uur. Doopdienst en viering avondmaal.