In Psalm 90 roept Mozes ons op om onze dagen te tellen. Gods rekenkunde: door Zijn bril naar onze werkelijkheid kijken. God gaf Zichzelf, op Golgotha, en streept zo onze zonden weg. Vanuit Zijn genade mogen we leven en uitdelen aan anderen. 

Geestelijke rekenkunde n.a.v. Ps.90:12: Leer ons zó onze dagen tellen, dat wij een wijs hart verkrijgen.

Geliefde gemeente, laten we kijken of we kunnen rekenen. De eerste rekenfout is al van mij. We lazen 1 Petrus maar ik bedoelde 2 Petrus. Ik was wat verward, dat heeft mogelijk met de nacht te maken. Ik wilde lezen: moge genade en vrede vermenigvuldigd worden. Maar wat we lazen gaat ook over de vreemde tijden. Uit wie is onze hoop? We moeten bij de Heere zijn!

Ik hoop in ieder geval dat u een goede nachtrust heeft gehad. Dat het terugkijken over de sporen van het leven niet te confronterend was. Ik hoop dat de minsom, dat de Heere de zonde wil vergeven. En dat Hij de deelsom, Hij kwam om zichzelf te geven.

Gisteravond hebben we nagedacht over vers 12. We keken ook naar ongerechtigheden en zonden. God staat er niet als een soort buitenstaander bij. Mensen in hun kwaad en moeten. En God wijst het wel aan wat fout is? Nee, Hij is nabij. Richting Pasen: Hij deelde zichzelf.

Ik neem het mee naar deze eerste dag van 2021. Vandaag is de eerste dag van de rest van ons leven. Dat geeft een kleur aan voornemens.

Ik pak de draad verder op. We kijken naar optelling en vermenigvuldiging. Leer ons zo onze dagen tellen. Zo tellen. Een bepaalde manier van tellen. Zien en kijken!

Misschien zijn deze rekenkundige manieren niet de beste, maar gebruik het als een ezelsbruggetje.

Ik begin met een rijke optelsom. Vers 13. Keer terug Heere, zongen we. Laat het U berouwen. Verzadigd ons in de morgen met Uw goedertierenheid. Dan zullen we verblijd zijn! En juichen. Tijdens al onze dagen. Een verlangen om vervuld te worden met goedertierenheid. Een mooi verlangen! Dat willen we allemaal wel. Is dat een verlangen naar Gods wil.

Leer ons zo onze dagen tellen dat wij een wijs hart krijgen. Hoe kom je daarop? Leren. Niet alleen leren, maar ook kennen (Hebreeuwse werkwoord wijst daarop). Diep kennen. Niet zomaar optellen en aftrekken. Het is op een juiste manier kijken. Hoe zijn we met ons leven bezig?

Petrus helpt daarbij. De aanhef van de tweede lijkt op de eerste. Moge genade en vrede vermeerderd worden door de kennis van God en Jezus. Kennen. Het kennen van God. Dat is in: leer ons zo onze dagen tellen. Door welke bril kijken we naar onze dagen?

Bij dat kennen mag iets volgen: genade en vrede. Is dat het verlangen naar goedertierenheid. Vermeerdering.  Groei. Vooruitzicht. Je mag groei verwachten! Groei en vermeerdering willen we allemaal. Gods leefregels vinden we terug in 2 Petrus. Liefde voor God en voor iedereen (agape en filadelphia). De Heere deelt zich voor ons. Het oefenen van de liefde is volgens Petrus ook kennis opdoen van Jezus. De kennis van Jezus Christus zal niet onvruchtbaar zijn. Vrucht dragen is groeien. Dat mag ertoe bijdragen dat we groeien in genade en vrede.

Nu terug naar Psalm 90. Mag je dan zeggen: leer ons zo onze dagen tellen? Je zou mogen concluderen: de wijsheid van het hart is ontdekken hoe ik in het leven sta en dat dat zichtbaar wordt in de onderlinge liefde tot God en de naaste. Zie je de optelsom? Genade en vrede worden vermenigvuldigd. Dat is naar Gods wil: dat we rekening houden met wat Hij wil. Tel je zegeningen. Vergeet er geen. Je ziet Gods liefde door alles heen. De genadige optelsom laat zien hoe uitbundig Gods liefde is.

De liefde zie je met name in dat Hij zijn Zoon gaf. Avondmaal. Gods uitbundige liefde. Hij offerde Zijn Zoon (minsom). 1-1 = 0. Die zonde van jou neem ik.

Er zit ook een vermenigvuldigingsom in. God offerde Zichzelf. Hij deelde Zichzelf. Ik denk aan die wonderbare spijziging. Iedereen had genoeg. Meer dan genoeg. Uitdelen. Een gave en opgave. En denk aan die tekst, Johannes 2: de Heere is een verzoening voor onze zonden ja voor de zonden van de hele wereld. Daarvoor kwam Hij! Hij deelde Zichzelf. Het zit ook in het uitdelen. Zouden we zo mogen uitdelen? Is dat ook niet vermenigvuldiging? Is dat niet een gave en opgave?

Er zijn dingen in het leven: dit kan niet door de beugel. Maar de Heere heeft die minsom gemaakt. In Markus: het woord horen, vrucht dragen, de een 30, de ander 60 voud. Van Hem de wasdom.

Gaat dat vanzelf? Of is er iets voorwaardelijk? De Heere verlangt dat we een wijs hart krijgen. Tel je dagen met aandacht. Heb er aandacht voor. Als je niets ziet, heb je niets uit te delen. Weerspiegel Zijn liefde. Broederlijke en zusterlijke liefde uitdelen. Dan mag je zien dat Gods werk doorgaat. Hij geeft die groei. Hij maakt het waar. Handelingen 2: en de Heere voegde dagelijks mensen toe aan de gemeente. Als we zo onze dagen tellen en daarin een wijs hart mogen krijgen, diep tellen, graven in het woord, dat uitstralen naar elkaar, dan mag het vrucht dragen omdat God het wil zegenen.

Nou zou je denken: Coronatijd. Het is afwachten hoe het gaat?! Hoe zullen we gaan? Welke stappen mogen we zetten? Hij doet de groei. Wij mogen zaaien. Hij houdt Zijn kerk vast. Hij voegt toe.

We mogen daarmee gaan afsluiten. We gaan nog naar Psalm 90 kijken. We worden gevraagd om ‘zo’ onze dagen te tellen. Zo. Met die bril van die geestelijke rekensom. Een wijs hart verkrijgen. Het is niet domweg optellen en aftrekken. Nu gaat we vooruitkijken. Tot Hij terugkomt. Hoe zullen we gaan? Zo! Een wijs hart is op God gericht. Krijg oog voor wat Christus deed. Hij streept zonden weg. Vermenigvuldiging: dat het mag groeien in de gemeente, familie, vrienden.

Dat geldt niet alleen toen, Psalm van Mozes. Ook in 2021. Corona. Beperkingen. Maar God is erbij. Zijn rekensom is altijd goed. Hij kent ons.

Gebruik het als een ezelsbruggetje om Gods heilsplan in beeld te krijgen. Om te gaan speuren in de Bijbel, dit jaar. Hoe zit dat bij mij? Vandaag 1 januari. Morgen 2. Zondag mogen we weer samenkomen.

Waar mag het op uitlopen? 2 Petrus, vers 11. Zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwige koninkrijk. Daar zijn we naar onderweg. Alreeds en nog niet. Verwachten dat Hij terugkomt! Hij is de Alfa en Omega, hier op de kansel. Hij is het begin en het einde. Hij is ook het voleinde. Leer ons zo tellen. Zo een wijs hart te krijgen. Moge genade en vrede vermenigvuldigd worden in dit nieuwe jaar. Tot eer van Zijn Naam.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthus, vrijdag 1 januari 2021, 10 uur (Nieuwjaarsdag). Schriftlezing  2 Petr. 1: 1-15 en Psalm 90: 12-17.