De dichter van Psalm 73 is erachter gekomen dat het verre weg het beste is om nabij God te zijn. Buiten de Heere is er niets om jaloers op te zijn. Een mens verlangt uit zichzelf niet naar God; het is God die dit door Zijn Geest in onze harten werkt.

Geliefde gemeente, ik kom op de aanleiding terug van vanmiddag. 14 augustus overleed uw zus. (…) Onze ouderling kwam bij haar op bezoek. Hij had fijne gesprekken met haar. Het waren geloofsgesprekken. Hij ontdekte dat uw zus niet gedoopt was. Verdrietige familieomstandigheden waren daar de reden was. Hij vroeg mij om eens mee te komen. Die Doop, daar was ze wel mee bezig. Het is moeilijk geweest, voor jullie moeder was dat moeilijk. Vader maakte andere keuzes. Uw zus had het er moeilijk mee. Ik zou langs gaan bij haar. Maar de Heere haalde haar thuis. Uw gelovige zus.

Het doopthema heeft u niet losgelaten. Jansje was nog geen doopnaam. We hebben erover gesproken. Verdriet en verlangen gehoord. U schreef een geloofsbrief. Ik geef ‘m straks aan u terug. U ging biddend de weg. U bracht uw moeiten en zonden bij zonden bij de Heere. Leg uw werken in de handen van de Heer, dan zullen uw plannen werkelijkheid worden. En zo wordt er vanmiddag gedoopt. Geen van uw zussen is gedoopt. U wilt het geloof dat u geschonken werd beamen.

We lazen Psalm 73. Het begint met een getuigenis over God. Hij is goed voor Israël en de Zijnen. Een spiegel gelijk. Wie ben ik? U vraagt zich ook af, wie ben ik? Een nietig mens. Psalm 73 wijst de weg. Ons wordt meegegeven: kijk eens rond. Wees niet jaloers op goddelozen en dwazen. Al lijkt het goed met hen te gaan.  Het beste is om in Gods nabijheid te zijn.  Door Zijn Geest komt ons nabij. Vers 23: ik zal voortdurend bij U zijn. U gaf mij de rechterhand. Beeld van Gods kracht en macht. Dichtbij die bron te zijn.

Zo dadelijk het teken en zegel ontvangen. Uw naam in Mijn handpalm gegraveerd. Een gewone rechterhand van uw man, die u zo bij het doopvont brengt. Het is gewoon eenvoudig water, zo.

Waar zou ik het zoeken? Ik vind nergens vreugde in op aarde. Bezwijkt soms mijn vlees en hart. De Heere is mijn deel! De goddelozen zullen omkomen.

Tot slot de tekst die ik wil meegeven. Wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem mijn toevlucht tot de Heere HEERE om al Uw werken te vertellen.  Een mens verlangt niet uit zichzelf naar God. God schenkt het besef en het verlangen. Buiten de Heere is er niets om jaloers te zijn. God is echt een toevlucht. Voortdurend bij Hem te zijn. Een opdracht: om ervan te vertellen. Openbare geloofsbelijdenis. Opgenomen worden in heerlijkheid. Dat is de toekomst die wacht.

Amen.

Hervormde gemeente Sluipwijk, zaterdag 5 februari 2022, 15:00. Openbare belijdenis van het geloof en bediening Heilige Doop aan een oudere zuster van de gemeente (geboortejaar 1945). Besloten viering.