Genieten van het goede van het leven kan niet zonder God, ook niet in het huwelijk. God is de gever van al het goede. In de grootste gave, die van Zijn Zoon, had Hij ons geluk op het oog. 

Geacht bruidspaar, dank voor de gesprekken. Deels ging het via email en app, vanwege corona. Dank voor de inkijk in jullie leven. (…)

Mijn oog viel op enkele verzen van Psalm 104. Ik wil een paar stapjes met u zetten.

  1. Prediker 9 gaat over genieten. Wat is dat voor genieten?
  2. Een extra dimensie, iets onvoorstelbaars, die wil niet onthouden.
  3. Als je dat ervaart, ga je dat uitstralen naar anderen.

Over het genieten van Prediker 9. Pluk de dag, geniet van de dag, dat komt uit Prediker. Mensen buiten de kerk kennen dat. Er zijn goede en slechte tijden. Dus pluk de dag. Ja. Mooi. Maar ik moet u ergens op wijzen. Als u gaat plukken, pak je wat je wilt. Prediker heeft ook een slot. De slotsom van al wat u hoort: vrees God en houdt u aan Zijn richtlijnen. God brengt elke daad in het gericht met alles wat verborgen is. Denk aan God in al dat genieten.

Dat betekent dat we een omslag moeten maken. Niet plat genieten van een glas wijn. Maar maak een omslag in je hoofd. God geeft leefregels. Ga zorgvuldig met je leven om. Dan heb je meer dan dat genieten. Niet focus op wat je geniet maar op God. Dit gedeelte gaat niet over brood en wijn. Maar over God, die geeft. Hij trekt de aandacht naar Zich toe. Denk aan God bij het genieten. Focus op God. In mooie dagen. Maar ook bij het zwoegen. Zelfs tot de dood ons scheidt. Hoe kan je nou de dag plukken en God erbij laten? Dat kan je niet maken.

Die extra dimensie, het tweede. Waar gaat het over? Wij gaan die extra dimensie proeven. Er is een gave, zo groot. Jezus. Zijn Naam. Wij geloven in die Jezus. Hij gaf zichzelf om mensen te redden. Het genieten van de mens ging Hem aan het hard. Want het was zo misgegaan.

Hoe kan je Hem leren kennen? Lees de Bijbel. Jezus liet zien dat Hij brood gaf aan wie tekort hebben. Waar dorst was, gaf Hij water. Een verhaal over wonderbaarlijke spijziging. Hij laat zien: Ik ben degene die geeft. Hij is ook op een bruiloft. Maar de wijn is op. En dan verandert Hij water in wijn. Hij hield ook van feest. Kenmerk van de eerste christelijke gemeente: delen, zorgen dat er niemand tekort kwam. In eenvoud met een vreugdevol hart.

Wat is er nou onvoorstelbaar? Jezus die liet zien dat die verhalen een aanloop zijn voor iets buitengewoons. Ik ben het Brood des Levens. Ik ben het echte Brood. Hij is het Levende Water. Hijzelf is voeding voor de mensen. Het avondmaal is zo’n moment dat dat zichtbaar wordt. Mijn lichaam gebroken tot verzoening van de zonden. Hij gaf Zichzelf helemaal. Kan je verdrietig van worden uit zieligheid. Maar Hij had de wereld lief. Wil je echt leven, vernieuwd leven, kijk dan naar Mij! Over genieten gesproken. Denk aan het avondmaal, aan Jezus die Zijn leven gaf. Hij is de bron van feestelijkheid omdat Hij zichzelf gaf.

Het derde stap. Je leven gaat een extra glans krijgen als je dat ziet en er erkenning aan geeft. Dat gewone genieten kan opraken. Dat hedonische genieten kunnen mensen van moe worden. Burn out van feesten en partijen.

Levend water wat niet opraakt. Hoe kom je daar achter? Psalm 32 vers 8: Ik zal u raad geven. Je moet luisteren. Om dat te ontdekken: luister nou. Probeer te luisteren naar wat God duidelijk maakt. Hij spreekt via mensen om je heen. Dat hebben jullie gedaan, wat betekent God voor ons? Blijf dat doen, samen luisteren!

De Bijbel is niet alleen een boek met wijsheid. Maar Gods Woord dat tot ons (begint) te spreken en de weg wijst naar het leven. Niet de focus op het genieten of zwoegen zelf. Maar op God zelf. Dan wordt je huwelijk sterk, als God erbij is. Ik geloof vast dat je dat gaat uitstralen. In de gemeente, mooie buurtje, mensen om je heen. Dat maakt dan nieuwsgierig. Ook als we een tegenslag is.

Voordat ik afsluit, ga ik naar Psalm 104. Soms schuurt het. Een boodschap dat je denkt: oei, dat is heel wat. Keuzes maken. Er mag iets gaan klinken in jullie huis. Wij zullen de Heere zingen in ons leven. Onze overdenking (ons luisteren en ontdekken) zal Hem aangenaam zijn. Dat genieten komt terug. Het gaat over zingen en muziek. Doe dat. Er zullen vragen komen. Maar richt je aandacht op God. Hij is de gever van het goede. Met de juiste gerichtheid ontdek je: Hij wijst de weg. God is trouw. Tot hier toe heeft Hij geholpen. Ga met Hem en Hij zal met je zijn. Zing voor Hem en Hij zal blij zijn.

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Dorpskerk, donderdag 24 september 2020, 15 uur. Huwelijksbevestiging en -inzegening. Schriftlezing Prediker 9:7-10 en Psalm 104:33-34.