De apostel Johannes wijst erop dat Gods liefde aan onze liefde vooraf gaat. De wereld is door de zondeval gebroken, maar liefde kreeg een naam. Christus kwam om ons lief te hebben opdat wij elkaar liefhebben, in het huwelijk, maar ook als mensen onderling.

Bruidspaar, familie, gemeente, het was Gods liefde eerst en vooral. We ontdekken, deze liefde komt niet uit onszelf. Dat proberen we misschien wel. Maar Johannes wijst ons een weg. Dat het een gave is en opgave kan zijn.

In de voorbereiding hebben we met elkaar gesproken. Het is voor jullie belangrijk om je te concentreren op de liefde. Een (h)eerlijk huwelijk. Eerlijk spreken over liefde en trouw. Gods woord hebben we nodig en Gods liefde.

Johannes gaat ons helpen. Als je de brief erbij pakt, je kijkt naar het begin: hij wijst ons op Christus. Bij Hem moet je zijn. Zonder Christus is alles niks. Met Hem en Zijn liefde dan wordt het compleet. Een heerlijk huwelijk. Johannes laat zijn licht schijnen op ons leven. Er is nogal eens liefdeloosheid en zonde. Johannes wijst op de leefregels van de Heere. Zijn manier van leven overnemen. Leven naar Zijn wil.

Niet de wereld te volgen. Niet meegaan in de samenleving waarin eigen begeerte en hoogmoed moeten zijn. Dan kan je liefde wel vergeten. Een ieder mens zoekt dan zijn eigen weg. Johannes wijst op de liefde van Christus. Gods Zoon. Medeschepper. Genadig verzoener van onze zonden. Christus. Zo veel meer als de liefde die de wereld ons kan bieden.

In hoofdstuk 4 doet Johannes het karakter en de kwaliteit van die liefde uit de doeken. Liefde kreeg een naam. Een naam die al vanaf het begin is gegeven. God die redt. Jezus. Daar waar we brokken zijn. Daar waar het niet goed gaat. Die nooit loslaat. Zijn liefde is te koesteren. Die liefde mogen we ook oefenen.

Onbaatzuchtige en opofferende liefde. God is zelf liefde. Dat is niet zomaar lief doen. Nee. Niet zomaar. Johannes wijst ons op die liefde in Gods Zoon. God had nog een Zoon. Die gaf Hij aan de wereld. Daarin is de liefde geopenbaard. Opdat wij zouden leven door Hem. Jezus is verbonden met ons leven.

Dat gezonden worden in de wereld is niet zomaar. We gaan naar de Paastijd. Zijn Zoon zou schade en schande lijden. Hierin is de liefde! Als een verzoening voor onze zonden. Een gift. Een cadeau uit liefde. Van Zijn kant. Waarvoor? Voor onze zonden. Eigen belang. Meer onszelf liefhebben. Daarvoor kwam Hij. Het liefste wat je hebt! Hij had het ook niet kunnen doen.

Gelijk hebben is niet hetzelfde als gelijk krijgen. Zijn liefde is een offer. Een gift. Wij hebben geen recht daarop. Wij krijgen het. Liefde als gave. Daar zit een huwelijksles in. Voor ons allemaal. Liefde wordt een werkwoord. Liefde als gave prikkelt ons. Die liefde laten zien voor een ander. Dat het een offer was van Hem. Elkaar liefhebben omdat het kan door Hem. Dat is een wonder.

Het woordje eerst moet je onthouden. Eerst. Hem eerst liefhebben. En dan elkaar. Stel je voor dat God het niet had gedaan. Ik kan me dat niet voorstellen. De wereld zou een puinhoop zijn. God gaf niet op. Opofferende liefde die Hij eerst voor ons over had.

Volmaakte liefde, daar gaat het ook over. De Geest hebben we erbij nodig. Dat wordt persoonlijk. In Jezus krijgt Gods liefde een naam. Iemand die een naam heeft, heeft ook een gezicht. Liefde wordt persoonlijk. Alsof Jezus ons aankijkt. Beeld van de schaapjes. Hij kijkt ze aan. Hij kent ze. Vandaag. Jullie allebei. Morgen. Hij wil een plek in ons hart en leven. Blijf in Zijn liefde. En wij hebben de liefde tot God vanuit Zijn liefde. Het wordt persoonlijk met zo’n liefde.

Hoe werkt dat, die liefde. Hieraan weten we dat we in Hem blijven en Hij in ons blijft: doordat Hij van Zijn Geest gegeven heeft. God deelt uit van Zijn Geest. Hij geeft van Zijn Geest. Dat moet je onthouden. En steeds weer om vragen. Of Gods Geest nabij wil zijn. Een ring met drie steentjes: een drievoudig snoer.

Als we verder lezen gaat het ook over liefde die volmaakt wordt. Tegenover: kapot, gehavend, incompleet. Die persoonlijke liefde van God wordt volmaakt. Dat is uniek. Dat je dat mag merken. Dat is een wonder. We hebben allen onze eigenschappen. Mooie en lastige. Johannes helpt met een paar persoonlijke ervaringen: vrees, angst, onzekerheid. Die moeten uitgedreven worden. Mag de Geest daarbij helpen? Dat maakt de liefde namelijk incompleet. Hij wil ons volmaken en herstellen. Zijn liefde is een medicijn voor je relatie en leven. Sinds de zondeval is er schaamte en onzekerheid. En angst. Deze wereld staat bol van angst. Waar is de liefde? Wij kunnen ons aangevochten voelen. Dat we voelen: het klopt niet. Kom terug op het woordje eerst: dat Hij ons eerst heeft liefgehad. Zijn opofferende liefde. Laat Gods Geest jullie liefde compleet maken.

Vanuit het persoonlijke wordt het ook relationeel naar mensen om ons heen. Naar anderen. Johannes helpt daarbij. Hij laat zien hoe God liefde had. Relationeel. Dat mag een aanzet zijn voor ons. Eerst een spiegel richting God. We mogen dat aan mensen om ons heen laten zien. God naar de mens. Dus wij naar elkaar. Zo wordt die liefde een gave ook een opgave om elkaar hartelijk lief te hebben.

Het huwelijk is een oefenplek daarvoor. De liefde van Christus eerst. Op elkaar gericht zijn. En op de mensen om je heen.

Getuigen en belijden. Goed om dat voor de spiegel te doen maar ook richting anderen. In Reeuwijk kan dat ook. Van harte welkom. Het getuigen kan een vorm krijgen. Getuigende liefde mag zichtbaar worden in je huis. Over Christus. Er kan zomaar iemand komen aanwaaien die een woord nodig heeft.

Ik ga het proberen af te sluiten, je voelt misschien aan, dit gedeelte gaat ergens naar toe. Je merkt, het gaat over de liefde. Over de afhankelijkheid van de Geest. In vers 15-16 komt terug: belijden en vertrouwen geeft een binding met God. Dat is kracht in het huwelijk. God zelf maakt het mogelijk. Zijn liefde eerst. Door Hem kunnen we lief hebben. Door Hem alleen. Zo mogen we afrondend jullie huwelijk en huis en plek in Reeuwijk en in je werk God zegen toewensen. Zijn liefde. Zijn aanwezigheid. Vandaag. Een mooie dag. Morgen. Voor alle dagen van jullie leven.

Amen.

 

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, vrijdag 12 maart 2021, 15:30. Huwelijksbevestiging en inzegening. Schriftlezing 1 Johannes 4:7-21.