God zoekt geestelijke bouwvakkers die met de Geest (scherpte van de bijl) en het Woord (gewicht van de bijl) werken. Nu kunnen we dat kwijtraken – in geestelijke zin. De leerling-profeten van Elisa betrekken Elisa bij het werken aan een nieuwe woon-, leer- en werkplek. Als een van hen het ijzer van de bijl verliest, zorgt Elisa voor uitkomst. God heeft redding geschonken door het kruishout.

Gemeente, bent u wel eens iets kwijt, verloren? Fietssleutel. Pinpas. iPhone. Bijbel staat vol van verlorene. Lukas 15. Bent u wel eens wat kwijtgeraakt aan geestelijke gezondheid? En weer teruggevonden?

We gaan naar vers 1. Profeten school onder leiding van Elisa. Verkondigen. Elisa onderwijst ze in vaardigheden. Zitten jongeren vanavond. Zijn we niet allen leerling-profeten. Ze hebben een probleem. En een oplossing. Gaan naar Elisa, hun hoofd.

Zie toch, de plek waar we wonen is te krap. In Jericho. Leefgemeenschap. Lesruimte. Slaapzalen. Keuken. Noem maar op. Aantal groeit, weten we niet. We: krapte. Geworden. Kan ook in jouw leven negatieven krapte zijn. Wereld komt zo op ons af. Uren en uren Facebook. Ik heb die spullen ook. Sociale media. Meegevoerd worden. Of te krap van ik-zonden. Wat ik hoop en bid? Dat er een geestelijke krapte is. Hongert naar het woord. Naar Drieenige God. Persoonlijke opwekking. Reformatie. Verlangen naar groei. Dat harten te krap zijn. Kerken uit hun voegen barsten. Leeft dat? Is daar gebed en visie voor?

Het is krap. Geef ons meer ruimte. Dat vragen ze. Vervolgens vers 2. Laten we naar de Jordaan gaan. Verblijfplaats maken. Elisa zei: ga maar. Jordaan! Wat betekent dat? Afdalen. Onderdompelen. Naäman. Is het niet tijd voor verootmoediging? Klein worden voor God. Zonden en schuld te belijden. Psalm 51. Ik ben zondig. Waar zit het nou? Welke zonde? Denken, vooronderstellingen, gedachten? Onderdompelen, doop. In het Jordaanwater. Afwassen. Reinigen. Door bloed van Jezus Christus.

We leven in tijd van transitie. Gasloos wordt er geroepen. Zonne-energie. Aarde leefbaar houden. Is goed. Maar hoe is het in de gemeente, kerk. PKN 2025? Blijft het pappen en nathouden. Kool en geit sparen. Er is een geestelijke transitie noodzakelijk. Bijvoorbeeld, ik leg dat nu niet uit, van wedergeboorte, bekering, dagelijkse bekering. Vleselijke ik af te leggen. En Christus aan te doen. Paulus brieven.

Toen een transitie. Verhuizen naar Jordaan. Dan tweede stap. Ieder een boomstam nemen. 50 plus Elisa. Balk uit hakken. Doel om meer ruimte. Eerst bouwplaats. Bouwploeg nodig. 50 plus 1. Geholpen met deze kerk te bouwen? Maar het gaat om geestelijke bouwvakkers. Gemeente bouwen in Gods kracht. Ik was ouderling. Nehemia 2: de God van de hemel zal het u doen gelukken. Bouwvakkers zullen opstaan in Gods kracht om te bouwen. Eerst een bouwplaats dan verblijfplaats. Dan uitgaan. Stage lopen enzovoort. Eerst door woord toegerust te worden. Hebben we werkelijk passie voor verloren zielen? We hebben een machtige schat uit te dragen. Aan ieder. Ben jij een geestelijke bouwvakkers? God zoekt werkers in de wijngaard. De oogst zal groot zijn. Ja maar ik heb het te druk. Ik kan het niet. Jezus zoekt visserlui op. Schaapherders. Mozes. David. Saul. Elisa, van achter de ploeg. De vraag is niet: heb ik het te druk? Dat geldt ons allen. Ook niet: ben ik bekwaam? Dat is niemand. Maar: ben je beschikbaar voor God en Zijn dienst.

Elisa vindt het wel goed. Stemt van harte mee in. Geeft vertrouwen. Verhuis je mee? 50 leerlingen en Elisa. Vers 3 en 4a. Ga toch alsjeblieft mee. Ik ga mee! En zo ging hij met hen mee. Is mooi? Ouderen en jongeren in de kerk. Jongeren lopen vooruit. Bedachtzame ouderen meenemen. Niet zonder Elisa. Kijk, die jongens dit en dat… Maar waar zijn de ouderen als het puntje bij het paaltje komt? Jongeren stellen zich bescheiden op. Elisa veel meer inzicht. Ga toch met ons mee? Ik ga van harte! Zo komen ze allen bij de Jordaan. Nieuwe woon-, leer- en werkplek. Schouder aan schouder. Aan het werk. In de samenleving.

Vers 4b. Hakten ze bomen om. Was een probleem en plan en gaan dat uitvoeren. Wat nodig? Bijbel en de geest. Er moet gewerkt worden. Is toch geen geestelijk werk? Jaja. Hoe scherper, hoe beter. Blokje ijzer zagen. Bankschroef. Zweet op voorhoofd. Stop nou eens even. Is een vaardigheid. Je moet die zaag het werk laten doen. Of die bijl. De zwaarte (gewicht), dat is het woord. De scherpte is de Heilige Geest. Kan absoluut niet zonder elkaar. Kunnen niet zonder. Kenmerk. Niet scherp, niet waardeloos. Geen steel, waardeloos. Woord en de scherpte van de Geest. Hebreeën 4. Woord is levend. Dringt door. Lees het nog maar eens na. Levende Woord. Diep insnijdend. Geeft aan woord scherpte. Diep in die boomstam doordringen. Bijbelwoorden met kracht binnen komen. Op de rechte plek komen. Tot bemoediging of wegsnijden zonden. DL: woord en geest vermuwrt meest harde hart. Tot herleving. En opwekking.

Pinksteren geweest. 120 bouwvakkers in die bovenzaal. Eendrachtig bidden om scherpte. Geest is over hen gekomen. Hun leven in beslag genomen. Lees de Pinksterpreek van Petrus maar.

Geest geeft scherpte aan het woord. Wat als dat er niet is? Vers 5. Ijzer in het water viel. Zie je zo gebeuren. Staan ze te hakken. Een vol vuur. He, waar is mijn bijl? Ijzer van de steel gevlogen. Roept het uit: het was nog wel geleend. Zo zit je hier. Ik ben ook iets kwijt. Onderweg verloren. Bijbel wel bij je. Wie verloor iets van dat geestelijke? Van die scherpte. Jij en ik, verloor je wat door zonden, teleurstelling? Afgunst? Gestopt met gamen of roken en toch weer begonnen. Pornosite. Teruggevallen in oude zonde? Op oude voet doorgegaan. Geestelijke leven. Zonde benoemd! Op kruis van Christus te brengen. Anders bedroef je de Geest. Blijft volharden, dan trek Ik me terug.

Je bent het verloren. Waar ben je het verloren? Vraag immers, Elisa, waar ligt het? Wijs het aan in je leven. Durf je vinger bij de zere plek te leggen. Valt niet mee. Stel je voor dat…. Vul het zelf maar in.

Roep Elisa. Elisa = God helpt. Waar is het dan gevallen? Plaats aangewezen. De zonde. Sneed stuk hout af, wierp het en deed het ijzer boven drijven. Kapt hout. Gooit hout exact op die plek waar die ijzeren bijl ligt. Volste vertrouwen. Denkend aan geschiedenis te Mara: bittere water door hout zoet gemaakt. Elisa gooit het hout op die plek. Denk je dan niet direct aan het kruishout?! Dat hout. Opgericht. Met al je zonden terecht kunt. Waar je gereinigd wordt. Wit gewassen van binnen. Gebrokene wordt. Maar Zijn gerechtigheid bekleed krijgt. Dat is toch machtig?

Dan vers 7, tenslotte. Haal het naar u toe. Strekte hand uit, pakte het. Haal die naar boven gedreven bijl toe. Geestelijke heb je weer terug gevonden. Je ontvangt het weer terug. Weer toeëigenen. Levende Woord terug. Herleving, opwekking, hernieuwing. Mooi dat die leerling-profeten dat doen.

Vanavond bij het lezen voor het naar bed gaan? Kan zijn dat je denkt: Amazing. Een bemoedigend woord. Voor mij?! Een woord voor Reeuwijk. Door Geest is gaan leven. Tot eer en lof van die machtige grote naam van Jezus. Soli Deo Gloria. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 3 juni 2018, 18:30 uur. Aanvangstekst Hebreeën 4:12. Schriftlezing 2 Koningen 6:1-7. Belijdenis met NGB artikel 3 en artikel 5 en DL hoofdstuk 3-4, artikel 11.