David onderwijst ons in Psalm 32 dat God de schuld en zonde wil vergeven en bedekken. Wij vinden schuld en zonde lastig en willen het het liefst wegstoppen, maar God wil ons aannemen tot kinderen en in de ruimte zetten.

Ik denk dat ik 13 of 14 was. Ik hielp mee in de winkel, de slagerij. Auto wassen ook. Maar ja lukte niet altijd om auto dicht bij de winkel te zetten. Anders met volle emmer met water lopen. Mijn vader ging de auto dichterbij zetten. Zette de auto slordig neer. Ook schuin. Vond ik vervelend. Dit keer zaten de sleutels erin. Ik dacht, had al heel vaak gekeken, ik zal de auto wel eens even goed neerzetten. Draaide aan het sleutel. Ging gelijk vooruit. Pech voor mij. Naast de auto stond een motor. Nu stond de auto tegen de motor. Deuk veroorzaakt. Ik heb de auto goed gewassen. Hielp niet. Deuk was zichtbaar. Ik moest daar wat mee. Kwam openbaar. Is ingewikkeld. Niet zo dat mijn vader blij was dat ik het beleed. Maar we konden wel verder.

Dat heeft David meegemaakt. Vastzitten door schuld en zonde. Je mag en moet de dingen belijden. Weggeven. Staat er prachtig. Welzalig is hij. Zonde bedekt is. Parallel. Hebreeuws. Volgende regel om de eerste te onderstreping. Je overtreding is vergeven! Bedekt!

Is eigenlijk prachtig. Bedekt. Iets overheen gelegd. Wij lang in dorpje gewoond. Een boerderij heel vies. Mest. Op een dag in de winter had het gesneeuwt. Zag er prachtig uit. Bedekt. De sneeuw van de vergeving. Dat zegt David. Bedekt. Is iets overheen gelegd. God heeft het overheen gelegd. Micha 7. Wat een God! Er is veel op ons af te dingen. God wil de zonde bedekken. Gooit het in de diepte van de zee. Onzichtbaar.

Psalm 32 is een lied. Levensles. Iets wat we snappen. Zorgen, snel daardoor gevangen genomen. Door de zonde kan je geen kant op. David ontdekte: er is een weg. Er is een lied van. Je mag bevrijd worden. Die psalm vanavond aan de orde. Ik hoop dat het je helpt.

Tegelijk vinden wij schuld lastig. Zonde is in de kerk een woord wat klinkt. Wat moet klinken. Anders niet ernstig genoeg. Buiten de kerk niet snel. Dominee, zei die vrouw, ik ben zo’n zondaar. Die vrouw kwam niet verder. Zei die vrouw telkens. Vooral rond avondmaal. Nou probeer ik dichterbij te komen, dacht die dominee en zei: uw buurvrouw zei, wat een kreng is dat zeg, die zegt alleen maar nare dingen. Nee! Dat ben ik niet…

Wij denken dat we schuldig zijn. Wat is die schuld? Bijbel is er duidelijk over. Begint er mee. Begint groots. Eerste mens valt. Zondeval. Adam en Eva. Prototype van de mens. Hierin falen wij allemaal. Deel aan! Paulus zegt: de schuld is openbaar geworden door Heere Jezus. Jezus is bevrijder van de schuld. Wij danken ons leven aan de dood van Jezus. Bij avondmaal hoor je dat: volkomen verzoening. Draai dat om: wij hebben er schuld aan. Hij moest sterven. Zozeer. Zonder de Heere kunnen we niet leven. Goed nieuws, hoeft ook niet.

3000 jaar geleden. Deze psalm. Je mag bevrijd worden. Bent u bevrijd? Is niet zo makkelijk! Veel mensen verstoppen zich. Schuld als het financieel is – wil je niet dat mensen dat weten. Toeleven naar volgende loonstrookje? Praat je niet makkelijk over. Relationeel: naar iemand. Een man is zijn vrouw ontrouw geweest. Wilde daar niet over praten. Wegstoppen. Merk ik vaker bij mensen. Daardoor krijg je er veel last van. Mensen in het zwembad, een bal onder water houden. Veel mensen zijn bezig met wegstoppen. Word je moe van. Die man ging zijn best doen. Om goed te maken. Daardoor kreeg hij problemen. Vond dat zijn vrouw niet genoeg deed. En andere mannen niet genoeg. Hoeveel mensen zitten niet met schuld en stoppen het weg?! Bang dat mensen het ontdekken. Mensen die een dubbelleven leiden. Mag niemand weten. Bang van binnen. Dan word je alleen. Wil je geen contact. Niet dat anderen bij je binnen kijken. Sommige mensen voelen zich minderwaardig. Wat ben ik een sufferd!

Wie zit hiermee? Veel mensen stoppen hun schuld weg. Zelf oplossen?! Daardoor kom je in de moeite. Ben jij je schuld kwijt? Aan tafel mag bij avondmaal. Met je zonden komen! Of zeg je, dat weet ik wel, maar ja. Ben je je schuld kwijt?

David heeft een onderwijzing. Hoort een toets bij. Wie is God nou voor jou? Problemen, zorgen, maar hoe groot is God? God groter of kleiner? God is groter dan je schuld. Geloof je in de Heere? Je schuld mag neerleggen voor God? Gehoord, gelezen, gezongen. Vindenstijd! Overtredingen belijden. U vergaf mijn ongerechtigheid.

Micha, daar werd het openbaar gemaakt. Je komt uit de ballingschap terug. God heeft je teruggeroepen. En God, wil God mij nog wel? Wie is een God als Hij? God komt er niet elke keer mee op de proppen. Hij werpt het in de diepte. Waar stopt dat? Ook nog deze zonde vergeven? NT: hoe ver gaat God? Hij kwam zelf. Volkomen verzoening. Verzoenen betekent bedekken. Je ervan bevrijden.

Het is eigenlijk nog mooier. God wil vergeven. Mild in het schuld vergeven. Maar er is meer. Niet alleen vergeven, ook aannemen. Schuld van je afnemen. En zichzelf ervoor in de plaats geven. Niet alleen bevrijden. God is uw, jouw, mijn God. Vers 7. God beschermt. En omringt met vrolijke liederen van bevrijding. Middenin de zorg en moeilijkheden!

Dan hoor je God zelf iets zeggen. Vers 8. Directe rede. Ik onderwijs u. Mijn oog is op u. God neemt niet alleen de schuld van je af. God wil je aannemen. In Bijbel veel beelden voor gebruikt. Als kind, volk. Aannames die onherroepelijk zijn. Hij stelt niet alleen in ruimte. Maar wil je aannemen.

In mijn gemeente is een vrouw die misbruikt is. Jaren geleden. Leven altijd in schaduw gebleven. Licht brak niet door. Gebedspastoraat. Gesprekken afgerond door een gebed. Licht brak door. Ze vertelt nu hoe groot God is. Ze kon er niks aan doen, maar waar ik wel wat aan kon doen, is hoe er mee om te gaan, in de schaduw blijven. God wil ons aannemen.

Psalm 32 is een les, onderwijzing. Niet zo: hij is verlost. Nee: hij zit in de moeite (vers 7). Ontdekt: nooit meer alleen. God aanvaardt hem. Ik hoop dat je het hoort en gelooft. Dat hij daarvoor gekomen is. Om je in de ruimte te zetten.

Er hoort een test bij. Jezus zegt het ook in het onze Vader: anderen vergeven. Geloof je dat God jou aanvaart. Wil je een ander vergeven? Ben je bereid ander te vergeven. Die man en vrouw, waar ik het over had, zijn in crisis gekomen. Maar dit geloven ze: dat God erbij is en dat Hij ons in de ruimte zet. Wil je een ander geven wat die ander nodig heeft? Zit zoveel winst en licht in! Bereid om met God te gaan. Dan ontdek je wat God je geeft. Bevrijding en eeuwig leven. Amen.

Hervormde gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 29 juli 2018, 18:30 uur. Schriftlezing Psalm 32.