In Openbaring wordt de gemeente vertroost: God regeert. Christus heeft overwonnen en Hij zal overwinnen. De heiligen en martelaren bidden om de komst van Gods Koninkrijk. Laat Uw Koninkrijk kome! God regeert deze wereld, dat zegt Openbaring. Maar door de gebeden van Zijn kinderen. Dat is de verbinding. God regeert!

Gods Koninkrijk en het gebed

  1. Het Koninkrijk van God
  2. De betekenis van het gebed in dat licht

Gemeente, moeten we niet eerlijk zeggen: we vinden het moeilijk om een getuige van de Heere te zijn, in deze zijn?! We weten dat er een taak en opdracht ligt. U bent het licht der wereld en zout der aarde. Een gave en opgave. Een van de zegeningen is dat het evangelie niet alleen binnen kerkmuren klinkt, maar de bedoeling is dat het verder komt. Dat je tot zegen bent!

Maar, nogmaals, vinden we dat moeilijk? We zijn soms verlegen. Waarom vind ik dat moeilijk? Hoe zou dat komen? Het is overweldigend, denkt u, de velen die zonder de Heere leven. Wat moet je beginnen? Maar hoe was het in het begin, zo in de tijd van Openbaring? De gemeente klein in een heidense wereld, het machtige Romeinse Rijk. Het gedeelte wil ons richting geven. De gedeelten willen tot bemoediging en opscherping zijn.

Welke richting moeten we op kijken? Richting het Koninkrijk van God. Openbaring is echt voor na Pasen. Groots perspectief. Gods geschiedenis in de wereld, met de kerk en Zijn kinderen. Jezus heeft overwonnen. En Hij zal overwinnen. Dat zijn de twee brandpunten van dit bijbelboek. Maar tussen die twee brandpunten staan die moeilijke dingen. Oorlogen, rampen, dingen die je doen huiveren. Hoe veel er ook aan de orde komt, het is een troostboek voor de kerk. Er zal veel gebeuren. Er zal nog meer gebeuren. Maar Jezus zegt: Ik heb het in Mijn hand.

In hoofdstuk 4 krijgt Johannes een blik te zien op de troon van God. Duizelingwekkend. Het is nu niet anders. Boven die onrustige, onstuimige wereld staat de troon van God. Rustig, onbewogen, vast. Hij regeert. Hij wordt in de hemel al geloofd en geprezen. Onze dienst begint en eindigt wel. Deze eredienst in de hemel is volmaakt en volop tot eer van God. Kan je jaloers op zijn. Hier gaat het om!

In hoofdstuk 5 kom je verder, daar zie je de betekenis van Jezus Christus. De Leeuw uit de stam van Juda. Tegelijkertijd is Hij het Lam. Zonder Goede Vrijdag geen Pasen. Het is geweldig: Christus kan de boekrol openen. De boekrol kan opengerold worden. Het plan van God kan doorgaan dankzij het volbrachte werk van Christus. Waarom alleen maar zo? De toekomst kan alleen maar aanbreken omdat Jezus de machten heeft overwonnen (zonde, duivel, dood). Daarom kan de Heere op Zijn doel af. Niets kan Hem hinderen. Dat lijkt wel zo, maar is niet zo.

God gaat op Zijn doel af. Hoofdstuk 6. De ruiter op het witte paard: het evangelie. Daar is troost, houvast, vreugde. God is bezig een volk te verzamelen. Dat is de licht kant. God beschermt dat volk. Door alles heen. Ook andere paarden: oorlog, honger, dood. God brengt de gemeente bijeen in een donkere wereld. De wereld is altijd al donker geweest. Die lichte macht en donkere macht worden steeds sterker naar mate de tijd vordert. De spanning loopt op. Het wordt steeds spannender.

Openbaring wil zeggen, aan die eerste lezers: het is niet vreemd wat hen overkomt. Johannes zit op Patmos. Je hoort: Ik heb overwonnen. Ik kom. Dat klinkt helder. Bemoedigend is dat. God heeft het in Zijn hand. Het is Pasen geweest. Maar het was 2000 jaar geleden een geloofszaak, en nu nog. Je kunt wel eens denken, je praat er wel eens over: waar gaat het naar toe? Jarenlang een virus? Wie had dat gedacht. Het lijkt langzaam terug te gaan, er is hoop, maar geen zekerheid. Een jaar na corona, zei iemand, ben ik bepaald dat we in de eindtijd leven. Dat in elk geval. Een tijd vol verwarring, verschrikking, onrust. In toenemende mate, zegt Openbaring. Daar hoef je niet wanhopig en verdrietig onder te worden. Maar we moeten het niet in deze wereld zoeken. Niet je houvast en perspectief. U en jou! Deze wereld is wel wat onzeker. Er is nog veel te ontdekken in de wereld? Zoek het niet in deze wereld! Deze wereld wankelt en trilt. Zoek het niet in grote en kleine dingen. Maar vestig je hoop op de Heere. Bij Jezus. Aan Hem is de toekomst. Hij schept een nieuwe hemel en aarde. Dat is blijkbaar nodig. Dat is het eerste punt. Eerst zicht op het Koninkrijk.

2.

De betekenis van het gebed. We hebben er een paar keer over gelezen. In hoofdstuk 5: de kerk van Jezus valt neer voor het Lam. Ze hebben een citer en gouden schalen met de gebeden van de heiligen. De gebeden van de gelovigen op de aarde.

In hoofdstuk 6 kom je een gebed in de hemel tegen. Gebed van de gestorven martelaars. Gebed of God recht wil doen. Aangrijpend! Hoe lang zal het duren voordat U wraak oefent? God doet dat nog niet omdat er nog meer martelaren moeten komen. Er moeten nog meer martelaren komen, aangrijpend!

In hoofdstuk 8 weer een blik in de hemel. Er is een half uur stilte: de Heere wacht nog. God houdt nog in (met de oordelen). Er staat een engel bij het wierookvat. De gebeden van de heiligen zijn erbij gevoegd. Dat Jezus nog niet komt heeft met het gebed te maken, blijkbaar. Er moet nog wat geleerd worden.

Waarom komen we ze hier tegen? Wat leren we ervan? Nou, het is het gebed dat het Koninkrijk zal doorbreken. Dat het evangelie zal winnen. Dat Jezus spoedig komt! Zodat de vijanden zullen ondergaan. Dat de gelovigen zullen thuiskomen. Wat leren we ervan? Nou, hoe belangrijk het gebed is. Misschien een simpele vraag: vindt u het gebed belangrijk? Iemand zei: het gebed is een soort thermometer van het geloof. Is het koud en kil, dan bid je niet. Geen plaats voor gebed, dan is het een vorm, een formuliergebed. Kan je wel een poosje volhouden. Ik bid en dank nog wel maar het zegt me niet veel. Maar als je God werkelijk zoekt, als er die omgang is, dan merk je dat je niet zonder gebed kunt. Levende omgang. Dat is niet altijd mooi en fijn. Lees en zing de psalmen! Er wordt wel wat gezucht en geklaagd. Ook in liederen, maar vooral in de psalmen. Je merkt, de dichters kunnen God niet missen. Hoe is dat in jouw leven? Als het zo aan de orde komt, beschuldigt het je? Of bemoedigt het je? Ik kan U niet missen…?!

Nu willen we het met elkaar verbinden: het koninkrijk van God en het gebed. God regeert deze wereld, dat zegt Openbaring. Maar door de gebeden van Zijn kinderen. Dat is de verbinding! God regeert wel. Hij heeft het in Zijn hand. De gebeden hebben wel een functie. Ze zijn belangrijker dan we denken. Als wij bidden denken we aan ons eigen leven. Dat mag. Voor vandaag, morgen, een taak, moeilijke dingen. Maar het staat in groter verband. Corrie ten Boom, u kent haar naam: Het gebed verplaatst onze aandacht van het probleem naar de kracht en van de bezorgdheid naar de almachtige. Dat is de lijn: gericht op de Heere, op Zijn werk.

U moet rustig het Onze Vader overdenken! Kijk eens hoe het begint. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Die zo machtig is, zo sterk, zo anders. Schepper, Koning. 3x Uw. Kijk eens hoe het eindigt. Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Het is niet alleen persoonlijk, maar in het licht van het Koninkrijk van de Heere!

Uw Koninkrijk kome. De catechismus zegt (zondag 48): bewaar en vermeerder Uw kerk. U bent machtig dat te doen.

Voordat we wat concreter willen eindigen, is het goed elkaar te wijzen op de betekenis van het gebed. Voorbeelden kunnen helpen. Een zendingswerker uit de 19e eeuw. Hudson Taylor. Gewerkt in China. Zijn leven opgeofferd. Heel wat meegemaakt. Er is een prachtige levensbeschrijving. De zoon van hem zei: hij werkte alsof het van zijn werk afhing en bad alsof het van zijn bidden afging. Zijn vader lag wel eens wakker, van de velen die nog zonder de Heere leefden. Goed om zo’n beschrijving te lezen. Kan je van leren!

Bidden in de lijn van Openbaring is: bidden dat het werk van de Heere door zal gaan. Dat de Heere Zijn kinderen in de verdrukking wil bijstaan. Of de Heere recht wil doen. Dan bid je eigenlijk om de wederkomst. Denk ook aan het werk van de zending. Bijbelvertaalwerk. En nog iets dichterbij?

U denkt misschien aan uw ene kind. Of kleinkind. Een van de kinderen gaat niet meer naar de kerk. Leest niet meer uit de Bijbel. Uw Koninkrijk kome! Raakt U ze aan. Ik kan het niet. Of die collega op het werk. Of die buurman die aan God noch gebod doet. Je broer. Wat moet ik, wat zal ik?

Ik kom terug op de vraag, waarom vinden we het moeilijk? U, jij, ik? Mis je teveel bewogenheid (van Taylor)? Soms tref je een moeder: ja mijn zoon is de deur uit, nu moet hij het zelf maar weten. Maar als je bewogen bent, praat je toch anders? Hoe moet het dan? Ik durf het niet. En wat niet helpt: zou het veranderen, denk je! Nee. Het zal wel niet veranderen als je op jezelf of de ander ziet. Maar Corrie ten Boom zei: het gebed geeft een verplaatsing van gedachten aan. Van bezorgdheid naar de Almachtige. Leg het in handen van de Heere! Je broer, kind, buurman, collega. Geloof je dat God je Vader in de hemel is? Dat Christus heeft overwonnen?

Nou dan hoef je het niet krampachtig te bezien. Dan mag je het in Zijn handen leggen. God is een God van wonderen. Hij kan het. We hoeven niet elke dag het Onze Vader te bidden, dat is niet verplicht. Maar wel van tijd tot tijd: Uw Koninkrijk kome. Van daaruit bezig zijn. Ook qua levensstijl. Dat het zichtbaar wordt in hoe je leeft, hoe je de zondag doorbrengt, hoe je als man en vrouw met elkaar omgaat of met je kinderen. Vriendelijkheid, helpende hand, luisterend oor. Op een dag opeens een vraag, een gesprek. Ik las het verhaal van iemand in Rotterdam die had gebeden voor zijn buurman. Lang gebeden. Op een dag stond de buurman op de stoep. Wat denk je, komt het goed met mij? Je staat toch vreemd te kijken, zei die persoon. Als het gebeurt, weet je bijna geen raad.

De Heere regeert. Christus heeft overwonnen. Vergeet het gebed niet! De gebeden hebben betekenis voor het land, de buurt, het dorp. God schakelt de gebeden in. Als de Heere onderzoek doet in je leven? Wat ontdekt Hij dan? Druk aan het werk, flink studeren. Goed. Of weinig doen. Plannen maken. Zorgen maken. Of een biddend mens? Een biddende jongen, meisje, moeder, ambtsdrager, weduwe? Hou het beeld eens vast: bidden is als reukwerk, het komt voor Zijn aangezicht. Het stuwt het werk van de Heere verder. Het bespoedigt de komst van Jezus. Gebed om de doorbraak van het Koninkrijk van God.

Amen.

 

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 18 april 2021, 18.30 uur. Schriftlezing: Openbaring 5:1-10; 6:9-11 en 8:1-5. Tekst Openbaring 5:9, 6:9-11 en 8:1-5.