Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament wordt gesproken over de dag van de HEERE. De prediking over deze dag heeft zowel een troostende als waarschuwende kant. Troostend omdat God zal rechtzetten en Zijn kinderen zal Thuishalen. En waarschuwend omdat God de goddelozen zal veroordelen. Eerst brak de dag van het heil aan: in Jezus is er redding voor doodzieke zondaren.

De dag van de HEERE komt!

  1. Wat zegt het Oude Testament?
  2. Wat zegt het Nieuwe Testament?

Het lijkt wel alsof het in de wereld steeds onrustiger wordt. Dat is de beleving van ons allemaal. Een tijd betrekkelijk rustig geweest. Toen de aanslagen in New York plaatsvonden, werd het spannender. Na de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne… Hoe zullen de machtsblokken zich ontwikkelen? China. Je kunt dat niet overzien. Als je kijkt naar ontwikkelingen: steeds meer jongeren in de jeugdzorg. Dat moet toch te maken hebben met zorgen in gezinnen, onrust, gebrokenheid. Steeds vaker hoor je toch wel: in welke wereld leven we?

Gemeente, vanavond wordt ons een richting gewezen. Goed om daarop te letten. Je krijgt niet op alle vragen een antwoord. We zijn op weg naar de toekomst van de Heere. Naar de dag van de Heere Jezus. In dat licht staat het.

Iemand kan denken: leg je daar niet teveel nadruk op? Er gebeuren allerlei dingen, natuurlijk, maar gaan er dan direct rode lampen branden? Er zijn toch altijd oorlogen en ziekten geweest? Moet je niet oppassen voor stress en zenuwachtigheid.

Je kunt niet zeggen dat het voor de deur staat. Wat we nu maken is van alle tijden. En toch, het komt wel dichterbij. We moeten eigenlijk zo leven alsof de Heere Jezus morgen terug zou komen. Hoe zou je dan leven? Gebeuren deze dingen niet om ons te herinneren aan de dag dat Hij komt? Het zijn signalen. De Bijbel is sterk gericht op de toekomst. Zeker het Nieuwe Testament. Laten we er eens naar kijken nu. Als we straks naar huis gaan en het leven in, hoe is dat nu bij ons? Wat leren we ervan?

1.

Het Oude Testament is vol van de belofte van God. Dat leeft heel erg bij de toekomst van de Heere. De Verlosser komt! Dat klinkt al in Genesis 3. De Verlosser zal de profeet zijn in de lijn van Mozes. Naar Hem moet u luisteren. Koning in de lijn van David. Juda, Israël: David is de grote koning. Een beeld en type van de Messias (Samuël tot en met Kronieken). De Koning komt. En Jesaja, daar staan bekende teksten. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Er zal een twijgje komen uit de afgehouwen tronk van Isai. Hij zal profeet en koning zijn. Jesaja zegt: die Koning zal ook Knecht zijn. Dat hebben we in de lijdenstijd gehoord. Als een Lam werd Hij ter slachting geleid. Dat is die Koning die beloofd is. Hij zal ook priester zijn. En offer.

Als je het OT leest, het helpt om de Bijbel te lezen, dan kom je ook de dag van de HEERE tegen. Vooral bij die kleine profeten. Zoals Amos, Sefanja, Zacharia. En ook Maleachi. Daar eindigt het OT mee. Met de prediking van die dag. Het is een oordeelsdag. God zal rechttrekken. Hij zal komen volgens Zijn belofte. Het kan twee kanten uit. Als je zou vragen, waarom komt die dag? Het volk zondigt voortdurend. Er zijn voortdurend afgoden. Het wordt steeds erger. De Richters, daarna de koningen. Een afgaande lijn. Er moeten profeten komen. Ze moeten terugroepen naar de Heere. Maar er komt geen echte verandering. Het zal een dag van scheiding zijn. Dat zie je in het laatste hoofdstuk van de Bijbel.

In Maleachi zie je de twee kanten van de dag van de HEERE. Donkere woorden voor ongelovigen. Vuur en vlam. Heel indringend. Aangrijpend. Ook de andere kant: de gelovigen zullen genezing vinden. Er zal genezing zijn onder Zijn vleugels. Maleachi, dat is de laatste profeet. Van na de ballingschap. Voordat die ballingschap er was, was die boodschap er ook. Zie erin dat de HEERE koning is. Hij regeert. Hij heeft alles in Zijn hand.

Ik trek een lijn naar vandaag. Het kan een chaos lijken. Die dag van de HEERE geeft aan: Hij heeft het in Zijn hand. Hij grijpt in. Hij zet recht.

De dag van de HEERE, dat is de dag van de ballingschap en gevangenschap. De profeten zeggen: de gelovigen mogen door het oordeel terug komen naar het beloofde land. Dan zijn ze teruggekeerd: dan klinkt die boodschap weer. De zonde is er weer. En in Mattheüs ook weer. Johannes de Doper verkondigt het. Als je Mattheus 3 leest, je legt dat ernaast, dan is dat eigenlijk: of de schuur of het vuur.

Bij die prediking sluit Jezus aan. Bekeert u want het Koninkrijk der hemelen is nabij gekomen (Mattheus 4).

Waarom wordt dit zo verkondigd? Die vraag kan je hebben.  Om te laten zien dat de HEERE regeert. Niet de chaos. Niet de leiders van deze wereld. Maar dat God regeert. En Hij zal op Zijn tijd ingrijpen. Niet alleen voor en na de ballingschap, ook aan het einde van de tijden. Dit komt zo sterk aan de orde om te laten zien dat Hij er boven staat. Dat heb je nu ook nodig om te horen. Hij laat het verkondigen om redding te bieden.

Je kunt denken, een ingrijpend onderwerp. Pittig. Is het ook. Maar dat de HEERE het aan de orde stelt, daar zit Zijn liefde en genade achter. We moeten loskomen van de afgoden. Gericht worden op Zijn woord en dienst. Dat was de bedoeling van Maleachi en Johannes de Doper. Bekering en geloof – daar worden we toe opgewekt. Het oude los te laten. Ons heil bij God te zoeken. Als we dat doen, dan mogen we ook naar die dag gaan uitzien. Dan wordt het een dag van troost, temidden van alles. Ook in deze tijd.

2.

Kijken we in de tweede plaats naar het Nieuwe Testament. Er wordt gezegd: de God van het oude Testament is vooral een God van geweld. De God van het Nieuwe Testament is een God van liefde. Maar dat is veel te eenzijdig! Het wordt wel verkondigd. Nee, zegt het Oude Testament, in het Oude Testament is God ook al liefde. En het oordeel kom je misschien sterker tegen in het Nieuwe Testament.

Er gebeurt wel iets bijzonders. Ik wil het vergelijken met een bergwandeling. Misschien hebt u dat gedaan. Bijzonder als je wandelt, je kijkt naar bergen op een afstand. Je denkt: die liggen vlak bij elkaar. Maar als je dichterbij komt zie je dat er nog een heel eind tussen zit.

De dag van de HEERE kom je ook in het Nieuwe Testament tegen. Johannes de Doper heeft het verkondigd. Hij dacht ook dat die bergen bij elkaar liggen. Als de Messias komt, zullen de goddelozen omkomen. Bekeer je! Zorg dat je klaar bent.

Wat blijkt? Er is een eerste en tweede komst van de Heere Jezus. Dat is het verrassende. De eerste komst in de kribbe. Eerst de lijdensweg. Eerst de opstanding uit de doden en Hemelvaart. Later, dat schuift weg, komt die tweede komst.

Nu gaan we ze verbinden. Die eerste berg en tweede berg. In het Nieuwe Testament worden ze ook verbonden. Wat is nu de boodschap van het Nieuwe Testament aangaande de dag van de HEERE?

Eerst komt de dag van het heil, de dag van de verlossing. Wat leer je dan? Wat Gods liefde is. Die wordt heel groot. God gaf Zijn Zoon. De HEERE gaf een tijd van heil. Verzoening door het kruis. Een tijd waarin de duivel en dood wordt overwonnen. Er komt overwinning. Het wordt Pinksteren.

Voordat Jezus terugkomt – dat is nu al meer dan 2.000 jaar – komt er een tijd van heil. Eerst voor Israël. Daarna de hele wereld. Tot de einden van de aarde.

Wat betekent dit nu? Wat leren we? Neem twee dingen mee naar huis. Probeer die vast te houden.

  1. Wij leven in de rijkste tijd. Een tijd vol zorg, spannend ook. Hoe ziet de toekomst eruit? Donker en onzeker, absoluut. Ook de mooiste tijd. Wie in de Zoon gelooft, zegt het evangelie, heeft nu al het eeuwige leven. Die ontvangt nu al vergeving van zonden. Straks zal het helemaal goed zijn. Dan ook geen zonden en gebrokenheid. Vergeet dit niet. Hoe moeilijk het ook kan zijn in de wereld en bij ons. Tijd van het evangelie: we mogen zingen en bidden. Ook vandaag. Een rijke dag. Wees dankbaar voor het Woord en de diensten.
  2. Er zit ook een ernstigere kant aan. Het is wel een hele beslissende tijd. Het komt aan op het geloof in Jezus. Dat is het enige redmiddel. Jezus verlost van de zonden. Van de duivel en dood. Ja. Maar ook – ten diepste – van het toekomstige oordeel. Het voorbeeld van het drankje: als je ziek bent, heb je een medicijn nodig. Als je ernstig ziek bent, moet je sterven. Stel je voor, er is nog een medicijn. Heel duur. Maar er is veel verwachting van. Een chemokuur. Stel je voor dat het slaagt, dan zeg je, dokter bedankt. HEERE, bedankt voor dit medicijn, deze genade.

We zijn allemaal dodelijk ziek. Jood en heiden. Een middel, een Naam onder de hemel gegeven. De Heere Jezus. In het licht van de dag van de HEERE klinkt: zalig ben je als je in Hem gelooft. De deur gaat open. Straks ga je voor eeuwig binnen. Er is genezing onder Zijn vleugels. Een dag om naar uit te zien. Voor iedereen.

Zo ligt het in het Nieuwe Testament. Dit is de toekomst. Als je dat beseft en daaruit leeft, heb je een gezegend leven. Een waarschuwing ook als je nog zonder de Heer Jezus leeft. Als je op jezelf gericht bent. Of aan afgoden vastzit. De deur gaat dicht als je niet van Jezus bent. De dag van de HEERE, dat is dan ook om bang van te worden. Bekeer je! zei Johannes. Je ziet ook weer de liefde van God. Er klinkt een uitnodiging. Denk aan je Doop. Denk aan de beloften van God. Laat je oude leven achter. Laat de zonde los. Ook die ene.

We eindigen ermee dat alles van ons leven, tijd, werk en dienen staat in het licht van de dag van de HEERE. Alles in het licht van die dag. Het is niet zomaar. Dat is de spanning en kracht. De dag van de HEERE nadert. Hoe is dat voor u, voor jou?

Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, Ichthuskerk, zondag 23 april 2023, 18.30 uur. Schriftlezing Maleachi 4, Mattheus 3:1-12.