2020 is een nieuw jaar in een oude wereld. De media zullen dit jaar ‘oud nieuws’ brengen. Wat echter nieuw is, is Gods werk. In Christus zijn Gods kinderen een nieuwe schepping. Echt nieuw. Veranderd, gevormd naar Zijn beeld. Deze wereld gaat voorbij. Er is geen toekomst voor deze wereld. Een wederomgeboren mens wordt met Christus begraven, maar staat ook op in een nieuw leven. Zo is er écht toekomst!

Wat echt nieuw is

Gemeente, een nieuw jaar ligt voor ons. Hoe zal het gaan? Dat gaat toch wel even door je heen. Gisteren, vanmorgen, vandaag. Zou je kunnen nadenken en praten over bepaalde goede voornemens die je hebt. Er zijn mensen die daar serieus mee bezig zijn.

Maar de simpele vraag is, wat is nu echt nieuw? Wat blijft nu? Wat is zeker? Gaan die goede voornemens ook door? Doe je beter je best op school? Ben je een betere vader of moeder? Ben je tevredener, liefdevoller?

Laten we maar eerlijk zeggen: dingen zijn vlug oud. Het leven gaat door. Het spoor wordt gevolgd. We stappen weer in. De kranten en NOS zullen hetzelfde nieuws doorgeven. Veel slecht nieuws.

Dat is het heerlijke van onze tekst. Iets dat blijvend nieuw is. Dat wordt nooit oud. Iemand in Christus is een nieuwe schepping. Als iemand in Christus is. Daar zet ik een streepje. Als iemand door het geloof met Jezus Christus verbonden is.

Ik wil u vragen: bent u in Christus? Bent u en ben jij door het geloof met Jezus verbonden? Buiten dit geloof mis je alles. Dan is het alleen maar oud. In dit geloof heb je alles. Nieuw. Een radicale tekst, na de rijkdom, hoe heerlijk en rijk, maar ook: wat mis je alles als dit er niet is. Dat het er in 2020 van mag komen! Als je jong bent. Dat het zo mag worden. Maar ook bij u, als u al bijna aan het einde van uw leven staat. Wat een zegen als het geloof er mag komen, mag doorwerken. Als het geloof er mag zijn, dat het sterker mag worden, dat het groeien mag, rijker mag worden. De Heere weet wat we nodig hebben. We hebben allemaal het evangelie nodig. Jezus nodig! Een grote accolade slaan, daarom Zondag 1 als belijdenis. Kernachtig en allesbeslissend.

Waarom is dat zo beslissend? Dat iemand in Christus is. Waarom? Goed om dat aan het begin van het jaar te verkondigen. Omdat Jezus uit de doden is opgewekt. Er is iets geweldigs gebeurd. Eerst is er verzoening gemaakt. Op Goede Vrijdag. Jezus heeft de straf gedragen, de schuld betaald. Het is Pasen geworden. Hij is opgewekt. Daarom mag het werk doorgaan, dankzij Passen. Toen Jezus opstond, is er iets nieuws gekomen. Hij liet de dood achter Zich. Toen brak het begin van de nieuwe hemel en aarde aan. Dat was het begin. Die zal er eens komen. Verloste mensen zullen er wonen. Uit alle kanten van de wereld. We denken aan de Paasmorgen. De opstanding uit de doden. Christus sterft niet meer.

Wat gebeurt er als je deel krijgt aan Jezus? Paulus zegt: dan worden je zonden vergeven. Je komt in een nieuwe relatie met de Heere te staan. Je wordt Zijn kind. Er komt iets nieuws. Je krijgt een nieuw leven. Je wilt de Heere dienen. Christus volgen. Dat wordt je levensdoel. Tegelijkertijd, dan sterft het oude.

Dit zijn grote woorden. Ik zal het proberen concreet te maken. Zonder Jezus had je niet zo’n zin om te bidden. Je deed het wel, want je was het gewend. Je merkt ook, er is een verlangen om te bidden. Dat je mag bidden, daar verwonderd over zijn. Nu merk je dat er een verlangen is om met het Woord bezig te gaan. Als de Bijbel open gaat, gebeurt er is. Je rolde vroeger wat de zondag in. Nu merk je, als de rustdag er aan komt, bereid je je erop voor. Je vraagt om een zegen. Je begrijpt wat er gebeurt als we samen komen. Daarom de oproep om trouw te zijn om te komen. Vroeger was je erg op jezelf gericht, je eigen welzijn. Nu steeds meer ten dienste van je naaste te leven. Dat hoort erbij.

Paulus zegt: er is iets nieuws gekomen in je leven als je met Christus verbonden werd. Je zicht op Jezus is anders geworden. Dat noemt hij in vers 16. Eerst alleen maar een naam, voor Paulus. De naam van de gekruisigde. Hij werd er niet warm of koud van. Maar hij beseft: Jezus is ook de opgestane, de Heere, de Koning. Heere, U leeft! U zit aan de rechterhand van de Vader. Toen werd Christus alles voor hem.

Gemeente, wat is het rijk dat de Heere echt iets nieuws geeft. Heel veel dient zich als nieuw aan, maar het is oud. Het is nieuwjaar 2020 in een oude wereld. Deze wereld gaat voorbij. Er is geen toekomst voor deze wereld. Dat is radicaal, maar het is zo. Deze wereld gaat eens ten onder. Wat beslissend is: dat God in Zijn Zoon iets nieuws geeft gemaakt. Dat zal uitgroeien tot een nieuwe hemel en aarde.

Het is een zaak van geloof, gemeente. Voor Jezus ook een zaak van Zijn lichaam. Hij kreeg een nieuw lichaam. Verheerlijkt. In 2020 is het een geloofszaak. Ons lichaam zal sterven. Maar toch. Een nieuwe Schepping. Wonderlijk! Die nieuwe Schepping, dat is de garantie dat het straks allemaal nieuw zal zijn.

Misschien denkt iemand, dit zijn wel wat grote woorden vanmorgen. Er zijn toch ook wel zonden in je leven? Er huist toch van alles in je hart? Daar kun je het toch moeilijk mee hebben? Dat oude, wat wegtrekt en aftrekt? En dan hebben we het niet over de omstandigheden: verdriet en pijn. Dat hoort bij het oude.

Staat het niet te sterk in de tekst? Alles is nieuw geworden?! Nou, gemeente, Paulus wist dat er zonde was. Hij roept ook op om tot eer van God te leven. Lees Romeinen. Maar dit is de hoofdlijn, de rode lijn. Dat maakt het rijk. Als je met Christus gestorven bent, ben je gestorven aan het oude van de wereld. Als er Een gestorven is, zijn ze allen gestorven. En zullen ze eens ook opstaan.

Dat is toch bemoedigend? Als je van Christus mag zijn, je weet niet wat dit jaar brengt? Dat je mag geloven dat zonde en kwaad niet het laatste woord zullen hebben. Het is nieuw geworden.

Ik kijk naar mezelf. Ik mag geloven en belijden: ik ben dood voor de zonden en levend voor Christus. De wissel is om gegaan. Dan kan je het nieuwe jaar in. Temidden van alles. Ik wil nog een keer zeggen, gemeente, in Christus zijn, betekent alles. Zondag 1. Heerlijk. Buiten Jezus zijn, is niets. Helemaal niets. Daarom een hartelijke uitnodiging om tot Hem te komen. Je leven aan Hem over te geven.

Nog een laatste vraag, tot slot, die bij u of jou naar boven komt. Wat betekent dit voor het leven nu? Als God het geeft, liggen er 365 dagen voor ons. Werk, opvoeding…?

Welk leven hoort er bij een nieuwe schepping? Kijk naar vers 15. Niet meer voor je zelf leven. En vers 9. Verlangen om welbehagelijk te zijn voor God. Zo te leven dat de Heere tevreden met me is. Dat ik niet slordig leef. Niet maar wat aanmodder. Zeker niet aan de zonde toegeef. Ik ga naar school. Doe mijn werk. Voed mijn kinderen op. Niet voor mezelf leven? Eigen plannen, idealen, toekomst? Mijn leven dat ik zo graag koester en waar ik in wegdroom… Niet zo! Maar voor Hem. Die gestorven is en opgewekt. Mijn Verlosser, mijn Liefste.

Dat zou concreet nieuwe keuzes kunnen betekenen. Andere invulling van de agenda. Meer tijd voor de bijbel. Of meer tijd voor de ander. Voor kring of vereniging. Wat betekent dit voor u of jou? Leven voor Hem.

Ik zou willen zeggen: is Hij het niet waard? Dan zal het gebed zijn: Neem mij leven, laat het Heer, toegewijd zijn aan Uw eer. Heere, doe het. Amen.

Hervormde Gemeente Reeuwijk, woensdag 1 januari 2020 (Nieuwjaarsdag), 10 uur. Schriftlezing 2 Korinthe 5:10-21. Belijdenis met Zondag 1 van de Heidelbergse Catechismus.