Zondag 19 november 2017 – Hersteld Hervormde Kerk Putten – ds. R. van de Kamp [Putten] – Psalm 45 vers 11 en 12 – Voorbereiding Heilig Avondmaal

Voorzang Psalm 38 vers 15

Gebed, Votum en groet

Psalm 132 vers 9 en 10

Voorlezing van de wet van God (Exodus 20)

Psalm 47 vers 5

Schriftlezing Psalm 45

Gebed

Psalm 45 vers 5 en 6

Preek over Psalm 45 vers 11 en 12

Christus voorgesteld als Koning

1. De plicht aan de Koning

2. Het verlangen van de Koning

3. De dienst voor de Koning

Psalm 45 is een bruiloftslied. Lied der liefde. Zoals Hooglied. Altijd discussie: waar gaat het om? Liefde koning Salomo tot zijn bruid? Of grotere waarde? Christus tot Zijn bruidskerk.

Spurgeon schrijft dat het gaat om Christus en Zijn Bruidskerk. Lied van liefde. Het is niet zo dat er een dichter zit achter het bureau, maar tong vloeit het uit. Dichter beschrijft de liefde van Christus. Zijn heerlijkheid. De Koning van alle Koningen. Daarna wend hij zich tot de bruid. Hoor o dochter.

O dochter. Hoort u daar niet de stem van de Vader? Hij mag ze met dochter aanspreken. Hoort u niet de liefde van de Vader? Zijn stem? Terwijl de dochter er zo’n puinhoop van heeft gemaakt.

Voelt u zich aangesproken? Kerk, bruidskerk. Misschien zegt u vanmorgen: daar naar uitgezien. Zo nog eens de stem te horen. Te delen in Zijn gemeenschap. Vergeet uw volk en uw vaders huis. Misschien zegt u: ik weet niet waar die het over heeft. Een Vader in de hemel die alles leidt en bestuurt, ook mij. Wonder moet gebeuren. Vaderstem horen.

Misschien zeggen er: ik weet het niet zeker, ik twijel. Kan niet ontkennen dat er dingen gebeurd zijn in mijn leven. Is Hij ook mijn Vader? Misschien een geweldige strijd toen het avondmaal weer werd aangekondingd.

De bruid heeft nodig om te horen. Wonder dat we hier zijn: Hij spreekt tot ons, Hij spreekt van vrede. Hoor o dochter, vermaand te worden nodig. Ze heeft het nodig om bij de eis van de Koning bepaald te worden.

Hoor en zie. Aandacht gevestigd op deze Koning. Zie toch wie Ik ben in Mijn Zoon de Heere Jezus Christus. Het liefste wat Ik had gaf Ik: Mijn Zoon. Neig en buig uw oor. Dat u niets zou missen. Buigen is ook de gezindheid heeft om geen woord te missen.

Vergeet waar u uitkomt. Uit Egypte, dochter van Farao. Afkomst vergeten. Waar ze groot mee geworden is. Waar de Heere haar uitgetrokken heeft. Zonden een kracht, een heerschappij.

Afgelopen week hoorde ik van iemand. Jaren geleefd met de Heere. Maar nu levend in de wereld. Aangrijpend: zonder God. Broer begraven, krachtig getuigenis maar zonden niet los kunnen laten.

Heeft de Koning de eerste plaats in uw leven? Zoveel compromissen in de kerk en wereld te staan. De eis van de Koning is dat u uzelf verlaat. Niet meer van uzelf verwacht, niet op uzelf vertrouwd. Voelt het wel: vraagt een radicale omkeer. Niet een keer maar iedere dag opnieuw.

Volledig betrokken zult zijn op deze Koning. Opdat u zich zo zou neerleggen op Zijn dienst, Zijn gemeente.

Daarom begrijp ik het af en toe niet. Dat u uw plaats zo gemakkelijk leeglaat maar met het avondmaal er wel bent. Dat vindt u dan wel belangrijk. Hoe kan ik gemeente zijn als u er niet bent? Mag ik u zo ontmoeten?

Blijkbaar heeft de bruid het nodig om aangespoord te worden. De eis van de Koning.

2

Het verlangen van de Koning. Ziet schoonheid in haar. Is zij ook werkelijk schoon? Pikzwart vanwege de zonden. Deze Koning ziet schoonheid in Zijn bruid. Wanneer? Als die dochter, Zijn bruidskerk, de liefde beantwoord als ze luistert, zich tot Hem neigt. Dan ziet Hij Zijn liefde. Zichzelf. De Heere werkt aan op Zijn eer.

Verlangen zou worden opgewekt van die Koning. Ook in de gemeente. Dat Hij lust heeft in de gemeente. Dat Hij verlangen heeft, lust heeft aan Zijn dochter. Verlangen om de tafel aan te richten. Niets in haar, haar uit haar vaders huis getrokken. Daar anders eeuwig omkomen. Maar heeft haar eruit getrokken.

En nog geneigd om terug te keren. Vleespotten van Egypte. Volk van Israël wilde andere leider dan Mozes. Wilden liever onder de slavernij in Egypte.

Een groot wonder als volgende week de tafel staat aangericht. Maar misschien zegt u: is er dan niet het zoeken van Hem? Als er een echt zoeken is naar Hem, dan komt dat niet van u vandaan maar van Hem.

Hoe komt het dat het zo veranderd is in mijn leven? Anders ben gaan denken. Tegelijkertijd nog de strijd: aarde aards. Hoe komt het toch? Deze Koning die het alles werkt. Voor alles zorgt. Heeft verlangen tot haar. Daarom tafel, gemeenschap met Zijn bruid(skerk).

Zijn er nog vrienden van de Bruidegom? Die Zijn stem horen. Als u geen vriend bent van de Bruidegom, dan moet ik u vermanen af te blijven. Aangrijpend. Geen schoonheid in u, geen lust. Dan geen plaats voor u. Ik moet eerlijk zijn.

Of ziet u uit naar Hem? Die liefde? Zo naar Hem uitziet. Of mee worstelt dat die liefde niet meer is? Hij verlangt naar u. Nodiging: kom tot Mijn tafel. Omdat Hij schoonheid in u ziet, omdat de Heere in uw leven werkt. Kunt u dan nog blijven zitten deze liefde onbeantwoord laten? Scherp van de snede. Hij heeft lust aan u. Misschien in een weg van strijd en aanvechting. Meer en meer van Hem te kennen. Welke bezwaren hebt u dan nog om af te blijven?

Aangrijpend als u bedenkt, dat Hij u geschapen heeft als het kroonjuwel van de schepping. En dat u die schoonheid afgeworpen heeft. En nog tot u komt. En naar u vraagt. Kent u Hem? Deze Koning, deze Christus? Die een verlangen heeft.

Deze Christus die Zijn leven heeft gegeven. U bent koning af, u uw koningschap kwijt en over mag geven aan Zijn Koningschap.

3

Dienst aan Hem

Het is wat als Hij tegen u dochter gaat zeggen. Doet het Avondmaalsformulier ook. Geliefde broeders en zusters. Hebt u geleerd een dochter te zijn? Erkend u de Vader? Die Zijn armen uitbreid in de Zoon de Heere Jezus Christus.

Erfgenaam. En mede-erfgenaam van Christus. Opdat Hij uw Heere is. Is dat niet het rechte huwelijk? Uw Heere?

Zoals Christus het hoofd is van de gemeente. Ook de Koningsdochter dat erkent. Zoals Sara haar man Abraham haar Heere was. Doen er wat lacherig over. Uit formulier, randkerkelijken ook, glimlachen over dat de man de heer is, over de vrouw. Verantwoordelijk. Alle emancipatie ten spijt. Dit is niet ouderwets maar modern. Bijbel leert dit ons.

Zo ook bij Christus en Zijn gemeente. Hem nodig hebben. Hem aanbidden. Hem aanroepen in de nood. Dan  zal Hij u uithelpen. Hij wordt al geëed als Hij wordt aangeroepen.

Niet overal een briefje uit de hemel. Hem nodig hebben. Daarmee wordt Hij geëerd. Welke keuze ook, dan gaat het goed.

Ga afgelopen week maar na. Hoeveel beslissingen genomen zonder Hem? Pikzwarte dochter, bruid. Schoonheid ziet Hij? Hoe, ik snap het niet. Hij ziet schoonheid! Omdat Zijn liefde wordt beantwoord. Ziet schoonheid in zwarte zondaren.

Dan toch geen andere begeerte om Zijn te gedenken. Zijn dood mijn dood. Punt? Nee komma! Zijn leven mijn leven. Harde hart verbroken door Zijn liefde. Nodigt aan Zijn tafel. Zal tot de Koning geleid worden in rijkgestikte kleding. Zo toeleven naar aankomende zondag.

Zo laat Hij Zijn tafel aanrichten. Hoor o dochter, en zie en neig u tot Hem. Amen.

Psalm 145 vers 2

Gebed

Psalm 57 vers 2 en 5

Zegen